Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Köszöntöm a tisztelt megjelenteket! Tiszaugi Víziközmű Társulat rendkívüli küldöttgyűlése 2006.június 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Köszöntöm a tisztelt megjelenteket! Tiszaugi Víziközmű Társulat rendkívüli küldöttgyűlése 2006.június 29."— Előadás másolata:

1 Köszöntöm a tisztelt megjelenteket! Tiszaugi Víziközmű Társulat rendkívüli küldöttgyűlése 2006.június 29.

2 Bevezető • Az önkormányzat szerepe a vízgazdálkodási társulat megalakulásában • A víziközmű társulatok gazdálkodási rendjéről • Magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról • Előttünk álló feladatokról

3 I. Az önkormányzat szerepe a vízgazdálkodási társulat megalakulásában • A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII.26.) Korm. rendelet szabályozza • Megalakulását előkészítő szervezőbizottság alakul, melynek feladatai:

4 • 1./ Érdekeltségi terület megállapítása; • 2./ Érdekeltségi terület helyszínrajzának elkészítése • 3./ Alapszabály-tervezet előkészítése; • 4./ Ingatlantulajdonosok tájékoztatása (jogokról, kötelezettségekről); • 5./ Pénzügyi, műszaki számítás elkészítése; • 6./ Alakuló közgyűlés összehívása;

5 Megfelelő hatású volt-e az előkészítés? • Több önkormányzati ciklust átfedő tárgyalás és egyeztetési fázis. • Több terv került kidolgozásra. • Szakhatósági vélemények beszerzésre kerültek. • Engedélyes terv elkészült, a megfelelő műszaki és pénzügyi alátámasztó munkarészekkel, melyet 2005-ben újra kellett árazni.

6 Útban a Társulat megalakítása felé • 2005. augusztus 11. Rendkívüli testületi ülés. Téma: szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése • 217/2005.(VIII.11.) Kt.határozat, melyben célul tűzték a belterület és üdülőövezeti hasznosítású területek többségének csatornahálózattal való kiépítését

7 • Önállóan tervezi a beruházást megvalósítani. • Kezdeményezi a Víziközmű Társulat megalakulását. • 150.000 Ft-ban javasolja az érdekeltségi hozzájárulás mértékének megállapítását. • 2005. augusztus 26-ra falugyűlést hív össze a lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében. • A lakossági terhek mérséklése érdekében a lakossági önerőképzésben banki, állami segítséget vesz igénybe (Fundamenta)

8 Társadalmi egyeztetés hatásai • 2005. szeptember 29-i testületi ülés, melyen módosításra került az érdekeltségi hozzájárulás ajánlott mértéke: • 225/2005. (IX.29.) Kt. határozat: Ltp. szerződést kötök havi 1.250 Ft-ot, egy összegű befizetők 120 eFt-ot fizetnének, míg LTP nélkül 156 eFt hozzájárulási díjat javasol betéríttetni.

9 • 2005. nyár-ősz: • 1./ Tárgyalások a kialakítandó banki konstrukcióról. • 2./ Lakossági tájékoztatók (Kérdések és válaszok a csatornázásról). • 3./ Beruházók érdeklődésének fokozódása, információs jellegű tárgyalások. • 4./Víziközmű Társulat megalakításához szükséges dokumentumok összeállítása. • 5./ Belépési szándéknyilatkozatok gyűjtése, utcabizalmiak meghatalmazásai

10 Alakuló ülés-jogilag létrejövő Társulat (december) • Minden törvényes feltételét megteremtette az önkormányzat annak, hogy a társulat alakuló ülést hívjon létre; • Pénzügyi, műszaki tervek megvoltak (ezek kitűnő alapot szolgálnak a továbblépéshez) • Alapszabály előkészítése megtörtént; • Érdekeltségi terület meghatározásra került; • Lakosság tájékoztatása folyamatosan történt.

11 II. A víziközmű társulatok gazdálkodási rendjéről • A víziközmű társulatnak a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségét a számvitelről szóló 2000. évi C. Tv. előírásai szerint kell alkalmaznia, figyelemmel a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltakra. • Kettős könyvvitelt vezethet. • Vállalkozási tevékenységet nem végezhet.

12 • A működés szabályozását a számviteli politikában kell elvégezni: • Tartalmaznia kell azt a sajátosságot, hogy a tőke a lakossági, közületi befizetésekből adódik össze. • Ezt kell kimutatni a mérlegben. • Bankhitel felvételével bonyolítható tevékenység is sajátos szabályozni való. • Vagyongazdálkodás az alapszabályban rögzített alapokon nyugszik.

13 III. Magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról • Előtakarékosság (Ltp) szerződés nélküli tagok esetén az egyösszegű befizetést (2006) követő 1 éven belül, ha a jogosultsági feltételeknek megfelel. • Előtakarékosság esetén az Ltp szerződés végén nyílik lehetőség, (a jogosultság akkor vizsgálandó) 96 hónapot követő 1 éven belül.

14 IV. Előttünk álló feladatokról • Ltp-s szerződések megkötésének végső határnapját kell megállapítani. • Az ún. kényszerű tagoknak, közületeknek az egyösszegű hozzájárulást tartalmazó értesítést (határozatot) megküldeni. • A befolyt összegek bizonyos részét utalni az Ltp. szerződés és a Társulat-Bank közötti szerződés szerint. • A befolyt összegek további (jelentősebb) részét lekötni. • Önkormányzat-Társulat közötti együttműködést rögzíteni, társberuházói szerződést kötni.

15 Köszönöm a figyelmüket! Tombácz Ferenc jegyzo@tiszaug.hu (56) 563-023


Letölteni ppt "Köszöntöm a tisztelt megjelenteket! Tiszaugi Víziközmű Társulat rendkívüli küldöttgyűlése 2006.június 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések