Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. Fő tevékenységi egységek megadása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. Fő tevékenységi egységek megadása"— Előadás másolata:

1 Erőforrások: Humánerőforrás, Infrasturktúra, Költségvetés tervezése Varga Nikolett int@ktk.pte.hu

2 1. Fő tevékenységi egységek megadása
Adjuk meg a logikai kertmátrixnak megfelelően azokat a keret tevékenységeket, melyekre fel fogjuk fűzni a teljes projektet. Pl.: Termesztéstechnológiai dokumentáció elkészítése Telephely kiválasztás Méretezés optimalizálása Társadalmi hatások vizsgálata Projektmenedzsment

3 2. Résztevékenységek A fő tevékenységi körökhöz kapcsolódóan határozzuk meg a résztevékenységeket. Pl.: Projektmenedzsment: Projektmenedzsment személyzet biztosítása Projekt irányítási rendszer kidolgozása (PRINC 2 elvű rendszerterv, szoftver) Projekt irányítási rendszer működtetése (rezsi, beszerzések …) Minőségirányítási rendszer eljárásainak kidolgozása, auditálása Minőségirányítási rendszer működtetése (folyamatellenőrzés, jelentésellenőrzés, monitoring, fejlesztés) Nyilvánosság biztosítása

4 3. Tevékenységek ütemezése
Határozzuk meg, hogy az egyes altevékenységek elvégzéséhez milyen időkeret szükséges. Az ütemezésnél a következő dolgokra kell figyelni: A pályázati útmutatónak megfelelően a projekt teljes hossza nem lépheti túl a maximális projekthosszúságot (pl.: maximum 24 hónap) A pályázati útmutatónak megfelelően a projekt nem fejeződhet be később, mint ahogy az elő van írva (pl.: a befejezés időpontja legkésőbb december 31.) A projektnek időben relevánsnak, megvalósíthatónak kell lennie.

5 4. Gannt diagramm Hagyományos tervezési eszköz, ahol a koordináta rendszer vízszintes tengelye az időt a függőleges az elvégzendő tevékenységeket reprezentálja.

6 5. A főtevékenységek költségoldala
Határozzuk meg, hogy a fő tevékenységekhez milyen költségek kapcsolódnak. Ha szükséges, kérjünk árajánlatokat! Pl.: Termesztéstechnológiai dokumentáció elkészítése: 241,293 EUR Telephely kiválasztás: 257,380 EUR Méretezés optimalizálása: 418,242 EUR Társadalmi hatások vizsgálata: 321,724 EUR Projektmenedzsment: 64,345 EUR

7 EU közpénzek kezelésének alapelvei
Megfelelőség: A támogatást kizárólag a projekt elfogadott céljára lehet felhasználni Nyilvánosság, áttekinthetőség Felelőségre vonhatóság: A megvalósítás során a támogatott kötelessége az elkülönített könyvelés, kontrolling, beszámolás biztosítása. Hatásosság és hatékonyság

8 Pályázati kiírások költségvetési részei
Költségvetési tábla (lehetséges, hogy az űrlapba került beépítésre, ld. AVOP) Költségvetési táblához tartozó kitöltési útmutató Pályázati űrlap megfelelő része Magyarázat a költségvetéshez (melyet a pályázó saját maga készít el) Beszerzési lista (nem feltétlen kérik)

9 Pályázati költségvetés készítésének alapelvei
Költségvetési korlátokról általában: Menedzsment költségek <= 10-12% Egy projektmenedzsert kell alkalmazni (heti előírt óraszám pályázati kiírásonként változó). Ez történhet munkaviszony, vagy munkára irányuló egyéb jogviszony keretében is. Beruházások <= 30% Rezsi <= 7% Tartalék <= 5% A költségvetésnek és a feladatoknak összhangban kell lenniük!

10 Pályázati költségvetés készítésének menete 1
A projekthez kapcsolódóan a feladatok pontos meghatározása 2. Annak meghatározása, hogy a tervezett feladatok közül mit tud ellátni az intézmény 3. Belső kooperáció, azaz az intézmény költségvetési szakemberének bevonása a tervezésbe (ez azért lényeges, mert sokszor egyes adatok náluk jelennek csak meg) 4. Projektmenedzsment költségeinek meghatározása

11 Pályázati költségvetés készítésének menete 2
5. A projekt szakmai tevékenységéhez, azaz az egyes feladatokhoz forrás rendelés (bérkifizetés, vagy szolgáltatás dilemma – kiszerződéses foglalkoztatás lehetősége) 6. Beszerzések tervezése (beruházások, szolgáltatások, egyéb) 7. Adminisztratív költségek (bank költségek, jogi pénzügyi szolgáltatások igénybevétele) 8. Rezsi (tételes tervezést igényel) 9. Tartalék (nem érdemes túltervezni) 10. Ellenőrzés és korrekció (belső arányok – 10-, 30-, 60%)

12 Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (projektszemélyzet, megvalósítók)
Természetes személyeknek fizetett megbízási díjak tartoznak ide (a cégek megbízási díjai szolgáltatásnak minősülnek). Ha a feladatot olyan személy végzi, aki az intézmény bérjegyzékében szerepel, a feladatra szánt munkaidővel arányosan kell bért számolni A bérmegfelelőséget ne felejtsük el leigazolni A bért terhelő járulékokat általában külön költségvetési soron kell tervezni.

13 Beszerzések, beruházások
Tervezhető: Építés, felújítás, átalakítás Eszközbeszerzés Szolgáltatások Egyéb (kis értékű eszközbeszerzés) Csak a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges eszközök számolhatóak el. Konzorciumi partnerektől nem vásárolható szolgáltatás, ők hozzájárulnak a projekthez.

14 Egyéb tételek Rezsiköltség Tartalék ÁFA
Nem kapcsolható egy tevékenységhez vagy folyamathoz Pontosan, arányosítással kell kiszámolni Tartalék Csak előzetes engedéllyel, pontos elszámolással használható majd fel ÁFA

15 Likviditás biztosítása
Minden pályázati útmutató tartalmaz a támogatás folyósítására vonatkozó információkat, a tervezésnél ezeket vegyük figyelembe Pl.: -utófinanszírozás, de előleg lekérhető -elszámolás negyedéves fordulónapot követő 15 napon belül lehetséges -az utolsó 20%-os fennmaradó támogatási hányadot csak a záró beszámoló elfogadását követően folyósítják Fel kell készülni a likviditás biztosítására a támogatás folyósításáig -bankhitel -sajátforrás …

16 Köszönöm a figyelmet! Varga Nikolett int@ktk.pte.hu


Letölteni ppt "1. Fő tevékenységi egységek megadása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések