Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PASSZÍV BANKMŰVELETEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PASSZÍV BANKMŰVELETEK"— Előadás másolata:

1

2 PASSZÍV BANKMŰVELETEK
Előadó: Kovács Mária Takarékbank, Takarékszövetkezeti Üzletág

3 BANKSZÁMLAVEZETÉS magánszemélyeknek Forint számlavezetés
speciális szervezetek jogi személyeknek természetes személyeknek Deviza számlavezetés nem természetes személyeknek

4 FIZETÉSI FORGALOMMAL KAPCSOLATOS BANKÜGYLETEK
Betétgyűjtés Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása Készpénzátutalás (postai pénzforgalom) Készpénzforgalom, pénzfeldolgozási tevékenység

5 FIZETÉSI FORMÁK 1. Készpénzfizetés - készpénz be- kifizetés
- készpénzátutalási megbízás - kifizetési utalvány - készpénzfelvételi utalvány - pénzforgalmi betétkönyv - eseti, egyszerű átutalással történő készpénzfelvétel (honos/nem honos) 2. Készpénz nélküli fizetés - átutalás (egyszerű, csoportos) - beszedési megbízás (azonnali -, csoportos -, váltóinkasszó, határidős inkasszó) - akkreditív 3. Készpénzkímélő fizetési formák - csekk (bemutatóra, rendeletre (névre) szóló; formái: fizetési, utazási, elszámolási csekkek, általános) - bankkártya – elektronikus fizetések (használatkor terhelt vagy halasztott fizetést lehetővé tevő kártyák, hitelkártyák)

6 PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA
Bankfiókon belül átvezetés → ügyfél saját számlái között átutalás → ügyfelek számlái között készpénzforgalom → ügyfél saját számláján Bankon belül, bankfiókok között Bankok között készpénzforgalom → ügyfél saját számláján (külön megállapodás alapján) A banknál vezetett pénzforgalmi számlák között terhelés/jóváírás elszámolása bruttó elszámolás szerint történik meg, vagyis amikor terhelik az egyik számlát, akkor jóváírják a másikat.

7 PÉNZFORGALOM A bankszámlán történő terhelések
pénztáron keresztül történő készpénzkifizetés bankszámláról átutalás, egyedi inkasszó vagy csoportos beszedés teljesítése ATM-en keresztüli készpénzfelvétel POS-en keresztül történő vásárlás vagy készpénzfelvétel postahivataloknál történő készpénzátutalás bankszámláról („rózsaszín csekk”) betétlekötés bankszámláról bankköltségek elszámolása A bankszámlán történő jóváírások pénztáron keresztül történő befizetés fogadott egyedi vagy csoportos átutalás (munkabér, nyugdíj, egyéb rendszeres vagy eseti juttatások) ATM-en keresztül történő befizetés POS-en keresztül történő készpénzbefizetés postahivataloknál történő befizetés bankszámlára („sárga csekk”) azonnali beszedési megbízás teljesítése bankszámla javára betétlejáratkor tőke és/vagy kamat visszavezetése bankkamatok elszámolása

8 PÉNZFORGALOM Honos, nem honos műveletek
Honos fiók: ahol a számlát nyitották és vezetik Nem honos fiók: az ettől eltérő, ügyfélkiszolgáló fiók HONOS műveletek NEM HONOS műveletek Bankszámlavezetés számlanyitás rendelkezések módosítása szerződések kötése Pénzforgalom átutalások, beszedések átvezetések, jóváírások készpénz műveletek

9 ELSZÁMOLÁSFORGALOM bankközi klíring T+1 napi MNB bankközi klíring GIRO
integrációs klíring és elszámolás T napi TAKARÉKBANK KLÍRING ügyfélszámla könyvelés belső klíring TKSZ „A” TKSZ „B” FIÓK 1. FIÓK n. FIÓK 1. FIÓK n. ügyfélszámla vezetés

10 ELSZÁMOLÁSFORGALOM Klíring és elszámolás
Minden bankszámla 2*8 vagy 3*8 hosszú. A bankszámlaszám első 8 pozíciója standard módon épül fel: az első 3 pozíció a bankkód a második 4 pozíció a fiókkód a 8. pozíció egy ún CDV ellenőrző szám A bankszámlaszám második és harmadik 8 pozíciója a számlát azonosítja. A tranzakciók bankszámlákon könyvelése a 16/24 jegyű számlaszám alapján történik. A Bank a Takarékszövetkezetek közötti, valamint a Takarékszövetkezet és a Bank, illtetve a Takarékszövetkezet és más bank közötti elszámolást, a befogadott tranzakciók kötegelt feldolgozása alapján a TKSZ pénzforgalmi számlájának könyvelésével végzi el (bruttó elszámolás). Az MNB a bankok közötti elszámolást a GIRO által előállított pozíciós mátrix tartozik és követel pozíciója alapján, bankok pénzforgalmi számlájának könyvelésével végzi el (bruttó elszámolás). Integráción belül az elszámolás Takarékszövetkezetek között T napon, integráción kívül T+1 napon valósul meg (kivéve VIBER, ami T napi).

11 BANKKÁRTYA Bankkártya
Távolról hozzáférést biztosító fizetési eszköz: azaz elektronikus fizetési eszköz, amellyel az ügyfél rendszerint személyazonosító kód, illetőleg más azonosító használata révén rendelkezhet a hitelintézettel szemben fennálló számlaköveteléséről vagy a pénzügyi intézmény által nyújtott hitellehetősége igénybevételéről Kétféle kártyát különböztetünk meg: betéti kártya ehhez bankszámla kapcsolódik (az ügyfél a saját pénzét használja) hitelkártya ehhez bankszámla nem, csak hitelszámla kapcsolódik (az ügyfél a TKSZ pénzét használja) A takarékszövetkezeti Integrációban mindkét fajta bankkártya forgalmazása megoldott.

12 BANKKÁRTYA Takarékbank által kibocsátott, a Takarékszövetkezetek által forgalmazott bankkártyák Kölyökkártya forint alapú elektronikus kártyatermék, amely kizárólag az Integráció ATM termináljain használható készpénzfelvételre, és egyenleg lekérdezésre. Cirrus/Maestro és a Cirrus/Maestro ZsebWeb ifjúsági bankkártya forint alapú kártyatermék, amely elektronikus használatra belföldi és külföldi használatra egyaránt alkalmas. MasterCard Standard bankkártya forint alapú dombornyomott kártyatermék, amely alkalmas elektronikus, valamint imprinteres használatra, külföldön és belföldön egyaránt. MasterCard Business forint alapú, dombornyomott vagy elektronikus kártyatermék, amely alkalmas elektronikus, valamint imprinteres (dombornyomott esetén) használatra. Ilyen termékek a MC Business, a MasterCard Electronic Business bankkártyák, a Széchenyi Kártya, valamint GazdaKártya. MasterCard Electronic hitelkártya forint alapú, elektronikus kártyatermék, amely alkalmas elektronikus használatra. VISA Electronic bankkártya forint alapú kártyatermék, amely elektronikus használatra belföldi és külföldi használatra egyaránt alkalmas ben.

13 BANKKÁRTYA Kibocsátói tevékenység
A takarékszövetkezetek forgalmazóként, a Takarékbank „A” típusú ügynökeként, jelennek meg a bankkártya üzletágban. bankszámlavezetés (bankkártya egyenleg, bankkártya tranzakciók elszámolása az ügyfélszámlákon) ügyfélminősítés, szerződéskötés (szerződések, Üzletszabályzat, ÁSZF-ek, Hirdetmények) ügyféllel való kapcsolattartás, saját ügyfélkörben kockázatviselés (KHR jelentési kötelezettség) Elfogadói tevékenység A Takarékszövetkezetek, illetve a velük szerződést kötött kereskedelmi elfogadóhelyek elektronikus, online módon fogadnak el bankkártyákat. ATM berendezés bankpénztári POS terminál (készpénzfelvétel, -befizetés, egyenleg lekérdezés) kereskedői POS terminál (vásárlás) Az elfogadóhelyek eszközfelügyeletét a GBC látja el. A POS berendezések kizárólag online módon üzemeltethetők, manuális tranzakció bevitel, imprinter használata nem engedélyezett.

14 BANKKÁRTYA Bankkártya tranzakciók elszámolása Résztvevők:
Kártyabirtokos (számlatulajdonos) Kibocsátó bank Elszámoló szervezet (pl. MasterCard, VISA, GBC) Elfogadó bank Elfogadóhely (számlatulajdonos) A tranzakciók végrehajtása és azok pénzügyi elszámolása időben elválik egymástól, a kártyatranzakció végrehajtásakor csak az összeg foglalása történik meg, az elszámolásra egy későbbi időpontban kerül sor. Az integráció által forgalmazott, bankkártyákkal és/vagy az integráció elfogadóhelyein végrehajtott tranzakciók az alábbi elszámolási körökben kerülnek elszámolásra: saját elszámolási kör integrációs elszámolási kör GBC elszámolási kör MasterCard elszámolási kör Visa elszámolási kör

15 BANKKÁRTYA Az elszámolási folyamat résztvevői Kártyatársaság GBC
Kibocsátó Bank (MTB) Elfogadó Bank Kereskedő ATM ATM Takarékszövetkezet Ügyfél POS Főkártya birtokos Társkártya birtokos

16 BANKKÁRTYA Offline authorizáció Online authorizáció

17 BANKKÁRTYA Hitelkártya forint alapú bankkártya, nemzetközi logos,
vásárlási, és ATM készpénzfelvételi tranzakciókra használható hitelkeret áll mögötte → Ft, egyéves futamidővel limitszámlán nyilvántartott keret havi számlázási periódus (hónap 5-dike, 15-dike, 25-dike) számlakivonat (tranzakciók, költségek) 15 napos fizetési határidő A Kártyabirtokos a hitelkártya tekintetében a Takarékbank Zrt-vel, a hitelkártyához kapcsolódó hitelt tekintve a Takarékszövetkezettel áll jogviszonyban

18 DEVIZASZÁMLA VEZETÉS A Takarékszövetkezetek a Bank ügynökeként („A” tipusú ügynök) vezetnek külföldi, konvertibilis pénznemben bankszámlát. A számlavezetés a Bank ún ZsebBOSS rendszerében történik. A Takarékszövetkezetek a Takarékbank engedélye alapján, az erre vonatkozó megbízási szerződésben foglaltakat betartva végzik a külföldi, konvertibilis pénznemben bankszámla-vezetési és betétgyűjtési tevékenységet. A tevékenység végzése a PSZÁF részéről ugyancsak engedélyköteles. Devizanemek Pénzforgalmi és lakossági devizaszámla bármely, a Takarékbank által jegyzett konvertibilis devizában – kivéve: CZK, PLN, AUD – nyitható, de csak azok a devizaszámlák kamatoznak, amelyek devizanemére vonatkozóan a Pénz- és Tőkepiaci Üzletág kamatmértékeket tesz közzé. A devizák közül a GBP kamatlába 365 napos bázison, míg a többi deviza kamatlába 360 napos bázison értendő.

19 DEVIZASZÁMLA VEZETÉS Számlatulajdonosok, akiknek deviza számlát vezetünk Természetes személy Vállalkozás Külföldi vállalkozás: jogi formájától függetlenül üzletszerűen gazdasági tevékenységet folytató, külföldi székhelyű gazdasági egység. Szervezet Külföldi szervezet: jogi formájától függetlenül, alapfeladatként vállalkozási tevékenységet nem folytató külföldi székhelyű egység, ideértve a külföldi államot is. Deviza belföldi és deviza külföldi részére vezetett bankszámlák típusai: pénzforgalmi devizaszámla lakossági devizaszámla Nyitható számlatípusok: látra szóló számla lekötött számla

20 DEVIZASZÁMLA VEZETÉS Fizetési módok - átutalás, egyszerű átutalás
csoportos átutalás rendszeres átutalás beszedési megbízás, határidős beszedési megbízás azonnali beszedési megbízás (azonnali inkasszó) csoportos beszedési megbízás (csoportos inkasszó) okmányos beszedés okmányos meghitelezés (akkreditív) készpénzfizetés, készpénzbefizetés készpénzkifizetés A devizában a fizetési megbízások teljesítése a SWIFT rendszeren keresztül történik. Devizaszámla terhére lehet forint átutalást indítani és beszedési megbízást teljesíteni, illetve a devizaszámla javára lehet forint átutalást fogadni és beszedési megbízást kezdeményezni.

21 DEVIZASZÁMLA VEZETÉS Az elszámolási folyamat és résztvevői NOSTRO
számlavezető bank T+1 T+2 T+3 S.W.I.F.T. Takarékbank Partner bank TKSZ T+1 T+2 T+3 ÜGYFÉL ÜGYFÉL Elszámolási bizonylat D16

22 DEVIZASZÁMLA VEZETÉS Fizetési megbízások teljesítése - kimenő
A megbízások teljesítése deviza vételi/deviza eladási árfolyamon történik. Konverziós megbízások – különböző, konvertibilis devizanemű bankszámlák között (deviza-deviza, deviza-forint, forint-deviza) Az bankszámla terhelés előzetes fedezetbiztosítással és a T+1 napin a Bank által küldött elszámolási bizonylat (FEB) alapján történik. A bizonylat tartalmazza az átutalás és a jutalék összegét is. A jutalék mértéke eltérő lehet konverzió nélküli, illetve konverziós megbízás esetén, tartalmazhat fix összegű minimum és maximum díjat (azonnali jutalék terhelés. Az ügyfelek a banki költségviselés tekintetében 3 lehetőség közül választhatnak: a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli a maga költségét (megosztott költségviselés): SHA,  az átutalás teljes költségét a kedvezményezett fizeti: BEN,  az átutalás teljes költségét a megbízó fizeti: OUR

23 DEVIZASZÁMLA VEZETÉS Fizetési megbízások teljesítése - bejövő
A beérkező deviza átutalásokat a DEFO fogadja és feldolgozza. A megbízásokban feltüntetett értéknapon a bejövő deviza jóváírásokat tartalmazó állomány központilag beolvasásra kerül a ZsebBOSS rendszerbe, ahol automatikusan könyvelésre kerülnek az érintett takarékszövetkezeti ügyfél devizaszámlákon. A tárgynapon befogadott deviza-átutalási tranzakciókat a DEFO tárgynapon (T munkanap), az alábbiak szerint dolgozza fel: Az ügyfél devizaszámláján konverzió nélküli, 13:00 óráig beérkezett tételeket T+1. munkanapi valutanappal írjuk jóvá. A 7:30 óráig beérkező, konverzióval történő jóváírásokat T+2. munkanapi valutanappal a 13:00 óráig beérkező konverziós tételeket pedig T+3 írjuk jóvá az ügyfél számláján. Amennyiben az ellenőrzés során a DEFO mindent rendben talált, akkor a bejövő jóváírási tételekről a Takarékszövetkezet elektronikus úton, FEB adatállomány formájában elszámolási bizonylatokat kap, amely a kivonat mellékletét képezi.

24 DEVIZASZÁMLA VEZETÉS Árfolyamok
Valutaárfolyam – valuta ki-, befizetési konverziós műveleteknél Devizaárfolyam ügyfél különböző devizanemben vezetett számlái között vagy devizaszámláról forintszámlára átvezetések könyvelése során alkalmazzuk. A terhelendő számla vonatkozásában a devizavételi árfolyamot, a jóváírandó számla vonatkozásában pedig deviza eladási árfolyamot alkalmazunk. deviza árfolyamot használunk abban az esetben is, amikor a valuta befizetés/kifizetés devizaszámláról vagy ilyen bankszámlára történik és a befizetés/kifizetés valutaneme eltér a bankszámla devizanemétől. Külkereskedelmi árfolyam – az ügyfél devizaszámlájához kapcsolódóan indított vagy fogadott eltérő devizanemű (konverziós) átutalások könyvelése során alkalmazzuk. MNB árfolyam – a devizában nyilvántartott követelések és kötelezettségek forintra történő átszámítása során alkalmazandó árfolyam.

25 DEVIZASZÁMLA VEZETÉS Valutaforgalmazás
a Takarékszövetkezeteknél forintszámlával rendelkező ügyfeleinek és a Bank forint-, illetve devizaszámlát vezető ügyfeleinek számlája terhére/javára történő valuta be- és kifizetésekre vonatkozó megbízások teljesítése a Takarékszövetkezeteknél. Pénzváltási tevékenység (saját jogon végzett) konvertibilis fizetőeszköz forint ellenében történő vétele és eladása külföldi fizetőeszköznek más külföldi fizetőeszközre történő átváltására nem konvertibilis fizetőeszközök forgalmazására, Speciális készpénzforgalom. Saját, kialakított árfolyam használata (irányadó a jegybanki árfolyam). Árfolyamrés meghatározása. Konverziós költség meghatározása. Magas kockázatvállalás. Könyv szerinti nyilvántartás, értékelés a valuta középárfolyamán.

26 DEVIZASZÁMLA VEZETÉS Megbízásos devizaszámla vezetési tevékenység keretében végezhető valuta forgalmazás: a devizabelföldi és devizakülföldi természetes, illetve nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlákról/ra valuta ki- és befizetést, a devizabelföldi és devizakülföldi természetes, illetve nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlákat érintő forint be-, ill. kifizetéseket végezhetnek Megbízásos valutaforgalmazási tevékenység keretében: konvertibilis fizetőeszköz eladás vagy vétel devizabelföldi nem természetes személynek forintszámla terhelése vagy jóváírása mellett. a Bank devizabelföldi és devizakülföldi természetes, illetve nem természetes személy ügyfélkörének kiszolgálása a valutaforgalmazás tekintetében.

27 DEVIZASZÁMLA VEZETÉS Kamatadó
A kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan meghirdetett feltételekkel kötött szerződés alapján jóváírt/tőkésített kamat, azaz a bankszámlára (látra szóló és lekötött egyaránt) a Bank által fizetett kamat. Minden magánszemélynek nyitott – ideértve az őstermelőket és a társasházakat is – bankszámla kamata adóköteles. Kamatjövedelem után az adó mértéke: jelenleg 20%. A külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adót a Bank külföldi pénznemben vonja le. Kamat megszerzésének időpontja: a kamat jóváírásának a napja Nem vesszük figyelembe kamatjövedelemként az egyéni vállalkozó ügyfelek betétei után elszámolt kamatot. jövedelemként azt a bevételt, amellyel összefüggésben az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 7. számú melléklete – a külföldi adózók részére kifizetett kamatokról – adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a hitelintézetek számára.

28 BETÉTI TERMÉKEK “4 KERÉK” MEGTAKARÍTÁSI ÉS HITEL CSOMAG
ÉLETCIKLUS BETÉTCSOMAG ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KÜLÖN KÖLCSÖN GARANCIA BETÉTSZÁMLA GYÁMHATÓSÁGI BETÉT KAMATJEGY KAMATJEGY MATRAC BETÉTJEGY SZUMMA DISZKONTBETÉT TAKARÉKSZELVÉNY TAKARÉK SZÁMLABETÉT START SZÁMLA

29 VÁLTOZÁSOK 2009. NOVEMBER 1. UTÁN
Új jogszabályok a pénzforgalom szabályozására (2007/64/EK irányelv) 2009.évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról (Pft.) 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról (MNBr.) (227/2006. Pénzforgalmi Kormányrendelet) két jogszabály hatására számos egyéb jogszabály is módosul (Hpt, Tpt., Vht., Cstv., Áht., MNBtv. Art., Psztv., Pmt.) Módosuló dokumentumok Üzletszabályzat Általános Szerződési Feltételek Pénzforgalmi bankszámlaszerződés (lakossági/vállalati, forint és deviza) Betéti keretszerződés Fizetési megbízások benyújtási és teljesítési rendje KHR nyilatkozat Hirdetmény ügyviteli szabályozások

30 VÁLTOZÁSOK 2009. NOVEMBER 1. UTÁN
Új fogalmak bankszámla szerződés és mellékletei keretszerződés bankszámla fizetési számla pénzforgalmi bankszámla pénzforgalmi számla számlavezető pénzforgalmi szolgáltató irányadó kamatláb referencia kamatláb számlatulajdonos fizető fél/kedvezményezett, együtt: ügyfél terhelési nap/teljesítés napja értéknap természetes személy fogyasztó (Hpt.) könyvelési nap munkanap referencia árfolyam tartós adathordozó vállalkozás (Hpt.) mikrovállalkozás pénzforgalmi szolgáltatás (Hpt.)

31 VÁLTOZÁSOK 2009. NOVEMBER 1. UTÁN
Fizetési módok Átutalás egyszerű csoportos rendszeres (meghatározott időpontokban ismétlődő átutalás) hatósági átutalás és átutalási végzés (ezen fizetési módokkal kerül teljesítésre a bírósági, közigazgatási és adó végrehajtás. Lényegében a jogszabályon és végrehajtáson alapuló (2, 3) – azonnali helyett került bevezetésre.) Mindkettő egyaránt kezdeményezhető a fizető és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójánál, átvételét egyik fél sem tagadhatja meg. Ezen megbízások teljesítését vagy sorba állítását megelőzően a fizető fél számlatulajdonos nem értesíthető, azonban a kedvezményezettet haladéktalanul értesíteni kell. Beszedés felhatalmazó levélen alapuló (1) váltó beszedés (4) csekkbeszedés (5) határidős - okmányos Korábban: 1 – felhatalmazás 2 – végrehajtás 3 – jogszabály 4 – váltó

32 VÁLTOZÁSOK 2009. NOVEMBER 1. UTÁN
Ügyfelek tájékoztatása Kötelező tájékoztatásba (papíron vagy tartós adathordozón) tartozik: keretszerződés (számla szerződés, teljesítési rend, ÁSZF, Üzletszabályzat, Hirdetmény, KHR nyilatkozat, jogorvoslat) fizetési számla kivonat – fizető fél és kedvezményezett számára fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozások, adatok összeg, pénznem díjak, költségek, egyéb fizetési kötelezettség átváltási árfolyam és az átváltást megelőző összeg fizetési megbízás átvételének napja és terhelésének értéknapja Kötelező tájékoztatásért a pénzforgalmi szolgáltató külön díjat nem számíthat fel.

33 VÁLTOZÁSOK 2009. NOVEMBER 1. UTÁN
Sorbaállítás Fedezethiány miatt nem teljesíthető hatósági átutalást és átutalási végzést a szükséges fedezet biztosításáig, de legfeljebb 35 napig kell sorba állítani. A teljesítés sorrendjét az átvétel időpontja határozza meg. Ezen megbízások teljesítése során részteljesítést kell alkalmazni. Keretszerződésben kizárható, hogy a teljesítés a számlához tartozó hitelkeret terhére is történik. E két megbízás teljesítése megelőzi az egyéb fizetési műveletek teljesítését. Egyéb, fedezethiány miatt nem teljesíthető megbízások sorba állítása legfeljebb 35 napig történhet. A sorba állítás a a fizetési megbízás átvételét követő munkanapon kezdődik. Részfizetés a csoportos beszedési megbízás kivételével törvény vagy Keretszerződés alapján valamennyi megbízásra teljesíthető.

34 VÁLTOZÁSOK 2009. NOVEMBER 1. UTÁN
Pénzforgalmi nyomtatványok változásai Átutalási megbízás (PFNY11) Megbízó/Kötelezett Fizető fél Jogosult Kedvezményezett új mező: Fizetési rendszer (GIRO, VIBER, SWIFT) megszűnő adatok: országkódok és jogcímkód Hatósági átutalási megbízás (PFNY71) Teljesen új nyomtatvány Beszedési megbízás (PFNY41) (korábban azonnali beszedési megbízás) A ‘benyújtás indoka’ mezőben három okot lehet feltüntetni: - felhatalmazó levél alapján – 1, váltóbeszedés – 4, csekkbeszedés – 5 Csoportos felhatalmazása (PFNY31) Új információ: hozzájárulás ahhoz, hogy a teljesítés felső értékhatáráról a számlavezető a kedvezményezettet értesítse Pénzforgalmi nyomtatványok használata: régi és új nyomtatványok használata párhuzamosan december 31-ig (Keretszerződés alapján)

35 VÁLTOZÁSOK 2009. NOVEMBER 1. UTÁN
Fizetési megbízások átvétele / befogadása / feldolgozása banki munkanapon belül banki munkanap kezdő és záró időpontja a megbízás átvételére vonatkozó kezdő és záró időpont, a fizető fél pénzügyi szolgáltatója a rá háruló feladatokat a végső benyújtási határidőt figyelembe véve tárgynapon, vagy legkésőbb a következő munkanapon elvégzi végső benyújtási határidő tárgynapi feldolgozásra (cut-off time) meghatározható fizetési megbízás típusa és/vagy a fizetési megbízás pénzneme alapján; a meghatározható végső benyújtási határidő a munkanap záró időpontját legfeljebb két órával előzheti meg. a fizetési megbízás átvétele a fizetési megbízás átvétele és teljesítése) a beérkezés sorrendjében – kivéve előnyösen rangsorolt megbízások; sorba állítás esetén, a teljesítési határidők szempontjából a fedezetbiztosítást kell az átvétel időpontjának tekinteni a fizetési megbízás befogadása a fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adat és a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll a fizetési megbízás visszautasítása - hiányos adattal, más szolgáltatótól elektronikus úton érkezett fizetési megbízás visszautasítása belföldi Ft és egyéb fizetési forgalom esetén - megbízás visszautasítása fizető fél felé a fizetési megbízás visszavonása (refund)

36 VÁLTOZÁSOK 2009. NOVEMBER 1. UTÁN
Fizetési megbízások teljesítése A fizetési megbízások feldolgozása és teljesítése alkalmazott fizetési rendszerenként: belföldi Ft fizetési forgalom (GIRO / VIBER rendszer) – változatlan belföldi deviza-, határon átnyúló Ft és deviza-forgalom – SWIFT rendszer Általános érvényű szabály, hogy a megbízás teljesítése terhelési oldalon a megbízás átvételével és a szükséges fedezet biztosításának napjával azonos, - jóváírási oldalon a megbízás bankszámlán történő jóváírásnak napjával azonos. Értéknap = kamatozás napja ≠ jóváírás napja

37 VÁLTOZÁSOK 2009. NOVEMBER 1. UTÁN
Árfolyam alkalmazás (Ft és devizaszámlás devizaforgalom esetén) Az árfolyam alkalmazás esetében át kell térni a (kimenő esetén T+1. napi árfolyamról) a T. napi árfolyam alkalmazására a haladéktalan utólagos tájékoztatási kötelezettség miatt. Így a kimenő megbízásoknál T+1. napi árfolyam-különbözet elszámolásra nincs szükség. November 1-től életbe lépő módosítás: A bank a T. nap reggeli MTB devizaárfolyamot (vagy az azzal megegyező külker árfolyamot) használja a deviza-átutalások (kimenő és bejövő) feldolgozásakor. Kapcsolódó változások: A hagyományos (Ft és devizaszámlás) és devizaklíringes megbízások esetében is a SWIFT küldés napját T+1. napról egységesen T. napra módosítja a bank (ennek következtében a normál megbízásokról T. napon SWIFT igazolást tudunk biztosítani). Hagyományos megbízások esetében az elszámolási bizonylatok a banki feldolgozást követően T. napon rendelkezésre állnak.

38 email: kovacs.maria@tbank.hu
Köszönöm a figyelmet ! Készítette Kovács Mária Takarékbank, Termékmenedzsment osztályvezető, Takarékszövetkezeti Üzletág 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Tel: / 1540. Budapest, 2009


Letölteni ppt "PASSZÍV BANKMŰVELETEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések