Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekttervezés és EU pályázatok készítése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekttervezés és EU pályázatok készítése"— Előadás másolata:

1 Projekttervezés és EU pályázatok készítése
Bevezetés a projektek „világába”

2 Pályázatok pénzügyi tipusai
Vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázatok E forma lényege, hogy a pályázat kiírója visszkereset nélküli hitelt bocsát a nyertes pályázó rendelkezésére a projekt megvalósításának támogatására, azaz olyan forrást, mellyel szemben nem áll fenn kötelezettség, azt nem terheli visszafizetési kötelezettség. Visszatérítendő támogatást nyújtó pályázatok E forma esetében a nyújtott támogatást visszafizetési kötelezettség terheli. Mindez olyan kedvezményes kamatozású hitelt jelent, melyet a kiírás adta keretek, illetve az elfogadott pályázat tartalmazta módon kell visszafizetni. Kamattámogatást nyújtó pályázatok E forma rendkívüli hasonlóságot mutat a visszatérítendő támogatással, hiszen ezen pályázatok végeredménye is egy kedvező kamatozású hitel lesz. Ebben az esetben azonban a kiíró nem finanszíroz tőkerészt, hanem a kedvező elbírálású projekt érdekében, pénzintézettől felvett hitel kamatának részbeli, vagy egészbeli finanszírozását vállalja a kiíró magára. A fentiek kombinációját nyújtó pályázatok A pályázatok egy markáns köre esetében a fentiek kombinációjával találkozhatunk, mindegyik lehetőségre kidolgozott feltételrendszerrel, sőt ezen pályázatok lehetővé teszik az egyes támogatási formák kombinálását is.

3 I. Közös fogalomkészlet
Új „embertípus” Projekt Pályázat Tender Projekt dokumentáció Pályázati felhívás Pályázati útmutató Mellékletek Pályázati formanyomtatvány

4 Új „embertípus” születik
„ HOMO PETITOR” = Pályázó ember kérdez informálódik konzultációkra jár ismeri a forrásokat Mennyit kapok Mit tehetek

5 Projekt Projekt: egyszeri komplex
fix kezdési és befejezési időpont által határolt feladat erőforrások korlátozottak előre meghatározott cél érdekében történik

6 Pályázat Pályázat: ötletünket pályázat keretében fogadtatjuk el
kivitelezésre támogatást nyerünk illeszkedjen bele programunkba

7 Tender Kiíró rögzíti a célt és annak eszközét ( projektet ) is
Fő hangsúly: biztos és ideális megvalósíthatóságon van Szereplők: ajánlatkérő, ajánlattevő Mi „beszállítóként” jelentkezhetünk

8 Projektdokumentáció I. Pályázati felhívás II. Pályázati útmutató
III. Mellékletek

9 1. Pályázati felhívás A nyilvánosság tájékoztatása a pályázati lehetőségről
1.     A pályázati felhívás hivatkozási száma és címe 2.      A program pénzügyi forrásai 3.      Tevékenységtípusok, projektidőtartam 4.      Rendelkezésre álló összeg 5.      Támogatási összeghatárok 6.      Várt eredmények 7.      Támogatható pályázók köre 8.      Eredményhirdetés várható időpontja 9.    Pályázati formanyomtatvány 10.   Benyújtási határidő 11.   Elérhetőségek

10 Van-e projekt bázis? Szükséglet felismerése –„adott egy probléma, valamit tennünk kellene” Projekt ötlet, elképzelés, csíra –„mi lenne, ha ezt csinálnánk” Projekt javaslat –„vannak céljaink, és tudjuk, hogyan érjük el azokat” Kidolgozott projekt –„az ördög a részletekben rejlik” Kidolgozott pályázat –„erre talán már pénzt is adnak”

11 A „jó” projekt ismérvei
releváns valós igényre alapul cél-orientált a kiírásnak megfelel megvalósítható jól átgondolt, következetes eredményei mérhetők reális költségvetés világos munkamegosztás előzetesen felmért kockázatok fenntartható a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók

12 2. Pályázati útmutató – a. Minden, amit tudni kell a pályázatról
Tartalomjegyzék 1.1. HÁTTÉR 1.2. A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI 1.3. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ODAÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 2.1. A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI Kik lehetnek a pályázók? Kik lehetnek a társult partnerek? Milyen projektjavaslatok támogathatóak? Milyen költségek számolhatóak el?

13 2. Pályázati útmutató – b. Minden, amit tudni kell a pályázatról
Tartalomjegyzék 2.2 A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK Pályázati formanyomtatvány, a csatolandó mellékletek és egyéb dokumentumok A pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók A pályázatok benyújtásának határideje Egyéb tudnivalók Átvételi elismervény

14 2. Pályázati útmutató – c. Minden, amit tudni kell a pályázatról
Tartalomjegyzék 2.3 A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA ÉS A TÁMOGATANDÓ PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA 2.4 A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE A TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉRŐL 2.5 A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 3. MELLÉKLETEK

15 Mellékletek Benyújtandó dokumentumok
A) Pályázati formanyomtatvány B) Költségvetés, igényelt támogatás, kitöltési útmutató, C) Költségvetés indoklása D) Logikai kerettábla E) Szabványos szerződés feltételei és mellékletek (Beszerzési szabályok, Fizetési kérelem, Pénzügyi azonosító) F) Együttműködési megállapodás G) IKT eszközlista és laborkonfiguráció H) Önéletrajz minta és szakmai kompetenciatáblázat I) Összefoglaló angol nyelven J) Nyilatkozat ÁFA-visszatérítési jogosultságról, Adatlap támogatási döntésről

16 Pályázati formanyomtatvány
A projektterv leírása A formanyomtatvány szerkezete: A projekt A pályázó A pályázó partnerei A pályázó nyilatkozatai

17 Pályázati formanyomtatvány I. A PROJEKT
1. A projekt leírása 1.1 A projekt címe 1.2 A projekt megvalósításának helyszíne 1.3 Az igényelt támogatás összege 1.4 A projekt rövid összefoglalása 1.5 Célkitűzések 1.6 Indoklás 1.7 A tevékenységek részletes ismertetése 1.8 Módszertan 1.9 A végrehajtandó tevékenységek felsorolása és időbeli ütemezése 2. Várható eredmények 2.1 A projekt célcsoportjára gyakorolt várható hatás 2.2  A projekt várható közvetlen eredményei 2.3 Multiplikátor-hatás 2.4 Fenntarthatóság   3. A projekt költségvetése 4. A finanszírozás várható forrásai

18 Pályázati formanyomtatvány II. A PÁLYÁZÓ
1. A pályázó adatai 2. Banki adatok 3. A pályázó bemutatása 3.1. Mikor alakult meg a szervezet és mikor kezdte meg működését? 3.2. A szervezet fő célkitűzései, tevékenységei és eddigi eredményei 3.3. A szervezet vezetőinek (vezetői testületének) a felsorolása 4. Projektek vezetésére és megvalósítására való képesség 4.1. Hasonló projektekben szerzett tapasztalatok 4.2. Források 5. Európai Uniós intézményekhez, illetve más kormányzati vagy állami pénzalapokhoz benyújtott egyéb pályázatok

19 Pályázati formanyomtatvány
III. A PÁLYÁZÓ PARTNEREI 1. A partnerek bemutatása 2. Együttműködési nyilatkozat

20 Pályázati formanyomtatvány
IV-V. NYILATKOZATOK ÉS MELLÉKLETEK IV-V. A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI ELLENÖRZŐ LISTA: Pályázati formanyomtatvány Csatolandó mellékletek Csatolandó egyéb dokumentumok

21 Projekt, pályázat, tender Pályázati dokumentáció
Összefoglalás Projekt, pályázat, tender Pályázati dokumentáció Pályázati formanyomtatvány elemei

22 Projektmenedzsment fázisai:
Előkészítés- Javaslat kidolgozása Tervezés-Projekt környezet meghatározása Megvalósítás- Projekt irányítás, ellenőrzés Zárás-Projekt értékelése

23 Projekttervezés eszközei
Logikai keretmátrix* Gantt diagramm Hálóterv (CPM/PERT) Döntési fa Egyéb

24 Leggyakoribb - logframe
A logikai keretmódszer (LOGical FRAMEwork Approach, LFA, logframe) garantálja: - a valós problémákra épülést - a célok strukturáltságát - a mérhetőséget - a kockázatok bemérését - a projektterv következetességét

25 A logframe módszer segít…
…tisztázni a projekt célját és létjogosultságát; …világosan meghatározni a projekt elemeit; …az előkészítés korai szakaszában elemezni a projekt környezetét; ….meghatározni, hogyan mérhető a projekt előrehaladása, sikere vagy kudarca.

26 A módszer végeredménye: a logikai keretmátrix

27 Logikai keretmátrix sablon

28 A logikai keretmátrix Mezőgazdasághoz kapcsolódó új munkahelyek létrehozása

29 SMART - elv Specific: egyedi, specifikus Measurable: mérhető
Achievable: a projekt rendelkezésére álló eszközrendszerrel elérhető Realistic: reális, valósághű Time-based: a projekt élettartamához is alkalmazkodnia kell.

30 PÉLDA INDIKÁTOROKRA KKV-K TÁMOGATÁSÁNÁL
Bemenet A KKV-k támogatására fordított összeg (Ft) Kimenet A támogatást elnyert KKV-k száma Eredmény A támogatott KKV-k bevételének növekedése (%) Kihatás A támogatott KKV-kban az új munkahelyek száma

31 PÉLDA INDIKÁTOROKRA EGY ÚTÉPÍTÉSI PROJEKTNÉL
Leírás Indikátor Kimenet Útépítés Megvalósítás:  pénzügyi: tényleges költség(Ft)  fizikai: megépített út (km)

32 PÉLDA INDIKÁTOROKRA EGY ÚTÉPÍTÉSI PROJEKTNÉL
Leírás Indikátor Eredmény Utazási idő csökkenés Időcsökkenés (perc, %) Utazási költség csökkenés Költségcsökkenés (Ft, %) Nagyobb biztonság Balesetek száma (fő/év) Nagyobb személy- és Utasforgalom áruforgalom (utaskm/év) Áruforgalom (tkm/év)

33 PÉLDA INDIKÁTOROKRA EGY ÚTÉPÍTÉSI PROJEKTNÉL
Leírás Indikátor Kihatás Nagyobb társadalmi- Az érintett terület gazdasági aktivitás vállalkozási bevételeinek növekedése (%). Foglalkoztatottság növekedése (fő/év).

34 Milyen lehetőségeink vannak?
Több lehetőség van: pályázó/ partner/ beszállító? Pályázóként saját fejlesztésre pénzt szerezni ( vállalkozásfejlesztés) Partnerként részt venni Tendereken beszállítóként szerepelni Más számára pályázatokat írni Pályázási folyamat valamely feladatába bekapcsolódni ( pl.. beszámolók, tanácsadás )

35 Saját fejlesztésre pénzt szerezni
Hogyan? Pályázatok útján Mi a teendő? EU és hazai források feltérképezése Ismerkedés az EU irányelvekkel, közösségi politikákkal Elérhető programok megismerése NFT részletes tanulmányozása Kapcsolatépítés Ötletek gyűjtése-projektek készítése

36 EU és hazai források feltérképezése
Rendszer a rendezetlenségben: EU Közösségi Programok ( B) Strukturális és kohéziós alapok ( H) Közösségi Kezdeményezések (B) Hazai és EU-s KKV specifikus programok(H)

37 Mi a Közösségi Program? „Az Európai Bizottság által elfogadott integrált intézkedések sorozatát értjük, melynek célja, a tagállamok közötti együttműködés erősítése, a Közösségi politikához kapcsolódó területeken, ált. 4-6 év alatt. A Közösségi Programok finanszírozása a Közösség általános költségvetéséből történik.”

38 Közösségi Programok céljai
KÖZÖSSÉGI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA EU KÖZVETLEN KASSZÁBÓL NINCS NEMZETI KVÓTA/Mo. nettó befizető!!!! KÖZVETLEN (BRÜSSZELI)ELBÍRÁLÁS NEM KELL LOBBIZNI, ALULRÓL JÖVŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK

39 Miért jók a Közösségi Programok?
Egyszerű pályázás Szinte minden témában Kis projektek is könnyen nyernek Objektív elbírálás/ de tényleg!!!!!!!! Project „recycling” Könnyebb partnereket szerezni

40 EU Közösségi Programok Szinte minden témában
LIFE III. 6TH FP LEONARDO SOCRATES II. YOUTH CULTURE 2000 SAVE ÉS ALTENER COMBATING DISCRIMINATION GENDER EQUALITY COMBATING SOCIAL EXCLUSION E-CONTENT PUBLIC HEALTH CUSTOMS

41 Strukturális Alapok és Kohéziós Alap
Előcsatlakozási alapok PHARE (lezárult) SAPARD ISPA Strukturális Alapok Kohéziós Alap

42 Strukturális alapok- NFT
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Számos lehetőség a hazai KKV szektor számára: feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások modernizációja ISO és HACCP minősítések megszerzése tanácsadói szolgáltatások igénybevétele beszállítói tevékenységek elősegítése foglakoztatás növelése, munkahelyteremtés

43 Közösségi Kezdeményezések
Strukturális Alapok költségvetéséből finanszírozzák Intézkedések, amelyek konkrét problémákra keresnek közös megoldást Strukturális Alapokra elkülönített összegek 5,35%-a 4 program: Interreg, Urban, LEADER+, EQUAL

44 Hazai és EU-s KKV specifikus programok
Hazai lehetőségek Széchenyi Vállalkozásfejlesztési program SMART Egyéb EU-s lehetőségek CREA I-TECH EURO-TECH Capital Európai Indulási Alap Várható: garanciaalap, törzstőke juttatási akciók

45 Jogosultság vizsgálata
Közös fogalomkészlet Formai szempontok: pályázók köre kizáró okok határidő példányszám formátum „ pályázatomra nem vonatkozik” cégszerű aláírás mellékletek Tartalmi szempontok részletesség szempontrendszer súlyozási elv minimális pontszám Beérkezés Jogosultság vizsgálata Befogadás!!

46 Igen, alkalmasak vagyunk
Hogyan kezdjünk hozzá? Megtaláltuk a pályázati felhívást Töltsük le az összes dokumentumot Tüzetesen olvassuk el a pályázati útmutatót! különös tekintettel a „pályázók köre” és a „kizáró okok” részre- felesleges munka Igen, alkalmasak vagyunk

47 Hogyan folytassuk? Speciális feltételek áttanulmányozása
Saját forrás igény Biztosíték Szükséges mellékletek STOP! Ha meggyőződtünk alkalmasságunkról és már ismerjük a pályázat feltételeit: DÖNTÉS Igen, akarunk pályázni...

48 Pályázati Formanyomtatvány kitöltése
Pályázó bemutatása Személyi háttér Szakmai felkészültség Projekt címe Projekt célja Célok elérése Várható eredmények ( indikátorok) Költségek bontása Nyilatkozatok Érvelési technikák alkalmazása trükkök, tippek

49 Szükséges dokumentumok beszerzése
Időigényes procedúra! Bankok szeretik a saját adatlapjaikat használni! Ügyeljünk a részletekre!

50 Pályázat beadása Késés esetén automatikus kizárás
Formai szempontok miatt ne bukjunk el! Ügyeljünk a megfelelő példányszámra! Várjuk türelmesen az értesítést!

51 Összefoglaló Pályázat figyelés Pályázat áttanulmányozása
Információ, adatgyűjtés Pályázatírás

52 Pályázatírás -részletes projektterv kidolgozása
A PROJEKT DOKUMENTUM AJÁNLOTT FELÉPÍTÉSE AZ EU-BAN 1. Összegzés 2. Háttér 2.1. Kormányzati, ágazati vagy regionális politika 2.2. Az ágazat/a régió jellemzői 2.3. Kedvezményezettek és bevont partnerek 2.4. Megcélzott problémák 2.5. Más beavatkozások 2.6. Elérhető dokumentumok, vonatkozó jogszabályok

53 Pályázatírás -részletes projektterv kidolgozása 2.
3. A beavatkozás 3.1. Általános célok 3.2. Projekt-célok 3.3. Eredmények 3.4. Tevékenységek 4. Feltételezések 4.1.Szükséges feltételek különböző szinteken 4.2. Kockázatok és rugalmasság

54 Pályázatírás -Részletes projektterv kidolgozása
5. Megvalósítás 5.1. Anyagi és nem-anyagi források 5.2. Szervezeti háttér 5.3. Ütemezés 5.4. Költségvetés és finanszírozási terv 5.5. Speciális körülmények (az adott programból következően)

55 Pályázatírás -Részletes projektterv kidolgozása 2.
6. A fenntarthatóságok biztosító tényezők 6.1. A politikai által támogatott intézkedések 6.2. Megfelelő technológia 6.3. Környezetvédelem 6.4. Társadalmi-kulturális aspektusok 6.5. Intézményi és menedzsment kapacitások 6.6. Gazdasági és pénzügyi elemzés

56 Pályázatírás -Részletes projektterv kidolgozása 3.
7. Monitoring és értékelés 7.1. Monitoring indikátorok 7.2. Értékelő jelentések 8. Következtetések és kérelmek

57 Pályázatírás -Adatlap kitöltése
röviden fogalmazzon minden kérdésre adjon választ egyszerű betűtípust használjon ügyeljen a struktúra megtartására Strukturális Alapok esetében alkalmazott egységes alap-adatlap

58 Tipikus hibák A dokumentumok hiánya
a program (nem a projekt!!!) utolsó kifizetése után 3 évig (várhatóan 2011) meg kell őrizni a dokumentumokat, akkor is, ha már 2004-ben lezárjuk a projektünket Megőrzendő dokumentumok pályázati dokumentáció támogatási szerződés jelentések közbeszerzések dokumentumai eredeti számlák hivatalos levelezés tájékoztatási kötelezettségekhez kapcsolódó dokumentumok

59

60 INTERREG PROGRAMOK Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon   1. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés bemutatása  Az INTERREG együttműködés, egy az Európai Unió négy közösségi kezdeményezése közül, amelyek az unió fejlesztési céljainak közvetlen megvalósítására törekszenek. Az INTERREG kezdeményezéseket - szemben a regionális és egyéb strukturális programokkal - az Európai Bizottság javasolja a tagállamoknak, mint az egész európai térség fejlesztése és kohéziója szempontjából alapvetően fontos együttműködési területeket. Az Európai Unió a pénzkeretet és a kezdeményezések átfogó céljait és prioritásait határozza meg. Ez alapján az érintett EU tagállamok (a szomszédos nem EU tagállamok támogatásával) közös, részletes javaslatot nyújtanak be az Európai Bizottsághoz a programok megvalósítására.  A programok szabályszerű végrehajtásáért és a kezdeményezések céljainak elérésért a tagállamok által programonként felállított közös irányító hatóságok felelősek. Mivel az INTERREG együttműködés olyan területeken jön létre, amelyek nem rendelkeznek önálló adminisztratív struktúrákkal, az erre a feladatra (programra) kinevezett intézmények a megállapodásokban rögzített szabályok szerint járnak el.  

61 INTERREG PROGRAMOK Az INTERREG kezdeményezés három alapvető - és egymástól elsősorban az együttműködési területében különböző - formája:   (1) Határ menti együttműködés: INTERREG IIIA (2) Transznacionális együttműködés: INTERREG IIIBrésztvevő területek: Európát 13 makro-térségre osztották. Magyarország (teljes területe) a Közép-Európát és a Balkánt magába foglaló térségben vesz részt az együttműködésben (CADSES program)   (3) INTERREGionális együttműködés: INTERREG IIIC

62 2. INTERREG programok Magyarországon  Magyarország összesen 8 INTERREG (IIIA, B, C) programban vesz részt között és több mint 17 milliárd forint (68,6 millió euró) összegű forrást fordíthat a határon átnyúló együttműködést támogató programokra európai és a hazai forrásokból. Az  Interreg IIIA-ban ez az alábbi programokat jelenti 2004 és 2006 között:

63 Az INTERREG III programokban történő magyarországi részvételre allokált forrás %-a használható fel ezeknek a programoknak a támogatására, míg az Interreg IIIB-ben a források 9%-a, a IIIC-ben a források 6%-a használható fel.   Az ESPON program (Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat) egy olyan kis méretű, horizontális jellegű szakmai kezdeményezés, amelynek célja a területfejlesztéssel kapcsolatos kutatási, tervezési együttműködésen keresztüli kapcsolatteremtés a területfejlesztés szakmai szervezetei között. A programban Magyarország egész területe részt vehet.  Az INTERACT program célja az INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés, a határ menti, transznacionális és interregionális együttműködések terén felhalmozódott tapasztalat átadása, hasznosítása.  

64

65

66 Fontosabb web címek: http://vati.hu http://pafi.hu
A polgári védelmi új projectek:

67 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Projekttervezés és EU pályázatok készítése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések