Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Http://www.haltadefinizione.com/en/.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Http://www.haltadefinizione.com/en/."— Előadás másolata:

1

2 A KEHELY SZIMBÓLUMA Jézus földi életének két végpontját két kehely jelzi. A két szimbolikus kehely, a fogantatás- és haláljelkép végső fokon egy. A meghaló és feltámadó napisten „élete” örök visszatérés. Az első kehely galambbal Mária teherbeesésének jelképe; az edény a Szűz teste, a belé merítkező galamb a Szentlélek. A második kehely (a Grál) a Megváltó kereszthalálát jelképezi. Ez áll a kereszt tövén, ezt tartják az angyalok a megfeszített sebei alá, ebbe folyatja a Bárány a vérét.

3 LEONARDO AKTUALITÁSA Leonardo 500 évvel ezelőtt fejezte be legnagyszerűbb művét, amelyet nemrégiben megtisztítottak, de jelenleg is törékeny állapotban van, s valószínű, hogy nem marad fenn újabb 500 évig. Miért került a műalkotás napjainkban újra az érdeklődés középpontjába? Mi az, amit ma mondhat nekünk, amit csak a jelenkor tudatosságával érthetünk meg? Van-e a képnek mélyebb jelentése a bibliai vonatkozásokon túl? Hogyan vesszük észre az egyetemes emberit ebben a munkában, amely túllépi az azonnal nyilvánvaló vallásos dimenziót? Hogyan kapcsolódik mindennapi életünkhöz? Mit vár a kép tõlünk, mi az amit nekünk kell hozzáadnunk? Leonardo da Vinci a humanista ideál megtestesítője. Sokoldalúan képzett ember, igazi polihisztor, HOMO UNIVERSALIS. A természet, az emberi test megismerésére, pontos mechanikai tervezésre, a művészetben pedig az egyéniség kifejezésére törekedett. Művész, tudós, feltaláló, filozófus. Magával ragadó, példát állító, ember feletti egyéniség. ….minden korban. LEONARDO DA VINCI (1452 – 1519)

4 A MEGRENDELŐ (MECÉNÁS)
Lodovico Sforza 1494-ben rendelte meg Leonardonál az Utolsó vacsorát ábrázoló képet, hogy a freskó a milánói Santa Maria delle Grazie templomot díszítse. A MILÁNÓI LUDOVICO SFORZA HERCEG (1452 – 1508)

5 SANTA MARIA DELLA GRAZIE TEMPLOM (MILANO)
A MŰALKOTÁS HELYSZÍNE A freskó a milánói Ludovico herceg családi kápolnája és temetkezési helye, a milánói Santa Maria della Grazie refektóriumának falán található. Mérete körülbelül 10X5 méter. SANTA MARIA DELLA GRAZIE TEMPLOM (MILANO)

6 A REMEKMŰALKOTÁS MŰHELYTITKAI 1. A MŰVÉSZ ÉS KORA

7 A RENESZÁNSZ KEZDETEI (AZ 1300-AS ÉVEK)
A reneszánsz (újjászületés) kezdetét egyetemlegesen Észak-Itáliához kötik, külön kiemelve Firenze városát. Itt alkotott a korai reneszánsz művész, Dante, az első író, aki személyében megtestesítette a reneszánsz szellemiségét. A másik korai reneszánsz művész, Petrarca az ókori római és görög kulturális örökség újrafelfedezésében és a humanista oktatásban fogalmazta meg a reneszánsz lényegét.

8 ESEMÉNYEK A REMEKMŰ SZÜLETÉSE IDEJÉN
A XV. század legvégén két nagy esemény jelzi az itáliai város-galaxist fenyegető nagy változásokat. 1494-ben VIII. Károly francia király hadai – Milánó hívására – átkeltek az Alpokon 1492-ben, egy genovai kapitány, Kolumbusz Kristóf spanyol hajókkal fölfedezte az Újvilágot. Mert az csak nekünk annyira magától érthető, hogy Kolumbusz hajói nyomán a kereskedelem és a forgalom fő tengelye a Földközi-tengerről az Atlanti-óceánra tevődött át, s így háttérbe szorult lassan a Mediterráneum szíve, Itália. A XVI. században a Földközi-tengeri kereskedelem és hajózás még különben se hanyatlott, s végig a gazdag Itália maradt a két Alpokon túli nagyhatalom, Franciaország és a Spanyol–Német Birodalom küzdőtere és vágyainak fő célja. Ide számíthatnánk egy harmadik eseményt is: 1498-ban gyulladt ki Firenze főterén Savonarola máglyája, ennek a jelentőségét azonban a kortársak még annyira se ismerték fel, mint az előző kettőét. VIII. KÁROLY (1470 – 1498) 1494-BEN A FRANCIA SEREGE ÉLÉN BEVONUL FIRENZÉBE KOLUMBUSZ KRISTÓF (1451 – 1506) 1492-BEN ELINDUL AZ ÚJVILÁG FELFEDEZÉSÉRE GIROLAMO SAVONAROLLA ( ) FELLÉPÉSÉVEL A REFORMÁCIÓ ELŐFUTÁRÁVÁVÁLIK

9 ESEMÉNYEK A REMEKMŰ SZÜLETÉSE IDEJÉN
Mikorra elkészül az Utolsó vacsora Vasco de Gama hajóival eljut Indiába. Ez a kor a realitások kora. Feléled a görög sejtés, hogy a föld gömb alakú – Kopernikusz alig húsz évvel fiatalabb csak Leonardónál. Amikor Leonardo elkezdi az Utolsó vacsorát Behaim elkészíti az első földgömböt, Még dolgozik a művén, amikor megszületik Agricola, az ásványtan és a metallurgia megalapítója, Paracelsus a kuruzslást alakítja orvoslássá. Mikorra elkészül az utolsó vacsora, elkészül az első zsebóra, és Vasco de Gama hajóival eljut Indiába.

10 A REMEKMŰ SZÜLETÉSE IDEJÉN NINCS PÉNZBEN HIÁNY…
Ez a kor a bankárok, a firenzei Mediciek és az augsburgi Fuggerek kora: az előbbiek a pápai udvartól szerzett timsó-monopóliumból, az utóbbiak a császárokkal kötött üzleteken, pl. a higanymonopólium megszerzésével lettek dúsgazdagok. LORENZO IL MAGNIFICO ("A FENSÉGES") ( ) JACOB FUGGER ( )

11 A PÁPASÁG EZEN IDŐSZAKÁT AZ ITÁLIAI MŰVÉSZET ARANYKORÁNAK, VAGY A PÁPASÁG MŰVÉSZI BEARANYOZÁSÁNAK NEVEZIK Az Utolsó vacsora festésének évtizedében VI. (Borgia) Sándor a pápa, az őt követő II. Gyula és X. (Medici) Leó már nagy politikus, rendezik az egyházi állam viszonyait, s nagyvonalú támogatói a művészeteknek és tudományoknak. Kettőjük kapcsán szokás említeni: az itáliai művészet aranykorát jelentik pápaságuk – vagy fordítva: pápaságukat aranyoztatják a művészekkel. II. GYULA PÁPA (GULIANO DERRA ROVERA) ( ) PÁPASÁGA: ) VI. SÁNDOR PÁPA (RODRIGO DE BORGIA) ( ) PÁPASÁGA: )

12 ÁM A VILÁGI URALKODÓK SEM „KISPÁLYÁSOK”…

13 PORTUGÁLIÁBAN ARAGÓNIAI FERDINÁND ÉS KASZTÍLIAI IZABELLA URALKODIK
(1452 – 1516) SPANYOL IZABELLA (1451 – 1504)

14 SPANYOLORSZÁGBAN IV. (SZÉP) FÜLÖP ÉS SPANYOL (ÖRÜLT) JOHANNA ÉPPEN ÁTVETTE AZ URALKODÁST ÉS HÁZASSÁGOT KÖT 1497-BEN IV. FÜLÖP (1478 – 1506) SPANYOL JOHANA (1479 – 1555)

15 A NÉMET-RÓMAI CSÁSZÁRSÁGBAN I
A NÉMET-RÓMAI CSÁSZÁRSÁGBAN I. MIKSA URALKODIK, AKI BIANCA MARIA SFORZÁT, LEONARDO MEGBÍZÓJÁNAK UNOKAHUGÁT VESZI FELESÉGÜL 1494-BEN I. MIKSA (1459 – 1519) BIANCA MARIA SFORZA (1472 – 1510)

16 MÓRUS (SZENT) TAMÁS (1478-1535)
ANGLIÁBAN A TUDOR DINASZTIÁT ALAPÍTÓ VII. HENRIK A KIRÁLY, FIA MÁR 7 ÉVES ÉS MÓRUS (SZENT) TAMÁS, VIII. HENRIK LEENDŐ KANCELLÁRJA 20 ÉVES MÓRUS (SZENT) TAMÁS ( ) VII. HENRIK ( ) VIII. HENRIK ( )

17 MÁTYÁS MÁR 8 ÉVE HALOTT… HUNYADI MÁTYÁS (1443-1490)
ARAGÓNIAI BEATRIX ( ) HUNYADI MÁTYÁS ( )

18 … ÉS MÉG 28 ÉV VAN MOHÁCSIG…
SZÉKELY BERTALAN: II. LAJOS HOLTTESTÉNEK MEGTALÁLÁSA

19 A REMEKMŰALKOTÁS MŰHELYTITKAI 2. A MŰVÉSZ ÉS KORTÁRSAI

20 A FIATAL LEONARDO ÁBRÁZOLÁSA A KORTÁRSAK ÁLTAL
VEROCCHIO: DÁVID BOTTICINI: TÓBIÁS ÉS AZ ANGYAL

21 LEONARDO ÉS PÁLYATÁRSAI RAFFAELLO ATHÉNI ISKOLA FRESKÓJÁN
Platón képében az akkor hatvanas éveiben járó egyetemes bölcs, Leonardo portréját festette meg. Euklidészt a kor legnagyobb építésze, Bramante jeleníti meg. Hérakleitosz alakjában Michelangelót ismerhetjük fel. A kép szélén a két asztrológus kifelé tekint a freskó szélén lévő alakok irányában, s közülük a beljebb lévő, szolid arc Raffaellóé.

22 FILIPPINO LIPPI 1497-1502 KÖZÖTT FESTI A STROZZI KÁPOLNA FALÁT FIRENZÉBEN

23 MICHELANGELO, A VETÉLYTÁRS MÁR FARAGJA A PIÉTÁT
MICHELANGELO BUONAROTTI (1475 – 1564) PIETA. (1498 – 1499)

24 (AJTÓSI) ALBRECHT DÜRER, A MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ KORTÁRS NÉMET MŰVÉSZ ELKÉSZÍTI AZ APOKALIPSZIS SOROZATOT A NÉGY APOKALIPTIKUS LOVAS (ALBRECHT DÜRER FAMETSZETE AZ APOKALIPSZIS  SOROZATBÓL, 1498 KÖRÜL) ALCRECHT DÜRER ( )

25 DONATO BRAMANTI, A SZENT PÉTER BAZILIKA ÉPÍTŐJE
DONATO BRAMANTE. ( – 1514) SZENT PÉTER BAZILIKA ( – 1564)

26 RAFFAELLO SANTI, AZ ANGHIORI CSATA MEGÖRÖKÍTŐJE
RUBENS RÉZKARCA AZ ABGHIORI CSATÁRÓL RAFFAELLO DI SANTI ( )

27 LUCA PACIOLI, A MATEMATIKUS BARÁT
DE DIVINA PROPERTINA

28 AKI A MATEMATIKAI ÉS AZ ARANYMETSZÉSI JÁRTASSÁGBAN TÁMOGATTA LEONARDOT
Az Aranymetszés arányszámát (golden ratio, ismertebb nevén Phi érték) gyakran használták a görög és római építészek építészeti terveikhez. Ennek a kifejezésnek jelenkori értelmezése egy feltételezett újra felfedezett matematikai szabályt ad az Univerzum valós természetére vonatkozóan, ez a szabály megnyilvánul a gabonakörökben vagy olyan ősi építészeti formákban is, mint pl. a Nagy Piramis vagy Stonhenge.

29 A REMEKMŰALKOTÁS MŰHELYTITKAI 3
A REMEKMŰALKOTÁS MŰHELYTITKAI 3. A TÉMAVÁLASZTÁS SZOKATLANSÁGA ÉS A VIRTUÓZ KIDOLGOZÁS

30 AZ UTOLSÓ VACSORA HAGYOMÁNYOS ÁBRÁZOLÁSA
Jézus jeruzsálemi Utolsó Vacsorájának ismert leírásaiban a keresztény liturgiákat létrehozó alapmondat: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre". Amit cselekedni kellett: a vacsora egyes elemei, a kenyér-törés, a kenyér és a bor kiosztása, hálaadó ima. Az Utolsó vacsora témájának korábbi értelmezései túlnyomó részben ezt a jelentet hangsúlyozták, Júdás a tanítványoktól elkülönülve, Jánost Jézus keblén pihenve ábrázolták. AZ UTOLSÓ VACSORA (EUKHARISZTIA) (MUSEO NACIONAL DEL PRADO) – JUAN DE JUANES

31 REMEKMŰVÉ TESZI A DRÁMAISÁGA
A festmény azt a drámai pillanatot ábrázolja, amikor Krisztus a tanítványai felé fordul, és közli velük, hogy az egyikük elárulja őt. „„Bizony mondom néktek, egyiktek elárul.”” A tanítványok megdöbbenve hallgatják Krisztus vádjait. Melyikünk? Én? Lehetetlen! Közülünk valaki? Aligha! Melyik csoport melyik tagja fogja elárulni? Ő itt mellettünk? Nem valószínű: elkülönülve ugyan, de ugyanazon oldalán vagyunk. Tehát a túloldali két csoport valamelyikéből valaki. A hozzá közelebbiből? Ez valószínű: az árulók felülreprezentáltak a közelállók között. Vagy aki a legszélre szorult? Ennek is van annyi valószínűsége… Tizenegy ember gondolata másik tizenegyről – az annyi mint 121. Százhuszonegy pszichológiai történet! Önmagáról is elgondolkodik talán néhányuk. A drámai hatás mindenestül az alakok elrendezéséből és mozgásából, nem pedig az arckifejezésekből fakad. Leonardo több mint három évig festette az Utolsó vacsorát. Minden kézmozdulatot, minden fejbiccentést, minden szemvillanást átgondolt, sőt matematikai pontossággal kiszámított; minden tökéletesen illeszkedik, idomul egymáshoz, minden egyensúlyban van, a tizenhárom alak egységes egészet alkot. A jelenet értelmét nyilvánvalóvá teszik az arckifejezések és a mozdulatok, amelyeknek Leonardo páratlan mestere: „Az embernek éppen olyan sokféle ozdulata van, amilyen sokféleképpen hullámzik a lelke. Mert minden új lelkiállapot több-kevesebb mozdulatot vált ki.” Júdást pszichológiai eszközökkel különíti el - nem az asztal túloldalára helyezi el, a korábban szokásos módon, hanem úgy ábrázolja, amint a bűnös tanítványt megbénítja a rémület, s képtelen részt venni a többiek beszélgetésében.

32 A FESTÉSI TECHNIKA Társai a falfestményeiken szinte kivétel nélkül a freskótechnikát alkalmazták, s képeik épségben túlélték a századokat. De a freskófestőnek sietnie keltett, a festéket még a nedves vakolatra kellett felvinnie, hogy tökéletesen beszívódjon. Leonardo ezt nem tehette; neki idő kellett, az áhított tökélyt, roppant tehetsége ráadásaként, évekig tartó gürcöléssel akarta kicsikarni. Hiszen nemcsak festő volt, hanem feltaláló is, nem engedelmeskedhetett a vakolat, a mész és a festék parancsának. Meg kellett találnia a módját, miként kényszerítse rá a falat, hogy örök időkre megőrizze ecsetének vonásait. Sokáig azt hitték, hogy Leonardo olajfestékkel festette az Utolsó vacsorát; ám a vegyelemzés kimutatta, hogy a szilárd tempera valamiféle sajátságos változatát alkalmazta. Leonardo előbb az egész hatalmas felületet különleges alapozó réteggel vonta be, aztán feltalálta a maga olajtemperáját, amelyről szentül hitte, hogy ezer esztendőt is átvészel; csak ezután kezdte festeni a Megváltó drámáját. Most már nem kellett sietnie, elérte, hogy a refektórium fala évek múlva is ugyanolyan maradandóan szívja magába a festéket, mint az első napon. Sajnos a zseniális festési technika mégsem bizonyult tartósnak, amiről Goethe így ír: „Bizony szomorú, hogy ez az óvatos művész, aki nem győzte eléggé megválogatni a festékeit, tisztítania a firniszét, éppen a fstmény helyét, ami a legfontosabb, a döntő körülmény, nem nézte meg figyelmesen.”

33 REMEKMŰVÉ TESZI A CENTRÁLIS PERSPEKTÍVA ALKALMAZÁSA
A kép központi tengelye egybeesik a néző látósugarával. A centrális perspektíva a valóságábrázlás szinte mértani szerkesztéssel megvalósított eszköze, amely a reneszánsz individuumot szolgálja. A kép helyszíne egy tágas, emeleti étkezőhelyiség. Az asztal szokatlanul alacsony, így a tanítványok nagyobbnak tűnnek a valóságosnál. A kazettás mennyezet összetartó vonalai a kép szembetűnő perspektíváját adják. A szokványos elemzések szerint ugyanazzal a funkcióval, mint a többi, a kezek, a szemek vonalai – hogy ráirányítsák a figyelmet a középen ülő Jézusra. A perspektíva enyészpontja a főalakban fut össze. Minden forma, minden mozdulat egy dologra összpontosul, Leonardo egységbe foglalt két dinamikus tömeget oly módon, hogy az egyensúly egyetlen ponton nyugszik. Az enyészpont egyszersmind és mindenekelőtt a képen ábrázolt piramisszerű világ csúcsa. A távlat két egymással szemben elhelyezkedő piramisból áll – írta Leonardo da Vinci. Az egyiknek a csúcsa a szemig ér, talpazata pedig a horizont távolságában fekszik. A másik talpazata esik a szem felé, s a csúcsa a látóhatára. A látszólag egyszerű elrendezés bravúros lelemény. A tizenkét apostolt két csoportba rendezte… az alakok mozdulatai révén a központi figurához is elevenen kapcsolódnak

34 A REMEKMŰALKOTÁS MŰHELYTITKAI 5
A REMEKMŰALKOTÁS MŰHELYTITKAI 5. LEONARDO ASZTROLÓGIAI ÉS EZOTERIKUS „BEAVATOTTSÁGA”

35 JÉZUS ÉS TANÍTVÁNYAI JÉZUS FÜLÖP PÉTER BENEDEK TAMÁS JÁNOS ANDRÁS
IFJ. JAKAB ID. JAKAB JÚDÁS MÁTÉ SIMON TÁDÉ

36 A NÉGY ELEM ÉS A NÉGY VÉRMÉRSÉKLET
LEVEGŐ ELEM: az érzékelés, az észlelés és az önkifejezés intellektuális jellege SZANGVINIKUS TEMPERAMENTUM: = idealista, lelkesedő, érdeklődő ± állhatatlan, meggondolatlan, ingerlékeny TŰZ ELEM: sugárzó energia, önbizalom, kezdeményezőkészség KOLERIKUS TEMPERAMENTUM: = energikus, bátor, vállalkozó ± erőszakos, vakmerő, önző VÍZ ELEM: mély érzelmek, empátia, felelősségérzet FLEGMATIKUS TEMPERAMENTUM: = ösztönös, befogadó, impresszionált, érzésekkel telt, fantáziadús ± túlérzékeny, lusta, határozatlan FÖLD ELEM: gyakorlati érzék a materiális világhoz MELANKOLIKUS TEMPERAMENTUM: = anyagias, gyakorlatias, szívós, kitartó ± mogorva, fösvény, nehézkes, önző

37 „TÜZES”, KOLERIKUS CSOPORT „VIZES”, FLEGMATIKUS CSOPORT
„FÖLDIES”, MELANKOLIKUS CSOPORT „LEVEGŐS” SZANGVINIKUS CSOPORT JÉZUS JÁNOS TAMÁS PÉTER ID. JAKAB JÚDÁS FÜLÖP ANDRÁS MÁTÉ IFJ. JAKAB TÁDÉ BENEDEK SIMON

38 A NÉGY ÉVSZAK TÉL ŐSZ NYÁR TAVASZ

39 JÉZUS: AZ ŐSZI NAPÉJEGYENLŐSÉG
Középütt mint a Világ Világossága, konkrétabban mint az Igazság Napja jelenik meg Jézus, Értelmezése: Eljött a Nap után a Hold uralma, a sötétség a Földön kezdetét veszi, a Nap képviselője (Jézus) átadja a hatalmat a Holdnak, azaz meghal. AZ APOSTOLOK ÉS AZ ÁLLATÖVI JEGYEK Leonardo úgy festi meg az Utolsó vacsorát, hogy a korabeli - és egészen a XX. század végéig bezárólag a későbbi - asztrológiai tankönyveknek szabályszerű segédábrája lehetett. Egyértelműen az állatövi jegyek fiziognómiai sajátosságai szerint jellemzi az apostolok.

40 AZ APOSTOLOK ÉS AZ ÁLLATÖVI JEGYEK
Tőle jobbra és balra hármas csoportokban helyezkednek el a tanítványok és az ő tulajdonságai bomlanak le, aszerint, hogy az adott időszakban a fény az árnyékkal milyen arányban van, péterséggé, jakabsággá, jánossággá, és így tovább. Symbolon kártya képek: Thea Weller festőművésznő alkotásai

41 TAVASZ-CSOPORT: MÁTÉ, TÁDÉ, SIMON

42  KOS MÁRCIUS 21 – ÁPRILIS 20 Uralkodó bolygója a Mars
A Kos a kezdet, az elindulás, az ébredés. Az erők kibontakozva kelnek életre, tele frissességgel, nagy feszültséggel, Az Én érzi a benne dagadó erőket és célt keres amelyek felé azokat fordíthatja

43 Simon Simon kezei úgy helyezkednek el, mintha tartana valamit. Több kutató úgy gondolja, hogy Leonardo viccet űzvén az utókorból, saját arcmását is belefestette a képbe. Simon alakja mindenesetre sokban hasonlít rá. Éles, egyenes vonalú orr, markáns arc, Jézus felé tárt harcra kész kéz, mely a Kos jelét írja le, feszültséggel teli alak. Tőle indul a képen végighullámzó mozgás. Simon neve szerepel az apostolnévsorokban (Mk 3,18; Mt 10,4; Lk 6,15; ApCsel 1,13), de Márk és Máté azt mondja: a ,,Kananeus Simon'', Lukács pedig: a ,,Zelóta Simon''. Ebből a zelóta szóból arra következtethetünk, hogy Simon korábban a fanatikusan Róma-ellenes párthoz tartozott, melynek tagjai a véres merényletektől sem riadtak vissza, ha a rómaiak irtásáról volt szó. Legendájuk szerint a Zelóta Simon Júdás Tádéval együtt úgy lett vértanú, hogy kettéfűrészelték őket. Ezért Simont fűrésszel szokták ábrázolni, a favágók tekintik a védőszentjüknek.

44  BIKA ÁPRILIS 21 – MÁJUS 20 Uralkodó bolygója a Vénusz
A Bika megállapodást, nyugalmat és megóvást fejez ki. Tevékenysége elcsöndesül, de annál állandóbb, tartósabb jellegű.

45  JUDÁS-TÁDÉ (TADEUSZ)
A következő alak, Tádé kezei furcsa mozdulatot tesznek, titkolt szándékról árulkodnak. Vastag erős nyak, szögletes koponya, szép arc, visszakanyarodó, önmaga felé záró mozdulat, méltóságteljes, nyugodt, de magamutogató tartás. Lukács mindkét helyen ,,Judas Jacobi''-t említ, és nem dönthető el, hogy Jakab fiáról, vagy testvéréről van-e szó. Márk Júdás Tádénak mondja, Máté szintén így nevezi, illetve vannak olyan Máté-kéziratok, amelyekben ,,Judas Lebbaeus''-ként szerepel (Mt 10,3). Pusztán a szövegek alapján vitatható lenne, hogy azonos személyről van-e szó, de Origenész a Római levélhez írt kommentárjában azt a véleményt képviseli, hogy Judas Jacobi és Júdás Tádé vagy Judas Lebbaeus ugyanaz a személy. Az biztos, hogy Márk egy másik Júdásról beszél, amikor Jézus testvérét említi, akit szintén Júdásnak hívtak (6,3).

46  IKREK MÁJUS 21 – JÚNIUS 21 Uralkodó bolygója a Merkúr
Az Ikrek nem takarékoskodik, nem ragaszkodik a meglévőhöz. Lendülete és tevékenysége kifelé, a messzeségbe fordul. Minden érdekli, ami megközelíthető, megismerhető.

47 MÁTÉ Az utolsó hármas első tagja Máté, aki Krisztus felé nyújtja karjait. Rendkívül heves, ellentétes irányú, az ikrekre jellemző, hatalmas teret elfoglaló mozdulat. A két karja, párhuzamosan Jézus felé mutat, de a fejét Simon felé fordítja. Két irányba figyel, két irányba beszél, szinte mindenütt ott van. Jézus legszűkebb tanítványai köréhez tartozott, akik pünkösdkor megkapták a Szentlelket és a világra szóló küldetést. A Máté név a latin Matthaeus és a görög Matthaiosz közvetítésével a héber Mattajból ered, ami a Mattanjah rövid alakja, s annyit jelent mint 'Jahve ajándéka' vagy 'a hűséges'. A Máté-evangélium azt mondja róla, hogy vámos volt és a Lévi nevet is viselte. Márk még azt is tudja róla, hogy Alfeus fia volt.

48 NYÁR-CSOPORT: JAKAB, TAMÁS, FÜLÖP

49  RÁK JÚNIUS 22 – JÚLIUS 22 Uralkodó bolygója a Hold
A Rák befelé forduló: szeretnie kell, mert ez a természete. Szeretete és a gondoskodás a szűkebb, belső körére (család, otthon) irányul.

50  FÜLÖP Fülöp a szívén pihenteti kezeit.
Álmodozó, érzékeny arc, finomívű, visszahajló mozdulat, szinte nőies megjelenés. Áhítatos, befelé húzó kéz, amely azért nyúl oda, hogy utána a lelkét kitegye. Hamarabb érzi Jézus szavait, semmint eszével felfogná értelmüket. Ő emelkedik a legmagasabbra a képen, még Jézusnál is magasabbra, hiszen a nyári napfordulós időegység képviselője, amikor a legmagasabban jár a Nap. Jézus a Napnak feleltethető meg ebben a rendszerben, ezért esik kívül a Zodiákus téridő-egységein. Szent János evangéliuma szerint (1,44; 12,21) Fülöp a két apostoltestvérhez, Andráshoz és Péterhez hasonlóan a Galileai-tó mellől, Betszaidából származott. Későbbi hagyomány szerint Fülöp három, prófétai tehetséggel megáldott lányával együtt a kisázsiai Hierapoliszban élt, ott is halt meg. Az apostol egyébként a posztó és kalapkészítők védőszentje.

51  OROSZLÁN JÚLIUS 23 - AUGUSZTUS 22 Uralkodó bolygója a Nap
Az Oroszlán jóságos, jóindulatú, melegszívű. Mindig kész két kézzel adakozni, de csak annak, aki megnyerte a rokonszenvét. Önérvényesítő hajlama a hatalomban, a köponti irányító tekintélyben találja meg igazi helyét.

52  IDŐSEBB JAKAB Jakab oroszlánszerűen uralja a nyári csoportot.
Karjait szélesre tárja,mintha a szívét is kerakná az asztalra. Mélyen Jézus mögé nyúl, megnyitva egy új, az asztalra majdnem merőleges, rendkívüli síkot, behatolva saját létsíkjuk mögé, teret engedve egy hatalmas, az Oroszlán időegységére jellemző energiakiáradásnak Betszaidában született. Az Egyház hagyományában az ,,idősebb'' nevet kapta, hogy megkülönböztessék a Szent Fülöppel együtt ünnepelt ,,fiatalabb'' Jakabtól, az ,,Úr testvérétől''. Zebedeus és Szalome fia, Szent János evangelista bátyja. Apja mesterségét örökölve halász volt. Jakab az első vértanú az apostolok közül. A középkor egyik leghíresebb búcsújáró helye Szent Jakab sírja volt a spanyolországi Compostellában.

53  SZŰZ AUGUSZTUS 23 – SZEPTEMBER 22 Uralkodó bolygója a Merkúr
A Szűz takarékoskodik a javaival és az erőivel is. Óvatos, aggodalmas, szorgalmas, rendszerető. Gyakorlatias és kiszámítható.

54  TAMÁS Jakab mögött Tamás az ujjával magyarázó mozdulatot tesz.
Teljes ellentéte a tüzes Jakabnak, hiszen az egymáshoz legközelebb álló állatövi jegyek mutatják a legnagyobb ellentéteket. Magyarázó, figyelmeztető, kioktató kézmozdulat. Még Jézust is kioktatja. Jól láthatóan felé fordul. De nincs saját belső energiája; az Oroszlán képviselője mögül érvel, teste nem is látszik, csak a feje és az intő keze. Egyike volt azoknak, akik akkor is hűségesen kitartottak Mesterük mellett, amikor a nagy tömegek már kezdtek visszahúzódni. Tamás a nem egykönnyen hívő, a töprengő, a kétkedő ember. Nem volt ott, amikor az apostolok találkoztak a feltámadt Jézussal, ezért Jézus – mikor újból megjelent - így szólt hozzá: „Nyújtsd ki a kezedet, és tedd oldalamba. S ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás felkiáltott: Én Uram, én Istenem! Jézus csak annyit mondott: Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek!'' (Jn 20,24--29).

55 ŐSZ-CSOPORT: JÁNOS, JUDÁS, PÉTER

56  MÉRLEG SZEPTEMBER 23 – OKTÓBER 22 Uralkodó bolygója a Vénusz
A Mérleg sok ellentét között egyensúlyoz és mindenben igyekszik harmóniát teremteni.

57  JÁNOS János fiatal, lányos (lyányos) arcú.
A szokásos ábrázolásoktól eltérően nem Jézus kebelére hajtja fejét, hanem messze elhajol tőle, jól jellemezve a Mérleg rettenetét Jézus szavaitól: szinte ellöki magát Jézustól. Hálásan tekint Péterre, amikor ő támogató kezet nyújt. Magyarázható mindez úgy is, hogy nem Jézustól fordul el, hanem a Jézustól kapott szeretetet hozza lehajlásával embertársai közé, egyszerűen odahajlik a másikhoz, amit kapott, továbbadja, kiegyenlítődésre törekszik. Az Úr tanítványai köréből János kiemelkedő személyiség: Péter után ő a legfontosabb az apostolkollégiumban. Az apostolok közül csak Szent Pál fogható hozzá fogékonyság és a teológiai gondolkodás mélysége tekintetében. A négy evangélista közül az ő szimbóluma a sas, melynek szárnyalása, magas röpte és napra figyelő tekintete jól kifejezi János sajátságait. A negyedik evangéliumban csak úgy szerepel, mint ,,a tanítvány, akit Jézus szeretett'', s ez olyan jelző, amelyet a tanítványok közül senki más nem visel.

58  SKORPIÓ OKTÓBER 23 – NOVEMBER 21 Uralkodó bolygója a Plútó és a Mars
A Skorpió víz-eleme elmélyülő érzést és lelkiséget ad, amihez a Plútó és a Mars nagyfeszültségű ereje társul. A léleknek szembe kell nézni mindazzal a feladattal, amelyek megértésére és átélésére megérett. Állítólag Leonardo nagyon nehezen talált rá a modellre, akiről Júdást mintázta. Egy éven keresztül kereste a megfelelő arcot. Végül a Santa Maria delle Grazie templom perjelének arcát választotta. Hogy miért? A választ ő maga mondta el: „Egészen mostanáig megálltam, hogy a saját templomában tegyem nevetségessé”.

59  JUDÁS Elvileg Péter lenne a következő, mégis Júdás ül János mellett.
Júdást Leonardo nem a hagyományos módon, az asztal végén, Krisztustól és a többi tanítványtól távol ábrázolja, hanem Krisztustól balra a harmadikként), ami meglehetősen bátor döntés volt abban az időben. Judás rémülten pillant fel, az asztal felé hajol, jobb kezében az erszényt szorítja, a ballal azonban görcsös mozdulatot tesz, mintha mondaná: Mit akar ez jelenteni? – Mi lesz ebből? Júdás arca engesztelhetetlenül kemény, határozott, fekete arcél, amelyre egy másiknak az árnyéka vetül. Júdáson látni, hogy irtózatos erők működnek benne, elszánta magát az árulásra is, csakhogy Jézus fölé kerülhessen. Állítólag Leonardo nagyon nehezen talált rá a modellre, akiről Júdást mintázta. Egy éven keresztül kereste a megfelelő arcot. Végül a Santa Maria delle Grazie templom perjelének arcát választotta. Hogy miért? A választ ő maga mondta el: „Egészen mostanáig megálltam, hogy a saját templomában tegyem nevetségessé”.

60  NYILAS NOVEMBER 22 – DECEMBER 21 Uralkodó bolygója a Jupiter
A Nyilasnak a magasabb rendű törvényt, a szélesebb körű rendet kell szolgálnia. Kiáradó emberszeretet, jóindulat jellemzi. Érdekli minden, ami a közösség, a társadalom együttes munkálkodásával összefügg. Péter a legyőzhetetlen ,,Szikla'', amelyre Jézus Krisztus Egyházát építette, a kiválasztott pásztor, akinek az Úr átadta ,,a mennyek országának kulcsait''.

61 PÉTER Péter úgy néz ki, mint egy tanítvány, aki azonban már a bölcsek közé került. Péter aki elvileg Isten földi helyettese a Nyilas jegyében jelenik meg a Jupiter bolygó képviselőjeként. Heves gesztusai is ezt tükrözik. Átlóra komponált alakja, mint a Nyilas jele, átnyúlik a Skorpió képviselőjén is, hogy Jézushoz közelebb legyen. Egyik keze nyílként mutat Jézus felé, de a másik kezében kés van. Arra figyelmeztet, a késsel való kapcsolata, hogy könnyen eshetünk az árulás bűnébe. Péter közelébe jut az árulásnak, háromszor tagadja meg Jézust. Péter a legyőzhetetlen ,,Szikla'', amelyre Jézus Krisztus Egyházát építette, a kiválasztott pásztor, akinek az Úr átadta ,,a mennyek országának kulcsait''.

62 TÉLCSOPORT: BERTALAN, ANDRÁS, IFJABB JAKAB,

63  BAK DECEMBER 22 – JANUÁR 20 Uralkodó bolygója a Szaturnusz
A Bak nem nyugszik, amig az eléje tornyosuló nehézségeket, akadályokat le nem küzdi, hallatlan szívósság, kitartás, elszántság él benne. Szigorú és lelkiismeretes, őrködik az értékek megőrzése, a törvények betartása és betartatása fölött. Szent János elbeszélése szerint András egyike annak a két tanítványnak, akik először követték Jézust. Kezdetben Keresztelő János tanítványai közé tartozott, de amikor meggyőződött róla, hogy Jézusban megtalálták a Messiást, hozzá csatlakozott. Ezért vitte el Jézushoz a testvérét, Simon Pétert is (Jn 1,35--42). András Kisázsia tartományban a Fekete-tengertől délre fekvő vidéken, Thrákiában és Görögországban hirdette az evangéliumot. Biztosnak látszik a hagyománynak az az adata hogy 60-ban az achaiai Petra városában keresztre feszítették. Keresztjének szárait nem derékszögben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik András-keresztnek ezt a formát.

64 ANDRÁS András visszafogottan, a Szaturnusznak megfelelően reagál: ha lesz bizonyíték, majd hiszek neked. Ezt tükrözi, ahogy elhárítóan emeli maga elé a tenyereit. Mozdulatai kimértek, tekintete mintha Jézust vizsgálná, vajon igazat mond-e? Látszik rajta, hogy nem kockáztat, még véleményt sem szándékozik nyilvánítani. Nincs fölösleges energiája, mint a téli napforduló időegységnek, amit másokkal megoszthatna. Szent János elbeszélése szerint András egyike annak a két tanítványnak, akik először követték Jézust. Kezdetben Keresztelő János tanítványai közé tartozott, de amikor meggyőződött róla, hogy Jézusban megtalálták a Messiást, hozzá csatlakozott. Ezért vitte el Jézushoz a testvérét, Simon Pétert is (Jn 1,35--42). András Kisázsia tartományban a Fekete-tengertől délre fekvő vidéken, Thrákiában és Görögországban hirdette az evangéliumot. Biztosnak látszik a hagyománynak az az adata hogy 60-ban az achaiai Petra városában keresztre feszítették. Keresztjének szárait nem derékszögben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik András-keresztnek ezt a formát.

65 ≈ VÍZÖNTŐ JANUÁR 21 – FEBRUÁR 19
Uralkodó bolygója az Uránusz és a Szaturnusz A Vízöntő értelmi-szellemi téren tudja leginkább kibontani önmagát. Széttöri a gátakat, hogy ereje korlátlanul szétáramolhasson. Önálló, független, szertelen és merész, szeret az új utakon járni. Jakabot, Alfeus fiát az apostolok névsorán kívül sehol sem említi meg az Újszövetség. Kérdéses, hogy azonosítható-e a ,,kisebb Jakabbal'', akinek anyját Márk Jézus kereszthalálának tanúi között megnevezi (15,40). Az újabb katolikus szentírástudomány nincs meggyőződve arról, hogy azonos az Újszövetségben többször (Mk 6,3; ApCsel 1,14 stb.) említett Jakabbal, az ,,Úr testvérével''

66 IFJABB JAKAB Bertalan és András között az ifjabb Jakab támaszt keres András vállán. Önmaga határain túlnyúló, széttárt karjai három szomszédos jegy képviselőjét karolják át, megjelenítve a Bakon és a Halakon átömlő Vízöntő téridő-egység lényegét. Jakabot, Alfeus fiát az apostolok névsorán kívül sehol sem említi meg az Újszövetség. Kérdéses, hogy azonosítható-e a ,,kisebb Jakabbal'', akinek anyját Márk Jézus kereszthalálának tanúi között megnevezi (15,40). Az újabb katolikus szentírástudomány nincs meggyőződve arról, hogy azonos az Újszövetségben többször (Mk 6,3; ApCsel 1,14 stb.) említett Jakabbal, az ,,Úr testvérével''

67  HALAK FEBRUÁR 20 – MÁRCIUS 20
Uralkodó bolygója a Neptunusz és a Jupiter A Halak erőit befelé irányítja, önmaga létének legmélyébe száll alá. űKoncentrált figylme a lelkiség végső titkaiba mélyed. Szent Bertalan az Úr tizenkét apostolának egyike, aki János evangéliumában Natánael néven szerepel.(Jn 1, ). Valószínűnek látszik, hogy a Bertalan -- ami a Bartholomeus vagy Bartalmaj, azaz Talmai fia formája -- a családi, a Natánael pedig a személyneve. Bertalan először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Itt lett Krisztus vértanúja.

68  BERTALAN Bertalan a kép bal szélén látható.
Ő az egyetlen, aki teljes testi mivoltában jelenik meg, és miközben döbbent testtartással támaszkodik az asztalra, a Halakhoz kapcsolódó testtája, a lába is látszik az asztal alatt. A többiek, mintegy az asztal síkjáról vetülnek föl. Tekintete hívő, áhítatos pillantást tükröz, mint aki ösztönösen érzi, hogy Jézus nem állít valótlant. Látszik rajta, hogy mélyen érinti a nyilatkozat. A festmény a Halak nagy világkorszakában készült, ennek az időegységnek a képviselője zárja ezt a rendszert lecövekelt kéz-és lábtartásával. Szent Bertalan az Úr tizenkét apostolának egyike, aki János evangéliumában Natánael néven szerepel.(Jn 1, ). Valószínűnek látszik, hogy a Bertalan -- ami a Bartholomeus vagy Bartalmaj, azaz Talmai fia formája -- a családi, a Natánael pedig a személyneve. Bertalan először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Itt lett Krisztus vértanúja.

69 SZEMÉLYES TANULÁSI TÉMÁK ELLENTÉTPÁRJAI
SIMON (Kos): Önös (Én) – JÁNOS (Mérleg): Közösségi (Mi) TÁDÉ (Bika): Kapok – JÚDÁS (Skorpió): Adok MÁTÉ (Ikrek): Kérdések – PÉTER (Nyilas): Feleletek FÜLÖP (Rák): Gyermeki – ANDRÁS (Bak): Szülői ID. JAKAB (Oroszlán): Egoizmus – IFJ. JAKAB (Vizöntő): Humanizmus TAMÁS (Szűz): Ráció – BERTALAN (Halak): Intuíció JÉZUS PÉTER FÜLÖP BENEDEK TAMÁS JÁNOS ANDRÁS SIMON IFJ. JAKAB JÚDÁS ID. JAKAB MÁTÉ TÁDÉ

70 FORRÁSOK Richard Friedenthal: Leonardo (Gondolat Könyvkiadó Budapest, 1980) Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve KAIROSZ, 2000 Symbolon kártya képek: Thea Weller festőművésznő alkotásai Bodó László: Leonardo Utolsó vacsorájának materialista olvasata


Letölteni ppt "Http://www.haltadefinizione.com/en/."

Hasonló előadás


Google Hirdetések