Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A csoportos technikák alkalmazási gyakorlatának lehetőségei, a pártfogó felügyelői esetkezelés módszereinek és a külön magatartási szabályok előírási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A csoportos technikák alkalmazási gyakorlatának lehetőségei, a pártfogó felügyelői esetkezelés módszereinek és a külön magatartási szabályok előírási."— Előadás másolata:

1 A csoportos technikák alkalmazási gyakorlatának lehetőségei, a pártfogó felügyelői esetkezelés módszereinek és a külön magatartási szabályok előírási körének bővítése érdekében Budapest, március 02.

2 Változás (2003. július 1-je, reformátalakulás)
Elvárás (társadalmi, szakmai) √ Jogszabályi környezet √ Intézményi struktúra √ Finanszírozás √ Menedzselés √ Munkafeltétel (tárgyi, személyi) √ Eredmény √ Esetkezelés módszerei Külön magatartási szabályok (előírás, végrehajtás)

3 Cél, módszer, eszköz (a pártfogó felügyelet végrehajtása során alkalmazott esetkezelésben)
Érvényesüljenek a büntetőjogi konzekvenciák, a bűnmegelőzési, integrációs- reintegrációs érdekek, a megsértett közösség és az áldozat érdekei Módszer: Ellenőrzés, irányítás, támogatás Eszköz: Egyéni esetkezelési technikák Csoportos esetkezelési technikák

4 Miért? (Módszertani szempont)
Az egyéni esetkezelés előnyei: Dipólusú intenzív, koncentrált Figyelem orientáció egyirányú Szabályok, követelmények, szerepek egyszerűek A kapcsolat jellege homogén, szimmetrikus, vagy hierarchikus Visszajelzés azonnali, spontán Problémakezelés célzott Fókuszban folyamatosan az ügyfél Külön szervezés és költség igény gyakorlatilag nincs Az egyéni esetkezelés hátrányai A közösségi jellegű, több síkú kapcsolat fejlesztését kevéssé biztosítja Nincs mód szerepváltásra A kliens és problémái szociális terétől elszigetelten kerülnek kezelésre Nincs lehetőség a mellérendelt kapcsolatok modellálására Döntően a verbális kommunikáción alapul Az esetlegesség nagy mértékben jellemzi Nem költség-hatékony

5 Csoport 5-15 főből álló személyközi interakciós tér
Az objektív és a szubjektív tényezők (helyiség, időhatárosság) meghatározóak Egymással közvetlen kapcsolatban levő személyek társulása Közös motívum, vagy cél hozza létre Csoportnormák A tagok (és kisebb részben a vezető) szerepei és pozíciói változnak, több síkúak Kölcsönös érzelmi hálózat alakul ki, csoportkohéziós erőforrások Kísérlet arra, hogy a tagok koherencia élményhez jussanak, ami a változások iránti érzékenységet, a motivációt javítják

6 A csoport vezetője Világos szereppel rendelkező, formálisan is kijelölt személy Feladata: - segítse elő a cél tartást segítse elő a csoport interakciót biztosítsa a csoport működésének feltételeit gondoskodjon az egymás iránti tisztelettudó kommunikációról biztosítsa, hogy a különböző habitusú tagok is érvényesülhessenek tartsa fenn az érdeklődést, a motivációt megfelelő képzettségű , hiteles és rátermett legyen (professzionalitás és a laikusság)

7 A rutinos tréner szeret a módszert
„Vonz a csoport hihetetlen sokfélesége. Vonz a kiszámíthatatlan egyediség, ami minden szabad technikával vezetett csoportülés sajátja. Vonz a meglepetés, amit nem tüntet el a rutin, a váratlanság kockázata … „ Szőnyi Gábor Csoportok és csoportozók

8 Mikor érdemes csoport szervezésére gondolni?
Közös motívum- cél azonosság több személynél, egy időben élethelyzet probléma bűnelkövetési szokások életkor iskolai végzettség munkaerőpiaci megjelenés mentális, érzelmi, szociális deficit

9 Nem csodaszer, de … újabb lehetőség, hogy az elkövető szembesüljön tettével, végiggondolja, megbánja, átérezze proszociális önérvényesítő technikák, készségek, skillek, kidolgozására, begyakorlására alkalmas védett közeg növelheti az eredményességi, hatékonysági mutatókat (egy helyszín, egy szakember, több pártfogolt, csoportdinamikai hatások) modellálhatja az integrációs folyamatot együttműködésre épít, aktivizál

10 Nehézségek az alkalmazásban
Költség igény (speciálisan képzett szakember, helyiség, eszköz) Magas színvonalú szervező munkát igényel Nincs hagyománya, ezért nehézkes a motiváció felkeltése, fenntartása Csak kevés pártfogolt hajlandó a részvételre

11 Következtetés A csoportos esetkezelési technika csak akkor honosodhat meg, és válhat szokásos módszerré, ha az ügyészek és a bíróságok egyre nagyobb számban külön magatartási szabályként előírják azokat.

12 II. Cél, módszer, eszköz (Külön magatartási szabály előírása és végrehajtása során)
Bűnmegelőzési, integrációs-reintegrációs, jóvátételi érdekeket érvényesítse (Egyéniesített, probléma érzékeny, ellenőrizhető) Módszer Tiltás, kötelezés, támogatás Különböző technikák tanulássegítő csoport, munkaerőpiaci tréning, tematikus csoportok, „Pszicho-szolgáltatás”, szociális készségek fejlesztését szolgáló tréningek, személyiségfejlesztő, önismereti csoportok, szülőcsoportok, kortárs segítő csoportok

13 Jogszabályi háttér 2005. szeptember 1-jétől módosult a Btk. 82. §-ának (5) bekezdése. A bíróság és az ügyész a pártfogó felügyelet céljának elősegítése érdekében külön magatartási szabályként kötelezettségeket és tilalmakat írhat elő. (kapcsolattartás, távoltartás, nyilvános helyek, szeszes ital, jelentkezés, munkaügy, tanulmányok, gyógykezelés)

14 Külön magatartási szabály
Btk. 82. § (5) bek. i) pontja nem hatályos vegyen részt a pártfogó felügyelő által szervezett csoportos foglalkozáson vagy a Pártfogó Felügyelői Szolgálat közösségi foglalkoztatójának programja szerinti más foglalkozáson. Oka: Nem álltak rendelkezésre kutatási adatok Nem volt kialakult gyakorlata a sem a csoportos foglalkozások szervezésének, sem a közösségi foglalkoztató működtetésének

15 - csoportos foglalkozások szervezése,
Változások Rendelkezésre állnak kutatási eredmények (Időszak: július december 31.Vizsgálatba vont irat: 839 db. Interjú 352 db.) Gyakorlat - csoportos foglalkozások szervezése, - közösségi foglalkoztató

16 Elvárások - önérvényesítő technikákat dolgozzon ki, próbáljon ki,
A társadalom, egyben az igazságszolgáltatás szükséglete, hogy a büntetés érje el célját, a bűnelkövető ne kövessen el újabb bűncselekményeket, integrálódjon a társadalomba, a sértetti érdekek fokozottabban érvényesüljenek - értse meg, szembesüljön vele, - önérvényesítő technikákat dolgozzon ki, próbáljon ki, - legyen eredményes, költség-hatékony, ellenőrizhető, - építsen az aktivitásra, - a bíróság és az ügyészség felé megbízható, áttekinthető, sztenderd döntési alternatívát nyújtson

17 Eredmények Ismeretbővítés Szakkönyvtár Képzés A források és az igények számba vétele Kísérletek Tapasztalatok bemutatása

18 Feladatok Minden megyében váljon elérhetővé: 1. Szociális készségeket fejlesztő tematikus csoport (főként belső erőforrások) 2. Munkaerőpiaci tréning (főként külső erőforrások) 3. Önismereti-agressziókezelő tréning (főként külső erőforrások)

19 Feladatok Elkészítjük a csoportok tematikus bemutatásának dokumentációját Bemutatjuk az ügyészségek és bíróságok felé

20 Eredmény A közösségi jelleg erősödése: Módszer
Külön magatartási szabály Szankció

21 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A csoportos technikák alkalmazási gyakorlatának lehetőségei, a pártfogó felügyelői esetkezelés módszereinek és a külön magatartási szabályok előírási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések