Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A katonai kötelékek jellemzői

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A katonai kötelékek jellemzői"— Előadás másolata:

1 A katonai kötelékek jellemzői

2 - általában nem egyéni harc
Katonai kötelék - általában nem egyéni harc - katonai szervezet célja fajtái Cél: feladatok végrehajtása Fajtái: raj, szakasz, század, zászlóalj, ezred, dandár, hadosztály, hadtest, hadsereg, hadserecsoport Vezető : parancsnok

3 Fegyvernemek, szakalakulatok
- csapás mérhető - erő és technika kötelék fölényhelyzete Csapás: harc fontos tényezője Mérhető: élőerővel, tűzeszközzel Erő és technika: katonai erők megfelelő mozgása és jó csoportosítása eredményezheti a kötelék fölényhelyzetét az ellenséggel szemben. - kötelékek együttműködése

4 Azonos elemeket tartalmazó szervezetek
Fegyvernemi kötelék - fegyverrel történő megsemmisítés Szakkötelék - feladata - túlélést segít - ellátást végez - vezetést biztosít Fegyvernemi kötelék: lövész, harckocsizó, tüzér, légvédelmi... Szakkötelék: felderítő, műszaki, elektronikai, híradó, logisztikai - adatokat szolgáltat Összfegyvernemi, összhaderőnemi kötelék

5 A Magyar Honvédség szervezeti egységei
Jelenleg működők Szervezeti felépítése Szervezti felépítése változhat: kor kihívásait figyelembe véve attól függően milyen szervezeti felépítésre van szükség. Jelenleg működők: a raj (harckocsizóknál kezelőszemélyzet), a szakasz, a század (tüzér kötelékeknél üteg), a zászlóalj (tüzér kötelékeknél osztály), az ezred, és a dandár.

6 Raj felépítése, jellemző fegyverei
- legkisebb kötelék - jellemzői: - vezető - feladatkör - létszám Vezető: rajparancsnok Feladatkör: fegyvernemi vagy szakfeladatok ellátása Önállóan vagy kötelékben Létszám: 7-10 fő 3-8 fő technikai eszközök működtetésénél Lövész: 8 fő Tagjai: rajparancsnok, a harcjárművezető, a toronylövész, a géppuskás, a páncéltörő gránátvetős, a lövészek és esetenként a mesterlövész Szállítóeszköz: BTR-80A Harckocsi: T-72 - szállítóeszköz - harckocsik

7

8

9 Szakasz felépítése, jellemzői
- több raj egy kötelékben - jellemzői: - vezető - létszám - nagyobb kötelék része lehet 3-4 esetenként 5 raj együttes mozgosítása Vezető: szakaszparancsnok Létszám fő Feladataik eredménye felhasználható a siker eléréséhez.

10 Század felépítése, jellemzői
- több szakasz egy kötelékben - jellemzői: - vezető - létszám - feladatkör - törzs Vezető: századparancsnok Létszám: 3-5 szakasz, fő Feladatkör: önálló, vagy elöljáró kötelék más fegyvernemek megjelennek Törzs: a tevékenységek tervezését és vezetését, a szervezési munkák végzését, a parancsnok tevékenységének segí­tését végző szervezet.

11 Zászlóalj felépítése, jellemzői
- századokat összefogó kötelék - jellemzői: - vezető - törzs - feladatkör - különböző fegyvernemek, szakcsapatok Vezető: zászlóaljparancsnok Törzs: 50 fő Munkamegosztás: személyi ügyek felderítésért felelős a tevékenységek tervezéséért és vezetéséért logisztikai ellátásért Kiképzés Híradás civilek és a katonák közötti együttmuködés

12 Dandár felépítése, jellemzői
- összfegyvernemi kötelék - jellemzői: - felépítése - feladatköre Összhaderőnemi Parancsnokság Felépítése: 2-5 harcoló zászlóalj (tüzérosztály), egy logisztikai zászlóalj, századszintű szakcsapat kötelékek (műszaki, felderítő, légvédelmi), illetve vezetésbiztosító erők (például: komendáns, rendész, hí­radó századok) Feladatkör: önálló működés, de hadtestek kötelékében is működő. Összhaderőnemi Parancsnokság alárendeltségében működnek.

13 Század Század Század Század
Dandár Ezred Zászlóalj Század Század Század Század Szakasz Szakasz Szakasz Szakasz Raj Raj Raj Raj

14


Letölteni ppt "A katonai kötelékek jellemzői"

Hasonló előadás


Google Hirdetések