Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

STÍLUSRÉTEGEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "STÍLUSRÉTEGEK."— Előadás másolata:

1 STÍLUSRÉTEGEK

2 STÍLUSRÉTEGEK - A SZÖVEGEK STÍLUSHATÁSA ALAPJÁN -
társalgási stílus hivatalos stílus publicisztikai stílus tudományos stílus előadói (szónoki) stílus szépirodalmi stílus

3 MINDEN STÍLUSRÉTEGNEK VAN:
Szóbeli változata Írott változata Legalább 3 stílusszintje igényes közepesen igényes igénytelen

4 TÁRSALGÁSI STÍLUS

5 egyszerű, közvetlen beszélgetésre odavetett félmondatokra
Társalgási stílus A "társalgás" kifejezés hétköznapi nyelvi kapcsolatokra utal: egyszerű, közvetlen beszélgetésre odavetett félmondatokra mindennapi leveleinkre céduláinkra üzeneteinkre

6 A megnyilatkozás általános jellemzői: A közvetlenség A célszerűség
Társalgási stílus A megnyilatkozás általános jellemzői: A közvetlenség A célszerűség Gazdaságos szóhasználat és mondatszerkesztés A beszédpartnerek közös előismerete (kevés szóból is megértik egymást, hiányos mondatok)

7 Az érzelmi töltésű nyelvi elemeket bizalmas, durva, tréfás kifejezések
Társalgási stílus Tartalmi jellemzői Az érzelmi töltésű nyelvi elemeket bizalmas, durva, tréfás kifejezések indulatszók felkiáltó és kérdő mondatok divatszavak töltelékszavak frázisok közhelyek

8 HIVATALOS STÍLUS

9 Előfordulási területei: a jogszabályok
Hivatalos stílus Előfordulási területei: a jogszabályok (törvények, utasítások, rendeletek stb.), a hivatalos érintkezés, ügyintézés (a közélet)

10 Olvassuk a törvények rendeletek értesítések felszólítások stb.
Hivatalos stílus Olvassuk a törvények rendeletek értesítések felszólítások stb. Megírjuk a kérvényt a kérelmet a beadványt az önéletrajzot a jegyzőkönyvet a meghívót a végrendeletet stb.

11 Hivatalos stílus Szerződéseket kötünk.

12 Életünk folyamán nem kerülhetjük meg a hivatalos nyelvhasználatot.
Hivatalos stílus Életünk folyamán nem kerülhetjük meg a hivatalos nyelvhasználatot.

13 Hivatalos stílus A hivatalos nyelvet többnyire írásban használjuk a szakszerűség, a biztonság, a félreérthetetlenség érdekében.

14 a félreérthetetlen pontosság, a tömörség, a szakszerűség
Hivatalos stílus Jellemzői: a félreérthetetlen pontosság, a tömörség, a szakszerűség precíz szóhasználat szakszavak (felhatalmazás alapján, intézkedéseket foganatosít, elrendel, kimutatást készít stb.)

15 "A baj akkor kezdődik, amikor … már a mindennapi beszédnek nemcsak pongyolaságait, egyéni jellegzetességeit kerüli a hivatalos nyelv, hanem igyekszik a mindenki által használt és azonos módon értett köznyelvi szavakat, is valamilyen hivataloskodó formulával felcserélni." LŐRINCZE LAJOS

16 PUBLICISZTIKAI STÍLUS

17 Publicisztikai stílus
Az egyik leggazdagabb nyelvváltozat. Előfordulási területei: az újságok a rádió a televízió a képújság a reklám az Internet

18 Publicisztikai stílus
A jó újságíró a szépirodalmi nyelvet bátran ötvözi az éppen aktuális témának megfelelő legkülönfélébb nyelvváltozatokkal.

19 Publicisztikai stílus
A sajtónyelv stilisztikai sajátosságait még nehezebb felsorolni, ha figyelembe vesszük az elektronikus sajtó különféle műfajait is! Más a stílusa: a vezércikk írójának, a tévé-show műsorvezetőjének, a tudományos ismeretterjesztő rádió- előadás bemondójának stb.

20 Publicisztikai stílus
Jellemzői: az újító szándék közérthetőségre törekszik nem követelménye a túlzott precizitás alkalmazza: az érzelmi és hangulati elemeket a szóképeket alakzatokat különféle neologizmusokat is alkot

21 A sajtónyelv nagy hatással van a tömegek nyelvhasználatára!

22 TUDOMÁNYOS STÍLUS

23 A tudományok nyelvhasználata.
Tudományos stílus A tudományok nyelvhasználata.

24 semleges szóhasználat gyakoriak benne az ismétlések,
Tudományos stílus Jellemzői: a tárgyszerűség pontosság logikus szerkesztés semleges szóhasználat gyakoriak benne az ismétlések, az idegen szakkifejezések

25 Tudományos stílus

26 Tudományos stílus Szóbeli változata oldottabb, mint a tanulmányok, monográfiák szövegezése.

27 Előadói (szónoki) stílus

28 Előadói (szónoki) stílus
A nyilvános szóbeli megnyilatkozások nyelvhasználata. A meggyőzés műfaja. Közéleti témákról szól.

29 Előadói (szónoki) stílus
A szónok Felkészülés után szabadon adja elő mondanivalóját. Közönségével állandó kapcsolatban áll. Képes rögtönözni a hallgatóság reakcióinak megfelelően. Nemcsak az értelemre, hanem az érzelmekre is hat.

30 Előadói (szónoki) stílus
Az előadó/szónok előkészületei: anyaggyűjtés, rendszerezés, a hallgatóság lélektani megfigyelése, a hatáskeltő eszközök kiválasztása, a hangzás, a gesztusok, összhangjának az arcjáték, megkomponálása az öltözék

31 Előadói (szónoki) stílus
Nyelvezete: szemléletes, képszerű, szóhasználat élénk, változatos mondatszerkesztés (felkiáltások, kérdések, ellentétes mellérendelő összetett mondatok )

32 Előadói (szónoki) stílus
Cicero A szónoklat szerkezete: a bevezetés (a közönség megnyerése) az elbeszélés (a téma kifejtése) az érvelés (bizonyítás, cáfolat) a befejezés

33 A szépirodalom nyelvhasználatában figyelhető meg.
Szépirodalmi stílus A szépirodalom nyelvhasználatában figyelhető meg. Változatos stílusréteg. Az író szándékainak megfelelően bármely nyelvváltozat jellemzői előfordulhatnak benne.

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "STÍLUSRÉTEGEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések