Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja Stratégia Róka László Tokaj, 2004. Október 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja Stratégia Róka László Tokaj, 2004. Október 14."— Előadás másolata:

1 A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja Stratégia Róka László Tokaj, 2004. Október 14.

2 Területi lehatárolás •2004. Január 1. - Tokaji kistérség (3515): A kistérség 11 települése: Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos és Tokaj : borvidék települései 5. oldal A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja

3 A program kidolgozásának főbb céljai 2. oldal A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja •A kistérség gazdasági-társadalmi helyzete alapján reális fejlesztési alternatívák kidolgozása, a kistérség fejlődésének, felzárkózásának elősegítése •Felkészülés az EU pályázati rendszerére és tervezési folyamatára

4 4. oldal A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A helyzetfeltárás legfontosabb megállapításai

5 Munkaerőpiac, humánerőforrások 6. oldal A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja Kedvezőtlen gazdasági aktivitás: Forrás: KSH adatok (T-STAR adatbázis 2002, Területi Statisztikai Évkönyv 2002) alapján saját szerkesztés

6 Gazdasági szerkezet - szolgáltatások, ipar Idegenforgalmi potenciál: •világörökség •természeti, kulturális látnivalók, •rendezvények A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 8. oldal Infrastruktúra : •szálláshelyek koncentrációja •külföldi turisták részaránya alacsony •vendégéjszakák száma alacsony Ipar: kevéssé iparosodott terület, szűk tevékenységi kör

7 Műszaki infrastruktúra A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 9. oldal •37. 38. Főút (Tervek: 39. Sz. - É-D összeköttetés, új híd), leterheltség nagy •Kerékpáros, vízi közlekedés: alacsony kihasználtság

8 1. Markáns kistérségi profil: borászat - szőlészet Image kiterjesztésének lehetősége az idegenforgalomra Együttműködések-szervezettség, komplex programcsomagok, egységes megjelenítés hiánya, szükséges új mechanizmusok kialakítása. 2. Munkaerőpiaci és szociális problémák: alacsony jövedelem, munkanélküliség, demográfiai lejtő 10. oldalA Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja Összefoglaló következtetések

9 A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 11. oldal A javasolt stratégia

10 A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja12. oldal A Tokaji kistérség fejlődésének húzóágazata a változatos szolgáltatásokat nyújtó borászati és idegenforgalmi szektor, melynek multiplikátor hatása kiterjed a kistérség egészére, lehetővé téve a kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődést, munkahelyek teremtését. A javasolt stratégia célrendszere Jövőkép Teremtőjenek meg a Tokaji kistérségben a borászat és a turizmus komplex fejlesztéséhez szükséges feltételek olyan módon, hogy a kistérség minden települése vegyen részt idegenforgalmi és kapcsolódó ipari, feldolgozóipari tevékenységek kialakításában. Misszió A gazdaság jövedelem- termelő képességének növelése A munkaerőpiaci és szociális feszültségek enyhítése A kistérség belső kohéziójának kialakítása, erősítése Stratégiai célok

11 13. oldal A/1. Borászati KKV-k együtt- működésének ösztönzése A/2. Célzott humán erőforrás fejlesztés A/3. Pincészetek vendéglátó infrastruktúrájának fejlesztése A/4. Kistérségi Borút kialakítása A/5. Feldolgozó/ kiszolgáló ipar fejlesztése B/1. Kistérségi komplex turisztikai program- csomagok szolgáltatások kialakítása B/2. A kistérségi turizmus humán erőforrás kapacitásainak fejlesztése B/3. Turisztikai létesítmények kialakítása B/4. Falusi turizmus ösztönzése B/5. Összehangolt térségi marketing akciók megvalósítása C/1. Foglalkoztatási programok indítása fiatalok és hátrányos helyzetű csoportok részére C/2. Szociális ellátórendszer fejlesztése D/1. Úthálózat korszerűsítése D/2. Kistérségi kerékpárút hálózat kialakítása D/3. Oktatási infrastruktúra fejlesztése D/4. Bel- és külterületi vízrendezése feladatok ellátása E/1. Településkép javítása E/2. Hulladék gazdálkodás fejlesztése E/3. A környezet terhelés csökkentése E/4. Az agrár- környezetvédelem alapjainak megteremtése

12 A) Szőlészet-borászat fejlesztése I. A/1. Borászati KKV-k együttműködésének ösztönzése Tevékenységek: - Integrációk, termelési, beszerzési értékesítési együttműködések kialakítása Lehetséges projekt: borászati klaszter A/2. Célzott humán erőforrás fejlesztés Tevékenységek: - Közép- és felsőfokú borászati témájú képzések továbbfejlesztése, kialakítása - Felnőttképzési, távoktatási programok indítása a kistérségben A/3. Pincészetek vendéglátó infrastruktúrájának fejlesztése Tevékenységek: - A pincészetek vendéglátóipari kapacitásainak felmérése - Kistérségi borászati-vendéglátóipari fejlesztések előkészítése A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja14. oldal

13 A) Szőlészet-borászat fejlesztése II. A/4. Kistérségi Borút kialakítása Tevékenységek: - A Tokaji kistérségi Borút kialakítása - A Tokaji kistérségi Borút promóciója A/5. Feldolgozó / kiszolgáló ipar fejlesztése Tevékenységek: - A feldolgozó / kiszolgáló háttéripar fejlesztési lehetőségeinek felmérése A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja15. oldal

14 B) Turizmus-fejlesztés I. B/1. Kistérségi komplex turisztikai programcsomagok, szolgáltatások kialakítása Tevékenységek: - Aktív turisztikai programcsomagok kialakítása a kistérség teljes területét bevonva - Borturisztikai programcsomag kialakítása - Rendezvény-, konferencia-, és kulturális turisztikai programcsomagok kialakítása B/2. A kistérségi turizmus humán erőforrás kapacitásainak fejlesztése Tevékenységek: - Kistérségi turisztikai menedzser foglalkoztatása - Az idegenforgalom terén működő vállalkozások számára képzési programok indítása A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja16. oldal

15 B) Turizmus-fejlesztés II. B/3. Turisztikai létesítmények kialakítása Tevékenységek: - Borok Háza kialakítása Tokajban és Tarcalon - Új turisztikai létesítmények kialakításának előkészítése B/4. Falusi turizmus ösztönzése Tevékenységek: - A már működő és a lehetséges falusi szálláshelyek, porták felmérése - A szolgáltatások minőségének javítása a falusi szálláshelyeken B/5. Összehangolt térségi marketing akciók megvalósítása Tevékenységek: - A kistérség marketingszemléletű bemutatásának kialakítása - Promóciós eszközök kidolgozása, alkalmazása A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja17. oldal

16 C) Szociális válságkezelés C/1. Foglalkoztatási programok indítása fiatalok és hátrányos helyzetű csoportok részére Tevékenységek: - Foglalkoztatási programok szervezése, koordinálása - Speciális programok indítása a hátrányos helyzetű roma kisebbség foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében C/2. Szociális ellátórendszer fejlesztése Tevékenységek: - Szociális jelzőrendszer-hálózat kiépítése - Időskorúak részére szociális ellátást nyújtó intézmények épületeinek és eszköz- ellátottságának fejlesztése A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja18. oldal

17 D) Infrastruktúra fejlesztés I. D/1. Úthálózat korszerűsítése Tevékenységek: - A kistérségben a 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése - Elkerülő utak tervének kidolgozása a teherforgalom által veszélyeztetett településekre - A kistérség észak-déli irányú közlekedési folyosójának kialakítása D/2. Kistérségi kerékpárút-hálózat kialakítása Tevékenységek: - Térségi kerékpárút-hálózat kiépítése - Kiegészítő infrastrukturális elemek kialakítása D/3. Oktatási infrastruktúra fejlesztése Tevékenységek: - Épület felújítás és eszközbővítés az oktatási intézményekben - Iskolabuszok indítása - Az iskolai sportlétesítmények korszerűsítése, kialakítása A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja19. oldal

18 D) Infrastruktúra fejlesztés II. D/4. Bel- és külterületi vízrendezési feladatok ellátása Tevékenységek: - A belterületi csapadékvíz hálózat tervezése karbantartása - Külterületi csapadékelvezető árkok megtervezése, folyamatos tisztítása, rekonstrukciója A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja20. oldal

19 E) Az épített és természetes környezet védelme E/1. Településkép javítása Tevékenységek: - Önkormányzati épületek állagának javítása - Közösségi terek felújítása, kialakítása E/2. A hulladék-gazdálkodás fejlesztése Tevékenységek: - A szelektív hulladék-gazdálkodás bevezetése - Illegális hulladéklerakók megszüntetése a kistérségben E/3. A környezetterhelés csökkentése Tevékenységek: - Kárfelmérés, alternatívák kidolgozása - A keletkezett károk elhárítása E/4. Az agrár-környezetvédelem alapjainak megteremtése, erősítése Tevékenységek: - Az ökológiai szemlélet terjesztése a gazdák körében - Mezőgazdasági integrációk, együttműködések kialakításának ösztönzése az alternatív gazdálkodás terén A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja21. oldal

20 Fejlesztési csomópontok 1. Borászati-turisztikai fejlesztés: Borút kialakítása, kapcsolódó programcsomagok kidolgozása, KKV- fejlesztés 2. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése: alsóbbrendű utak minőségének javítása, elkerülő utak építése, kerékpárút-hálózat fejlesztése 3. Kistérségi HR kapacitás kiépítése: erős kistérségi szervezet kialakítása A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja22. oldal

21 MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty u. 4. Tel/Fax: 42/409-482 E-mail: mailbox@megakom.hu Róka László Tel/Fax: 42/409-482 E-mail: roka@megakom.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Tokaji kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja Stratégia Róka László Tokaj, 2004. Október 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések