Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

e- health: egészségügyi információs társadalom Dr. Kincses Gyula mb. főigazgató MEDINFO.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "e- health: egészségügyi információs társadalom Dr. Kincses Gyula mb. főigazgató MEDINFO."— Előadás másolata:

1

2 e- health: egészségügyi információs társadalom Dr. Kincses Gyula mb. főigazgató MEDINFO

3 Az egészségügyi információs társadalom dimenziói  e- egészségpolitika  e- gyógyítás  e- egészség

4 e- egészségpolitika  Az adat-alapú tervezés felértékelődése „evidence based Health Policy”  A hatékonyság felértékelődése  A minőségügyi kérdések felértékelődése  A megosztott viszonyokra épülő, egyre bonyolultabb rendszerré váló egészségügy másként már nem követhető és nem ellenőrizhető

5 e- gyógyítás- Az információs társadalom hatása az egészségügyi ellátókra, szolgáltatásokra  főirány: a szolgáltatók kommunikációja  orvos-orvos közötti kommunikáció, telemedicina fejlesztése  hálózatfejlesztés (VPN)  szabványfejlesztés •technikai szabványok (CEN, HL7, stb.) •szakmai szabályok  az orvosi tudás kiterjesztése és globalizációja  a szakmai tudás és szabályozás egységesülése  IT alapú képzés, továbbképzés, szakképzés.

6 e- egészség- Az információs társadalom hatása a lakosokra, betegekre  Az információs társadalom hatása az egészségre:  egészségtudatos magatartás, gondolkodás, az egészség értékszerepének visszaállítása  életmódkultúra segítése,  öngyógyítás, önsegítés, laikus segítség  Az információs társadalom hatása a tájékozott fogyasztói magatartás kialakulására  szolgáltatók tudatos választásának segítése  betegjogok, „garanciális szabályok” felértékelődésével kapcsolatos információk terjesztése

7 ÁGAZATI informatika

8 Az ágazati kommunikáció adatkapcsolati modellje évkönyvek, kiadványok, INTERNET Vezetői Információ s Rendszer EüM struktúra teljesítés / ráfordítás minőség szakmai adatok alapadatok környezet egészségügyi ellátórendszer lakosság demográfiai adatok szociális, gazdasági környezet Környezet- egészségügyi adatok KVM SZOCSMI PM nemzetközi adatszolgáltatás EUEU WHOWHO OECDOECD másodlagos adatgyűjtő központ primer adatgyűjtők ÁNTSz GYÓGYINFOK OEP Országos Intézetek KSH

9 Az ágazati kommunikáció adatkapcsolati modellje struktúra teljesítés / ráfordítás minőség szakmai adatok alapadatok primer adatgyűjtők környezet egészségügyi ellátórendszer lakosság demográfiai adatok másodlagos adatgyűjtő központ ÁNTSz GYÓGYINFOK OEP Országos Intézetek szociális, gazdasági környezet EüM Vezetői Információs Rendszer évkönyvek, kiadványok, INTERNET Környezet - egészségü gyi adatok EUEU WHOWHO OECDOECD KSH EÜM KVM SZOCSMI KSH PM OM MÁK

10 Az ágazati beszámolási rend átalakítása EU WHO OECD Egyesített nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség megújított nemzeti adatbázis érvényes beszámolási rend revideált nemzeti adatgyűjtés felül- vizsgálat OSAP KI- KERES program

11 A TAJ kártya kérdése  A kártya bevezetésének ma nincs jogi kényszere  minden magyar állampolgár jogosult az ellátásra  egy finanszírozó van EU !  A klasszikus „adatkártya” funkció helyett a „kulcskártya” funkció a korszerű megközelítés  A kártya költségeknek töredéke a kártyával kapcsolatos költségek, a valódi költség a mögöttes rendszer költsége  Tisztán egészségbiztosítási kártyáról nem szabad beszélni, multifunkcionális kártya kell  egészségbiztosítási információk  egészségügyi információk  határterületek (szociális,nyugdíj, stb.) információi

12 Az eü kártya javasolt funkciói - Autentifikációs terület - Tartós egészségügyi adatok területe (EU normatívák!) - Tranzakciós terület (utolsó receptek, utolsó beutalások stb.) - Speciális felhasználók által definiálható terület(ek) - Elektronikus pénztárca funkció (pl.: közgyógy-ellátottak gyógyszerkerete) - Egészségpénztárak, kiegészítő egészségbiztosítások saját adatai (azonosítás, jogosultság, szolgáltatások, stb.) - Speciális betegcsoportok adatai (vesebetegek, immunológiai betegek, SM betegek, stb.) - Egyes speciális szervezetek, funkciók adatai (pl.: donor kártya, a véradók területe) - Bonus rendszerek adatai

13

14 A másodlagos adatgyűjtő központ (MEDINFO) feladatai  A primer adatközpontok (GYÓGYINFOK, OEP, ÁNTSz, stb.) közti fizikai adatkapcsolat kiépítése és üzemeltetése (data-management)  a clearinghouse, adat-tárház funkció működtetése (információ-management)  adat-hasznosítás, prezentáció, kutatás (tudás-management)

15 A MEDINFO információ-politikájának alapelvei  Szektorsemlegesség (az ellátórendszer nemcsak az OEP által finanszírozott ellátókból és ellátásokból áll)  Az adatok többcélúsága (az adatokat egységesen és nem adathasznosítók szerint kell gyűjteni)  Az adatok lehetőleg a normál dokumentációs folyamatok melléktermékeként álljanak elő (ne pedig jelentések készüljenek)

16 A tudásközpont program céljai  Az egészségügyben keletkező és az egészségi állapotot meghatározó információk egységes rendszerbe és szervezése gyűjtése.  Az egyes nagy adatgyűjtők által gyűjtött adatállományok egységes, feldolgozható és prezentálható rendszerbe foglalása.  Az egészségügy főbb adatgyűjtői közötti adatkapcsolat megteremtése  Az adatok hasznosítása és hasznosíthatóságának biztosítása

17 A tudásközpont program elemei  Egységes, osztott ágazati (nagyrészt on line karbantartott) adatbázis és adathasznosító-rendszer  tervezése  kialakítása  működtetése  Adathasznosítás  Vezetői információs rendszer kiépítése, a döntés-előkészítés szakmai segítése, periodikus és ad hoc elemzések készítése az EüM és a társintézmények számára  Az ágazat szereplői számára egymás információinak hozzáférhetővé tétele  A lakossági kör számára releváns adatok széleskörű hozzáférés biztosítása

18 A tudásközpont program céljai I.  Az egészségügyi adatvagyon felülvizsgálata, a beszámolási rend átalakításának előkészítése  A megkezdett adatvagyon felmérés (KIKERES) folytatása és hasznosítása  A nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek áttekintése, egységes rendszerbe foglalása  Az egészségügy közhiteles nyilvántartásainak áttekintése, nyilvántartása, szabályozott hozzáférésének, karban-tartásának segítése

19 A tudásközpont program céljai II.  Lakossági tájékoztatási rendszerek működtetése (WEB alapú és telefonos szolgáltatás)  Szolgáltatás katalógus típusú információk (mit hol találok)  Tanácsadás az öngondoskodás és önellátás, elsősegélynyújtás, laikus segítség javulása érdekében (mit tegyek, hova forduljak)  Életmóddal kapcsolatos szolgáltatások  Jogorvoslati információk

20 Azonnal induló (már elindított) projectek I.  Az EüM szakmai programjainak monitorozási és prezentációs rendszerének kialakítása  Országos intézetek adatszolgáltatási és szervezeti elemzése, javaslat az adatszolgáltatás átalakítására  A GYÓGYINFOK adatlap nem finanszírozás célú adatainak elemzése  Egyesített nemezközi adatszolgáltatást megalapozó adtabázis kialakítása  A regionális szerveződést és tervezést (is) segítő térinformatikai rendszer kialakítása

21 Azonnal induló (már elindított) projectek II.  Intézményelemzési (monitoring) rendszer kialakítása  A Magyar Egészségügyi Telematikai Egyesület (METE) megalapítása  Részvétel a PM kártyaprojectjében  Kardiológiai telemedicina program  OMSZ térinformatikai mentő-vezérlési project (ügyeleti rend térinformatikai ábrázolása, OMSZ- KÁNY közös rendszerben)

22 Jó munkát….


Letölteni ppt "e- health: egészségügyi információs társadalom Dr. Kincses Gyula mb. főigazgató MEDINFO."

Hasonló előadás


Google Hirdetések