Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Komárom-Esztergom megyében Tatabánya, 2012. október 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Komárom-Esztergom megyében Tatabánya, 2012. október 19."— Előadás másolata:

1 A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Komárom-Esztergom megyében Tatabánya, 2012. október 19.

2 Törvényi változás az személyi jövedelemadónál 2011. január 1-től: 2011. január 1-jétől bevezetésre került az egykulcsos adó, melynek mértéke 16 százalék a korábbi 17, illetve 32 százalék helyett. Megszűnt az adóterhet nem viselő járandóság fogalma. Mivel adómentes bevételnek számít, az ilyen jövedelmeket (pl.:nyugdíj) az összevont adóalap megállapításakor nem kell figyelembe venni. A családi kedvezményt adóalapot csökkentő kedvezményként lehet figyelembe venni a korábbi adókedvezmény helyett. Megszűnt az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem elkülönült adózása. Új bevallási mód bevezetése, mely szerint a magánszemély – bizonyos feltételek fennállása esetén – adóbevallás helyett adónyilatkozatot nyújthat be.

3 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása régiónként 496.668 db 628.085 db 561.017 db 402.965 db 517.236 db 472.866 db 1.416.400 db

4 2011. évi SZJA bevallások számának alakulása a Közép-dunántúli régióban Veszprém megye: 168.975 db Fejér megye: 201.151 db Komárom- Esztergom megye: 147.110 db

5 A feldolgozott személyi jövedelemadó bevallások számának alakulása a 2010-2011-es adóévekben Komárom-E. megyében Sor- szám SZJA bevallást benyújtók száma (fő)2010.2011. Változás 2011/2010. (%) Különbség 1. Önbevallók száma124 618123 32799,0-1 291 - ebből: Teljes adattartalmú bevallást adók száma 41 41652 057125,710 641 Csökkentett adattartalmú bevallást adók száma 83 20270 42184,6-12 781 Adónyilatkozatot benyújtók száma-849- 2.Munkáltatóval elszámolók18 62118 49899,3-123 3.Egyszerűsített bevallást benyújtók6 4035 28582,5-1 118 4.Bevallók száma összesen (4=1+2+3)149 642147 11098,3-2 532 Újdonságként jelentkezett 2011-től az adónyilatkozat kitöltésének a választása, mely lehetőséggel a megyében mindössze 849 fő élt.

6

7 2011.09.30-ig: eBEV-es:18.427 db, 2012.09.30-ig: eBEV-es:19.884 db, Bizonylatos:7.421 db-os csökkenés; pontkódos: 5.549 db-os növekedés

8 Hibásan érkezett bevallások a benyújtás módja szerint Komárom-Esztergom megyében 2012-ben

9 Az összevont jövedelmek alakulása 2010-2011. években Sor- szám Jövedelemtípusok csoportjai 2010. (millió Ft) 2011. (millió Ft) 2011/2010. változás (%) 1. Nem önálló tevékenységből247 102257 226104,1 munkaviszonyból származó bér233 257244 319104,7 egyéb nem önálló jövedelem13 84512 90793,2 2. Önálló tevékenységből6 9978 334119,1 egyéni vállalkozói kivét3 6483 55397,4 átalányadózás szerinti jövedelem31730495,9 egyéb önálló jövedelem3 0324 477147,7 3. Egyéb jövedelmek24 1191 5186,3 adóterhet viselő jövedelem1 1381 518133,4 adóterhet nem viselő járandóság22 981- 4.Összevont jövedelmek (4=1+2+3)278 218267 07896,0 5. Összevont jövedelmek adóterhet nem viselő járandóságok nélkül 255 237267 078104,6 Az összevont jövedelmek négy százalékkal estek vissza. Az adóterhet nem viselő járandóság adómentes bevételnek számít 2011. január 1-jétől. E kategória 22.981 millió Ft-ot jelentett 2010- ben, melyet figyelmen kívül hagyva 4,6 százalékos növekedést lehet kimutatni. A nem önálló tevékenységből származó jövedelmek több mint négy százalékos emelkedését a munkaviszonyból származó bérjövedelem 4,7 százalékos növekedése okozta. Az önálló tevékenységből származó jövedelmek 19,1 százalékkal bővültek. A növekedésben szerepet játszott az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem külön adózásának megszűnése is.

10 Havi átlagos összevont jövedelem megyénként 2011. évben Ft/fő Országos átlag: 155 761 Ft/fő Legalacsonyabb: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 118 443 Ft/fő Legmagasabb: Főváros 214 353 Ft/fő Komárom-Esztergom megye a listán 4. helyen szerepel, az átlagos jövedelem 157,4 ezer Ft/fő

11 Jövedelem arányok Komárom-Esztergom megyében 2011. évben

12 Kedvezményjellegű tételek alakulása 2011. évben I. Adóalapot csökkentő kedvezmények: Családi kedvezmény címén összesen 34.925 fő, az összevont jövedelmet valló magánszemélyek 24,5 százaléka csökkentette adóalapját. Az általuk kimutatott kedvezmény 39.437 millió Ft-ot tett ki, átlagosan 1.129,2 ezer Ft-ot. Ez a 16%-os adókulccsal számítva 6.310 millió Ft adóalapot csökkentő kedvezményt jelent, amely a gyermeket nevelő családoknál maradt. Az Államadósság Elleni Alapba történő befizetés utáni kedvezménnyel mindössze 14 fő élt a megyében, összesen 11 millió Ft-ot tüntetve fel bevallásában. Adócsökkentő kedvezmények: Összességében 12.945 millió Ft értékben jelentkezett adókötelezettséget csökkentő kedvezmény, mely több mint négytizedes csökkenést jelentett megelőző évhez képest. A visszaesés okai egyrészt: a kedvezmények között már nem szerepelt az adóterhet nem viselő jövedelmek levonható adójának tétele, illetve a családi kedvezmény. Másrészt: az adójóváírás kedvezményének szűkítése.

13 Kedvezményjellegű tételek alakulása 2011. évben II. Adócsökkentő kedvezmények: 2011-ben adójóváírást 8,7 ezer fővel kevesebb adózó tudott érvényesíteni, a fajlagos összeg 140 ezer Ft-ról 110 ezer Ft-ra csökkent. Az önkéntes kölcsönös pénztárakba, valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlára a tag által befizetett összeg adókedvezménye 30%-ról 20%-ra csökkent. E rendelkezés következtében 68 millió Ft-tal kevesebb értéket tüntettek fel az adózók. Megnevezés 2010.2011. 2011/2010 változás 2010.2011. 2011/2010 változás millió Ftlétszám (fő) Adójóváírás 16 864 12 310 73,0 120 592 111 887 92,8 Adóterhet nem viselő jár. kedvezménye 4 032 - 26 407 - Más számított adót csökkentő jogcímek 25 89 356,0 - - - Számított adót csökkentő tételek összesen 20 921 12 399 59,3 129 915 111 931 86,2 Lakáscélú hiteltörlesztés kedvezménye 322 144 44,7 3 092 1 391 45,0 Súlyos fogyatékosság miatt levonható összeg 91 95 104,4 2 170 2 153 99,2 Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény 8 10 125,0 104 146 140,4 Családi kedvezmény 457 - 3 706 - Más hagyományos kedvezmények 5 3 60,0 - - - Összes adókedvezmény 883 252 28,5 8 922 3 723 41,7 Önkéntes pénztárakba befizetés kedvezménye 276 195 70,7 14 384 13 010 90,4 Nyugdíjelőtakarékossági szla kedvezménye 86 80 93,0 983 1 022 104,0 Magánnyugdíjp.által önk.nyp-ba átutalt kif.kedv. - 19 -- 369 - Összes kedvezménytétel 22 166 12 945 58,4 - --

14 Az összevont jövedelmek szja kötelezettsége 2010-2011. évben Sor- szám Megnevezés 2010.2011. 2011/2010. változás millió Ft% 1.Összevont adóalap278 218267 07896,0 2.Összevont adóalap után számított adó64 24047 96074,7 3. Adót csökkentő tételek és adókedvezmények 21 71311 84454,5 4.Adókedvezményekkel csökkentett adó (2-3)42 52736 11684,9 Az összevont adóalap után számított adó 16.280 millió Ft-tal mérséklődött az előző évhez képest a családi kedvezmény igénybevétele miatt. A kedvezményekkel csökkentett adó több mint 15%-kal esett vissza az adót csökkentő tételek és adókedvezmények több mint négytizedes visszaesése miatt.

15 A külön adózó jövedelmek alakulása 2011. évben Az elkülönülten adózó jövedelmek összege 12.072 millió Ft-ot tett ki 2011-ben több mint egynegyedes növekedést követően. 2,8 ezer fővel kevesebb (9.385) adózó vallott forrásadós jövedelmet, az átlagos adóterhelés 25,9 százalékról 18,0 százalékra csökkent, mely 2.170 millió Ft adókötelezettséget jelentett. A legnagyobb – közel kétharmados – részarányt képviselő belföldi osztalékokból származó jövedelmek nyolctizeddel bővültek. A növekedés hátterében a 2011. évtől érvényben lévő 16%-os adókulcs állhat, mely kedvezőbb az előző évben érvényben lévőnél. 4,1 ezer fő mutatott ki ilyen jogcímen 7.920 millió Ft-ot. A különadózó jövedelmek közül egyedüli visszaesés a tőzsdei ügyletből származó jövedelmeket érte. E jogcímen 541 millió Ft jövedelem képződött, mely háromtizedes elmaradást mutatott előző évhez képest.

16 Személyi jövedelemadó bevallásban kimutatott TOP jövedelmek 2011. évben A munkaviszonyból származó topjövedelmek első helyén álló adózó 126 millió Ft-ot mutatott ki, a 2010. évi 158 millió Ft-tal szemben. Az első tíz magánszemély jövedelme közel öt százalékkal emelkedett. A TOP 10 adózó árfolyamnyereségből származó jövedelmekből 155 millió Ft-ot realizált, mely csupán egyharmada az előző évi összegnek. A legmagasabb értéket elérő adózó jövedelme 48 millió Ft-ot tett ki, mely fele sincs a 2010. évi rekordnak. Az első tíz magánszemély nyolctizeddel tudta ingatlan értékesítésből származó jövedelmét növelni, 116 millió Ft-ot mutattak ki A legmagasabb jövedelem 21 millió Ft-ot tett ki, ez az érték több mint duplája a megelőző időszakinak. Osztalékjövedelmekből 512 millió Ft bizonyult a legmagasabb összegnek, ez az érték nyolctizeddel több, mint a 2010. évi legnagyobb jövedelem. A tíz legnagyobb összeggel rendelkező magánszemély 1.525 millió Ft-ot tudhatott magáénak, egynegyeddel többet, mint 2010- ben.

17 TOP összevont jövedelmek 2010. év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely200,61. hely200,1 2. hely180,72. hely199,2 3. hely106,03. hely143,8 TOP munkaviszonyból származó jövedelmek 2010. év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely157,91. hely126,4 2. hely80,62. hely113,2 3. hely75,33. hely75,9 TOP különadózó jövedelmek 2010. év2011. év SorszámÖsszeg (millió Ft)SorszámÖsszeg (millió Ft) 1. hely289,31. hely512,2 2. hely243,32. hely210,0 3. hely179,53. hely210,0

18  Kötelezettek köre: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 31.§ (2)-ben meghatározott adózói kör (havi adó- és járulék bevallók, összesítő nyilatkozat benyújtásra kötelezettek) valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, fizetési könnyítési és adómérséklési kérelmét elektronikus úton.  Választási lehetőség: az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII.29) PM rendeletben meghatározottak szerint.  Bevallási és adatszolgáltatási kötelezettséget  Bejelentési és változás-bejelentési kötelezettséget  Általános, nemleges, együttes adóigazolás, illetőség igazolás kiadása  Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel  Szja 1%-ról rendelkező nyilatkozat  Fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelem előterjesztése  Saját adófolyószámla megtekintése  Adózó által bejelentett és adóhatóság által nyilvántartott adatok elektronikus úton történő megtekintése Teljesítés: Kormányzati Portálon (http://www.magyarorszag.hu) Ügyfélkapun keresztülhttp://www.magyarorszag.hu Regisztráció: az a magánszemély végzi el, aki küldi a bevallást ill. intézi az ügyeket; adózó önmaga, képviseleti joggal rendelkező személy vagy állandó meghatalmazott; Okmányirodában ill. NAV kijelölt ügyfélszolgálatain; valós e-mail cím megadása szükséges Ügyfélkapu aktiválás Adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel – T180-as Adatlapon Elektronikus úton intézhető adóügyek

19 Telefonos ügyintézés  Általános telefonos tájékoztató(TCC) – 06-40-42-42-42  Telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer(ÜCC)  Az adózók a beazonosítást követően személyes jelenlét nélkül, telefonon is intézhetnek adóügyeket, vagy kérhetnek egyedi ügyekben tájékoztatást  Képviselőkénti ügyintézés: 12T180-as adatlap, állandó és teljeskörű meghatalmazás szükséges  Elérhetőség: 06-40/20-21-22 belföldről, 36-1/441-96-00 külföldről  Üzemidő:hétfőtől-csütörtökig: 8.30-16 óráig, pénteken:8.30-13.30-ig  Szolgáltatás igénybevételének feltétele: egyedi azonosítókód (PIN- kód), azaz ügyfél azonosító szám szükséges, 12UK30-as nyomtatványon igényelhető, illetékmentesen papír alapon vagy Ügyfélkapun keresztül.  2011. 09.30-ig 2316 fő, 2012.09.30-ig 3384 fő intézte ügyeit az ÜCC- n keresztül.  Az alábbi ügyek intézhetők:  Adózói folyószámlával kapcsolatos ügyek  Egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás  Adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás  Közösségi adószám igénylés  Meggyőződés közösségi adószám érvényességéről  Értékhatár túllépése esetén történő bejelentkezés  Jövedelemigazolás iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés  Meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról Elektronikus úton intézhető adóügyek

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A magánszemélyek 2011. évi jövedelemadózásának jellemzői Komárom-Esztergom megyében Tatabánya, 2012. október 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések