Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Támogatott MFB programok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Támogatott MFB programok."— Előadás másolata:

1 Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Támogatott MFB programok

2 MFB Programok Vállalkozói szektor MFB Vállalkozás- finanszírozási Program MFB Kisvállalkozói Hitel MFB Közösségi Közlekedés- fejlesztési Finanszírozási Program MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Agrár szektor Agrárfejlesztési Hitelprogram Agrár Forgóeszköz Hitelprogram TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Önkormányzati szektor MFB Önkormányzati Infrastruktúra- fejlesztési Program Önkormányzati Infrastruktúra- fejlesztési Kötvény- finanszírozási Program Lakossági szektor MFB Lakossági Hitelprogram (Panel Plusz ) Termékstruktúra

3 Értékesítési csatornák Közvetlen hitelezés •50 M HUF fölött •Projektfinanszírozás Refinanszírozás •Beruházási hitelprogramok •Hitelintézetek •Pénzügyi vállalkozások Közvetítői értékesítés •50 M HUF alatt •MFB Kisvállalkozói Hitel

4 Támogatott MFB programok jellemzői Árfolyam-garanciával biztosított forrás EURIBOR kamatbázis Ügyfélre megállapított egyéni referenciaráta magasabb mint az ügyfélkamat •KV tv. •MFB tv. •3 havonta változó •HUF-ban •Adósminősítés •Fedezettség

5 Támogatástartalom és -intenzitás Csekély összegű támogatás esetén (de minimis) támogatástartalom 100 illetve 200 ezer EUR vállalkozás szintjén 3 év vonatkozásában Csoportmentességi támogatás esetén támogatásintenzitás régiónkénti maximum projekt szintjén valamennyi támogatást figyelembe vége

6 MFB beruházási hitelek jellemzői Kedvezményes kamatozás Hosszú lejárat Állami támogatási szabályoknak való megfelelés

7 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program

8 •Legfontosabb hitelcélok: műszaki-, technológiai korszerűsítés, termelő infrastruktúra-fejlesztés, kereskedelemmel összefüggő fejlesztések •Új Széchenyi Terv céljai: gyógyító Magyarország, zöldgazdaság, vállalkozásfejlesztés, otthonteremtés, innováció, foglalkoztatás MFB Vállalkozásfinanszírozási Program

9 •Kormányhatározat által rögzített keretösszeg: 450 milliárd forint •Hosszú lejárat – legfeljebb 15 év •Akár 3 év türelmi idő •Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások refinanszírozásával és MFB Zrt. által közvetlenül MFB Vállalkozásfinanszírozási Program

10 •Állami árfolyam-fedezet •Forinthitel EURIBOR kamatbázison •Kedvezményes kamatozás: 3 havi EURIBOR + MFB refinanszírozási kamatfelár (2,5%) + hitelintézeti kamatfelár (legfeljebb 3,5%) •Állami támogatás: támogatástartalom az ügyfélkamat és az egyéni referencia ráta különbségének a hitelszerződés időpontjára diszkontált jelenértéke MFB Vállalkozásfinanszírozási Program

11 Típusberuházási hitel és zárt végű pénzügyi lízing Hitelösszeg5-3000 millió forint Ügyleti kamat3 havi EURIBOR+RKV*+max.3,5 %/év Futamidőlegfeljebb 15 év Türelmi időlegfeljebb 3 év Saját erőlegfeljebb10-25% (támogatási kategória függvényében) Rendelkezésre tartási díj0,4%/év Törlesztés ütemezése negyedéves, féléves Megjegyzés:* RKV az MFB Zrt. refinanszírozási kamatfelára, mértéke 2013-ben 2,5%/év.

12 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz kiegészítő termékcsomag: •MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz ÁFA Hitel •MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz Támogatást Megelőlegező Hitel •MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz Támogatási Bankgarancia MFB Vállalkozásfinanszírozási Program

13 Támogatás Plusz kiegészítő termékek közös jellemzői: •Csak az MFB Zrt. – től igénybe vett, MFB Vállalkozásfinanszírozási Program keretében megvalósuló, vissza nem térítendő pályázati forrást is tartalmazó beruházáshoz igényelhető •Az egyes kiegészítő termékek összege egyenként legalább 50 millió forint •Piaci kamatozású, támogatást nem tartalmazó konstrukciók •Csak az MFB Zrt.-nél lehet igényelni, 2013. december 31-ig MFB Vállalkozásfinanszírozási Program

14 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz termékek MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz ÁFA Hitel Típusrulírozó forgóeszköz hitel Hitelösszega beruházással kapcsolatban a NAV*-val szemben fennálló követelés legfeljebb 90%-a Ügyleti kamat 3 havi BUBOR+2 %/év** Futamidőaz MFB VFP beruházási hitel rendelkezésre tartási idejével megegyező Saját erőnem szükséges Törlesztés ütemezésea folyósítástól számított 180 nap (a NAV-tól beérkező összegből a tőketartozás automatikusan előtörlesztésére kerül) Megjegyzés:*Nemzeti Adó- és Vámhivatal **nem lehet kevesebb, mint az egyéni referencia kamatláb mértéke

15 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz termékek MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz Támogatást Megelőlegező Hitel Típuséven túli lejáratú forgóeszköz hitel Hitelösszeglegfeljebb a beruházáshoz kapcsolódó támogatási szerződésben szereplő, előlegként nem folyósítható összeg Ügyleti kamat3 havi BUBOR+3,5 %/év* Futamidőlegfeljebb a beruházás pénzügyi befejezését követő 6.hónap Saját erőnem szükséges Törlesztés ütemezésea támogatási szerződés alapján a támogató szervezet által folyósított támogatásból a tőketartozás automatikusan előtörlesztésre kerül Megjegyzés:*nem lehet kevesebb, mint az egyéni referencia kamatláb mértéke

16 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz termékek MFB Vállalkozásfinanszírozási Program Támogatás Plusz Bankgarancia A bankgarancia mértékeA garantáltatni kívánt tőke összege a pályázati felhívás illetve a támogatási döntés szerinti vissza nem térítendő állami támogatáshoz a pályázati felhívásban igényelt biztosíték összege DíjaA díj mértéke az ügyfél minősítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében legalább 0,5 – 3,8%/év ÉrvényességeA garanciavállalás érvényességének záró időpontja a pályázati felhívásban illetve a támogatási döntésben szereplő időpontja

17 MFB Kisvállalkozói Hitel

18 Stratégia  Kedvezményes források a mikro- és kisvállalkozások beruházásaihoz  Széles körben elérhetővé tenni a hitelt  Lehetővé tenni a gyors forráshoz jutást - automatizált hitelbírálattal  Előnyös biztosítéknyújtási előírások a fedezeti problémák enyhítésére  Közvetítői helyismeret és kapcsolatrendszer előnyeinek a kihasználása  Forrás és limitkérdések megoldása a hitelintézeti partnerek esetén

19 MFB Kisvállalkozói Hitel A hitel felhasználható  vállalkozási tevékenység végzésre szolgáló ingatlan beruházáshoz (vásárlás, építés, átalakítás),  a vállalkozási tevékenység végzéshez szükséges használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzésére,  vállalkozás tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszköz működtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlására A hitelprogram előnyei  Kedvezményes forrás a mikro- és kisvállalkozások beruházásaihoz (kamat, díjak)  Gyors forráshoz jutás  Előnyös biztosítéknyújtási előírások  Országosan elérhető

20 MFB Kisvállalkozói Hitel TípusBeruházási hitel Hitelösszeg1-50 millió Ft Ügyleti kamat3 havi EURIBOR+5,0% Futamidő15 év Türelmi idő2 év Saját erő10% -15% (adósminősítés) Biztosíték mértéke100% Biztosíték formája Ingatlan, ingó, óvadék, tulajdonosi kezesség, intézményi készfizető kezességvállalás KezességvállalóGarantiqa Hitelgarancia Zrt.

21 Agrárfejlesztési Hitelprogram

22 Felhasználható •Ingatlan építésére, megvásárlására és fejlesztésére •Gépek és berendezések vásárlására •Számítógépes szoftverek vásárlására •Termőföld vásárlásra az 1., 2,2.,3. és 4. hitelcél esetén a beruházás költségének max. 10 %-áig, a •Az 5. hitelcél esetén termőföldvásárlásra •Beruházásokhoz aktiválható költségek •2.1. hitelcél üzleti terv alapján (termőföld vásárlásra is, nincs 10% korlát!!) Használt eszköz vásárlása: KKV-k, piaci áron, korábban nem részesült állami támogatásban

23 Agrárfejlesztési Hitelprogram TípusHosszú lejáratú kedvezményes kamatozású beruházási hitel Hitelösszeg1-1000 millió forint Ügyleti kamat3havi EURIBOR + RKA* + legfeljebb 3,5 %/év (2013.02.19-én 7,98%/év) Futamidő15 év Türelmi idő3 év Saját erő15% Rendelkezésre tartási jutalék0,25%/év Törlesztés ütemezéseNegyedéves, féléves Megjegyzés:* RKA az MFB Zrt. refinanszírozási kamatfelára, mértéke 2013-ban 4,25 %/év

24 Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

25 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Kondíciók Hitelösszeg1-50 M Ft, termeltetők max. 500 M Ft. Kamat3 havi EURIBOR + RKF2 (4%) + max. 3,5% (jelenleg ez 7,73%/év) kamattámogatás ügyleti kamat 50%-a max. 4% Futamidő6 év Türelmi idő3 év Saját erőnem szükséges Szerződéskötési díjegyszeri, legfeljebb 1% Hitelvizsgálati díjA finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint, de legfeljebb a hitelösszeg 0,5%-a lehet, és nem haladhatja meg az 500 ezer forintot. Módosítási díjfinanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listája szerint Törlesztés ütemezése Negyedéves, féléves

26 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! További információk: www.mfb.hu ugyfelszolgalat@mfb.hu 06 40 555 555

27 Regionális Ügyfélszolgálati Irodák Kaposvár, Anna u. 6. Tel.: (06 30) 623 7415, (06 30) 231 1209 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Tel.: (06 30) 645 4213 Szekszárd, Kossuth L. u. 2. Tel.: (06 30) 513 7427


Letölteni ppt "Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Támogatott MFB programok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések