Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÁMOK DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÁMOK DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.."— Előadás másolata:

1 VÁMOK DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

2 DEF: 1.) kötelező ellenszolg. nélkül fizetendő
közp-i ktgvetési bevétel állam jsz, alapján erre hatáskörrel felruházott szervei útján az államhatáron behozott áruk után szed. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

3 Def. 2.) A vám az államok által kivetett adószerű kötelezettség a vámhatárukat átlépő árukra. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

4 FUNKCIÓI (célja) Ktgvetési bevétel növelő Árképző
Hazai gazdaságot (uniós) védi DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

5 OSZTÁLYOZÁSA Pl: Külker forgalom iránya (exp, imp, tranzit)
Jogi státusza szerint (önálló, egyezményen alapuló) Vámkiszabás alapja szerint (érték, mérték (db) vegyes) Védelem tárgya szerint (fiskális, védővám – ipari,mg-i) Kereskedelempol-i cél szerint (behozatal segítő, diszkriminatív (átlagosnál magasabb vám) ) DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

6 VÁMJOG Jogi normák összessége JOGFORRÁSAI: EU nemzeti
DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

7 Közösségi vámjogszabályok Pl:
DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

8 - a Tanács november 28-i, 1186/2009/EK rendelete a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról - a Tanács július 23-i, 2658/87/EGK rendelete a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról, utolsó módosítás./. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

9 A BIZOTTSÁG 2012. október 9-i 927/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

10 az Uniós Vámkódex létrehozásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 9-i 952/2013/EU RENDELETE az Uniós Vámkódex létrehozásáról DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

11 vámjog nemzeti jogforrásai:
közösségi vámjog végrehajtásáról szóló évi CXXVI. törvény (utolsó módosítás 2013.VII.1.) 2010. évi CXXII. törvény Nemzeti Adó- és Vámhivatalról ./. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

12 2009. évi XXII. törvény a központi vámkezeléssel kapcsolatban a hagyományos saját forrásoknak az uniós költségvetés számára történő rendelkezésre bocsátásakor visszatartott nemzeti beszedési költségek megosztásáról szóló Egyezmény kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről x DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

13 NEMZETI (HAZAI) kapcsolódó fontosabb jsz-ok
2007. évi CXXVII. tv. ÁFA törvény jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. tv. regisztrációs adóról szóló évi CX. tv. környezetvédelmi termékdíjról évi LVI. tv. energiaadóról szóló évi LXXXVIII. tv. Ket évi CXL. törvény (Ket.) 2003. évi XCII. törvény (Art.) Ptk Btk Szabst. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

14 Vámszabálysértés 209. § Aki nem közösségi árut a vámellenőrzés alól elvon, vagy a vámtartozás, a nem közösségi adók és díjak, illetve a biztosíték megállapítása vagy beszedése szempontjából lényeges körülmények tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz, feltéve, hogy a vagyoni hátrány a 100 e. forintot nem haladja meg, úgyszintén, aki e cselekmények bármelyikét megkísérli, szabálysértést követ el. Aki a cselekményt a vagyoni hátrány mértékére tekintet nélkül gondatlanul követi el az is szabálysértést követ el. NAV vámszerve is szabhat ki helyszíni bírságot. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

15 Vámszabálysértés elkövetőjének segítése 210. §
Aki a vámszabálysértés elkövetőjének segítséget nyújt azáltal, hogy a vámszabálysértésből származó haszon elérésében közreműködik, vagy elősegíti, hogy az elkövető a szabálysértési eljárás alól mentesüljön, szabálysértést követ el. NAV vámszerve is szabhat ki helyszíni bírságot. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

16 Vámorgazdaság 211. § Aki vámszabálysértésből származó dolgot vagyoni haszon végett megszerez, elrejt, vagy elidegenítésében közreműködik - értékre tekintet nélkül -, szabálysértést követ el. A NAV vámszerve is szabhat ki helyszíni bírságot. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

17 Engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység 2012. évi C. tv
Engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység 2012.évi C.tv. Btk.406. § Aki árut a behozatalához vagy kiviteléhez szükséges engedély nélkül az ország területére behoz, vagy onnan kivisz B 3 szv DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

18 Költségvetési csalás Btk. 396. §
Aki a) költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja, b) költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy c) költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel, és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, V 2 szv DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

19 3 szv, nagyobb vagyoni hátrány 1-5 szv, ha jelentős
2-8 szv különösen nagy vagyoni hátrányt okoz 5-10 szv különösen jelentős Értékelés emelkedőben: bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

20 VÁMKÓDEX KIALAKULÁSA RSZ. 9. cikke kimondja: „A Közösség egy vámunión alapul”. A vámunió lehetővé teszi az áruforgalom liberalizálását, a tagállamok eltörlik az egymás közötti forgalomban a vámokat és mennyiségi korlátozásokat, és a harmadik országokkal szemben közös vámtarifát alkalmaznak. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

21 létre kellett hozni a közös vámtarifát Ezt követően
Közösség ajánlásokkal irányelvekkel rendeletekkel szabályozta a külkereskedelem ellenőrzését . DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

22 VÁMKÓDEX MODERNIZÁLÁSA
"Modernizált Vámkódex" az Európai Parlament és Tanács 450/2008. r. (Hatályon kívül helyezve 2013.X.30.) DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

23 az Uniós Vámkódex létrehozásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS október 9-i 952/2013/EU RENDELETE az Uniós Vámkódex létrehozásáról Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. A októberi órán még nem hatályos, de vizsgára már kell DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

24 A Vámkódex felépítése IX. cím, 288 cikk DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

25 I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. FEJEZET
A vámjogszabályok alkalmazási köre, a vám küldetése és fogalom meghatározások 2. FEJEZET A személyek vámjogszabályok szerinti jogai és kötelezettségei 3. FEJEZET Valutaátszámítás és határidők DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

26 Közös Vámtarifa és az áruk tarifális besorolása 2. FEJEZET
II. CÍM AZOK A TÉNYEZŐK, AMELYEK ALAPJÁN AZ ÁRUFORGALOMRA VONATKOZÓ BEHOZATALI ÉS KIVITELI VÁMOT ÉS MÁS INTÉZKEDÉSEKET ALKALMAZZÁK 1. FEJEZET Közös Vámtarifa és az áruk tarifális besorolása 2. FEJEZET Az áruk származása 1. szakasz Nem preferenciális származás 3. FEJEZET Az áruk vámértéke DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

27 III. CÍM VÁMTARTOZÁS ÉS BIZTOSÍTÉKOK
1. FEJEZET A vámtartozás keletkezése 2. FEJEZET Biztosíték a lehetséges vagy meglévő vámtartozásra 3. FEJEZET A behozatali vagy kiviteli vám összegének beszedése, megfizetése, visszafizetése és elengedése 4. FEJEZET Vámtartozás megszűnése DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

28 AZ UNIÓ VÁMTERÜLETÉRE BESZÁLLÍTOTT ÁRUK 1. FEJEZET
IV. CÍM AZ UNIÓ VÁMTERÜLETÉRE BESZÁLLÍTOTT ÁRUK 1. FEJEZET Belépési gyűjtő árunyilatkozat 2. FEJEZET Az áruk érkezése DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

29 Az áruk vámjogi státusa 2. FEJEZET Áruk vámeljárás alá vonása
V. CÍM A VÁMJOGI STÁTUSRA, AZ ÁRUK VÁMELJÁRÁS ALÁ VONÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁRUK ELLENŐRZÉSÉRE, ÁTENGEDÉSÉRE ÉS AZ AZOKRÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. FEJEZET Az áruk vámjogi státusa 2. FEJEZET Áruk vámeljárás alá vonása 3. FEJEZET Az áruk ellenőrzése és átengedése 1. szakasz Ellenőrzés 4. FEJEZET Árukról történő rendelkezés DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

30 SZABAD FORGALOMBA BOCSÁTÁS ÉS BEHOZATALIVÁM-MENTESSÉG
VI. CÍM SZABAD FORGALOMBA BOCSÁTÁS ÉS BEHOZATALIVÁM-MENTESSÉG VII. CÍM KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

31 AZ UNIÓ VÁMTERÜLETÉRŐL KISZÁLLÍTOTT ÁRUK
VIII. CÍM AZ UNIÓ VÁMTERÜLETÉRŐL KISZÁLLÍTOTT ÁRUK IX. CÍM ELEKTRONIKUS RENDSZEREK, EGYSZERŰSÍTÉSEK, FELHATALMAZÁS, BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MELLÉKLET ./. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

32 Pl: XII. ÁRUOSZTÁLY LÁBBELI, FEJFEDŐ, ESERNYŐK, NAPERNYŐK, SÉTABOTOK, BOTSZÉKEK, OSTOROK, LOVAGLÓKORBÁCSOK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI; KIKÉSZÍTETT TOLLAK ÉS EBBŐL KÉSZÜLT ÁRUK; MŰVIRÁGOK; EMBERHAJBÓL KÉSZÜLT ÁRUK 64. ÁRUCSOPORT LÁBBELI, LÁBSZÁRVÉDŐ ÉS HASONLÓ ÁRUK; EZEK ALKATRÉSZEI DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

33 Pa= párok száma KN-kód Árumegnevezés Szerződéses vámtétel (%) Kieg. mértékegység 6401 Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felső-rész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva: - Lábbeli beépített védő fém cipőorral pa - Más lábbeli: - - Bokát takaró, de térdet nem takaró lábbeli: - - - Gumi felsőrésszel pa - - - Műanyag felsőrésszel pa DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

34 vámhatóság: A NAV vámhatósági feladatokat ellátó szerve az állami adó- és vámhatóság vámszerve. NAV vámszerve a Központi Hivatal, a közép- és alsó fokú vámszervek A NAV alsó fokú vámszervei hatásköri önállósággal rendelkező kirendeltségeket működtethetnek. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

35 vámhivatal: NAV alsó fokú vámszerve vagy annak kirendeltsége
DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

36 VÁMIGAZGATÁS vámhatóság által a vám- és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek érvényesítése érdekében végzett cselekmények összessége DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

37 VÁMELLENŐRZÉS ENNEK SORÁN:
az intézkedés során az érintett személyről, a környezetről, illetve a vámhatósági intézkedés szempontjából lényeges körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt is készíthet. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

38 Utólagos ellenőrzés A vámhatóság jogosult utólagos ellenőrzést végezni
a) átfogó vizsgálat esetében a vizsgált időszak egésze vonatkozásában, b) célvizsgálat esetén kizárólag az ellenőrzés célja tekintetében keletkeztet ellenőrzéssel lezárt időszak. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

39 megkezdése előtt legalább 15 nappal ügyfelet írásban értesíteni!
Mellőzhető, ha fennáll a lehetősége annak, hogy a vizsgálat alá kerülő bizonylatokat, könyvviteli és egyéb nyilvántartásokat, iratokat, megsemmisítik, meghamisítják. (ekkor az ellenőrzés a megbízólevélnek az ügyfél részére történő átadásával kezdődik) DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

40 Kötelező az utólagos ellenőrzést lefolytatni az ügyfélnél:
vámtartozása áll fenn és felszámolását, végelszámolását rendelték el, ÁSZ elnökének felhívására, adópolitikáért felelős miniszter utasítására, NAV vezetőjének rendelkezése alapján, ha a vizsgálatot a Különleges Szolgálat vezetője elrendeli, ha azt a külföldi vámhatóság nemzetközi megállapodáson alapuló megkeresésének teljesítése teszi szükségessé. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

41 Ismételt ellenőrzés ellenőrzéssel lezárt időszakra végzett ellenőrzést (ismételt ellenőrzés) kell lefolytatni: - ha a vámhatóság a korábban lefolytatott, utólagos ellenőrzés megállapításának végrehajtását vizsgálja, - ellenőrzött ügyfél kérelmére, ha az általa feltárt új tény, körülmény tisztázása vélelmezhetően a korábbi ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezné, ha azt a külföldi vámhatóság nemzetközi megállapodáson alapuló megkeresésének teljesítése teszi szükségessé, felülellenőrzés keretében. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

42 vámhiány: jogszerűen kiszabható
- vám és nem közösségi adók és díjak és annál kisebb értékben tévesen közölt vám és nem közösségi adók és díjak különbözete - nem közölt vám és nem közösségi adók és díjak összege, ha az nem abból eredt, hogy a vámhatóság jogszabályt sértett, vagy a rendelkezésre álló adatokat helytelenül értékelte, ide nem értve az ellenőrzés nélküli elfogadás esetét; DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

43 Vámterület, vámszabadterület
Mo-nak a vámhatár által övezett államterülete:l vámterület vámszabadterület a vámterület elkülönített része, amely a vám, a deviza és a külkereskedelmi rendelkezések alkalmazása szempontjából - főszabályként - külföldinek minősül. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

44 Tranzitterület A tranzitterület a vámterületnek olyan, a nemzetközi közforgalmi repülőtéren kialakított területe, amely az átutazó személyek várakozására és az átszállítás alatt lévő áruk, postaküldemények tárolására szolgál. A vámszabadterületről, a tranzitterületről a vámterületre bevitt áru vámárunak minősül. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

45 Vámút Árut a vámhatáron átszállítani - a mellékút használatára vonatkozó eseti engedélyezés és a határmenti gazdálkodás keretében történő áruszállítás kivételével - csak vámúton lehet. vámút: olyan földrajzi pont vagy terület, amelyen árut – ha jsz. másként nem rendelkezik - külön engedély nélkül lehet a vámhatáron átszállítani; DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

46 Vámút vámhatárt átszelő közforgalmú vasúti pályák,
nemzetközi vízi utak, határvízi kikötők, vámhatárt átszelő közutak, nemzetközi kereskedelmi repülőterek és nemzetközi áruszállításra megnyitott csővezetékek és elektromos vezetékek amelyeket a Kormány vámútként megnyit. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

47 MELLÉKÚT MÁS vámhatárt átszelő út, illetve az ideiglenes vagy eseti jelleggel a nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtér. Mellékúton külön engedély nélkül szállíthatók: a) a határmenti gazdálkodás keretében vám- és engedélymentesen behozható és kivihető áruk, b) a tűzoltók és/vagy a mentők vagy más segélyalakulatok feladatai teljesítésére szükséges járművek, eszközök, ha azok elemi csapás elhárítására vagy segítségnyújtás céljából nemzetközi szerződésben foglaltaknak megfelelően lépik át a vámhatárt. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

48 Azonossági jel, vámzár áru azonosság biztosítása vámzár vagy más azonossági jel alkalmazásával történhet Alkalmazása: felirata, jele, számjele jól olvasható legyen. az árut tartalmazó csomagot, tartályt vagy szállítóeszközt észrevehető nyom hátrahagyása nélkül felnyitni, tartalmukat megváltoztatni vagy kicserélni ne lehessen. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

49 Vámtitok minden, a vámigazgatási eljárással kapcsolatos tény, adat, körülmény, igazolás vagy információ. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

50 VÁMELJÁRÁSOK SZABADFORGALOMBA BOCSÁTÁS KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK
ÁRUTOVÁBBÍTÁS TÁROLÁS KÜLÖNLEGES FELHASZNÁLÁS (ideigl.behozatal, meghat.célra felhasználás) FELDOLGOZÁS KIVITEL, ÚJRAKIVITEL DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

51 Vámáru minden dolog, amelyet a vámterületre bevittek, mindaddig, ameddig azt a vámhatóság a belföldi forgalom számára nem vámkezelte, vagy a jsz. értelmében nem minősül a belföldi forgalom számára vámkezeltnek, függetlenül attól, hogy a dolognak vámterületre történő bevitele milyen céllal és milyen módon történt. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

52 Vámkezelés A vámhivatal azt a belföldi árut adja ki a belföldi forgalom számára, amelyet vámkezelt. A vámkezelési eljárás a következő tevékenységeket foglalja magában: a) a vámvizsgálat b) a vámfizetési kötelezettség megállapítása c) a vámteher kiszabása, közlése a vámfizetésre kötelezettel d) a vámteher beszedése e) a vámáru kiadása. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

53 Vámteher vámhivatal által megállapított, kiszabott fizetési kötelezettség, amely tartalmazza: vámot, áfa-t díjakat (vámkezelési díj, környezetvédelmi termékdíj) egyéb, jogszabályon alapuló kötelező befizetések. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

54 Vámtarifa Tartalma: áruk vámtarifaszáma hozzá tartozó áru megnevezése
Vámtétel (vámösszeg megállapításának eszközéül szolgál) xxxxx DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 54

55 VÁMMENTESSÉG A TANÁCS 2009. november 16-i 1186/2009/EK RENDELETE
a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról ./. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 55

56 ipari vagy kereskedelmi tulajdon védelme alapján indokoltak.
A rendelet nem zárja ki, hogy a tagállamok behozatali vagy kiviteli tilalmakat, vagy korlátozásokat alkalmazzanak, melyek a közerkölcs, közrend,közbiztonság, az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének védelme, művészeti, történelmi vagy régészeti értékeket hordozó nemzeti kincsek megóvása, ipari vagy kereskedelmi tulajdon védelme alapján indokoltak. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 56

57 FOGALOM „személyes vagyontárgy”:
bármely, az érintett személyek személyes használatára szánt, vagy háztartási szükségleteiket kielégítő tulajdon. rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy szellemi szabadfoglalkozási tevékenységhez használt hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek. Nem tüntethetők fel személyes vagyontárgyként, jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva olyan árucikkek, melyeket kereskedelmi céllal hoznak be; DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 57

58 Behozatali vám alól mentesek PL:
Szokásos lakóhelyüket 3. országból a Közösségbe áthelyező természetes személyekhez tartozó személyes vagyontárgyak ./. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 58

59 az érintett személy birtokában van,
3.országból érkező személy akinek a szokásos lakóhelye folyamatosan legalább 12 hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül volt és új lakóhelye EU –ban lesz, ekkor a mentesség arra a személyes vagyontárgyra korlátozódik, amely: az érintett személy birtokában van, nem fogyasztható áruk esetén, amit az érintett személy a korábbi szokásos lakóhelyén legalább 6 hónapig használt azt az időpontot megelőzően, hogy a feladási 3. országban a szokásos lakóhelye megszűnt; ugyanazt a célt szolgálja az új szokásos lakóhelyén. mentes „háztartási célú ingóságok”: az érintett személyek személyes használatára vagy háztartási igényeik kielégítésére szánt személyes ingóság, ruhanemű, lakberendezés és felszerelések; DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 59

60 DE  MENTESSÉG kereskedelmi szállítóeszközök;
foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt cikkek ( kivéve az iparművészeti vagy szellemi szabadfoglalkozási tevékenységhez használt hordozható eszközök) x DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 60

61 MENTESSÉG FELTÉTELE: szabad forgalomba bocsátástól 12 hónapig a vámmentesen behozott személyes vagyontárgy nem adható kölcsönbe, zálogba, bérbe és nem ruházható át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 61

62 SZANKCIÓ: behozatali vám (A kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás napján a vagyontárgy fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.) xxxxxxxxxxxxxx DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 62

63 DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 63

64 szokásos lakóhelyét 3. országból házasságkötés alkalmából a Közösség vámterületére áthelyező személy új vagy használt kelengyéje és háztartási célú ingóságai behozatali vámoktól mentesen hozhatók be. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 64

65 Szokásos lakóhelye folyamatosan 12 hónapig EU vámterületén kívül volt
FELTÉTEL: Szokásos lakóhelye folyamatosan 12 hónapig EU vámterületén kívül volt (házasságkötés előtt 2 hó és utána 4 hón belül) DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 65

66 házasságkötés alkalmából szokás szerint adott ajándékok, amelyeket a személy kap olyan más személytől, akinek a szokásos lakóhelye 3. országban van, szintén behozatali vámoktól mentesen hozhatók be. FELTÉTEL: A vámmentesen behozott egyes ajándékok értéke azonban nem haladhatja meg az EUR-t. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 66

67  MENTESSÉG xxxxxxx DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 67

68 Öröklés és a mentesség kapcsolata
Közösség vámterületén lakóhellyel rendelkező természetes személy által öröklés útján szerzett személyes vagyontárgy behozatala behozatali vámoktól mentesen lehetséges. xxxxxxxx DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 68

69 Magánszemély által magánszemélynek küldött küldemények
DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 69

70 Elhanyagolható értékű küldemények mentessége
„elhanyagolható értékű áru”: olyan áru, amelynek tényleges belső értéke küldeményenként nem haladja meg a 150 EUR összértéket. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 70

71 mentesség küldeményenként az alább felsorolt árukhoz rendelt mennyiségi határokig érvényes:
dohánytermék: 50 db cigaretta, 25 db szivarka (darabonként maximum 3 gramm súlyú szivar), 10 szivar, 50 gramm fogyasztási dohány, vagy a fenti termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek; DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 71

72 alkohol és alkoholtartalmú italok:
22 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú égetett szeszes italok és szeszek; 80 térfogatszázalékos vagy azt meghaladó alkoholtartalmú denaturálatlan etil-alkohol: 1 liter, vagy égetett szeszes italok és szeszek, bor vagy egyéb alkoholalapú aperitifek, tafia, szaké vagy ezekhez hasonló italok, amelyeknek alkoholtartalma a 22 térfogatszázalékot nem haladja meg; habzóborok, likőrborok: 1 liter, vagy több tétel esetében részarányosan megfelelő mennyiség, és csendes borok: 2 liter; DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 72

73 50 gramm, vagy - kölnivíz: 0,25 liter.
DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

74 Az utasok személyi poggyászában lévő áruk
3. országból érkező utasok személyi poggyászába tartozó áruk behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, feltéve, hogy az ilyen behozatal a 3. országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről szóló, december 20-i 2007/74/EK tanácsi irányelv rendelkezéseivel összhangban elfogadott nemzeti jogszabályok rendelkezései értelmében hozzáadottértékadó-mentes. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 74

75 A TANÁCS 2007. december 20-i 2007/74/EK IRÁNYELVE
a harmadik országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 75

76 4. cikk A tagállamok értékhatárok vagy mennyiségi korlátok alapján mentesítik a héa és a jövedéki adó alól az utasok személyi poggyászában behozott termékeket, amennyiben a behozatal nem kereskedelmi jellegű. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 76

77 A tagállamok főszabályként mentesítik a héa és a jövedéki adó alól azon termékek importját, amelyek összértéke nem haladja meg személyenként a 300 EUR-t; A légi és tengeri utasok esetében a jsz. első albekezdésben meghatározott értékhatár 430 EUR. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 77

78 Az értékhatár alkalmazásához egy termék értéke nem osztható meg.
A tagállamok a 15 év alatti utasok esetében az értékhatárt a közlekedés módjától függetlenül alacsonyabb összegben is meghatározhatják. Az értékhatár azonban nem lehet 150 EUR-nál alacsonyabb. Az értékhatár alkalmazásához egy termék értéke nem osztható meg. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 78

79 Mennyiségi korlátok 8. cikk
(1) A tagállamok mentesítik a dohánytermékek alábbi típusait a héa és a jövedéki adó alól; a termékekre a mennyiségi korlátok közül vagy az alábbi magasabb vagy az alacsonyabb vonatkozik: a) 200 db cigaretta vagy 40 db cigaretta; b) 100 db szivarka vagy 20 db szivarka; c) 50 db szivar vagy 10 db szivar; d) 250 g fogyasztási dohány vagy 50 g fogyasztási dohány. Az a)-d) pontokban megjelölt mennyiségi korlátok a (4) bekezdés alkalmazásában a dohánytermékekre vonatkozó teljes keret 100 %-át jelentik. A szivarka legfeljebb 3 g súlyú szivar. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 79

80 (2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy különbséget tesznek a légi utasok és egyéb utasok között azzal, hogy az (1) bekezdésben meghatározott alacsonyabb mennyiségi korlátokat kizárólag a légi utasoktól eltérő utasok esetében alkalmazzák. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 80

81 A mentesség minden utas esetében a dohánytermékek bármilyen kombinációjára azzal a kikötéssel alkalmazható, hogy az egyes keretek esetében felhasznált százalékok összege nem haladhatja meg a 100 %-ot. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 81

82 9. cikk A tagállamok mentesítik a csendes bortól és sörtől eltérő alkoholt és alkoholtartalmú italokat a héa és a jövedéki adó alól, az alábbi mennyiségi korlátok szerint: összesen 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkohol és alkoholtartalmú ital, vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált etilalkohol; összesen 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkohol és az alkoholtartalmú ital. Az előző mennyiségek a (2) bekezdés alkalmazásában az alkoholra és alkoholtartalmú italokra vonatkozó teljes keret 100 %-át jelentik. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 82

83 (2) A mentesség minden utas esetében az előbbiekben említett alkohol és alkoholtartalmú italok bármilyen kombinációjára azzal a kikötéssel alkalmazható, hogy az egyes keretek esetében felhasznált százalékok összege nem haladhatja meg a 100 %-ot. A tagállamok összesen 4 liter csendes bort és 16 liter sört mentesítenek a héa és a jövedéki adó alól. XXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxXXX DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X. 83

84 TIR EGYEZMÉNY Transit International Routier
Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Egyezmény a Vámeljárások Egységesítésére 1975 Mo-on 1978-ban kihirdetve DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

85 Több határ érintése………….. eltérő vámrendelkezések időveszteségl
MEGOLDÁS? forgalom gyorsítása érdekében határvámkezelések egységesítése EREDMÉNY: TIR egyezmény. /1959 Genf / DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

86 Egyezmény küldeményeknek közbeeső átrakása nélküli, 1 vagy több országhatáron áthaladó árufuvarozására vonatkozik, amelyeket az egyik szerződő Fél indulási vámhivatalától a másik szerződő Fél, vagy ugyanazon szerződő Fél rendeltetési vámhivataláig közúti járművel, járműszerelvénnyel vagy szállítótartállyal bonyolítanak le, feltéve, hogy a TIR-eljárás kezdete és befejezése között a fuvarozás egy szakasza közúton történik. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

87 ALAPELV így fuvarozott áruk a tranzit vámhivataloknál mentesülnek a kiviteli és behozatali illetékek és vámok megfizetése alól ./. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

88 „TIR-eljárás” kifejezés áruknak az indulási vámhivataltól a rendeltetési vámhivatalig, az Egyezmény által létrehozott „TIR-művelet”-nek nevezett eljárás szerinti fuvarozást jelenti DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

89 A fuvarozó tagja kell legyen a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének,/ MKFE /ami kezességet vállal a TIR igazolvánnyal / TIR Carnet / végzett fuvarozásért,mint az IRU tagegyesülete. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

90 A garanciát vállaló egyesület kötelezettséget vállal azon összegek megfizetésére,amik azon államok vámelőírásai alapján merülnek fel,ahol a fuvarozással kapcsolatos szabálytalanság felmerül. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

91 TIR igazolvány A fuvarozó az MKFE -től veszi át
5o.ooo USD fedezetet nyújt a fuvarozott áru vámtartozásáért. ( felelősségvállalás a rendeltetési hely szerinti vámhivatal által történő mentesítésig áll fenn) számozott felhasználás után vissza kell juttatni a MKFE-hez DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

92 1útra érvényes,a kibocsájtástól számított … hónapig.
(egyesület határozza meg) 1 jármű (v.szállítótartály) / 1 TIR igazolvány xxxxxxx DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

93 ATA igazolványokkal kapcsolatos Vámegyezmény
CÉL:világkereskedelem fellendítése eltérő vámeljárások egyszerűsítése (WCO) Vámigazgatások Világszervezete  XII. elfogadta az „ Az áruk ideiglenes behozatalára vonatkozó ATA igazolványokkal kapcsolatos Vámegyezményt”, valamint júniusában az Isztambuli Egyezményt.         Az „ATA” szó az angol és francia kifejezésből „Admission Temporaire/Temporary Admission (ideiglenes behozatal) keletkezett. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

94 ATA igazolvány olyan nemzetközi vámokmány, amely 1 éven keresztül lehetővé teszi az áruk vámmentesen történő ideiglenes kivitelét (pl. kiállításra, munkavégzésre stb.). DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

95 ELŐNYE Ezzel a nyomtatvánnyal történő árukivitel:
- Csökkenti az exportőr költségeit, mert elkerülhető a vám és egyéb adók, illetékek fizetése, amelyek a normál ideiglenes import eljárás során felmerülnének. - egyszerűsödik a vámeljárás, mert az exportőrnek csak egyetlen okmányt szükséges használnia a határokon, így kevesebb időt vesz igénybe a vámkezelés.  DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

96 Az igazolvány az ATA egyezmény országaiban használható, melynek jelenleg 61 tagja van
DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

97 nincs szükség az EU tagországaiba történő szállításkor
Kiváltás: 3.o területére szállítanak árut. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

98 Az igazolványok kibocsátását a területi kereskedelmi és iparkamarák végzik.
DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

99 A nyomtatvány a kibocsátó kamaránál vásárolható meg, ott hitelesítik
hitelesítés után 1 indító vámhivatal elvégzi az úgynevezett „elővámkezelést”, előjegyzésbe veszi az igazolványon szereplő árukat. igazolvány hitelesítésének díja a kivitelre szánt áru értéke alapján kerül megállapításra, mely a kamara tagjai számára kedvezményes. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

100 ATA CARNET HITELESÍTÉSI DÍJAK (Áfával)
Áruérték Díj tagok részére Díj nem tagoknak ,- Ft-ig  ,- Ft  ,- Ft  ,- Ft-ig  ,- Ft  ,- Ft  ,- Ft-ig  ,- Ft  ,- Ft  ,- Ft-ig  ,- Ft  ,- Ft  ,- Ft-ig 24.130,- Ft  ,- Ft  1 millió Ft felett minden további megkezdett millió után ,- Ft  ,- Ft  Max. 3-szori utazásig, az alapdíjon felül utanként3.175,- Ft 4.825,- Ft   DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

101 minden igazolvány kiváltásánál szükséges a kibocsátó kamara részére óvadékot letétbe helyezni, amely részben fedezi a nem rendeltetésszerűen felhasznált ATA igazolványok esetén felmerülő vámteher-költségeket. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

102 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Az igazolvánnyal történő elszámolás után az óvadék visszafizetésre kerül az ügyfelek részére. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

103 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade )
Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény /1947. / 23 o. /Genf Mo. /1973. UTÓDA: WTO (World Trade Organization) I.1. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

104 Mo. 1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

105 Kereskedelmi Világszervezet (WTO)
közös intézményi keretet nyújt a Tagjai közötti kereskedelmi kapcsolatok alakítására, az Egyezmény Mellékleteiben szereplő megállapodásokkal és kapcsolódó jogi szabályozásokkal összefüggő ügyekben. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

106 Nyelvek: angol, fr,spanyol
Székhely: Genf Jelenleg 157 ország a tagja, utoljára augusztus 24-én Vanuatu lépett be a szervezetbe Nyelvek: angol, fr,spanyol DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

107 A WTO funkciói 1. Multilaterális Kereskedelmi Megállapodások végrehajtását, igazgatását és működését segíti elő, céljaikat előmozdítja, keretet ad a Többoldalú Kereskedelmi Megállapodások végrehajtásához, igazgatásához és működéséhez. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

108 2. tárgyalási fórumot nyújt Tagjai számára multilaterális kereskedelmi kapcsolataikat illetően
fórumot biztosíthat a Tagjai közötti tárgyalásokra multilaterális kereskedelmi kapcsolataikat illetően keretet nyújthat az ilyen tárgyalások eredményeinek végrehajtásához, ha a Miniszteri Konferencia így határoz. DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

109 3. működteti a Vitarendezési szabályokról és eljárásokról szóló Egyetértést (DSU)
DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

110 - Nemzetközi Valutaalappal
együttműködik - Nemzetközi Valutaalappal - Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal - valamint a hozzájuk tartozó szervezetekkel. x DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

111 A WTO struktúrája 1. Az összes Tag képviselőiből álló Miniszteri Konferencia létesül, amely legalább kétévente egyszer ülésezik. A Miniszteri Konferencia ellátja a WTO funkcióit és intézkedéseket hoz ezzel kapcsolatban. A Miniszteri Konferencia jogosult bármely Multilaterális Kereskedelmi Megállapodás alá tartozó valamennyi ügyben döntést hozni, ha ezt egy Tag igényli, DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.

112 2. Az összes Tag képviselőiből álló Általános Tanács létesül, amely szükség szerint ülésezik.
A Miniszteri Konferencia ülései közötti időszakokban annak funkcióit az Általános Tanács gyakorolja. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.


Letölteni ppt "VÁMOK DR SZALAI ERZSÉBET 2013.X.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések