Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

III./A.SZENTLŐRINC SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "III./A.SZENTLŐRINC SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE."— Előadás másolata:

1 III./A.SZENTLŐRINC SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE

2 I. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések II. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Lehetséges informatikai megoldások TARTALOMJEGYZÉK

3 1. Elemző rész – 1.1 Célok meghatározása

4  Nyilvánosságnak nevezzük azt az intézményesült társadalmi szférát, amelyben a polgárok a közügyekről értesülhetnek, azokat megvitathatják, és kialakíthatják álláspontjukat  A nyilvánosság biztosítja, hogy a polgárok ellenőrzést gyakorolhassanak a közügyek intézése felett 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

5  Nem elegendő tehát a tájékoztatás kötelezettségét teljesíteni  Az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell azokat a kereteket is, amelyek lehetővé teszik a szabad sajtó, tágabban értelmezve, a korlátozás nélküli nyilvánosság működését 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

6  A jól funkcionáló nyilvánosság a hatalom érdeke is, hiszen ez által jobban megismerheti a polgárok problémáit, és erősödhet legitimációja is  Az ideális helyi nyilvánosság oda-vissza jellegű, két-, vagy többirányú kommunikációs folyamatokból tevődik össze 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

7  A helyi társadalmak önszerveződésében a helyi nyilvánosság létrejöttének különös jelentősége van abból a szempontból is, hogy a helyi társadalmak önazonosságának keresése és a közösségteremtés ma már elképzelhetetlen a helyi médiumok – újságok, internetes portálok, közösségi televíziók és rádiók – nélkül 1.1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

8  Alkotmány 61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze  1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben - 1.1.3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

9 - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását 1.1.3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

10  Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alkotmány 61. §-ából nemcsak az egyéni véleménynyilvánítási szabadság szubjektív, alanyi joga következik, hanem a demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek és működése fenntartásának biztosítására irányuló állami kötelezettség is. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog tehát nem csupán alapvető alanyi jog, hanem e jog objektív, intézményes oldalának elismerése egyben a közvélemény, mint alapvető politikai intézmény garantálását is jelenti. [AB határozat, 36/1994. (VI. 24.)] 1.1.3 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

11 1. Hogyan válhat hatékonyabbá a kétirányú információáramlás a településen? 2. Milyen új eszközök és szervezeti formák segíthetik elő ennek a célnak a megvalósítását? 3. Hogyan növelhető az interaktivitás a helyi nyilvánosságban? 4. Milyen eszközökkel bátoríthatja az önkormányzat a helyi média függetlenebbé válását? 1.1.4 AMIRE VÁLASZT KERESÜNK

12 1. E lemző rész – 1.2 Helyzetelemzés

13 1. Lőrinci Figyelő  Az újság évente csak ritkán jelenik meg, nagyobb eseményekhez időzítve  A Szentlőrinci Nonprofit Média 99 Kft adja ki a lapot  Az impresszum szerint csupán néhány száz példányban 1.2.1 ÖNKORMÁNYZATI MÉDIA

14 1.2.2 KÁBELTÉVÉ  A kábeltévé finanszírozása szintén a Média 99 Kft-n keresztül történik  A Kft. tavalyi költségvetési támogatása 4 millió 560 ezer volt  Kéthetente készül egy-másfél órás műsor, amit többször leadnak. A köztes időben képújság megy  Saját stúdió működik a Művelődési Házban

15  A Fibernet szolgáltató árai folyamatosan drágulnak, ezért a kábeles televíziózásról sokan átálltak műholdasra  Nem volt kutatás a településen arra vonatkozóan, hogy hány embernek van internet elérése, és arról sincs adat, hogy mennyien rendelkeznek kábel előfizetéssel  A TV-műsort a város honlapjáról is le lehet tölteni 1.2.2 KÁBELTÉVÉ

16  Korábban élő közvetítést adtak a testületi ülésekről, de a szünetek hosszának kalkulálhatatlansága miatt abbahagyták  Most is felveszik, és a szüneteket törölve,néhány nap múlva, vágatlanul leadják a kábeltévében  Nincs adat arról, hogy mennyien nézik az adást 1.2.2 KÁBELTÉVÉ

17 1.2.3 INTERNET - WWW.SZENTLORINC.HU  Az oldal könnyen átlátható, sok információt tartalmaz  Kevés hír található a nyitó lapon, azok egy része sem kötődik a településhez  Jó fejlesztés az interaktív várostérkép  Helyi adóbevalláshoz is felkerült egy útmutató  A civil szervezetek közül mindössze egyetlen, a Harmónia Nőegylet kapott helyet az oldalon

18  Rendeletek is vannak, időrendben, de nem lehet keresni a tartalomban  Érdemes lenne az összes rendeletet feltenni a honlapra, ezek közül ugyanis sok hiányzik  Szintén jó gyakorlat, hogy a LőrincTV önálló menüponttal tartalmazza visszamenőleg is a műsorokat  A képviselő testület tagjainak nincsenek fent az elérhetőségeik (sem email cím, sem telefonszám) 1.2.3 INTERNET - WWW.SZENTLORINC.HU

19  A fórum jól látható helyen van, használata egyértelmű  A jegyző gyorsan válaszol az itt felmerülő kérdésekre  Kommenteléshez kötelező az előzetes regisztráció  Kevés a különböző fórumkategóriák száma  A fórum látogatott, sokan szólnak hozzá 1.2.3 INTERNET - WWW.SZENTLORINC.HU

20  A menüpontok között találjuk az E-önkormányzatot is  Itt a helyi rendeleteken kívül, a letölthető űrlapok is nagyon hasznosak  A ‘Kihez forduljak?’ alpont viszont üres, feltehetően az ügyintézők elérhetőségének kellene itt lenni  Az egyéb alpont alatt egy teljesen irreleváns információ található 1.2.3 INTERNET - WWW.SZENTLORINC.HU

21 1.2.4 INFORMÁCIÓSZABADSÁG  A 2005. évi XC. elektronikus információszabadság törvény és a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet alapján  Az önkormányzat honlapján 59 féle adatot kell megjeleníteni  Ebből Szentlőrinc honlapján összesen:  40 kategória megtalálható  19 darab hiányzik

22 1.2.5 KÖZADATTÁR  A közadattár adatbázisa alapján:  Szentlőrinc egyik intézménye sem szerepel a közadat.hu honlapon, pedig ennek a kormányzat által működtetett internetes felületnek a feltöltése törvényi kötelezettség

23  Képviselői és polgármesteri fogadóórák  Lakossági fórumok  Évente többszöri közmeghallgatás, ha fontos közérdekű ügyek akadnak  Hirdetőtáblák és oszlopok  Szórólapokat is használnak, például közmeghallgatás, fórumok, lomtalanítás meghirdetésére 1.2.6 A TÁJÉKOZTATÁS EGYÉB ESZKÖZEI

24  Nincs önálló sajtós, a kommunikációs feladatokat részben a titkárság, részben a protokoll csoport látja el  A polgármester szinte soha nem szerepel az országos sajtóban  Ritkán kerülnek fel a honlapra új hírek, és azok sem az önkormányzat munkájának bemutatásával foglalkoznak 1.2.7 HIÁNYOSSÁGOK

25 1. Elemző rész – 1.3 Következtetések

26  A többféle kommunikációs csatorna alkalmazása mutatja, hogy van törekvés az önkormányzatban a nyitott, átlátható és szolgáltató önkormányzat kiépítésére  Ennek ellenére a lakosság tájékoztatására jórészt csak a hagyományos, „kötelező”-nek tekinthető eszközöket használja  Nem jó, hogy a helyi lap nem jelenik meg legalább havonta. „Természetesen” nem tekinthető függetlennek és kritikus szellemiségűnek az újság. Pedig ez a sajtó létének lényege 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK

27  Bár a város honlapjának sok erénye van, nem tükrözi azt, hogy az utóbbi években mennyire felértékelődött az internetes technológia szerepe. A fiatalabb korosztályok kizárólag innen tájékozódnak, ezért muszáj lenne lépést tartani a korral  A kommunikációban kevés az interaktív elem, alig léteznek csatornák arra, hogy a településen élők kifejthessék véleményüket, megfogalmazhassák javaslataikat. A hagyományos lakossági fórumok nyújtotta lehetőségekkel általában csak egy szűk réteg él 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK

28  Nincs a hivatalban olyan ember, aki érezné, hogy mi a „hír” a honlap látogatónak  A hivatal és az önkormányzat által felügyelt intézményrendszer működésben nincsenek olyan mechanizmusok, amelyek a tájékoztatás folyamatos javítását szolgálják  Nem érződik az erőfeszítés a lakossággal való kapcsolattartás új eszközeinek felkutatására és alkalmazására 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK

29 2. Tanácsadói rész – 2.1 Stratégiai tanácsok

30  Amennyiben a döntéshozók elfogadják az elemzésünkben leírt megállapításokat, és valóban szeretnék korszerűsíteni a tájékoztatás jelenlegi rendszerét, mindenekelőtt a képviselő- testület, a hivatal és az intézményrendszer kulcsszereplőit kell megnyerniük  Objektív információkhoz kell jutniuk arról, hogy a településen élőkhöz milyen csatornákon jutnak el az információk, mennyire elégedettek, milyen hatékonysággal működik a helyi média.  Az általunk felvetett javaslatok alapján stratégiát kell alkotni 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK

31  Létre kell hozni egy a kommunikációval foglalkozó team-et  Fontos egy képzett újságíró részvétele a folyamatban, aki egyfajta sajtófőnöki szerepkört is betölthet – akár mellékállásban  Biztosítani kell az internetes technológiák fejlesztésének anyagi és személyi feltételeit. Gondoskodni kell a folyamatos visszacsatolásról – a részeredmények értékeléséről 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK

32  Mindenképpen foglalkozni kell a belső kommunikáció javításával, hiszen ez az alapfeltétele a külső kommunikációnak is.  A hivatalban és az intézményekben dolgozóknak, legalább hetente egyszer jelezniük kellene azokat a „témákat”, amelyek a közvéleményre tartoznak  El lehet indulni egyfajta proaktív tájékoztatási modell felé, amely kérés nélkül, személyre és élethelyzetre szabottan nyújt tájékoztatást 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK

33  A helyi média a jelenleginél is több bevételt hozhat, ha naprakész, segíti a hétköznapokat, izgalmas, vitára késztető és presztízse van. Nem tabu a honlapon sem hirdetéseket elhelyezni, jól elkülönített helyen  Bátorítani és támogatni kell minden alulról jövő média kezdeményezést, amely nem egyoldalú és nem pártalapú.  Be kell engedni a kritikus hangnemet az önkormányzat által támogatott média-felületekre 2.1 STRATÉGIAI TANÁCSOK

34 2. Tanácsadói rész – 2.2 Taktikai tanácsok

35  Javasolnánk egy közvéleménykutatást, amely megvizsgálná a helyi média használati szokásokat. Felmérné az internetes és kábeltévés lefedettséget. (Ez a vizsgálat összekapcsolható más fontos területek kérdéseivel is, része lehet egy átfogó kutatásnak.)  Ez akár úgy is megoldható, hogy az önkormányzat egy közeli felsőoktatási intézmény szociológia szakával köt megállapodást a munkára – így az olcsó lesz 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK

36  Rendkívül jók országszerte a tapasztalatok a helyi rádiókkal kapcsolatban, amelyek saját (korlátozott) frekvencián, vagy interneten adhatnak műsort. Ösztönözni kellene fiatalokat, civil szervezeteket, hogy vágjanak bele  Az önkormányzatnak működtetnie kellene egy zöld számot, ahová telefonon lehet ingyenesen bejelentéseket tenni  Nagyon hatékonyak azok a mobil rendszerek is, ahová az észrevételeket SMS-ben lehet beküldeni 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK

37  Meg kellene találni a módját, hogy a helyi lap legalább havonta megjelenjen. Ehhez jó lenne szponzorokat, hirdetőket keresni  Ugyanígy, nem túl nagy anyagi ráfordítással sűrűbben is jelentkezhetne a kábeltévé új műsorokkal. Be kellene fogadni amatőr tudósításokat is  Érdemes lenne folytatni a testületi ülések élő közvetítését 2.2 TAKTIKAI TANÁCSOK

38 2. Tanácsadói rész – 2.3 Informatikai megoldások

39  A leglátványosabb változtatásokat az informatikai területen lehet elérni  Érdemes is ide koncentrálni az erőket, mert szerepe évről-évre nő  Az internet jelentőségének illusztrálására egy adat  Szentlőrinc, a valamivel több, mint hétezer lakosú város, a legnagyobb közösségi portálon, az iwiw-en 3662 (!) emberrel képviselteti magát  Ennyien regisztráltak be úgy, hogy Szentlőrincet jelölték meg településüknek 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK

40  Szentlőrinc honlapján jó alapok vannak arra, hogy némi fejlesztéssel ismét elérje a legmodernebb portálok színvonalát  Már az általunk jelzett hiányosságok pótlása is sokat javítana:  Kereshető rendelettár  Friss, fontos, praktikus helyi hírek  Az információszabadság törvény által megkövetelt adatok jól látható közzététele 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK

41  Civil szervezetek megjelenítése a honlapon  Az önkormányzat munkájának, a testületi-ülések témáinak látványosabb és naprakész tálalása  Az e-ügyintézés különböző szintjeinek fokozatos bevezetése, de legalábbis az ügyintézés jelenleginél jóval színvonalasabb és praktikusabb támogatása 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK

42  Ezt követhetik az „emeltebb szintű” megoldások  Online hírlevél, amelyet a regisztrált érdeklődőknek küldenek el, minimum havonta  Érdemes az úgynevezett web 2.0-ás megoldásokkal is kísérletezni  Indíthat blogot a polgármester, vagy a jegyző, esetleg egy képviselő, de csak akkor, ha vállalja, hogy legalább hetente frissíti 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK

43  Havi rendszerességgel tarthatna online-fogadóórákat a polgármester  Ha olyan üzenete van az önkormányzatnak, amely nem protokolláris, könnyed, érdekes, akkor a youtube-on is megjelentethető klip formájában  Az internetes fejlesztésekbe jó eséllyel lehet bevonni fiatalokat. Érdemes olyan pályázatokat meghirdetni, ami felkelti az érdeklődésüket 2.3 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK


Letölteni ppt "III./A.SZENTLŐRINC SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések