Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék"— Előadás másolata:

1 BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
AZ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK VÉDELMÉNEK SZAKMAI HÁTTERE ÉS TÖRTÉNETE Az egyedi tájértéktől a TÉKA-ig „TÁJ – ÉRTÉK – VIDÉK” műhelykonferencia május 21. Dr. Csemez Attila, egyetemi tanár BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

2 KIINDULÁS Az általános tájvédelem alapjául szolgáló tájértékelési módszer kidolgozása (p. 134) EGYEDI TÁJÉRTÉK Készült a Kertészeti Egyetem Tájrendezési Tanszékén az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Környezetvédelmi Főosztálya megbízásából Készítették: Csemez Attila és Mőcsényi Mihály Budapest, december Dr. Csemez Attila

3 Kialakulás kronológia
1. Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983) tanulmány, Egyedi tájérték (Csima et al. 1984?) tanulmány, Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996) tankönyv, Mezősi Gábor vezette Bizottság (Tardy János) évi LIII. tv. a természet védelméről 3. MSZ Természetvédelem. Egyedi tájértékek kataszterezése (1999) 4. MSZ Természetvédelem. Egyedi tájértékek kataszterezése (2009) 5. TÉKA 2006–2010 TájÉrtékKAtaszter Dr. Csemez Attila

4 A termelés során keletkezett egyedi tájértékek
Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996) Egyedi tájértékek csoportosítása keletkezésük jellegzetességei szerint. A termelés során keletkezett egyedi tájértékek A közlekedési pályákkal kapcsolatos egyedi tájértékek Történelmi eseményekkel összefüggő egyedi tájértékek Kultúrtörténeti egyedi tájértékek Dr. Csemez Attila

5 Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996)
Dr. Csemez Attila

6 A termelés során keletkezett egyedi tájértékek
Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996) A termelés során keletkezett egyedi tájértékek Fás növények mezővédő erdősávok, fásított legelők, véderdők, csatorna menti fásítások, fasorok, majorfásítások, kettős fasorok, tanyafásítások, szélvédő sövények, utak menti fásítások, Dr. Csemez Attila

7 Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996)
Történelmi eseményekkel összefüggő egyedi tájértékek Pontszerű megjelenésűek műviek: emléktáblák, emlékoszlopok (Isaszeg, Pákozd), növényiek: emlékfák (Hétvezér, személy, millenniumi), emlékligetek (Erzsébet-ligetek), védelmiek: ütegállások, géppuskafészkek. Vonalas megjelenésűek védelmi jellegűek: földvárak, árokrendszerek (lövész, vizes), sáncok eszmei jellegűek: hadsereg-vonulások, halálmarsok nyomvonalai Felületszerűek csataterek, ütközetek helyei, táborhelyek, országgyűlések helyei, tragédiák színhelyei, lőterek, gyakorló terek. Dr. Csemez Attila

8 Kultúrtörténeti egyedi tájértékek
Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996) Kultúrtörténeti egyedi tájértékek Kertek, parkok arborétumok, botanikus kertek, Erzsébet-ligetek, -kertek, -sétányok, esztétikai céllal alakított tájegységek, gyűjteményes kertek (pl. rózsa,) intézménykertek (iskola, intézet, kórház, szanatórium,) kastélykertek, kastélyparkok, kolostorkertek, remeteségek  temetők faállományai, vadaskertek, várkertek, városi közparkok, villakertek. Dr. Csemez Attila

9 Értékelési szempontok szakterületi, ökonómiai, látvány, esztétikai,
Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996) Értékelési szempontok szakterületi, ökonómiai, látvány, esztétikai, idegenforgalmi, edukatív, ökológiai és etnikai jelentőség. Dr. Csemez Attila

10 Az egyedi tájérték „szakterületi” jelentősége
Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996) Az egyedi tájérték „szakterületi” jelentősége Dr. Csemez Attila

11 Az egyedi tájérték „szakterületi” jelentősége
Egyedi tájérték (Csemez–Mőcsényi 1983), Tájtervezés – tájrendezés (Csemez A., 1996) Az egyedi tájérték „szakterületi” jelentősége Dr. Csemez Attila

12 2. 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről
„(2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;” Dr. Csemez Attila

13 2. 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről
„(2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;” Dr. Csemez Attila

14 2. 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről
„A természet védelméről szóló évi LIII. törvény célja…” „A természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése.” 7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.” Dr. Csemez Attila

15 MSZ 20381 Természetvédelem Egyedi tájértékek kataszterezése (1999)
„Az egyedi tájértékek típusai Kultúrtörténeti értékek Természeti képződmények Az értékelés szempontjai: ritkaság/egyediség/különlegesség régiesség/ősiségi jelentőség idegenforgalmi/látogatottsági jelentőség hagyományőrzési jelentőség esztétikai/látvány jelentőség (tetszetőség/érdekesség) történelmi/patriotikus jelentőség tudományos/szakterületi jelentőség oktatási/ismeretterjesztési jelentőség etnikai/néprajzi jelentőség kultúrtörténeti/kultikus jelentőség ökológiai jelentőség sérülékenység/veszélyeztetettség” Dr. Csemez Attila

16 MSZ 20381 Természetvédelem Egyedi tájértékek kataszterezése (2009)
„M4. Az egyedi tájérték főtípusai, típusai, altípusai és fajtái (előírás) M4.1. Kultúrtörténeti egyedi tájértékek M Teleüléssel kapcsolatos egyedi tájértékek M Mindennapi élettel kapcsolatos építmény, állandó (művészeti) alkotás M Birtokjel, határjel M Kultikus, szakrális építmény, alkotás, helyszín M Temetkezéssel kapcsolatos építmény, művészeti alkotás M Védelemmel kapcsolatos létesítmény M Földméréssel kapcsolatos létesítmény M Zöldfelületi létesítmény, objektum M Közlekedéssel, szállítással kapcsolatos egyedi tájérték M Út, útvonal vagy annak részlete M Útvonalakat összekötő létesítmény M Közlekedéssel, szállítással kapcsolatos építmény, épület, létesítmény” Dr. Csemez Attila

17 MSZ 20381 Természetvédelem Egyedi tájértékek kataszterezése (2009)
„M Termeléssel kapcsolatos egyedi tájértékek M Erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos egyedi tájérték M Agrártörténet egyedi tájérték M Ipartörténeti egyedi tájérték M Bányászattal kapcsolatos egyedi tájérték M Vízhasználattal, vízgazdálkodással kapcsolatos egyedi tájérték M Egyéb emberi tevékenységhez, eseményhez kapcsolódó egyedi tájérték M Történelmi vagy kulturális eseménnyel, illetve jelentős személlyel kapcsolatos egyedi tájérték M Turizmushoz, természetjáráshoz kapcsolódó egyedi tájérték M Vendéglátáshoz kapcsolódó egyedi tájérték M4.2. Természeti egyedi tájértékek M Földtudományi egyedi tájértékek M Geológiai egyedi tájérték” Dr. Csemez Attila

18 MSZ 20381 Természetvédelem Egyedi tájértékek kataszterezése (2009)
„M Geomorfológiai egyedi tájérték M Talajtani egyedi tájérték M Víztani egyedi tájérték M Biológiai egyedi tájértékek M Növényegyed, növénycsoport M Élőhely M Állatok tartózkodására szolgáló hely M4.3. Tájképi egyedi tájértékek M Kilátópont egyedi vagy jellegzetes látványképpel M Vonalas jellegű kilátóhely egyedi vagy jellegzetes látványképpel” Dr. Csemez Attila

19 kataszterezése (TÉKA projekt) Tájértékek kataszterezése (TÉKA projekt)
A TÉKA konzorcium … Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar felmérés, oktatás, metodika, térinformatikai feldolgozás projektvezetés Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemlékek, kulturális értékek adatbázisa, felmérések Oslói Egyetem Külső szakértő, minőségbiztosítás Tájértékek kataszterezése (TÉKA projekt) Tájértékek kataszterezése (TÉKA projekt) KvVM Természet- és Környezetmeg. Szakállamtitkárság Egyedi tájértékek jogszabály szerinti felmérője, kezelője, felmérések végzése Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat régészeti emlékek Földmérési és Távérzékelési Intézet digitális térképi alapok biztosítása, eredmények kapcsolása a digitális térképekhez Laikusok, NGO-k, érdeklődők adatok biztosítása, aktualizálása, ellenőrzése Dr. Csemez Attila Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projekt

20 5. TÉKA 2006–2010 TájÉrtékKAtaszter
Dr. Csemez Attila

21 Tájérték felmérések állapota, várható értékek becsült nagysága (2010)
Felmért települések száma: A TÉKA program során felmérendő: 378 Tájértékszám településenként 30–50 Várható országos érték: 110–140 ezer Műemlékek ezer Régészeti lelőhely 50 ezer Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott projekt Dr. Csemez Attila

22 Összefoglalás Az egyedi tájérték a tájértékelési módszerek, valamint az általános tájvédelem égisze alatt fogant. A természetvédelmi törvényben a természeti oldallal kiegészült. A TÉKA-ban „beteljesedett” és azóta csak szélesedik, bővül, terjed és széles körben meghatározóvá vált. KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Dr. Csemez Attila


Letölteni ppt "BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések