Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Észak-alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Észak-alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás."— Előadás másolata:

1 Észak-alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám: ÉAOP

2 Előzmények Nagy számú a rossz állapotú háziorvosi rendelő,
Hiányos, elavult eszközökkel és/vagy leromlott állapotú önálló járóbeteg szakellátó intézmény + Az ellátórendszer struktúrájának átalakítása: fekvőbeteg ellátásban az ágykapacitás mennyiségének törvényi csökkentése (2006. évi CXXXII tv.) →→→ A betegek egy része a járóbeteg-ellátásban jelenik meg.

3 Általános célkitűzések
Az egészségügyi intézmények hozzáférhetőségének javítása, megfelelő infrastrukturális feltételekkel Alapellátás: háziorvosi szolgálatok „szolgáltatói szerepe”-nek erősítése, a szolgáltatások minőségének javítása Járóbeteg szakellátás: meglévő, működő szakellátórendszer fejlesztése, komplex rendszer, szolgáltatási hiányok megszüntetése

4 Konkrét célok Meglévő, működő orvosi rendelők (háziorvos, fogorvos, központi alapellátási ügyelet) és Meglévő járóbeteg szakrendelők infrastruktúrájának fejlesztése, (bővítés, átépítés, korszerűsítés, indokolt esetben újépítés), eszközbeszerzése.

5 TIOP-ROP lehatárolás járóbeteg-szakellátás („B komponens”)
TIOP 2.1 (lezárult) Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése: kórházba integrált járóbeteg-szakellátó központok. Kivétel: a fekvőbeteg intézménnyel nem rendelkező kistérségek önálló járóbeteg-ellátó intézményeinek létrehozása zöldmezős beruházással.

6 TIOP-ROP lehatárolás járóbeteg-szakellátás („B komponens”)
TIOP 2.1 (lezárult) Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése: kórházba integrált járóbeteg-szakellátó központok. Kivétel: a fekvőbeteg intézménnyel nem rendelkező kistérségek önálló járóbeteg-ellátó intézményeinek létrehozása zöldmezős beruházással.

7 Két komponens „A” komponens: ALAPELLÁTÁS fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása „B” komponens: Kistérségi önálló JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐK fejlesztése

8 Pályázók köre „A” komponens: melyek… Helyi önkormányzatok
Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások Helyi önkormányzatok, önk.-i társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok (önkormányzati többségi tulajdonrész!) melyek…

9 állami tulajdon esetén használatában lévő ingatlanban
tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén használatában lévő ingatlanban háziorvosi szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat fogorvosi szolgálat alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás működik. (1997. CLIV tv. 152§) jegyzet

10 „A” komponens pályázói köre + Egyházak, non profit szervezetek
Pályázók köre „B” komponens: „A” komponens pályázói köre + Egyházak, non profit szervezetek melyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén használatában lévő ingatlanban (járóbeteg szakellátáshoz kapcsolódó) egészségügyi szolgáltató működik. (CLIV tv. 89§ és 90§)

11 Nem pályázhatnak – sem „A”, sem „B”
Gazdasági társaságok, kivéve azon átalakult Kht-k, melyek non-profit gazdasági társasággá történő átalakulása jogszabályi kötelezettség alapján történt. Természetes személyek

12 Egyéb kritériumok „A”, „B” komponens:
olyan településen, ahol nincsen aktív fekvőbeteg ellátás B komponens a.) alapszintű járóbeteg szakellátás fejlesztése: felvállalt ellátott lakosságszám min fő b.) emelt szintű járóbeteg szakellátás fejlesztése: felvállalt lakosságszám min fő + közúton a legközelebbi fekvőbeteg szakellátótól több mint 15 km-re van

13 Forrás, támogatás formája, mértéke, összege
Rendelkezésre álló forrás: „A” komponens: millió Ft „B” komponens: millió Ft Mértéke: A projekt elszámolható költségeinek maximum 90%-a. 95% leghátrányosabb kistérségek - 311/2007. (XI.17) korm.rendelet Összege: „A” komponens: 4,5 M Ft – 80 M Ft „B” komponens: 100 M Ft – 800 M Ft

14 Támogatható tevékenységek „A” - Alapellátás
Építés Meglévő, működő orvosi rendelők felújítása, átalakítása, bővítése Eddig más célra használt ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá, alapellátási ügyeletté való alakítása Csoportos praxisokba történő integrálódást biztosító fejlesztések Egészségház fejlesztése, kialakítása (kötelező funkciók figyelembevételével!) Új építés (ha a jelenlegi épület életveszélyes, vagy átalakítása nem költséghatékony) tervezői költségbecslés, nyilatkozat, ÁNTSZ igazolás, építészeti ajánlás

15 Támogatható tevékenységek „A” - Alapellátás
Eszközbeszerzés A 60/2006 ESZCSM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő eszköz, gép, berendezés, műszer Emelt szintű definitív ellátáshoz szükséges eszköz, gép, berendezés, műszer (OEP szerződésben engedélyezett) Alapellátásban használatos sürgősségi ellátás eszközei (kompetens alkalmazott!) Ápolási eszközök, stb.; Alapellátáshoz szükséges IT fejlesztés (hardver, szoftver) Egyéb, infrastruktúrához kapcsolódó eszköz, berendezés, bútorzat

16 Támogatható tevékenységek „A” - Alapellátás
Eszközbeszerzés csak épület infrastruktúrájának fejlesztésével támogatható. Akadálymentesítés önmagában nem pályázható. (Akadálymentesítés önmagában nem infrastruktúra fejlesztés!) Csak új eszköz.

17 Támogatható tevékenységek „A” - Alapellátás
Egészségház/egészségközpont fejlesztése, kialakítása Kötelező elemek: Egyes eü-i alapellátás Alacsony erőforrás igényű, a területen gyakori szükségletű járóbeteg szakellátás biztosítása Központi alapellátási ügyelet Egészségfejlesztési központ funkció Otthoni szakápolás Diszpécserszolgálat Széles partneri kapcsolat

18 Támogatható tevékenységek „A” - Alapellátás
Egészségház fejlesztése, kialakítása Opcionális elemek: Védőnői szolgálat Iskolaegészségügy Házi segítségnyújtás Ügyfélszolgálat Gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt integrálásása (béleti díjak!) Betegszállítás Mentőállomás befogadása (külön feltételek!)

19 Támogatható tevékenységek „B” – Járóbeteg szakellátás
Építés Meglévő szakrendelő felújítása, bővítése, átépítése Új építés (ha a jelenlegi épület életveszélyes, vagy átalakítása nem költséghatékony) tervezői költségbecslés, nyilatkozat, ÁNTSZ igazolás Fontos! Bővítés és új építés: maximális alapterület alapszinten m2, emelt szinten m2.

20 Támogatható tevékenységek „B” – Járóbeteg szakellátás
Eszközbeszerzés Szakmai programnak megfelelő, a mellékelt ajánláshoz (17.melléklet) igazodó orvos technológiai gépek, műszerek Emelt szint: szakmai minimumfeltételeknek megfelelő képalkotó-, diagnosztikai eszközök, terápiás-, ápolási eszközök, rehabilitációs eszközök Intézményi integrált medikai rendszer – IT specifikáció ajánlás! Telemedicinához szükséges digitális technológia Info-kommunikációs diszpécserszolgálat eszközei Otthoni monitorozás jelzőrendszerének fogadási eszközei Betegirányító, betegelőjegyző rendszer Informatikai biztonsági rendszer bevezetése Egyéb, infrastruktúrához kapcsolódó eszközök, berendezések, bútorzat

21 Támogatható tevékenységek „B” – Járóbeteg szakellátás
Eszközbeszerzés csak épület infrastruktúrájának fejlesztésével támogatható. Akadálymentesítés önmagában nem pályázható. (Akadálymentesítés önmagában nem infrastruktúra fejlesztés!) Csak új eszköz.

22 Kötelező elemek „B” – ALAPSZINTŰ
4 alapszakma működtetése (ált.sebészet, belgyógyászat, gyermekgyógyászat, nőgyógyászat) Vérvételi hely működtetése Digitális képtovábbításra alkalmas képalkotó diagnosztikához szükséges digitális technológia Otthoni szakápolás nyújtása és/vagy szervezése Koordináló szerep, partneri kapcsolat Egységes info-komm. szolgáltató egység Területi egészségfejlesztés központja

23 Opcionális elemek „B” – ALAPSZINTŰ
4 alapszakmán kívüli szakrendelések a 200 szakorvosi óraszám elérésének érdekében Alapellátás integrálása Nappali kórház Kúraszerű ellátás Házi segítésnyújtás szervezése és/vagy nyújtása Mentőállomás befogadása Gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt Közösségi tér kialakítása (pl. képzésekhez)

24 Szakorvosi óraszámok I.
Ha az intézmény jelenleg nem éri el a 200 szakorvosi óraszám/hét szintet 200 szakorvosi óra/hét nem szakorvosi óra/hét szintre kell bővíteni (ki kell egészíteni a meglévőt) Ha már most több mint 200 szakorvosi óra/hét – nem igényelhet többletkapacitást

25 Szakorvosi óraszámok II.
A 361/2006 (XII. 28. ) Korm. rendelet „az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről” szóló évi CXXXII. tv. végrehajtásáról” 8§-a alapján a Regionális Egészségügyi Tanácshoz (RET) kapacitásbővítésre vonatkozó kérelem benyújtása a pályázat benyújtási határideje előtt. Adatlap: EÜM honlapja (TIOP-os) Csak azoknál a fejlesztendő járóbeteg szakellátóknál kell többlet járókapacitás, ahol jelenleg 70 és 200 szakorvosi óra között van, de csak a közte levő különbözettel. Jogosultsági feltétel: OEP előzetes befogadó nyilatkozata VAGY pályázói nyilatkozat a kérelem RET-hez való benyújtásáról.

26 Kötelező elemek „B” – EMELTSZINTŰ
Járóbeteg szakellátás széles vertikuma (megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció, 6 szakmacsoport, melynek része a 4 alapszakma) Diagnosztika: labor, képalkotó (ha kiszervezetten biztosítják: nem támogatható a fejlesztése, nyilatkoznia kell a Pályázónak+csatolni a megállapodást) Telemedicina Nappali kórház kialakítása Otthoni szakápolás nyújtása és/vagy szervezése Terápiás ellátások megfelelő szakorvosi háttérrel (pl. fizioterápia) Koordináló szerep , területi egészségfejlesztés központja Egységes info-komm. szolgáltató egység

27 Opcionális elemek „B” – EMELTSZINTŰ
Alapellátási szolgáltatások integrálása Egynapos ellátás (sebészet, diagnosztika, terápia) Terápiás ellátások (pl. balneoterápia) Gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz bolt Képzés színtereinek biztosítása Mentőállomás befogadása Vállalat- és minőségirányítási rendszer bevezetése

28 Kötelezően megvalósítandó tevékenység I.
Akadálymentesítés Segédlet a komplex akadálymentesítéshez (5.sz.melléklet) OTÉK (253/1997. (XII.20) ) akadálymentesítésére vonatkozó előírásai Minimális és projektarányosan komplex Tervezői nyilatkozat (12.melléklet) A teljes épület akadálymentesítése (kivéve bővítés és új építés) szakmai értékelésen előnyben részesül!

29 Kötelezően megvalósítandó tevékenység II.
IT fejlesztés, amennyiben a meglévő informatikai rendszer nem alkalmas az intézményközi informatikai integrációra (azonos és különböző szinteken)

30 Kötelezően megvalósítandó tevékenység III.
Könyvvizsgálat, 50 M Ft támogatási összeget meghaladó projektek esetében kötelező könyvvizsgáló bevonása a projekttel kapcsolatos elszámolások hitelesítéséhez.

31 Kötelezően megvalósítandó tevékenység IV.
Nyilvánosság tájékoztatása, pályázati útmutató C.1.1 pont „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” „Arculati Kézikönyv”

32 Szakmai értékelésnél előnyt jelentő szempontok
Leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (311/2007 (XI.17) Korm.rend) és/vagy hátrányos helyzetű településeken (240/2006 (XI.30) Korm.rend.) megvalósuló fejlesztések Energiatakarékosság, környezetkímélő megoldások Felújítás, korszerűsítés, bővítés esetében a teljes épületben komplex akadálymentesítés

33 Szakmai értékelésnél előnyt jelentő szempontok
„A” komponens: Háziorvosi szolgálat, amely az alapellátás egyéb szolgálataival (pl. otthoni szakápolás) és a szakellátás területén széles partneri és info-kommunikációs együttműködést alakít ki Egészségház/egészségközpont kialakítása Egészségház/egészségközpont opcionális elemekkel

34 Szakmai értékelésnél előnyt jelentő szempontok
„B” komponens: Integrálódik a kistérségi alap- és egyéb szakellátásokkal, szociális alapszolgáltatásokkal, info-kommunikációs szinten Kötelező elemeken túl opcionális elemek integrálása Tömbösítés

35 Nem támogatható Új építés (kivéve a már említett esetekben)
Nem kapcsolódó eszközök beszerzések Gépjármű beszerzése Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása Betegtájékoztató kiadvány elkészítése Fogyó eszköz beszerzése Termálvíz bevezetése Képzések (új eszköz kezelésének betanítása sem) OEP finanszírozás nélküli szervezeteknél megvalósuló fejlesztések

36 Elszámolható költségek, időszak, feltételek
2006.dec. 20. és dec.31. között felmerült költségek Az előkészítésen kívüli költségek kizárólag befogadástól számolhatók el Ténylegesen felmerült és kifizetett költségek, közvetlenül kapcsolódnak Nem haladhatják meg a szokásos piaci árat Csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a projekthez kapcsolódnak Összeférhetetlenség! (árajánlat, megrendelő, szerződés)

37 Elszámolható költségek I.
1.) Előkészítés költségei Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek Kötelező tanulmányok készítésének díja (pl. megvalósíthatósági tanulmány) Rehabilitációs környezettervező szakmérnök Korlát! Max. 6% B komponens esetében max.6%, de max. 35 M Ft

38 Elszámolható költségek II.
2.) Projekt menedzsment költségek Bérek és megbízási díjak Projektmenedzsmentre vonatkozó előírások (B komponens) részletesen az útmutatóban Pályázatírás költsége Korlát! Max. 4% Max. 25 M Ft

39 Elszámolható költségek III.
3.) Szolgáltatások igénybevételének költsége (max.10%) Rendezvényszervezés, nyilvánosság biztosítása Közbeszerzési költségek (szakértő, ajánlatkészítés, hirdetés) Tervezési, építészeti munkák költségei Műszaki ellenőr Jogi szakértő Rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja Könyvvizsgálói díjak (50 M Ft feletti támogatási összegnél kötelező) Korlát! Max. 10% B komponens esetében max. 10%, de max. 50 M Ft

40 Elszámolható költségek IV.
4.) Építés Építés, épület-kivitelezés, átalakítás, bontás, felújítás, bővítés költségei (nincsen Ft/m2 korlát!) 5.) Eszözbeszerzések A támogatható tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzések számolhatók el Új eszközök Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése esetén a számviteli törvény előírásait kell figyelembe venni!

41 Elszámolható költségek V.
6.) Immateriális javak beszerzése A projekt végrehajtásához szükségesek Leírható eszközöknek kell tekinteni őket A szolgáltató eszközei közé kell sorolni őket és legalább 5 évig a támogatásban részesülő létesítményben kell maradniuk.

42 A benyújtandó pénzügyi adatokat tartalmazó dokumentumok
Projekt adatlap (vonatkozó pontjai) Költségvetés szöveges magyarázata (minta!) Munkanemekre bontott tervezői költségbecslés (tervező!) Beszerzendő eszközlista árajánlattal Szolgáltatás típusú projekttevékenység esetén árajánlat vagy kamarai díjszabás Új építésnél tervezői nyilatkozat

43 Pályázat benyújtása 2008. február 28. – 2008. május 16. Benyújtás:
Magyar nyelven, pályázati adatlapon – kitöltő program ( Összefűzve! Aláírva! Minden rubrika kitöltve („pályázatomra nem vonatkozik”) Karakterkorlát 2 példány (1 eredeti, 1 másolat) és 1 elektronikus példány (XDat file, CD) Zárt csomagolás, ajánlott küldemény, (személyesen nem lehet!) Borítékon feltüntetni: ÉAOP

44 Projekt adatlap Vonalkódot és azonosító számokat tartalmaznia kell (program által generált) A CD-n csak az XDat file szerepelhet CD adattartalmának és kódjának meg kell egyeznie a papír alapú adatlap tartalmával

45 Benyújtási kritériumok ellenőrzése Jogosultsági értékelés
Értékelés menete Benyújtási kritériumok ellenőrzése (nem hiány-pótolható!) Jogosultsági értékelés Teljességi értékelés Szakmai értékelés A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a Pályázati útmutatóban megjelenített kritériumok alapján történik. Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig az elért pontszám sorrendjében támogatásban részesül. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében az elért összpontszám nem ér el a megszerezhető 100 pontból legalább 60 pontot

46 Szakmai szempontok I. Cél: objektív kritériumrendszer megalkotása a lehető legkevesebb szubjektív elemmel Tartalmazza az egészségügyi intézményekkel szemben elvárt egészségügyi esélyegyenlőségi környezeti fenntarthatósági elemeket Az értékelés alapja a Pályázati adatlap és Megval.tanulmány Alátámasztott, összhangban lévő adatok!

47 Szakmai szempontok I. Értékelési kategóriák:
A pályázó környezetének értékelése (leghátrányosabb kistérség) A projekt céljának értékelése Szakmai-műszaki értékelés - Előnyök Erőforrások (menedzsmentkapacitás, tapasztalat, szaktudás értékelése) Pénzügyi értékelése Projektterv értékelése Fenntarthatóság értékelése Horizontális célok értékelése 10.A Környezeti fenntarthatóság (min.1 pont elérése szükséges!) 10.B Esélyegyenlőség (min.1 pont elérése és a releváns indikátorok megadása szükséges)

48 § Legfontosabb jogszabályok §
1997. évi CLIV tv. (Egészségügyi törvény) alapellátási, szakellátási feladatok 60/2003 ESZCSM rendelet szakmai minimumfeltételek (eszközbeszerzés!) 253/1997 (XII.20) Kormányrendelet OTÉK 361/2006 (XII. 28. ) Korm. rendelet 8§-a RET, kérelmezési folyamat (kapacitásbővítés)

49 Köszönjük a megtisztelő figyelmet, ngal@vati.hu (Gál Niké)
a pályázatok elkészítéséhez és a projektek eredményes megvalósításához sok sikert kívánunk! Elérhetőségeink: (Gál Niké) Pályázati felhívás:


Letölteni ppt "Észak-alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések