Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eximbank – a magyar exportőrök bankja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eximbank – a magyar exportőrök bankja"— Előadás másolata:

1 Eximbank – a magyar exportőrök bankja
2011. november 17.

2 Finanszírozási igények és megoldási lehetőségek
Zeller Judit igazgató 2011. november 17.

3 Állami exportösztönzési tevékenység
Komplex tevékenységi kör: Finanszírozás Biztosítás Befektetés-ösztönzés Piaci promóció Külgazdaság-politikai szakmai irányítás Része: hivatalosan támogatott exporthitelezési tevékenység; erre specializálódott intézmények: exporthitel ügynökségek, hitelbiztosítók Költségvetési források ECA

4 Kétintézményes modell
Az exporthitelezés és az exporthitel biztosítás két elkülönült intézmény keretei között valósul meg EXIMBANK MEHIB exporthitel konstrukciók exporthitel biztosítási konstrukciók kamattámogatás exportcélú garanciavállalás, illetve kockázatmegosztás 1994 óta 100% állami tulajdon, tulajdonosi jogok gyakorlása: MFB Az európai államok többségében az egyintézményes biztosítói modell működik, amely csak exporthitel biztosítást nyújtó biztosító intézményre épül, az exportfinanszírozást a kereskedelmi bankok végzik piaci feltételekkel. Gyakran speciális intézményt is létrehoznak kamattámogatási rendszer és a segélyhitelezés működtetésére.

5 Eximbankról Alapítás: 1994 Tulajdonosok: Jegyzett tőke: 10,1 mrd Ft
MFB 75%-1 szavazat Magyar Állam 25 %+1 % szavazat ( a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat az MFB Zrt. gyakorolja.) Jegyzett tőke: 10,1 mrd Ft MFB csoportnak tagja Hitelfelvételeiért az állam készfizető kezességet vállal Költségvetési források A legjobb banki, illetve nemzetközi exporthitelezési gyakorlatot adaptálva, transzparens, prudens, professzionális és költséghatékony módon,

6 Eximbank küldetése Az exportösztönző támogatásra allokált kormányzati erőforrások minél hatékonyabb felhasználásával – a MEHIB-bel szorosan együttműködve – segítse elő a magyar export növekedését Elsődlegesen azokat a Magyarországon működő vállalkozásokat támogatva, amelyek olyan jelentősebb exportpotenciállal rendelkeznek, amelyet a kereskedelmi bankok által kínált termékek, illetve szolgáltatások igénybevételével nem tudnak kiaknázni. Költségvetési források A legjobb banki, illetve nemzetközi exporthitelezési gyakorlatot adaptálva, transzparens, prudens, professzionális és költséghatékony módon,

7 Szabályozási környezet
Nemzetközi irányelvek és direktívák WTO (Szubvenciós Kódex) OECD (OECD Megállapodás) Európai Unió (versenyjog) Hazai jogszabályok Exim törvény és egyéb irányadó rendeletek Hpt. 85.sz. korm.rendelet Költségvetési források A legjobb banki, illetve nemzetközi exporthitelezési gyakorlatot adaptálva, transzparens, prudens, professzionális és költséghatékony módon,

8 2011. évi költségvetési háttér
Forrásoldali garancia 320Mrd Ft Költségvetési hátterű garanciavállalások 80Mrd Ft ennek terhére hitelfedezeti garancia kereskedelmi garancia nyújtására van lehetőségünk Kamatkiegyenlítés 5,5Mrd Ft Kötött segélyhitelek támogatása 585,2mió Ft Költségvetési források aECA

9 Együttműködés a kereskedelmi bankokkal
Az Eximbank nem versenytárs Olyan kockázatokat vállal, amelyeket a kereskedelmi bankok részben, vagy egészében nem képesek, ill. nem készek vállalni. Olyan ügyletekben vesz részt, amelyek a részvétele nélkül nem valósulnának meg Termékei és szolgáltatásai alternatív, ill. kiegészítő jellegűek a kereskedelmi banki termékekhez, szolgáltatásokhoz képest Nem vezet pénzforgalmi bankszámlát Költségvetési források aECA

10 Termékpaletta I. Export előfinanszírozás export teljesítését megelőző időszak (alapanyag-beszerzés  termelés  értékesítés) Közvetlen Közvetett export előfinan- refinanszírozás szírozó hitel (keret + egyedi) Export utófinanszírozás export teljesítését követő időszak (értékesítés  árbevétel realizálása) Közvetlen Közvetett vevőhitel konstrukciók refinanszírozás leszámítolási konstrukciók (egyedi) Költségvetési források aECA Garanciavállalások hitelfedezeti kereskedelmi

11 Termékpaletta II. Export utófinanszírozás
beruházási javak exportjának közép-, illetve hosszú lejáratú finanszírozása – klasszikus ECA terep Vevőhitel konstrukciók hitelnyújtás az áru/szolgáltatás hitelből történő megvalósításának finanszírozására közvetlenül a vevő részére (klasszikus vevőhitel), vagy a vevő bankján keresztül (bankközi vevőhitel) Szállítói hitel leszámítolása exportőr által kereskedelmi szerződés alapján a vevőnek nyújtott szállítói hitelből eredő követelések leszámítolása (követelések megvásárlása diszkontált értéken) Forfaiting: Bankári instrumentumokkal biztosított halasztott fizetésű export követelések megvásárlása egyedi vagy keret  több exportőr több vevője magyar fővállalkozásban belföldön megvalósuló komplex projektek - visszafizetés a cash-flowból állami segélypolitika kormányközi megállapodás alapján ország jogosultság + projekt jogosultság – piaci finanszírozással nem megvalósítható, általában profitot nem termelő beruházások max év, min. 1 millió EUR Speciális konstrukciók projektkockázatú vevőhitel kötött segélyhitel

12 CIRR - OECD referencia kamatláb (Commercial Interest Reference Rate)
Hivatalosan támogatott exporthitelek legkisebb kamatlába Az OECD Titkárság által kerül havonta meghatározásra államkötvények hozama alapján A teljes futamidőre előre meghatározott fix kamatláb 2 éven túli futamidő, törlesztés egyenlő részletekben, legalább 6 havonta (<5 év, 5-8,5 év > 8,5 év) Minden hónap 15. napján kerül közzétételre EUR 2,91/3,57/4,05 USD 2,28/3,26/3,96

13 Export előfinanszírozás
Közvetlen -KKV-k részére, (stabil éves export árbevétel) -Éven belüli lejáratra (meghosszabítási lehetőséggel) -Éven túli lejáratra -Hitel összeg: Jellemzően min.100 mió Ft-tól (HUF, EUR, USD) -Változó vagy fix kamatozás (CIRR) 2 év felett lehet CIRR, féléves törlesztés esetén tudatosan nagyobb kockázatvállalás (kereskedelmi bankok kockázatvállalási képességéhez, illetve készségéhez képest) - Refinanszírozási keret -KKV-k (max. 13,5Mrd Ft nettó éves árbevételig) 2-3 év -EUR (max. finanszírozott export 50%-a) fix kamatozás (CIRR) -Ref hitel kamata: CIRR-1,75 % (Árbevétel < 6 mrd Ft) CIRR-1,25 % (Árbevétel > 6 mrd Ft) exportőr kockázatát a kereskedelmi bank vállalja származékos min: CIRR max: CIRR + 2,75% p.a.

14 Garanciavállalások (saját kockázatra vagy költségvetési háttérrel)
Hitelfedezeti KKV-k részére kereskedelmi bank által nyújtott export előfinanszírozó hitelek visszafizetésének részleges biztosítására (max. a tőke 75%-a;) Kereskedelmi Exportügylet teljesítéséhez kapcsolódó bankgaranciák tender előleg-visszafizetési teljesítési/szavatossági (biztosítékok, árazás egyedi elbírálás alapján) egyedi elbírálás alapján külföldi bankok által kiadott akkreditívek, illetve bankgaranciák felülgarantálása származékos min: CIRR max: CIRR + 2,75% p.a.

15 Preferált relációk (a kormány külgazdasági stratégiájával összhangban)
Kelet-Közép-Európa, különösen a Kárpát-medence országai FÁK országok (Oroszország, Ukrajna stb.) Balkáni térség nem EU tagállamai Kína, Dél-Kelet-Ázsia országai Észak-Afrika és Közel-Kelet egyes tagállamai Minden hónap 15. napján kerül közzétételre

16 Preferált export ügyletek
Megújuló energiatermeléssel kapcsolatos technológiák Információs és kommunikációs technológiák Agrártermelési rendszerek és vízgazdálkodás Biotechnológia Orvos-technológia Energiatakarékos és környezetbarát technológiák Nagy értékű termelő berendezések Élelmiszeripari technológiák Elektronika Katonai berendezések: a évi CIX. törvény melléklete szerinti I-XXVI. fejezetekbe tartozó termékek, amennyiben nem minősülnek az Európai Unió Tanácsának 428/2009/EK rendelete szerint kettős felhasználású termékeknek Közvetett export; reexport: olyan külkereskedelmi ügylet, amelynek célja valamely külföldön vásárolt áru harmadik országba történő továbbértékesítése kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett

17 Kizáró okok Ügyfél csőd- és felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll; lejárt esedékességű adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozással bír; a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik Ügylet jogszabályba ütköző tevékenység; környezetvédelmi előírásba ütköző tevékenység; katonai berendezések exportja; közvetett export, re-export Katonai berendezések: a évi CIX. törvény melléklete szerinti I-XXVI. fejezetekbe tartozó termékek, amennyiben nem minősülnek az Európai Unió Tanácsának 428/2009/EK rendelete szerint kettős felhasználású termékeknek Közvetett export; reexport: olyan külkereskedelmi ügylet, amelynek célja valamely külföldön vásárolt áru harmadik országba történő továbbértékesítése kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett

18 Kapcsolat 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. www.eximbank.hu
Magyar Export-Import Bank Zrt. 1065 Budapest, Nagymező u : +36 (1) Minden hónap 15. napján kerül közzétételre

19 Kapcsolattartók: Zeller Judit igazgató +36-3749-117
Szőcs Gábor vezető szakértő  Szántó Ildikó vezető szakértő  Dr Keresztes-Nagy Orsolya vezető szakértő  (utófinanszírozás) Minden hónap 15. napján kerül közzétételre


Letölteni ppt "Eximbank – a magyar exportőrök bankja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések