Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyi és térségi TDM szerepe a desztináció turizmusa fejlesztésében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyi és térségi TDM szerepe a desztináció turizmusa fejlesztésében"— Előadás másolata:

1 Helyi és térségi TDM szerepe a desztináció turizmusa fejlesztésében
Dr.Dankó László ME-MI tanszékvezető egyetemi docens Sárospatak és Környéke Turizmusáért Egyesület elnöke Telkibánya, 2011

2 „Az intézmények fontosabbak az embernél
„Az intézmények fontosabbak az embernél. De egyedül az ember képes ereje tudatában megváltoztatni és gazdagítani azokat az eszméket, amelyeket azután az intézmények adnak tovább az egymást követő nemzedékeknek.” Jean Monnet

3 Mi is az a TDM? A Turisztikai Desztinációs Menedzsmen (TDM) azon tevékenységek összessége, melye egy turisztikai fogadótérség (desztináció) számára ahhoz szükséges, hogy látogatókat vonzzon és számukra az ottani tartózkodás során tökéletes utazási élményt nyújtson úgy, hogy a látogatóforgalom gazdasági és környezeti hatásai a desztináció közösség számára előnyösek legyenek, ma és hosszú távon egyaránt. A TDM célja a fenntartható és versenyképes turizmus rendszerének kialakítása és működtetése egy turistákat fogadó térségben.

4 A TDM tehát: mind a turisták, mind a fogadó közösség érdekeit szem előtt tartó és azokat szolgáló tevékenység, mert küldetése: - a turisták számára utazási élmény, - a fogadó közösségnek pedig gazdasági, társadalmi és környezeti előnyök nyújtása; a turizmus rendszerének egészét átfogja, mert a turisztikai kereslet és kínálat meg-megújuló összhangját igyekszik és képes megteremteni; a turizmus irányításának valamennyi alapvető feladatát ellátja, mert a tervezés, fejlesztés, marketing, szakmai képzés és adminisztráció egymást feltételező tevékenységek a sikeres turizmus megteremtése érdekében.

5 Tulajdonviszonyok és szervezeti rendszer a turizmusban Nyugat-Európában
Organikus fejlődés; Tulajdonviszonyok változatlanok maradtak; Civil szervezetek munkájának folytonossága; A közhatalom és a civil szervezetek összefogása (egy szervezetbe); Szolgáltatói hálózatok és ezeket kiszolgáló menedzsmentek kialakulása; Alulról felépülő TDM szervezetek kialakulása, kompetenciák letisztulása, modern eszközrendszerek használata; Eltérő nemzeti törvénykezések.

6 A fenntartható turizmus VICE modellje

7 A sikeres TDM Elősegíti a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtését a desztinációban. Minden szereplő érdekeit szem előtt tartó tevékenység, mely a - látogatóknak tökéletes utazási élményt, - fogadó közösségnek előnyöket nyújt. A turizmus egészét átfogja, ezáltal a kereslet és kínálat megújuló összhangját képes megteremteni a térségben. Ellátja a turizmus helyi/térségi irányításának (tervezés, fejlesztés, marketing, képzés, monitoring, adminisztráció) feladatait

8 A TDM szervezeti rendszere
Alapelvek: Alulról felfelé való kiépítés + 3P: - Partnerség (minden szereplő bevonása), - Professzionalizmus (szakszerűség minden területen), - Pénz (az önállósághoz szükséges saját források jelképeként). Főszereplő: desztináció menedzser

9 TDM a közigazgatásban

10 Termék és területi elvű turisz-tikai klaszte-rek
Az észak-magyarországi régió turizmus-stratégiájának menedzsment keretei regionális desztináció-menedzsment szervezet (regionális TDM) Miskolc- Bükk desztináció-menedzsment szervezete Eger - desztináció-menedzsment szervezete Tokaj-Zemplén-Abaúj desztináció-menedzsment szervezete Aggtelek-desztináció-menedzsment szervezete Hollókő-Széchény-Ipolytarnóc desztináció-menedzsment szervezete Bor-gasztrono-mia tur. klaszter Kulturális örök-ségturizmus klaszter Termék és területi elvű turisz-tikai klaszte-rek együttműködő turisztikai hálózatok Gyöngyös-Mátra menedzsment szervezete

11 Észak-magyarországi turizmusmarketing modell

12 Helyi desztináció-menedzsment
Helyzetelemzés, marketingkutatás, Turizmust érintő fejlesztési javaslatok, tervek kialakítása, Beutazó turizmus lakossági elfogadtatásának ösztönzése, Újabb turisztikai szolgáltatók és szolgáltatások felkutatása, kialakítása – partnerség gondozása, fejlesztése, Szolgáltatások számbavétele, kategorizálása, Kínálat teremtés és karbantartás segítése, Turisztikai termékfejlesztés, helyi márkaépítés, Értékesítési, PR és reklámtevékenységben való közreműködés a térségi TDM szervezettel együttműködve, Közös programok megvalósításának szervezése, Pályázati lehetőségek kutatása, pályázatírás, Szakmai képzések szervezése, Az egyesület képviselete és fenntartható menedzselése, Együttműködés a település, körzet önkormányzata(i)val, Együttműködés a Tokaj-Zemplén-Abaúj TDM-el.

13 2. Szervezeti forma: Szervezet típusa, működési formája?
Szervezet működési szabályzata elkészült-e? Egyéb dokumentumok elérhetőek-e számunkra, mint például a szervezeti és kooperációs koncepció, szolgáltatás fejlesztési terv, megvalósíthatósági tanulmány(ok), versenystratégia, marketing terv, operatív szervezetek tevékenysége, éves munkatervek. A szervezeten belüli belső felépítés (például van-e külön elnökség, valamilyen testület vagy létrehozott-e non-profit vállalkozást?). Operatív tevékenységeket hogyan osztják fel? (megfelelő szakember felvétele, pályáztatással kiadás, egyéb?) Meglévő munkaerő területi/ feladatköri felosztása? (például minden feladattal külön szakember foglalkozik, vagy mik az összevont területek) Tervezett munkaerő felvétel esetén képzett szakemberek keresése, vagy saját betanítás? Döntéshozatal menete az egész szervezetet vagy kisebb kérdéseket illetően. Körülhatárolt felelősség és feladat határok vannak-e?

14 3. Tevékenységek, termékek, attrakciófejlesztés
Milyen tevékenységeik vannak/voltak attrakciófejlesztés területén amióta megalakult a TDM? Esetleg valamilyen kezdeményezés? Mik a pozícionálás alapjai? Milyen munkaterv vagy séma alapján kezdik el az attrakciófejlesztést, majd hogyan építik fel ennek folyamatát? Milyen szervezetekkel (vállalkozásokkal) vannak együttműködésben attrakciófejlesztési területen? Mire épül a turisztikai termékfejlesztés? Vannak-e együttműködések, azokkal, akik nem tagjai a TDM-nek, pl.: térségi vagy megyei tekintetben? Van-e valamiféle márkája Abaúji Hegyaljának turisztikai értelemben? Tipikus jellemzője, amire érdemes lenne építeni, de pénzügyi nehézségek miatt eddig még nem sikerült kivitelezni? Létezik-e programcsomag? Statisztika van-e? Miből tudják felmérni a látogatottságot? Ezt abból a szempontból látom fontos kérdésnek, hogy a TDM létezése óta, vagy ehhez kapcsolódóan elérnek-e pozitív változásokat? A tagokkal való kommunikáció „éles” ajánlat esetén (például 30 fős csoport jön és nekik program és szállás szükséges) az együttes fellépés mennyire valósul meg?

15 4. Fő tevékenységi kör: Milyen céljai vannak, milyen feladatokat akarnak jelenleg megvalósítani? Jövőbeli fejlődési irányzatok. Az oktatásban, nevelésben illetve egyéb fontos helyi szerveknél mennyire fontos vagy aktuális a TDM rendszer megismertetése, ezen szervezet lényegének bemutatása? Szervezeten és tagokon kívüli együttműködések kiépítésén gondolkoztak-e? Például a turizmushoz közvetve kapcsolódó hatóságok, vagy olyan más szervezetek, amelyek befolyásolják a turizmus kiépítését. Milyen egyéb együttműködéseket szeretnének létrehozni? Mire pályáztak, illetve mit vállaltak a pályázatban?

16 Ellátandó feladatok Termékfejlesztés/projektmenedzsment
attrakciófejlesztés, szolgáltatásfejlesztés önkormányzati turisztikai attrakciófejlesztési projektek menedzsmentje, a regionális vonzerőleltárt megalapozó adatgyűjtés, a térségi kínálati profil egyediségének meghatározására tervezéshez felmérések/kutatások készítése, a desztináció kínálati profilja kialakításának érdekében fejlesztési koncepció elkészítése, helyi fejlesztési források felkutatása, pályázati tanácsadás helyben, programtervezés, koordinálás a térségi szinttel, az értékesíthető szolgáltatásokból ajánlati elemek készítése, ezek továbbítása a térségi TDM szervezet felé, környezettudatos szemlélet és környezettudatos magatartás.

17 Ellátandó feladatok Turisztikai információs rendszer működtetése
Tourinform (információs) iroda fenntartása, látogatómenedzsment (táblarendszerek, mobil eszközök stb.), turisztikai, foglalást is lehetővé tévő országos információs honlap fenntartásában való részvétel, az információs rendszer adattartalmának napra készen tartása a szervezet feladatai szempontjából releváns információk feltöltésével.

18 Ellátandó feladatok Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés
turizmusban érdekelt szervezetekkel (Leader, Térségi TDM, nemzeti park stb.) potenciális tagsági körrel való kapcsolattartás – pártoló tagság, térségi (ill. a következő lépcsős) TDM-ben való részvétel.

19 Ellátandó feladatok Marketing tevékenység
A térségi TDM marketing stratégiájában megjelenő célok megvalósításához való hozzájárulás, A térségi turisztikai promócióhoz való hozzájárulás, A térségi marketing kommunikációs kampányok tervezéséhez való hozzájárulás, A több desztinációs szintet átfogó turisztikai kártyarendszer működtetésében való részvétel.

20 Ellátandó feladatok Egyéb tevékenység
Marketing szolgáltatások közvetítése vállalkozások körének, társadalmi fenntarthatóság, szemléletformálás, tagok számára szakmai képzés szervezése, a turizmus hatásainak elemzéséhez adatgyűjtés, a szervezet működésének értékelése érdekében kutatás-elemzés, kapacitás menedzsment, a regionális stratégia megvalósulásának monitoringjához adatközlés, a visszajelzések beépítése a desztináció kínálatfejlesztésébe, az egyedi térségi arculatoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszerhez való hozzájárulás.

21 5. Finanszírozás Milyen bevételi forrásai vannak a TDM szervezetnek, illetve még milyen forrásokat tudnak hosszú távon elképzelni? Tagdíjak kiosztása, aránya, összege? A befolyó összeg mit fedez a szervezet költségeiből? Mik azok a fő területek, amelyek a szervezet szerint a legnagyobb összegeket igénylik? Ehhez kapcsolódó kutatás elkezdődött-e már, jövőbeni tervek között szerepel-e?

22 6. Marketing Felmérték-e már, elemzések voltak-e már a hely eddigi turisztikai pozícionálásáról? Ezek alapján sikerült-e a fő turizmusfajtákat esetleg értékeket kiemelni, amire építkezni lehet? Konkrétan van egy irányzat, vagy a pozícionálás milyen irányokba történik? Kommunikáció fő formái? Milyen információs csatornákon keresztül lehet többet megtudni a szervezetről, adott desztinációról? (például a honlap és elektronikus felületek használata kialakítása) A desztináció identitásának kiépítése. A meglévő adottságokra alapoz vagy fontos új elemekre? Milyen „ígéreteket” kommunikál a potenciális vendégek felé? Miért legyen jó Abaúji Hegyaljára menni? Jelmondat, szlogen volt-e / van-e Telkibányának? Mi a fő kifejezendő érték? A desztináció mint márka kiépítésének melyik szakaszában jár a szervezet?

23 A desztináció problématérképe

24 Turizmusfejlesztés és marketing

25 Desztináció-marketing

26 Szegmentálás

27 Pozicionálás: „a magyar szabadság ősi földje”

28 A desztináció versenyelőny forrásai

29 Célcsoportok és elérendő célok

30 Az Aba helyi TDM márkaépítése

31 Márkaépítés elemei

32 Tokaj-Zemplén-Abaúj desztináció

33

34

35 TDM szervezetek egymásra épülése

36 Desztináció menedzsment területei
A desztináció menedzsment feladatai: Az érdekkülönbségek harmonizálása és érdekképviselet – nonprofit kft létrehozása, Jövőkép és tervezés, Kínálatfejlesztés, Marketing.

37 Térségi desztináció-menedzsment szervezet feladatai
a térségi turizmus információs hátterének megalapozása, marketingkutatás, a nemzetközi és hazai piaci információk közvetítése az érintett térségi szereplők felé, turisztikai marketing stratégia és program kialakítása, megvitatása, elfogadtatása és végrehajtása, a desztináció-imázs, márka kialakítása, a konkrét termékfejlesztés stratégiák és lépések összehangolása, összefogások szervezése, a értékesítési és kommunikációs tevékenység szervezése, koordinációja, turisztikai vállalkozások szakmai és pályázati támogatása, szakmai koordináció a térségen belül, szakmai lobbi tevékenység szervezése.

38 A desztináció átfogó jellemvonásai
Egyedi vonzerő összetétel és intenzív vonzás: legalább országos, de inkább nemzetközi vonzás, komplex attrakció spektrum, vagy egy-két domináns vonzerő megléte, Kiforrott turizmus termékek, amelyeket jellemez: szolgáltatásaik száma és minősége, kapcsolatok a termékek és szolgáltatások között, jelentős kereslet, piaci elfogadottság, kialakult, meghatározható célcsoportok, piaci szegmensek, „genius loci” (a hely szelleme) és annak kisugárzása: érzékelhető földrajzi és történelmi identitás, széleskörű ismertség és elismertség, kialakult turisztikai imázs, vonzó arculat.

39 A desztináció problématérképe

40 A magterületektől a desztinációkig
Magterület: olyan turisztikai gócpont, amely részben jelenleg is, összességében azonban a jövőben húzóerőként szolgálhat a térség turizmusának fellendítésében. Tematikus, termékalapú fejlesztés helyett komplex fejlesztés, Lehatárolás módszertanának kialakítása szükséges, Szakmai kritériumrendszer kialakítása.

41 A magterületek lehatárolásának szakmai kritériumai
Vonzerők értékelése, Minősített szolgáltatók, Forgalmi mutatók, Kereskedelmi és magánszálláshelyek kapacitása és vendégforgalma, Fajlagos mutatók használata, Turisztikai hálózatok és fejlesztési aktivitás, Elnyert turisztikai pályázatok, Turisztikai infrastruktúra, Tematikus utak, Helyi idegenforgalmi adóbevételek.

42

43 Az összes kereskedelmi vendégéjszakák száma Magyarországon településenként, (Vendégéjszakák száma: 20 000 felett) Lakosság: 44,7 %-a Vendégéjszakák: 89,5 %-a Települések: 3,38 %-a Szerk.: Pirkhoffer E. 2008

44 Az összes kereskedelmi vendégéjszakák száma Magyarországon településenként, 2007 (Vendégéjszakák száma: 50 000 felett) Lakosság 37,7 %-a Vendégéjszakák 81,9 %-a Települések 1,83 %-a Szerk.: Pirkhoffer E. 2008

45 A desztináció imázsa Tokaj - Zemplén - Abaúj desztináció márkaként (brand) kezelése, A turizmus változásai, a folyamatos versenyhelyzet, a kereslet elvárásainak és szokásainak változása miatt, Turisztikai márkák: olyan területek, amelyek különleges, csak rájuk jellemző összetételű idegenforgalmi kínálattal, tevékenységekkel, vonzerőkkel és termékekkel rendelkeznek Keresett, elismert, jelentős piaci elfogadottság, A desztináció sikeres piaci szereplését is befolyásolja!

46 Térségi termékcsoport ajánlások

47 Termék-piaci mátrix

48 Térségi TDM feladatai Termékfejlesztés/projektmenedzsment
1. régióval egyeztetett kutatási módszertan, a módszertan helyi TDM-eknek való átadása a kutatás elkészítéséhez, a helyi TDM szervezeteken keresztül beérkezett információk elemzése 2. a desztináció önálló, más desztinációval össze nem hasonlítható egyedi kínálati profiljának kialakítása érdekében fejlesztési koncepció kialakítása, az egyes szintekkel együttműködésben (helyi szervezetektől beérkezett adatok szintetizálása, elemzése, koncepcióalkotás) 3. programtervezés, koordinálás – rendezvények időpontjának összehangolása, programok turisztikai hatásvizsgálata helyi TDM szervezeteken keresztül 4. ajánlatok összeállítása a helyi TDM-ek által átadott ajánlati elemekből (a kínálati elemek összeállítása értékesíthető termékké, az értékesítést nem a TDM szervezet végzi, hanem erre jogosítványokkal rendelkező (utazási)iroda (akár TDM tag is lehet))

49 A helyi TDM munkatársainak feladatai a térségi TDM-ben
A helyi TDM szakembereinek feladatai A térségi TDM munkaszervezet napi kapcsolatban áll a helyi TDM szervezetek turisztikai szakembereivel, önkénteseivel, akikkel közösen, minden érdeket, szempontot figyelembe véve dolgoznak a következő területeken: Termékfejlesztés, kooperáció ösztönzése Térségszintű termékmenedzselés és koordináció, touroperátori munka – programcsomagok kidolgozása marketing kampányok tervezése rendezvények előkészítése a térségi marketingmunka szakmai tervezése és lebonyolítása turisztikai pályázatok előkészítése, turizmusfejlesztés Az információs (Tourinform) irodák munkatársainak feladatai személyes, telefonos, es ügyfélszolgálat, tájékoztatás Adatbázis bővítés, fejlesztés és frissítés (NETA), közvetlen szálláshely és program ajánlatok, segítségnyújtás a térségi TDM szervezet turisztikai adatbázisa frissítéséhez közös marketingakciókban a térség képviselete.

50 Térségi TDM regisztráció
15 ellátandó feladat választása listából,

51 Térségi TDM feladatai Turisztikai információs rendszer működtetése
1. térségi jelentőségű látogatóközpont üzemeltetésében való részvétel (amennyiben ez a TDM tagsági körhöz kapcsolható, ill. érdekeltség áll fenn) 2. turisztikai, foglalást is lehetővé tévő információs honlap fenntartásában való részvétel (országos rendszerhez csatlakozóan) 3. a helyi ajánlati elemekből összeállított ajánlatok feltöltése az információs rendszerbe (Termékfejlesztés 4. ponthoz kapcsolódóan) 4. turisztikai táblarendszer arculati elemeinek, módszertanának kidolgozása (térségi szinten fontos, hogy egységes arculatú, és tartalmában is egymásra épülő információs táblarendszer alakuljon ki egy desztinációban)

52 Térségi TDM feladatai Marketing tevékenység
1. Marketing koncepció készítése (nagy hangsúllyal a márkaképzésre, itt jelennek meg egységes kínálatként olyan tájegységek, amelyhez már érdemes önálló marketingtevékenységet társítani) 2. Egységes, csak az adott térségre jellemző arculat kialakítása 3. Kistérségi/tájegységi belföldre koncentráló turisztikai promóció (külföldi promóció a régiós és nemzeti TDM szinttel összhangban) 4. Marketing kommunikációs kampányok tervezése (összehangolása, együttműködés) és gyakorlati megvalósítása 5. A több szintet átfogó turisztikai kártyarendszer működtetésében való részvétel 6. Marketing szolgáltatások nyújtása helyi TDM szervezetek számára (bevételek növelése és tagsági kör szélesítése a cél)

53 Térségi TDM feladatai Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés
1. turizmusban érdekelt szervezetekkel 2. potenciális tagsági körrel való kapcsolattartás (pl. megyei önkormányzat) 3. regionális TDM szervezetben való részvétel (amennyiben releváns) 4. hálózatépítés, együttműködés, klaszteresedés elősegítése Szemléletformálás/oktatás és képzés települési szinten 1. a térségi minőségbiztosítási, vagy védjegyrendszerhez kapcsolódó tanfolyam Monitoring 1. A helyi TDM szervezetek adatai alapján alapján a turizmus hatásainak elemzése 2. a szervezet működésének értékelése érdekében kutatás A fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése 1. a desztináció egyedi arculatát támogató minőségbiztosítási rendszer kialakítása 2. a helyiekhez beérkező visszajelzések térségi szintű elemzése

54 A helyi TDM munkatársainak feladatai a térségi TDM-ben
Termékalapú munkamegosztás és koordináció: Aba TDM: ökoturizmus, természetjárás, Sárospataki TDM: örökségturizmus, Sátoraljaújhely- Hegyköz TDM : aktív turizmus, Tokaj-Szerencsi TDM: borturizmus, Zempléni Hegyköz TDM: falusi turizmus

55 Sikeres térségi TDM kft alapítást és működtetést kívánok!
Dr.Dankó László Zemplén Régióért Egyesület Tel:


Letölteni ppt "Helyi és térségi TDM szerepe a desztináció turizmusa fejlesztésében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések