Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Innovációs pályázati lehetőségek 2009-ben Zalaegerszeg, 2009. 05. 07.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Innovációs pályázati lehetőségek 2009-ben Zalaegerszeg, 2009. 05. 07."— Előadás másolata:

1 Innovációs pályázati lehetőségek 2009-ben Zalaegerszeg, 2009. 05. 07.

2 Szervezeti keretek Pannon Novum Nonprofit Kft. 6 tulajdonos Non-profit működés 2008. február 4-i bejegyzés 3 iroda a régióban: Győr – Szombathely – Zalaegerszeg Operatív működés 2008. augusztus 1-től – 9 lezárt hónap

3 Küldetésünk „Küldetésünk az innováció” A Pannon Novum Nonprofit Kft. küldetése a vállalkozások és együttműködő partnereik innovációs folyamatainak segítése.

4 Jogszabályalkotók Egyéb szolgáltatók, alvállalkozók Egyéb pályázati közreműködők Egyéb pályázati közreműködők Munkatársak Ügyfelek Tulajdonosok Pályázati kiírók Partner szolgáltatók Támogató partnerek Szakmai hálózati partnerek Szakmai hálózati partnerek PANNON NOVUM PANNON NOVUM Kormányzat-kormányzati szervek NKTH Vállalkozások Klaszterek Gazdaságfejl. szervezetek Önkormányzatok Innováció finanszírozók Kutató szervezetek Nemzetközi partnerek FP7 Interreg IVC SEETCP CESP Határm. együttm. RFT (RFÜ) Innonet Universitas VMKIK ZMVA NyuPannon NKTH NFÜ RFÜ Vállalkozások Önkormányzatok Állami cégek RIT RIÜNET Nemzetközi hálózatok Tanácsadók Klaszterek Pályázat Vélemény Jogszabályi környezet Munka „Kompenzáció” Díj Szolgáltatás Tőke Alváll. megbízás Vélemény „erőforrások” Közös projektek, érdekérvényesítés, szakmai kontroll, info-k Kapacitás, speciális tudás Megbízás (díj) „Reklám” Szponzorálás Pályázat Lobbi, szakmai érvek Díj, partnerség Kapcsolati tőke, kapacitás, speciális tudás Pannon Novum Stakeholder Map

5 Szolgáltatási tevékenységek Pályázatírás - forrásszerzés Pályázatmenedzsment és -kríziskezelés Innovációs projektfejlesztési tanácsadás Innovációs felmérés, audit és promóció Szakmai utak, találkozók szervezése KlaszterszolgáltatásokKépzések

6 RIÜ pályázat munkaterve 1.Tervezés • 1.1.Régió innovációs tevékenységének mérése • 1.2.Regionális Innovációs Stratégia megújítása • 1.3.RIÜ stratégiai és operatív terv továbbfejlesztése • 1.4.Forráskoordinálás

7 RIÜ pályázat munkaterve 2.Hálózatfejlesztés • 2.1.Kapcsolatépítés a szervezetek között • 2.2.Regionális Innovációs Tanács • 2.3.Klaszterfejlesztés 3.Információ átadás • 3.1.Információ-továbbítás • 3.2.Tudásbázisok fejlesztése

8 RIÜ pályázat munkaterve 4.Oktatás • 4.1.Hálózati menedzser képzés • 4.2.Innovációs bróker tréning • 4.3.Technológiai transzfer szeminárium • 4.4.Innovációs menedzser képzés 5.Szemléletformálás • 5.1.Kommunikációs tevékenység • 5.2.NYDRIÜ kiadvány • 5.3.PN Regionális Innovációs Díj

9 RIÜ pályázat munkaterve 6.Tanácsadó szolgáltatások • 6.1.Tanácsadói audit rendszer kifejlesztése • 6.2.K+F+I projektgenerálás, projektfejlesztés • 6.3.Coaching • 6.4.Spin-off és hídképző tanácsadás • 6.5.Pályázati/finanszírozási tanácsadás • 6.6.Partnerkereső fórumok, találkozók szervezése • 6.7.Szellemi tulajdon- és iparjogvédelmi tanácsadás

10 RIÜ pályázat munkaterve 7.Nemzetközi innovációs tevékenység • 7.1.Részvétel nemzetközi hálózatokban • 7.2.Információgyűjtés és információ-nyújtás • 7.3.Részvétel hazai és nemzetközi rendezvényeken • 7.4.Részvétel nemzetközi innovációs projektekben • 7.5.Nemzetközi tapasztalatszerző tanulmányutak

11 Regionális Innovációs Stratégia • A jelenlegi stratégia 2001-ben készült • Új stratégia készül 2009-ben • Széleskörű szakmai egyeztetések és részvétel • Közérthető, világos célok • Tevékenységekig lebontott akcióterv • Minden szereplő találja meg benne a helyét

12 Regionális innovációs pályázatok 2008 • „Ösztöndíj” – kutatók alkalmazásának támogatása; 4/15,8 • „Spin off” – kutatási eredmény hasznosításra létrejött vállalkozások mentorálása; 5/104,2 • „Innovációs központ” – előkészítés és K+F tárgyi eszközök beszerzése innovációs központok részére; 7/358,5 • „Termék-, technológia-, szolgáltatás-innováció” – új termékek és szolgáltatások helyi fejlesztése; 27/491,1 • „Innovációs kampány” – innovációs kultúra terjesztése. 1/55,9

13 Regionális pályázati összesítés PályázatForrás BeérkezettTámogatott dbMFtdbeFt INNOCSEKK5 Mrd Ft1092 02526425 082 INNOREG 2005 960 MFt661 38339776 537 INNOREG 2006 353 MFt731 27931352 640 INNOREG 2008 1 373,8 MFt682 214441 025 619

14 Regionális innovációs pályázati stratégia 2009 Ssz.Pályázat neve Döntési jog (RFT/NKTH) Forrás (eFt) 1.KKV projekt-támogatásNKTH 58-60% 2.K+F projektek támogatásNKTH 3.Regionális Technológia ProgramRFT 38-40% 4.K+F infrastruktúra fejlesztéseRFT 5. Nemzetközi KFI projektekben való részvétel támogatása NKTH 3-4% 6. Határon átnyúló KFI együttműködések elősegítése NKTH 7.Regionális kísérleti programok 0% 8. Innovációs kompetencia- és szolgáltatás- fejlesztés 0% Összesen:900-1000 mFt

15 INNOREG 2009 portfolió Sor- szám Pályázat neve Támogatás célja Támogath ató tevékenys égek Támogatás mértéke (millió Ft) Támogatás típusa Támogatás aránya Kedvezménye zettek köre 1. KKV projekt- támogatás A régióban működő KKV-k versenyképességének fokozása, újszerű termékek, technológiák és szolgáltatások kidolgozását lehetővé tevő KFI tevékenység támogatása KKV-k K+F projektjéne k végrehajtá sa 2-25de-minimis90% KKV, egyéni vállalkozó 2. K+F projektek támogatás A vállalkozások és a K+F szféra együttműködésének ösztönzése, kutatás- fejlesztési és technológiai innovációs projektek keretében versenyképes termékek, technológiák és szolgáltatások kifejlesztésének támogatása. K+F projektek végrehajtá sa 10-150 K+F projekt- támogatás vállalkozás 25-80%, egyéb szervezetek 95% gazdasági társaság, szövetkezet, kutatóhely, illetve ezek konzorciuma

16 INNOREG 2009 portfolió Sor- szám Pályázat neve Támogatás célja Támogath ató tevékenys égek Támogatás mértéke (millió Ft) Támogatás típusa Támogatás aránya Kedvezménye zettek köre 3. Regionális Technológia Program Az adott régió számára fontos stratégiai kutatások konzorciális végrehajtása K+F projektek végrehajtás a 100- K+F projekt- támogatás vállalkozás 25-100%, egyéb szervezetek 100% gazdasági társaság, szövetkezet, kutatóhely, illetve ezek konzorciuma 4. K+F infrastruktúra fejlesztése A régió természettudományos és műszaki kutatási és fejlesztési szervezeteinek korszerű K+F eszközökkel való ellátása, olyan infrastrukturális feltételek megteremtése, amelyek hatékonyan járulhatnak hozzá a korszerű, versenyképes termékek, technológiák, szolgáltatások kifejlesztéséhez. K+F eszközbesz erzés 10-100 beruházási támogatás vállalkozás 35-50%, egyéb szervezetek 95% gazdasági társaság, kutatóhely

17 INNOREG 2009 portfolió Sor- szám Pályázat neve Támogatás célja Támogath ató tevékenys égek Támogatás mértéke (millió Ft) Támogatás típusa Támogatás aránya Kedvezménye zettek köre 5. Nemzetközi KFI projektekben való részvétel támogatása Nemzetközi forrásból támogatott KFI projekt megvalósításában való részvétel ösztönzése és támogatása. A támogatás célja a projekt keretében vállalt feladat ellátásához szükséges saját forrás biztosítása. alapkutatás, ipari kutatás, kísérleti fejlesztés 0-30 nem minősül állami támogatás 100%kutatóhely 6. Határon átnyúló KFI együttműködé sek elősegítése Nemzetközi KFI együttműködések ösztönzése a régióval szomszédos ország innovációs szereplőivel. A pályázat projekt együttműködések előkészítését, futó projektek továbbfejlesztését és a már élő együttműködésekhez való csatlakozást támogatja. konzorcium építés, projektterve zés, projektfejle sztés, együttműkö dési (konzorciu mi) szerződés elkészítése, módosítása 0-10 vállalkozások nak de-minis 100% gazdasági társaság, kutatóhely

18 Innocsekk Plusz program Innovációs Alapból évi 4000 M Ft keret Csak kisvállalkozás pályázhat NKTH-hoz kell pályázni, központi kezelésű Vissza nem térítendő, max. 30 M Ft De minimis típusú támogatás Max. 24 hónapos időtartam a döntéstől Saját forrás lehet, de nem szükséges

19 Innocsekk Plusz program Témakörök: Projektötlet minősítése (megvalósíthatósági tanulmány; szellemi tulajdonvédelmi költségek) – 3 M Ft Termékfejlesztés (inkubáció, K+F, műszaki segítség, szellemi tulajdonvédelmi költségek) – 30 M Ft Eljárási innováció (technológiai tanácsadás, szellemi tulajdonvédelmi költségek) – 3 M Ft Szervezési innováció (termelékenységi tanácsadás, marketingterv, szellemi tulajdonvédelmi költségek) – 6 M Ft Egy projekt keretében csak egy témakörre lehet pályázni!

20 Hazai helyzet és statisztikák

21 Nyugat-dunántúli régió – K+F pozíció Forrás: KSH

22 Köszönöm a figyelmet! www.pannonnovum.hu pannonnovum@pannonnovum.hu Tel.: 94/509-047 www.pannonnovum.hu pannonnovum@pannonnovum.hu www.pannonnovum.hu pannonnovum@pannonnovum.hu


Letölteni ppt "Innovációs pályázati lehetőségek 2009-ben Zalaegerszeg, 2009. 05. 07."

Hasonló előadás


Google Hirdetések