Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ( MAHOP ) MAHOP 3

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ( MAHOP ) MAHOP 3"— Előadás másolata:

1 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ( MAHOP ) 2014-2020 MAHOP 3
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ( MAHOP ) MAHOP 3.0 –munkaverzió 2013.november Mihálffy Szilvia Halgazdálkodási és HOP IH Osztály, VM

2 Az Európai Unió halászati politikája

3 Európai Tengerügyi és Halászati Alap (2014-2020) – a forrás
Intelligens és környezetbarát halászat Intelligens és környezetbarát akvakultúra Fenntartható és Inkluzív Területfejlesztés Integrált Tengerpolitika Magyarországra jutó keretösszeg még nem ismert- jelenleg kb. 13 milliárd forint Általános jellemző: KKV-k kiemelt támogatása

4 Bizottsági javaslat Tanács Parlament ETHA: Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról [valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről] (Első olvasat) 2011. december 02. általános megközelítés: 2013. július 15. tervezett trialógusok: 2013 november-december tervezett első olvasati megállapodás: 2014? PECH- halászati szakbizottsági szavazás: 2013. július 10. Első olvasat: tervezett: október 23. European Parliament procedural file KHP: Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közös Halászati Politikáról (Első olvasat) 2011. július 13. általános megközelítés: június 12. általános megközelítés a nyitott kérdésekről: február 26. Tanács első olvasat: 2012. december 18. szavazás plenárison- első olvasat: 2013. február 06. Második olvasattal elfogadva! KPSZ: Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a halászati és akvakultúra termékek piacainak közös szervezéséről (Első olvasat) trialógusok 2013: 2012. június 27. szavazás plenárison, első olvasat: 2012. szeptember 12. tervezett szavazás plenárison – második olvasat: Második olvastban elfogada 4

5 Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) általános jellemzői I.
Hozzájárulás az EU 2020 Stratégiához- intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés I. „Erőforrás-hatékony Európa”, II. „Innovatív Unió” , III. „Új készségek és munkahelyek menetrendje” Megerősített szociális dimenzió Környezeti fenntarthatóság Az innovatív, életképes és versenyképes halászat és akvakultúra középpontba helyezése 5

6 Az ETHA általános jellemzői II.
Új lendület az integrált tengerpolitika (ITP) fejlesztéséhez Egyszerűsítés és az adminisztratív terhek csökkentése Egyesíti a KHP és az ITP korábbi öt pénzügyi eszközét Stratégiai megközelítés Stratégiai programozás Feltételrendszer Monitoring és értékelés 6

7 Az ETHA célkitűzései a) a versenyképes, gazdaságilag életképes, valamint társadalmi és környezeti szempontból fenntartható halászat és akvakultúra előmozdítása; b) a közös halászati politika végrehajtásának elősegítése; c) a halászati területek kiegyensúlyozott és inkluzív fejlesztésének előmozdítása; d) az integrált uniós tengerpolitika végrehajtásának elősegítése 7

8 ETHA fejezetek- intézkedéscsoportok
I. A halászat fenntartható fejlesztése II. Az akvakultúra fenntartható fejlesztése III. A halászati területek fenntartható fejlesztése IV. Az értékesítéssel és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések V. A halászati és akvakultúra-termékek tekintetében felmerülő többletköltségek ellentételezése a legkülső régiókban VI. A megosztott irányítású közös halászati politikát szolgáló kísérő intézkedések 8

9 III. A halászati területek fenntartható fejlesztése
A támogatásra jogosult halászati terület: földrajzi, gazdasági és társadalmi szempontból – különösen a halászati és az akvakultúra-ágazat tekintetében – funkcionálisan összefüggő, továbbá az emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrások vonatkozásában elegendő kritikus tömeget biztosít egy életképes helyi fejlesztési stratégia támogatásához. A helyi fejlesztési stratégiák biztosítják a halászati és az akvakultúra-ágazatnak a part menti és belvízi halászati területek fenntartható fejlesztésében való lehető legnagyobb mértékű részvételét. – helyi akciócsoportok 9

10 IV. Az értékesítéssel és a feldolgozással kapcsolatos intézkedések
Termelési és értékesítési tervek Tárolási támogatás Értékesítési intézkedések – (eredetet, környezetbarát termékek, promóciós kampányok) A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása energia-megtakarítás, kevésbé jelentős fajok, melléktermékek, ökológiai) Az intézkedéseket támogatjuk. 10

11 Operatív Program a beavatkozási stratégia meghatározása
Legfontosabb elemei: Előzetes feltételek Uniós prioritások kiválasztása Beavatkozási logika meghatározása Pénzügyi terv Integrált területi fejlesztés Teljesítménykeret 11

12 MAHOP fejezetek 1. AZ OPERATÍV PROGRAM (OP) ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A PARTNEREK BEVONÁSA 2. SWOT ÉS AZ IGÉNYEK FELMÉRÉSE 3. A STRATÉGIA LEÍRÁSA 4. A SPECIÁLIS ETHA VIZSGÁLATOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 5. A CLLD BEVEZETÉSÉNEK SPECIFIKUS INFORMÁCIÓI 6. ÁLTALÁNOS HORIZONTÁLIS CÉLKITŰZÉSEK 7. EX ANTE FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE 8. A TELJESÍTMÉNY KERET LEÍRÁSA 9. ÉRTÉKELÉSI TERV 10. FINANSZÍROZÁSI TERV 11. PROGRAM VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK 12. INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉSI, VIZSGÁLATI ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSÉRT FELELŐS SZERVEKRŐL 13. ADATGYŰJTÉS (COM DÖNTÉS ALAPJÁN ELFOGADVA) 14. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 12

13 1. Partnerség- partnerek bevonása
13

14 2. SWOT és a fejlesztési igények beazonosítása ETHA fejezetek alapján
Igények az innováció-környezetvédelem, klímaváltozáshoz kapcsolódóan Megfelelő mutatók hozzárendelése 14

15 3. Stratégia és beavatkozási logika
Uniós prioritás- Eredményindikátor (akvakultúra termelés növekedése) Speciális cél ETHA intézkedés- Output indikátor ( támogatott projektek száma) . 15

16 ETHA uniós prioritások
EMVA uniós prioritások 2. Versenyképesség fokozása 3. Élelmiszerlánc szervezés és kockázatkezelés 5. Erőforrás hatékonyság előmozdítása, alacsony szén-dioxid kibocsátású és klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó gazdaság 4. Ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 6. Társadalmi befogadás előmozdítása, szegénység csökkentése 1. Tudástranszfer és innováció 1. Kutatás, technológia-fejlesztés és innováció erősítése 2. Információs és kommunikációs technológia 3. Kis- és közép-vállalkozások,agrárszektor és halászati szektor versenyképességének fejlesztése, akvakultúrák támogatása 4. Alacsony széndioxid kibocsátású 8. Foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának megtartása 6. Környezetvédelem és erőforrás hatékonyság ösztönzése 5. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 7. Fenntartható közlekedés 9. Társadalmi befogadás 11. Hatékony közigazgatás 10. Oktatás EU 2020 célkitűzések Technikai segítségnyújtás és ex-ante feltételek 1. A fenntartható és erőforrás hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve a halfeldolgozást 2. Az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve a halfeldolgozást is 3. A KHP végrehajtásának előmozdítása 4. A foglalkoztatottság és a területi kohézió növelése 5. Az Integrált Tengerpolitika végrehajtásának elősegítése Technikai segítségnyújtás és ex-ante feltételek * ETHA - EMVA kapcsolódások

17 MAHOP prioritások 1. A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is b) a vízi biodiverzitás és ökoszisztémák védelme és helyreállítása c) az akvakultúrához köthető ökoszisztémák fejlesztése és az erőforrás-hatékony akvakultúra előmozdítása d) a magas szintű környezetvédelmet, állat-egészségügyet és jólétet, illetve közegészségügyet szolgáló akvakultúra előmozdítása 17

18 MAHOP prioritások 2. Az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is (a) A technológiai fejlődés, az innováció és a tudástranszfer megerősítésének támogatása b) A halászati és akvakultúra vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességének és életképességének fokozása c) új szakmai készségek és az egész életen át tartó tanulás fejlesztése d) a halászati és akvakultúra termékek piacának jobb szervezése 18

19 MAHOP prioritások 3. A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása (a) tudományos ismeretek és adatgyűjtés szolgáltatása 19

20 MAHOP prioritások 4. A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése
a) a gazdasági növekedés, a társadalmi befogadás, a munkahelyteremtés és a munkaerő mobilitásának támogatása a part menti és kontinentális területeken a halászattól és akvakultúrától függő közösségekben b) tevékenységek diverzifikációja a halászati ágazaton belül és más tengeri ágazatokban CLLD? 20

21 A MAHOP és rövid értékesítési lánc- a halfeldolgozás-helyi halboltok és új termékek - promóció, marketing

22 A MAHOP és akvakultúra- beruházások tógazdálkodás- energiahatékonyság

23 A MAHOP és akvakultúra beruházások-gépek

24 A MAHOP és az akvakultúra – halevő ragadozók elleni védelem

25 A MAHOP és az akvakultúra – Halastavi Környezetgazdálkodási Program

26 A MAHOP és az akvakultúra- (kutatás fejlesztés) innováció
?

27 A MAHOP és az akvakultúra- innováció- víztakarékos rendszerek

28 A MAHOP és akvakultúra – intenzív rendszerek , új fajok

29 A MAHOP és akvakultúra – multifunkcionális halgazdálkodás

30 A MAHOP és a természetes vízi halászat

31 OMÉK halászati késztermék díj 2013

32 5. Specifikus ETHA intézkedésekre vonatkozó követelmények
Halastavi Környezetgazdálkodási Program- költségek és bevételkiesés meghatározásának metódusa 32

33 Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Terv megléte
6. Előzetes feltételeknek való megfelelés 3 előzetes feltétel: Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Terv megléte Adatgyűjtés Nyomonkövethetőség 33

34 Helyi stratégiák- hol, mit?
7. Integrált területfejlesztés CLLD- Community Led Local Development Közösség által irányított helyi fejlesztés VP kiegészítéseként? 3-5%? Helyi stratégiák- hol, mit? 34

35 8. Teljesítménykeret leírása Mérföldkövek- 2018-2022
Meddig jutottunk 2018-ig , majd 2022-ig? Megfelelt a pénzügyi allokáció, mennyi forrást sikerült lekötni? Output indikátorok- EUR/HUF Prioritásonként 35

36 8. Költségvetés A 2014–2020 közötti időszak vonatkozásában az ETHA-ból finanszírozandó kötelezettségvállalások tekintetében rendelkezésre álló, megosztott irányítás keretébe tartozó források összege 5, 53 milliárd EUR. Ebből kell elkülöníteni a halászatra, az akvakultúra és a halászati területek fenntartható fejlesztésére: 4,38 milliárd EUR Tagállami allokáció még nem ismert, de az operatív programok finanszírozásában 7% -os csökkentés várható. (Az EHA –jelenlegi alap költségvetése a 2007 és 2013 közötti időszakra 4,3 milliárd EUR total) 36

37 Pénzügyi elosztás a prioritások között
MAHOP Prioritások EU 2020 Tematikus célkitűzések Forrásarány ( OP-n belül) 1. A fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is b) a vízi biodiverzitás és ökoszisztémák védelme és helyreállítása c) az akvakultúrához köthető ökoszisztémák fejlesztése és az erőforrás-hatékony akvakultúra előmozdítása d) a magas szintű környezetvédelmet, állat-egészségügyet és jólétet, illetve közegészségügyet szolgáló akvakultúra előmozdítása (VI) környezetvédelem és erőforrás- hatékonyság ösztönzése (VI): 36 % 2. Az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is (a) A technológiai fejlődés, az innováció és a tudástranszfer megerősítésének támogatása b) A halászati és akvakultúra vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességének és életképességének fokozása c) új szakmai készségek és az egész életen át tartó tanulás fejlesztése d) a halászati és akvakultúra termékek piacának jobb szervezése (III) kis- és közepes vállalkozások, agrárszektor és halászati szektor versenyképességének fejlesztése, akvakultúrák támogatása (III) 48 % 3. A közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása (a) tudományos ismeretek és adatgyűjtés szolgáltatása (VIII) a foglalkoztatás bővítése és a munkaerő mobilitásának támogatása (III)3+(VI)2+(VIII)2=7% 4. A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése a) a gazdasági növekedés, a társadalmi befogadás, a munkahelyteremtés és a munkaerő mobilitásának támogatása a part menti és kontinentális területeken a halászattól és akvakultúrától függő közösségekben b) tevékenységek diverzifikációja a halászati ágazaton belül és más tengeri ágazatokban (VIII):3 % 5. Technikai segítségnyújtás 6 % Összesen 100%

38 Fenntartható fejlődés Esélyegyenlőség Diszkrimináció-mentesség
9. Horizontális elvek Fenntartható fejlődés Esélyegyenlőség Diszkrimináció-mentesség Férfiak és nők közötti esélyegyenlőség Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás- intézkedések pontozása Adminisztratív terhek csökkentése 38

39 10. Értékelés terv Mi az értékelési terv célja? Hogyan hajtható végre?
Témakörök és tevékenységek Időbeliség Koordináció CLLD eredményeinek külön értékelése Kommunikáció Erőforrások 39

40 11. PROGRAM-VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEK
Hatóságok kijelölése- IH, KSZ, IgH, EH Monitoring leírása Monitoring Bizottság leírása Nyilvánosság biztosítása ( halaszat.kormany.hu) 40

41 Első sorban tengeri flotta ellenőrzése!
12. Információk az irányítási, ellenőrzési és végrehajtási rendszer megvalósításáért felelős szervekről Első sorban tengeri flotta ellenőrzése! Nyomonkövethetőség 41

42 13. Adatgyűjtés Hogyan, ki, mit? Munkaterv
42

43 (14. Pénzügyi eszközök ) 43

44 Társfinanszírozási arány
Az ETHA-hozzájárulás maximális mértéke a támogatható közkiadások 75 %-a (minimális mértéke 20 %) Konvergens-nem konvergens terület nincs megkülönböztetve! Eltérhet ettől: 100% lehet: tárolási támogatás, ellentételezési rendszer esetében Bizonyos esetekben 50% v. 80%: ellenőrzés és végrehajtás 65%: adatgyűjtés 44

45 Támogatások intenzitása
1. Eset:Legfeljebb a művelet összes támogatható kiadása 50 %-ának megfelelő, közpénzből nyújtott támogatási intenzitást alkalmazható. 2. Eset :100% lehet: tárolási támogatás, ellentételezési rendszer, adatgyűjtés 3. Eset : 50–100 % , a halászati területek fenntartható fejlesztése kapcsán bizonyos intézkedéseknél Minimális, közpénzből adható támogatási intenzitás: 20% 45

46 Köszönöm a figyelmet! www.szamitaszavam.hu Halaszat.kormany.hu
46


Letölteni ppt "Magyar Halgazdálkodási Operatív Program ( MAHOP ) MAHOP 3"

Hasonló előadás


Google Hirdetések