Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2. évfolyam 1. szám2009. január 11. Hírlevél Víz és Egészség Tárcaközi Szakbizottság A 2009/1. szám tartalma: Aktuális hírek 2 Összefoglaló jelentés a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2. évfolyam 1. szám2009. január 11. Hírlevél Víz és Egészség Tárcaközi Szakbizottság A 2009/1. szám tartalma: Aktuális hírek 2 Összefoglaló jelentés a."— Előadás másolata:

1 2. évfolyam 1. szám2009. január 11. Hírlevél Víz és Egészség Tárcaközi Szakbizottság A 2009/1. szám tartalma: Aktuális hírek 2 Összefoglaló jelentés a strandok vízminőségének és általános higiénés helyzetének ellenőrzési tapasztalatairól a 2008. évi fürdőszezonban 3 Kapcsolatok 15 Elérhetők vagyunk az interneten! www.oki.antsz.hu 2 Aktuális hírek Hírlevelünk ez évi első tematikus számában az új 2008 áprilisában kiadott természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló új kormányrendeletre (78/2008. IV.3.) tekintettel tájékoztatást szeretnénk nyújtani a strandok vízminőségének és általános higiénés helyzetének ellenőrzési tapasztalatairól a 2008. évi fürdőszezonban. A Víz és egyészség szakbizottság tájékoztatási kötelezettségére tekintettel hamarosan elérhető lesz a www.oki.antsz.hu oldalon a szakbizottság honlapja, amely mind a szakmai érdeklődőknek, mind pedig a lakosságnak teljes körű tájékoztatást nyújt a szakbizottság munkájáról, célkitűzéseiről. www.oki.antsz.hu Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1

2 A felsorolt 5 legfontosabb víztesten 171 fürdőhely található, ami az összes nyilvántartott fürdőhelyünk 73 %-a. A fürdővizekből a szezon folyamán augusztus 10-ig 591 mintát vettek bakteriológiai vizsgálatra, amelyek 98,3-ban megfelelőnek bizonyultak. Összesen 8 fürdőhelyen fordult elő kifogásolt eredmény, ebből 6 a Tiszánál (ld. 1. táblázat). A fürdőhelyek és a kifogásolt vízminták régiónkénti megoszlását a 2. táblázat részletezi. A vízminták kifogásoltsága országos átlagban is csak 1,7 %, és mindössze 12 fürdőhelyen fordult elő kifogásolt eredmény. Az előzetesen (az Uniónak is) bejelentett 232 fürdőhely közül 5 esetében nem történt vizsgálat különböző okok miatt; két nem bejelentett fürdőhely szerepelt a monitorozottak között. Az összes figyelembe vehető fürdőhely száma 234. Az ország öt legfontosabb vízteste közül négyről (Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó és Duna mellékágak) megállapítható, hogy a vízminőség megfelelő. Tartós fürdési tilalom alá a következő strandok kerülnek: • Budakalász, Omszki-tó, és • Bajánsenye, Krammer-tó (Vas megye). Az Omszki-tónál a nem megfelelő feltételek (magas növényzettel borított partszakasz, balesetveszélyes állapotú faszerkezetű stég, szociális helyiségek és úszómesteri felügyelethiánya) miatt a fürdővíz használatát nem engedélyezték. A Krammer-tó magántulajdonban van, a fürdési tilalmat a tulajdonos kívánságára rendelték el. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A STRANDOK VÍZMINŐSÉGÉNEK ÉS ÁLTALÁNOS HIGIÉNÉSHELYZETÉNEK ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAIRÓL A 2008. ÉVI FÜRDŐSZEZONBAN A jelentés alapjául szolgáló, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közegészségügyi vizsgálatai a 2008. évi fürdőszezonban kiterjedtek a természetes fürdőhelyekre és a szezonálisan működő medencés fürdőkre. I. Természetes fürdőhelyek A természetes fürdőkre vonatkozó szabályozás a 2008. évben jelentősen változott, mivel április hónapban életbe lépett a korábbi rendeletet felváltó, az új 2006/7/EK irányelvet átültető 78/2008. (IV.3) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdővizek kijelöléséről és üzemeltetéséről. A kormányrendelet új feladatokat telepített az ÁNTSZ hatáskörébe, melyek egy része korábban jegyzői hatáskör volt. Az uniós irányelvből származó új fogalmak bevezetése, az eddig nem az ÁNTSZ hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, valamint a kormányrendelet a szezonkezdéshez képest késői megjelenése jelentősen megnehezítette a közegészségügyi hatóság a kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatainak ellátását. Jelenleg az országban 232 db kijelölt és engedélyezett természetes fürdőhely található, ebből a Balatonon 131, a Velencei-tavon 9, a Tisza-tavon 5, a Dunán és a Tiszán 13-13 fürdőhelyet tartunk nyilván (1. táblázat). 4 3 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1

3 • A kisebb hiányosságok megszüntetésére jegyzőkönyvi illetve helyszíni intézkedés történik minden esetben (pl.: fürdővíz laboratóriumi eredményeinek kihelyezése a vendégek tájékoztatására). • A fürdővíz használati engedélyek és a strandkijelölő határozatok elkészítése néhány helyen jelenleg is folyamatban van, mivel a szakhatóságok hiánypótlásai miatt az ügyintézés határideje lényegesen meghosszabbodott. II. Szezonális üzemelő medencés fürdők Az strandfürdők létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó rendeletek: - 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről, és - 37/1996. (X.18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről. 2007. január 1. óta a közfürdők medencéi csak vízforgató berendezés üzemeltetésével működtethetők. A vízforgató berendezés kiépítésére vonatkozó kötelezettséget a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet tartalmazza. A medencék jó hidraulikai kialakítása és a vízforgató berendezések üzemeltetése minden egyéb intézkedésnél nagyobb mértékben járul hozzá a fürdőzők fertőzéssel szembeni védelméhez, mivel megfelelő üzemeltetésnél a fürdőzőkről esetlegesen bekerülő kórokozók igen rövid idő alatt elpusztulnak. Rossz vízminőség, illetve a tiszai áradás miatt több helyen kellett átmeneti fürdési tilalmat elrendelni. A szezon során előfordult rendkívüli helyzetek: • A kékalga (cianobaktérium) toxin által okozott egészségügyi kockázat egy esetben sem jelentkezett, de a magas klorofill-a érték miatt egy esetben történt intézkedés (Lengyeltóti Kék-tó). • Két helyen észleltek kagylópusztulást, mely nem okozott vízminőség romlást. • Vízbefúlásos haláleset a nyilvántartott fürdőhelyek közül egy esetben, az Omszkitónál fordult elő 2008. június 24-én. Nem engedélyezett és nem kijelölt strandok: • az ország több területén találhatók fürdőzők által nagy számban látogatott olyan víztestek, amelyeken a fürdés hatóságilag nem engedélyezett. Ezek többsége vízjogilag bányató (pl. Budakalász, Szentendre, Gyékényes). A bányatavak melletti strand határozati kijelölése nem történt meg, vízminőségről vízvizsgálati eredmény nincs. A strandok higiénés helyzetével kapcsolatos jelentősebb észrevételek: • Általánosságban elmondható, hogy a kijelölt természetes fürdők üzemeltetési szabályzattal rendelkeznek. A fürdővíz használati engedélyben előírt vízvizsgálatokat az előírásnak megfelelően végeztetik akkreditált laboratóriummal. A jogszabályi előírásokat betartására törekednek. 6 5 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1

4 1. A területen működő medencék: • Az ország területén 496 olyan fürdőegység található, amely szezonálisan is üzemelő medencéket működtet. A szezonban ezeken üzemelő 1635 medence - 76,1 %-a (1245 db) vízvisszaforgatásos, és - 23,9 %-a (390 db) töltő-ürítő rendszerű (ld. 2. táblázat). A forgatott vizű medencékből a szezon folyamán összesen 5409 mintát vettek bakteriológiai vizsgálatra, melyeknek 90,4 %-a megfelelőnek bizonyult. A töltő-ürítő rendszerű medencékből vett 1420 minta 57,2 %-a volt megfelelő, további 25,6 %-a tűrhető, és a kifogásolt minták aránya 17,2 % volt (ld. 3. táblázat). (A töltő-ürítő rendszerű medencékkel szemben támasztott követelmények lényegesen enyhébbek, amennyiben a „megfelelő” és „kifogásolt” minőségi kategóriákon kívül egy „tűrhető” kategória is létezik.) A megállapított vízminőségi arányok megfelelnek a sokéves tapasztalatnak. Az ország területén lévő strandok vízminősége a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján meglehetősen kiegyensúlyozottan mutat megfelelő eredményt. A kifogásoltsági arány 5,9 % és 13,6 % közötti a vízvisszaforgatásos rendszerű medencéknél. A 3. táblázatból kitűnik, hogy a töltő-ürítő rendszerű medencék vízminősége elmarad a vízvisszaforgatásos rendszerű medencékétől. A kifogásoltsági arány majdnem a kétszerese a forgatott vizű medencékéhez képest (17,2 %). Töltő-űrítő rendszerű medence a fenti időpont óta csak akkor üzemeltethető, ha a 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet szerint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága egyedi felmentést ad a vízforgató berendezés létesítése és üzemeltetése alól. A vízforgató berendezés létesítésének kötelezettsége alóli felmentés megadásának a rendelet szerinti legfontosabb feltétele, hogy gyógymedence töltővize olyan minőségű gyógyvíz, amelynek a gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív összetevőit a vízforgatás károsítaná. Tekintettel a töltő-ürítő rendszerű medencék vizének kimutathatóan rosszabb bakteriológiai mutatóira és a fertőző ágensek átvitelében betöltött szerepére, valamint a vízgazdálkodás gazdasági és a természetes vízkészletnek a jövő nemzedékek számára történő megőrzésének szempontjára, a vízforgató berendezések megépítésére történő kötelezés 10 éves átfutási idővel – az ombudsman 2007. évi vizsgálatát követő állásfoglalása alapján is - megfelelt a szükségesség-arányosság feltételrendszerének. A szezonális strandfürdők nyitásával kapcsolatosan az ÁNTSZ kistérségi intézetei a 37/1996. (X.18.) NM rendelet előírásai szerint helyszíni szemlét tartanak az egységekben, egyidejűleg a medencék töltővizéből vízmintát vesznek. A szükséges közegészségügyi feltételek megléte és megfelelő vízminőség esetén hozzájárulnak a strandok üzemeltetéséhez. A közegészségügyi szempontú szemle kiterjed a medencék és környezetük, a kerti zuhanyzók, a vendégek által használt szociális- és mellékhelyiségek állapotára, tisztaságára, a hulladékkezelésre, az elsősegély nyújtó helyek meglétére, a strandok területén működő vendéglátó egységek üzemelési feltételeinek biztosítása, stb. 8 7 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1

5 • Töltő-ürítő medencék engedély nélküli használta egy esetben, a Szegedi Partfürdőnél fordult elő, ami az üzemeltetés felfüggesztését és bírságolást vont maga után. • Kirívó, intézkedést is igénylő események: kifogásolt bakteriológiai minta esetében fertőtlenítés, műszaki felülvizsgálat után a kontrollvizsgálatok elvégzése minden esetben megtörténik, illetve a medencehasználat felfüggesztésre kerül a vízvizsgálati eredmények bemutatásáig. 3. A strandok higiénés helyzete • A fürdők általában rendelkeznek jóváhagyott Üzemeltetési Szabályzattal. • A strandok szezon előtti ellenőrzésekor az üzemeltetőket figyelmeztették az esetlegesen fennálló hiányosságok pótlására, azoknak kijavítását az indulás engedélyezése előtt ellenőrizték (pl.: szabadtéri öltözők nagytakarítása, fertőtlenítő meszelése, szabadtéri zuhanyozók felszerelése, megfelelő számú hulladékgyűjtő kihelyezése, elsősegélyládák feltöltése, vizesblokkok hiányzó, sérült burkolatának javítása). • A strandok az idei szezonban folyamatosan törekedtek a jó higiénés helyzet fenntartására. Az ellenőrzések tapasztalata alapján általánosságban elmondható, hogy a fürdők területén a rend, tisztaság megfelelő, a pihenőterületek gondozottak. Szociális helyiségeket folyamatosan takarítják. A medencék mellett úszómesterek jelenléte folyamatosan biztosított. Elsősegélynyújtó helyek ki vannak jelölve, felszerelés, személyzet biztosított. • Az esetek többségében az ellenőrzés során munkatársaink közegészségügyi szempontból mindent rendben találtak (pl. Mogyoród Aquapark). Az idei év ellenőrzési tapasztalatai alapján megállapítható, hogy biztosított volt a fürdőzők számára a jó vízminőség, és az üzemeltetők a strandok egyéb szolgáltatásai esetében is igyekeztek a megfelelő higiénés rendet megteremteni. A fürdők, strandok jó vízminőségének elérése és fenntartása olyan prioritást élvező szempont, amely nem lehet fordított arányosságban a gazdaságos üzemeltetéssel. A gazdaságossági tényező csak megfelelő vízminőségű egységeknél merülhet fel, mivel a működtetés és az ellenőrzés fő szempontja a humán megbetegedések megelőzése, amelyet az üzemeltetők jogkövető magatartása mellett a következetes hatósági felügyelet és a jogszabályi háttér is elősegít. 2. Súlyosabb baleset, intézkedést igénylő egyéb esemény • A Hajdúnánási Strandfürdőn a gyógymedencében megkezdték a víz leeresztését, miközben a medence széléről egy 10 éves leánygyermek a leeresztő nyílásnál beugrott a medencébe, ahol a kiáramló víz a gyermeket a nyíláshoz szippantotta. A helyszínen elvégzett elsősegélynyújtás után a mentők a gyermeket megfigyelésre kórházba szállították. • A Tókert Projekt Kft. által üzemeltetett ráckevei Aqualand termálfürdőből július 13-án három gyermeket mentővel, klórgáz mérgezéssel szállítottak a kórházba. A klórgáz mérgezést a vízforgató műszaki hibája előzte meg, mely hiba észlelése után a vízforgató ismételt beüzemelésekor nagy mennyiségű klór került a medencébe. Azokat a fürdőzőket érintette a klórgáz belélegzése, akik a befúvóhoz közel tartózkodtak. Utólagosan értesültek arról, hogy nem csak ezen a napon, hanem két nappal korábban is történt klórgáz mérgezés, ennek megfelelően összesen négy gyermeket érintett az esemény. A gyermekek néhány nap múlva gyógyultan távoztak a kórházból. A strand üzemeltetőjét magas összegű kémiai terhelési bírsággal sújtották. • A budapesti Palatinus strandon a termál vizű medencébe - mely korláttal védett, körülkerített, vízmélysége 0,9 m – váratlanul egy férfi fejest ugrott. Az ugrást a jelenlévő úszómester nem tudta megakadályozni. A fürdőző koponyaalapi törést szenvedett. 10 9 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1

6 11 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 Vízminőségi összesítés a turisztikailag legfontosabb vizeinkben Természetes fürdők, 2008. évi fürdési szezon 1. táblázat Víztest Összes fürdőhely Összes minta db Megfelelő minta db Kifogásolt mintaKifogásolt fürdőhely db(%)db(%)* Balaton13144344210,210,7 Velencei-tó935 0000 Tisza-tó520 0000 Duna*13484712,117,7 Tisza134537817,7646,2 Összesen:171591581101,784,7 * A Szigetköz és Dunaágak (Mosoni-, Ráckevei- és Kamarás Duna). A Duna főmedrében nincs engedélyezett vagy kijelölt fürdővíz

7 Szezonálisan üzemelő medencés fürdők 2. táblázat 12 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 Regionális Intézet Csak szezonálisan működő medencés fürdők Folyamatosan üzemelő, de szezonálisan működő medencével is rendelkező medencés fürdők Üzemelő fürdők száma Töltő- ürítő medencék száma Visszaforgatásos rendszerű medencék száma Üzemelő fürdők száma Töltő- ürítő medencék száma Visszaforgatásos rendszerű medencék száma Dél-alföldi242248205699 Dél-dunántúli52787233198 Észak-alföldi3835873590100 Észak-magyarországi22835142153 Közép-dunántúli4036519042 Közép-magyarországi541612223568 Nyugat-dunántúli8651164691225 Összesen:31696560180294685

8 Vízminőségi összesítés – 2008. május-augusztus Szezonális medencéket üzemeltető fürdő üzemegységek 3. táblázat 13 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 A. Forgatott vizű medencék RégióÖsszes medenceÖsszes mintaMegfelelő (%)Kifogásolt Dél-Alföld14769994,15,9 Dél-Dunántúl18590591,98.1 Észak-Alföld187115886,413,6 Észak-Magyarország8836888,611,4 Közép-Dunántúl10796291,98,1 Közép-Magyarország19053493,66,4 Nyugat-Dunántúl34178387,912,1 Összesen:1245540990,49,6

9 B. Töltő-ürítő (gyógy- és termál) medencék 14 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 RégióÖsszes medenceÖsszes mintaMegfelelő (%)Tűrhető (%)Kifogásolt (%) Dél- Alföld7827259,626,514,0 Dél-Dunántúl389758,827,813,4 Észak-Alföld12560261,821,616,6 Észak-Magyarország2916869,619,011,3 Közép-Dunántúl32035,040,025,0 Közép-Magyarország213324,257,618,2 Nyugat-Dunántúl9622839,033,327,6 Összesen:390142057,225,617,2

10 16 15 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 Víz és Egészség Szakbizottság 2009/1 Szakirodalmi források Programme of Work for 2007-2009 adobted by the Meeting of the Parties: •http://www.euro.who.int/watsan/WaterProtocol/20070418_3http://www.euro.who.int/watsan/WaterProtocol/20070418_3 •http://www.unece.org/env/documents/2007/wat/wh/ece.mp.wh.2_add_5.e.pdfhttp://www.unece.org/env/documents/2007/wat/wh/ece.mp.wh.2_add_5.e.pdf •http://www.euro.who.int/documenthttp://www.euro.who.int/document •http://www.euro.who.int/envhealthhttp://www.euro.who.int/envhealth •http://www.euro.who.int/watsan/WaterProtocol/20080311_2http://www.euro.who.int/watsan/WaterProtocol/20080311_2 A Hírlevél szerkesztősége: Főszerkesztő: dr. Dura Gyula Főszerkesztő helyettes: dr. Pándics Tamás Technikai szerkesztő: Szalóki András Postai cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Telefon: 476 1283 A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételekkel, közlési szándékkal szíveskedjenek a Hírlevél főszerkesztőjéhez fordulni: Postai cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Telefon: 476 1283 E-mail: dura.gyula@oki.antsz.hu


Letölteni ppt "2. évfolyam 1. szám2009. január 11. Hírlevél Víz és Egészség Tárcaközi Szakbizottság A 2009/1. szám tartalma: Aktuális hírek 2 Összefoglaló jelentés a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések