Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kartellgyanús közbeszerzés?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kartellgyanús közbeszerzés?"— Előadás másolata:

1 Kartellgyanús közbeszerzés?
Füzesi Géza irodavezető-helyettes GVH – Felderítő Iroda

2 A „legfőbb gonosz” A Tpvt. 11.§-a alá eső] „magatartás versenyjogi megítélésének kiinduló pontja azon követelmény, hogy a vállalkozások piaci döntéseiket önállóan hozzák meg, mellőzve a versenytársaikkal akarategységben tanúsított piaci magatartást, mivel a gazdasági szereplőknek a piacon önállóan kell kialakítaniuk az általuk alkalmazott politikát és követett magatartást. Ezen elvárás meggátol minden közvetlen vagy közvetett kapcsolatot az egymástól független piaci szereplők között, amelynek célja vagy hatása egy versenytárs, vagy potenciális versenytárs piaci magatartásának befolyásolása, avagy olyan versenykörülmények kialakulásához vezet, amelyek nem felelnek meg a hagyományos piaci feltételeknek. Kizárt a vállalkozás által követendő piaci magatartás versenytársak tudomására hozása is.” (Főv. Ítélőtábla 2.Kf /2007/22., Vj-138/2002.Bartók Béla út felújítása)

3 "kőkemény" (hardcore) kartell
Olyan, versenytársak közötti megállapodás, amely közvetlenül vagy közvetve a termék vagy szolgáltatás vételi vagy eladási árának rögzítésére irányul Olyan, versenytársak közti megállapodás, amely a piac felosztására irányul Olyan, versenytársak közti megállapodás, amely a termelési, eladási kvóták meghatározására irányul. A versenytársak versenytárgyaláson való összejátszása egymással. Nem „kőkemény”, de fontos Információs kartell

4 Előkészítés = üzleti hírszerzés
Adat-, információgyűjtés, piacelemzés, Önkéntesek,Panaszosok, Bejelentők Informátorok (informátori díj) Önfeljelentők (engedékenységi politika) Nemzetközi ügyek (EU hálózat)

5 Közbeszerzés és versenyjog
A közbeszerzési jog és a versenyjog között a főkapcsolódási pontot a kartelljog területe jelenti. A kartellek súlyosan érintik a közbeszerzéseket, mivel hatásuk megszünteti, csökkenti vagy korlátozza a Kbt. 1.§-ában megfogalmazott azon célokat, hogy a közpénzek ésszerűen és hatékonyan kerüljenek felhasználásra. A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény a Kbt. 28.§-ának (2) bekezdésében helyezte el a jelentési kötelezettségre vonatkozó rendelkezést.

6 Kbt.28.§ Kbt.28.§ (2) bekezdés Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.

7 Gyakran előforduló közbeszerzési kartell típusok
Színlelt ajánlattétel Ajánlat elfojtás/visszatartás Körbenyerés Piacfelosztás A konzorciumok

8 Milyen formai jelek árulkodhatnak a kartellről?
Az ajánlatok formája, külalakja hasonló. Hasonló helyesírási hibák, számítási hibák, elütések találhatóak. Hasonló kézírást tartalmaznak vagy azonos irodai eszközök használatára utalnak. Adott kifejezetten hivatkozik a versenytárs ajánlatára vagy egy másik ajánlattevő levelezési cégjelzését, faxszámát tartalmazza. Egyes ajánlattevők teljesen egyforma, részleteiben is azonos árakat jelölnek meg, illetve jelentős számban tartalmaz egyes tételek költségével kapcsolatosan hasonló becsléseket. Ugyanazok a kellékek, mellékletek, igazolások hiányoznak az ajánlatokból. Különböző ajánlatok tartalmaznak utolsó pillanatban végrehajtott módosításokat, törléseket vagy egyéb fizikai módosításokat.

9 Milyen tartalmi jelek árulkodhatnak a kartellről?
Ajánlattevő visszavonja az ajánlatát (vagy a döntés felülvizsgálatára vonatkozó kérelmét), majd a győztes alvállalkozóként bevonja őt a teljesítésbe. Számottevő különbség van a legalacsonyabb ár és a többi árajánlat között. Az ajánlattévő bizonyos ismereteket árul el a tenderbontás előtt versenytársa(i) pályázatáról. Majdnem ugyanazok a szereplők vesznek részt több versenytárgyaláson, és mintha mindig más nyerne. (Ez tulajdonképpen a körbenyerés.) A nyertes ajánlattevő bevonja a sikertelen ajánlatot adó indulókat vagy egy részüket alvállalkozóként. A nyertes ajánlattevő hirtelen eláll a szerződéskötéstől, arra kényszerítve a kiírót, hogy a második legjobbal szerződjön.

10 A kartellek kockázatának csökkentése
Tájékozódjon alaposan a beszerzési eljárás tervezését megelőzően Alakítsa úgy a beszerzési eljárást, hogy az mindinkább ösztönözze az érdemben versenyző ajánlattetők részvételét Növelje munkatársainak tudatosságát a beszerzésekkel kapcsolatos kartell-kockázatokat illetően

11 Kartellgyanús Közbeszerzés
A Gazdasági Versenyhivatal kiadványa amelyben ajánlásokat fogalmazunk meg a közbeszerzési eljárásokban előforduló kartellek kiszűrésére és megelőzésére.

12 Keressen minket A döntés meghozatala előtt javasoljuk, hogy az ajánlatkérő konzultáljon a GVH-val, mert ha az érintett ajánlattevők értesülnek a gyanúról, az a bizonyítékok eltüntetésére ösztönözheti őket, meghiúsítva ezzel esetlegesen a GVH eljárásának sikerét. Gazdasági Versenyhivatal Felderítő Iroda Telefon: (061) , (061)

13 A témához kapcsolódóan további információk:
Köszönöm a figyelmet! A témához kapcsolódóan további információk:


Letölteni ppt "Kartellgyanús közbeszerzés?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések