Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés a 2009/2010-es tanév hatósági és közoktatási feladataira

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés a 2009/2010-es tanév hatósági és közoktatási feladataira"— Előadás másolata:

1 Felkészülés a 2009/2010-es tanév hatósági és közoktatási feladataira
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Felkészülés a 2009/2010-es tanév hatósági és közoktatási feladataira Horváth Attila Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság igazgatója

2 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Kovács Sebestyén Gyula Somogy megye első tanfelügyelője 1870-ben a Népiskoláink ügyében címmel tett közzé jelentést, melyet a tankerületi iskolatanács ülésén ismertetett és a Somogy közölte. A következő okokban látta a somogyi népoktatás hiányosságait:

3 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • 1. Rendetlen iskolajárás, mely egy részről onnan is származik, hogy vannak helyek, hol a népiskolai oktatást tárgyazó XXXVIII. t. czikket voltaképpen még nem ismerik, másrészről hogy a tanitók nem jegyzik a mulasztók neveit, vagy ha jegyzik is, a néptől való félelem miatt- a mulasztók névsorát nem adják át a községi előljáróságnak, a hol pedig átadják is, - ezek nem büntetik a mulasztók szüleit.

4 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • 2. A tanitók nem elég szakképzettsége, párosulva igen soknál hanyagsággal is, mert a helyt nem állható tanitás módon kivül legtöbb tanodában, mind ez ideig nem tanitanak egyebet, vallás erkölcstan, olvasás irás és számolásnál. Utóbbinak sok esetben oka a rossz dijazás, s a fizetéseknek hanyag beszolgáltatása

5 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • 3. Az iskolaépületek rossz és szűk volta mellett a tanszobák hiányos felszerelése, taneszközök és tankönyvek hiánya, vagy, hogy igen sok helyen alig található egyéb, egy fekete s néhány elrongyolt fali olvasó táblánál.

6 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG
Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • 4. A felügyeletnek kellőképpen nem alkalmazhatása, miután azt maga a tanfelügyelő úr egy maga eredménnyel gyakorolni nem képes.

7 A szigetvári tanítóegylet válasza
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A szigetvári tanítóegylet válasza Elemy Sándor egyleti elnök és Körmendy József egyleti jegyző válaszának egyik mondata: ,, Kivánhatja e tehát az állam, melyben a néptanitó önfeláldozó munkássága a törvényben is csak 300 ft-ra tartatik érdemesnek, hogy általában jeles képzettségüek legyenek ?’’42 A tanítók nehézségeit még a következő okokban látták: - sok a feladatuk (kántori teendők, számos helyenként két tannyelv) - túltömött tanodák - hiányos felszerelés - több tárgyhoz nincs sem tankönyv, sem taneszköz.

8 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A kaposvári járás főszolgabirájának 1872-es iratai között a következő bejegyzést találtam: ,,Csombárd község iskolájának kocsmává lett átváltoztatását rendőrileg kéri ‘’ a tanfelügyelő. Megnyugvással olvastam, hogy “Csombárd község birája utasitatott, ‘’ hogy a kocsmává átalakított épületet az eredeti funkciójának megfelelően iskolává alakítsák vissza.”

9 Az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja
DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja -    az egyenlő bánásmód követelményére, -    a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, -    az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, -    az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, -    az alkalmazási feltételekre, kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, a költségvetési támogatás igénylésére, -    a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, -    a közoktatási törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára, -    az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

10 A hatósági ellenőrzés lehet:
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A hatósági ellenőrzés lehet: -   Hivatalból indított hatósági ellenőrzés (Az Oktatási Hivatal a hatósági ellenőrzési feladatait a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 95/A. §-a alapján elkészített, az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott munkaterv alapján.). -    Egyedi megkeresés alapján indított hatósági ellenőrzés (amennyiben az Oktatási Hivatal rendelkezik hatáskörrel az adott panaszbejelentés tárgyában és a bejelentés közérdekű, az Oktatási Hivatal Elnökének döntése alapján indítható hatósági ellenőrzés a Hivatal éves munkatervét és kapacitását figyelembe véve).

11 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Névtelen panaszbejelentés esetében az Oktatási Hivatal az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló évi XXIX. törvény 142. § (6) bekezdése alapján mérlegelheti, hogy lefolytatja-e a vizsgálatot. A mérlegelés során a Hivatal azt veszi figyelembe, hogy a bejelentésben megjelölt jogsértés valóban jogsértésnek minősül-e, illetve amennyiben jogsértésnek tekinthető, mennyire sérti a közoktatási intézmény, pontosabban a gyermekek/tanulók jogait.

12 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Bejelentésre végzett hatósági ellenőrzések Az ellenőrzések száma: 38 (2) Lezárva: 9 Figyelemfelhívás: 16 Felügyeleti bírság kiszabása: 11 (2)

13 Hatósági ellenőrzés fajtái
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Hatósági ellenőrzés fajtái 1. Adatszolgáltatás körében végzett ellenőrzés adatok szolgáltatásának kérése iratok bemutatásának kérése tájékoztatás kérése 2. Intézményi dokumentumok elemzése 3. Helyszíni ellenőrzés (székhelyen és telephelyeken) 4. Utóellenőrzés – a jogellenes állapot megszüntetésének vizsgálata

14 Az óvodai felvételek jogszerűségének vizsgálata:
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Az óvodai felvételek jogszerűségének vizsgálata: A vizsgálat ezen belül kiterjedt: a kötelező óvodai felvétel biztosítására, annak érvényesülésére az óvoda működése során, az óvodai felvétellel kapcsolatos tanügyi nyilvántartások, dokumentációk meglétére és vezetésére, az óvodai felvétel eljárásrendjének helyi, települési és intézményi szabályozására, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámára, életkor szerinti megoszlására.

15 O K T A T Á S I H I V A T A L A vizsgálat kiterjedt:
DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A vizsgálat kiterjedt: 210 óvodára (30 dél-dunántúli) 256 településen működő feladat-ellátási helyre 640 óvodai csoportra óvodásra

16 Hatósági ellenőrzés összegző tapasztalatai:
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Hatósági ellenőrzés összegző tapasztalatai: Az óvodai felvétel során az óvodai nevelés korhatárára vonatkozó rendelkezések figyelmen kívül hagyása: a 3. életévüket még be nem töltött gyermekek is bekerültek az óvodai intézményes nevelés rendszerébe. 94 fő (DD 4 gyerek) A felvételi eljárás eljárási szabálytalansága: az óvoda vezető nem szervezett bizottságot azokban az esetekben, amikor a jelentkezők száma meghaladta a felvehető gyermekek számát. A felvételi eljárás alkalmával meghozott döntés közlésének szabálytalansága: a szülők tájékoztatása nem írásos formában történt.

17 Hatósági ellenőrzés összegző tapasztalatai:
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Hatósági ellenőrzés összegző tapasztalatai: Az intézmény alapító okiratában meghatározott maximálisan felvehető gyermeklétszám, valamint a jogszabályban előírt maximális csoportlétszám túllépése: az intézményvezető minden jelentkező gyermeket felvett, még akkor sem utasította el a felvétel iránti kérelmet, ha ezzel lényegesen túllépte a jogszabályban előírt maximális csoportlétszámot, továbbá az alapító okiratban meghatározott maximálisan felvehető gyermeklétszámot. 34 intézmény (DD ) A maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása: nem állt rendelkezésre a fenntartó, illetve az Oktatási Hivatal engedélye. Az intézmény alapító okirata hiányos: nem tartalmazza a maximálisan felvehető gyermeklétszámot. Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a Közoktatási Információs Rendszer felé.

18 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • 210 intézményt érintő hatósági ellenőrzést követően született intézkedések régiós megoszlása Dél-Dunántúl Összes Lezárás határozattal 23 104 Figyelemfelhívás 1 87 Felügyeleti bírság kiszabása 6 19 30 210

19 A felügyeleti bírság kiszabását megalapozó jogsértések tipikus esetei:
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A felügyeleti bírság kiszabását megalapozó jogsértések tipikus esetei: az óvoda felvett 3. életévét még be nem töltött gyermeket, az óvoda felvételi eljárása nem vette figyelembe az alapító okirat által meghatározott maximálisan felvehető gyermeklétszámot, azt az intézmény túllépte, a csoportok szervezése során az óvoda túllépte a jogszabályban meghatározott maximális csoportlétszámot, és sem a fenntartó, sem az Oktatási Hivatal engedélyével nem rendelkezett.

20 Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése:
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése: Az ellenőrzés időszaka: május 11 – június 13. Az ellenőrzésbe bevont intézmények száma: 40 (Dél-Dunántúlon: 5) Az ellenőrzés célja: A közoktatási törvényben meghatározott területeken a jogszabályok betartásának vizsgálata.

21 Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése:
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése: Az ellenőrzés tárgya: Tanügyi ellenőrzés a tanügyi dokumentumok, nyilvántartások megléte a tanügyi dokumentumok , nyilvántartások vezetése az osztályok létszáma 2. Az alkalmazási feltételek ellenőrzése a pedagógus munkakörben alkalmazottak végzettsége, szakképzettsége az alkalmazás módja az adatok nyilvántartása

22 Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése:
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése: Ellenőrzésre kerülő tanügyi dokumentumok, nyilvántartások: Alapító okirat Pedagógiai program SZMSZ IMIP Házirend Beírási napló Törzslapok Foglalkozási/csoport naplók

23 Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése:
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése: Ellenőrzésre kerülő tanügyi dokumentumok, nyilvántartások: Bizonyítványok A sajátos nevelési igényű tanulók szakvéleménye Nyilvántartások (hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet) A osztálylétszám emelésre vonatkozó engedélyek (fenntartói, Oktatási Hivatal által kiadott) Tantárgyfelosztás A pedagógusok személyi nyilvántartása

24 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése: Lezárt ellenőrzések: Vizsgált intézmények száma (a Dél-Dunántúlon) Lezárás Figyelemfelhívás Felügyeleti bírság 41 (5) (0) 10 (1) 31 (4)

25 Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése:
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Önkormányzati fenntartású általános iskolák hatósági ellenőrzése: Az ellenőrzés során tapasztalt leggyakrabban előforduló jogsértések: Megfelelő szakképzettség hiánya. Megfelelő végzettség hiánya. A javítások nem a jogszabályban előírt módon történtek a tanügyi igazgatási dokumentumokban, elsősorban a törzslapokon illetve a bizonyítványokban. A záradékok esetében nem a jogszabályban előírt záradék szöveget alkalmazzák. A dokumentumokon (Házirend, Pedagógiai Program) általában nem tüntetik fel az OM azonosítót. Erkölcsi bizonyítvány hiánya.

26 A tanügyi nyilvántartások vezetése
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A tanügyi nyilvántartások vezetése A hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban áthúzással kell érvényteleníteni, oly módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést helyesbíteni kell. A javítást aláírással, keltezéssel és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.

27 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A közoktatásról szóló évi LXXIX: törvény 16. § (2) bekezdése alapján: a közoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott: rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel; büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen. A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus foglalkoztatása a 17.§-ban meghatározott feltételek szerint történik.

28 A nem szakrendszerű oktatás
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A nem szakrendszerű oktatás szakmai ellenőrzése: 245 intézményben (DD 30) február 2. és április 30. között az Oktatási Hivatal által megbízott közoktatási szakértő helyszíni, szakmai ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés tárgya: A 2008/2009. tanévben 5. évfolyamon, felmenő rendszerben bevezetett nem szakrendszerű oktatás előkészítése és megszervezése.

29 A nem szakrendszerű oktatás
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A nem szakrendszerű oktatás szakmai ellenőrzése: Vizsgált dokumentumok: Pedagógiai program nevelési program, helyi tanterv általános fejezet, amely tartalmazza az óratervi órákat Helyi tantervek nem szakrendszerű oktatás helyi tanterve/tantervei Nem szakrendszerű oktatásban érintett szaktárgyak helyi tantervei Tanmenetek Nem szakrendszerű oktatásra vonatkozóan (amennyiben készült) Tantárgy felosztás 2008/2009. tanév I. és II. félév

30 A nem szakrendszerű oktatás
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A nem szakrendszerű oktatás szakmai ellenőrzése: 2008/2009. tanév éves statisztikai jelentése 5. évfolyam tanulócsoportjainak létszámadatai: tanulólétszám, hátrányos helyzetű tanulók száma nyilvántartás alapján, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma nyilvántartás (szülői nyilatkozatok) alapján, sajátos nevelési igényű tanulók száma, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók száma.

31 A nem szakrendszerű oktatás
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A nem szakrendszerű oktatás szakmai ellenőrzése: Pedagógusok személyi nyilvántartása, a nem szakrendszerű oktatásban közreműködő pedagógusokra vonatkozóan: végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok továbbképzések elvégzését igazoló dokumentumok Továbbképzési Program Beiskolázási Terv 2008/2009. tanév

32 A 12/2007. (III. 14.) OKM rendelet alapján
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A 12/2007. (III. 14.) OKM rendelet alapján a 2007/2008. tanévben óvodai fejlesztő programban, integrációs felkészítésben, illetve képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő intézmények szakmai ellenőrzése. Ideje: szeptember 15. és október 31. között A vizsgálatban érintett intézmények száma: 157 Ebből óvodai: 45 integrációs: 83 képesség-kibontakoztató: 29

33 O K T A T Á S I H I V A T A L A vizsgált területek:
DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A vizsgált területek: Tanulók létszámadatai (HH, HHH) Fejlesztőprogramok (gyakoriság, résztvevők száma) Tanórán kívüli programok (gyakoriság, résztvevők száma) Továbbtanulás segítése Intézményi kapcsolattartás (módja, gyakorisága) Értékelő megbeszélésen résztvevők száma, aránya Tanulói eredmények Hiányzások

34 O K T A T Á S I H I V A T A L A vizsgált területek: Tárgyi feltételek
DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A vizsgált területek: Tárgyi feltételek Személyi feltételek Pedagógusok együttműködése IPR megjelenése a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben Támogatás felhasználása

35 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Szakképző intézmények szakmai ellenőrzése A helyszíni ellenőrzések június elejére befejeződtek. Jelenleg az adatok feldolgozása, a régiós és az országos jelentés készítése folyik. Megtekinthető lesz: / közoktatás / közoktatási hatósági ellenőrzés

36 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Az OKM-el közoktatási megállapodást kötött intézmények pénzügyi és hatósági ellenőrzése Célja: az intézmények teljesítették-e az OKM-el kötött közoktatási megállapodásban foglaltakat Ellenőrzés típusa: hatósági és pénzügyi Időszaka: február 1. – május 12. Ellenőrzött intézmények száma: 119 (Dél-Dunántúl: 13)

37 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A közoktatásról szóló törvény 95/A. § (4) bekezdésének b) pontja alapján november 2. és április 30. között a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a középfokú felvételi eljárás szabályainak betartását a középfokú nevelési-oktatási intézményekben.

38 O K T A T Á S I H I V A T A L Szakmai ellenőrzés
DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Szakmai ellenőrzés 2009. október 1. és november 30. között szakmai ellenőrzés keretében kell elvégezni a tanórán kívüli foglalkozásként szervezett iskolai sportkörök, sportfoglalkozások vizsgálatát az általános iskolákban és a középfokú nevelési-oktatási intézményekben. A szakmai ellenőrzést a Hivatal szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával.

39 A 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet alapján
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet alapján a 2008/2009. tanévben óvodai fejlesztő programban, integrációs felkészítésben, illetve képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő intézmények szakmai ellenőrzése. Ideje: szeptember és október A vizsgálatban érintett intézmények száma: 110

40 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A közoktatásról szóló törvény 99. §-ának (4) és (5) bekezdése alapján a 2009/2010. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

41 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A 2009/2010. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését a kétnyelvű és anyanyelvű nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott kisebbség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott kisebbség nyelvén oktatják.

42 O K T A T Á S I H I V A T A L A mérés időpontja: 2010. május 26.
DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A mérés időpontja: május 26. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 27-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

43 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • A Hivatal február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, az országos elemzést pedig az OKM-nek.

44 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG
Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • DIFER AZ iskolák október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 31-ig - a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával - jelentik a Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 11-ig kell elvégezniük.

45 Maximális csoport–és osztálylétszám túllépésének engedélyezése
O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Maximális csoport–és osztálylétszám túllépésének engedélyezése A Kérelmet a fenntartónak kell benyújtania a tájékoztatóban feltüntetett határidők betartásával, részleteiben fel kell tárni az oktatásszervezési indokokat (hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a kialakult helyzetet [ami miatt az engedélyezés szükségessé válik] miként kívánják megoldani a szükséges mellékleteket maradéktalanul be kell nyújtani, azoktól az OH semmilyen körülmények között nem tekint el

46 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG
Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Maximális osztály/csoportlétszám túllépés engedélyezése Összes fenntartó a régióban Hány intézménynek kért engedélyt? 36 fenntartó Óvoda: 52 Általános Iskola: 18 Középiskola: 9 Összesen: 79 Tolna megye-fenntartó 6 fenntartó Óvoda: 2 Általános Iskola: 5 Középiskola: 4 Összesen: 11 Baranya megye-fenntartó 20 fenntartó Óvoda: 43 Általános Iskola: 10 Középiskola: 5 Összesen: 58 Somogy megye-fenntartó 10 fenntartó Óvoda: 7 Általános Iskola: 3 Középiskola: 0 Összesen: 10

47 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Név
Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Név Munkakör Elérhetőség Horváth Attila Igazgató Tel: 82/ Dr. Undi Jánosné Érettségi referens Felsőoktatási felvételi tájékoztatás Tel: 82/ Csapó Beatrix Érettségi referens, Tanulmányi versenyek Tel: 82/ Dr. Halász Péter Hatósági referens, jogi ügyek, 8. évfolyamnál kevesebbel működő általános iskolák továbbműködésének engedélyezése Tel: 82/ Faragó Gabriella Hatósági referens, független vizsgabizottsággal kapcsolatos ügyek Tel: 82/ Gyallai Katalin Hatósági referens Tel: 82/ Undi János Barna Hatósági referens, 8 évfolyamnál kevesebbel működő általános iskolák továbbműködésének engedélyezése Érettségi Tel: 82/

48 O K T A T Á S I H I V A T A L DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Név
Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Név Beosztás Elérhetőség Kovácsné Böröcz Katalin Szakképzési referens Tel: 82/ Garai Péter Márkus Lajos Mérési-értékelési referens, Középiskolai felvételi Informatika Tel: 82/ Sárkány Atina Gazdasági referens Tel: 82/

49 Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága
Oktatási Hivatal

50 Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága
Oktatási Hivatal

51 O K T A T Á S I H I V A T A L Elérhetőségeink
DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Elérhetőségeink Oktatási Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság : 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3. : : : :

52 O K T A T Á S I H I V A T A L Köszönöm a figyelmet!
DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG Kaposvár, Petőfi tér 1-3. • Postacím: 7400 Kaposvár Pf. 32. Telefon: (06 82) 528‐180 • Fax: (06 82) 528‐183 • E‐mail: • Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Felkészülés a 2009/2010-es tanév hatósági és közoktatási feladataira"

Hasonló előadás


Google Hirdetések