Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A hazáért mindhalálig” BALATONKENESE FEBRUÁR 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A hazáért mindhalálig” BALATONKENESE FEBRUÁR 22."— Előadás másolata:

1 „A hazáért mindhalálig” BALATONKENESE 2011. FEBRUÁR 22.
KATONAI ALAPISMERETEK KONFERENCIA BALATONKENESE FEBRUÁR 22. 1

2 CZANK LÁSZLÓ NY. ALEZREDES
ZMNE KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁSI RÉSZLEG ELŐADÓ TELEFON:

3 AZ ELŐADÁS VÁZLATA A KATONAI ALAPISMERETEK PEDAGÓGIAI RENDSZER
A HONVÉDELMI ALAPISMERETEK TÁVOKTATÁSI RENDSZER ALKALMAZÁSA A PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSÉSÉBEN A GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK VÉGREHAJTÁSA A KVÍZ PROGRAM BEMUTATÁSA AZ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK BEMUTATÁSA

4 Katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy
A tantárgy neve Katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy A közös cél A DIÁKOK FELKÉSZÍTÉSE A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE A TANTÁRGY TÁRSADALMI ELISMERTSÉGÉNEK FOLYAMATOS JAVÍTÁSA

5 A PEDAGÓGIAI RENDSZER

6 A PEDAGÓGIAI RENDSZER ELEMEI
AKKREDITÁLT KERETTANTERV TANKÖNYV JAVÍTOTT 2. KIADÁS TANÁRI KÉZIKÖNYV MUNKAFÜZET ÁPRILIS 30. KÉZIRAT AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÓ: HM KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK A JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁS FOLYAMATBAN VAN 2013. JANUÁR 1. KatonaSuli honlap KVÍZ

7 A PEDAGÓGIAI RENDSZER ÖSSZEFÜGGÉSEI
KERETTANTERV TÉMAKÖRÖK ÉS TARTALMAK TANKÖNYV LECKECÍMEK ÉS BEVEZETŐ KÉRDÉSEK KERETTANTERV BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK TANÁRI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTAN TANULÓI TEVÉKENYSÉG TANÁRI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTAN ELÉRENDŐ CÉLOK KERETTANTERV TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI KERETTANTERV TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI TANÁRI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTAN ELÉRENDŐ CÉLOK KÉT SZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

8 KÖZÉPISKOLÁK KATONAI ALAPISMERETEK INFORMÁCIÓS RENDSZER
HM HUMÁNPOLITIKAI FŐOSZTÁLY OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZŐ OSZTÁLY (KatonaSuli honlap) A MAGYAR HONVÉDSÉG ALAKULATAI (TOBORZÓ IRODÁK) ZMNE KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁSI RÉSZLEG A PEDAGÓGIAI RENDSZER ELEMEIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, SZERVEZÉSI INFORMÁCIÓK A GYAKORLATI ILL. A BEMUTATÓ FOGLALKOZÁ- SOKHOZ A FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA A TANÁROK ELMÉLETI FELKÉSZÍTÉSE, FOLYAMATOS KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG A TANKÖNYVSZERZŐKKEL KÖZÉPISKOLÁK A PEDAGÓGIAI RENDSZER ELEMEINEK FELHASZNÁLÁSÁVAL TELJES FELELŐSSÉGGEL A DIÁKOK FELKÉSZÍTÉSE A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE

9 HONVÉDELMI ALAPISMERETEK TÁVOKTATÁSI RENDSZER
SZERVEZŐ 7 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN 1 FÉLÉVES 3 KREDITES TANTÁRGY

10 HONVÉDELMI ALAPISMERETEK – ADATOK A TANTÁRGYAT FELVETT HALLGATÓK SZÁMA
FÉLÉVEK 2007/2008. I. 279 2007/2008. II. 526 2008/2009. I. 778 2008/2009. II. 802 2009/2010. I. 853 2009/2010. II. 463 2010/2011. I. (II.) 862 (935) ÖSSZESEN 5498

11 HONVÉDELMI ALAPISMERETEK – ADATOK A BEKÜLDÖTT ÍRÁSBELI DOLGOZATOK SZÁMA
FÉLÉV Hadtör-ténelem Lő- kiképzés ABV ismeret Terep-tan Törvény-ismeret Béketá-mogatás összesen 2007/2008. I. 24 28 47 15 9 7 130 2007/2008. II. 71 88 147 23 399 2008/2009. I. 158 146 111 43 593 2008/2009. II. 150 144 110 86 46 42 578 2009/2010. I. 173 141 125 87 3 576 2009/2010. II. 106 67 70 30 16 331 2010/2011. I. 167 118 132 53 63 563 ÖSSZESEN 849 732 742 378 305 164 3170

12 HONVÉDELMI ALAPISMERETEK – ADATOK A KOLLOKVIUMOK ÉRDEMJEGYEI
félév elégtelen elégséges közepes jeles összesen 2007/2008. I. 25 34 40 27 126 2007/2008. II. 13 79 117 375 2008/2009. I. 77 80 154 230 41 582 2008/2009. II. 88 176 170 11 562 2009/2010. I. 82 147 155 133 26 543 2009/2010. II. 24 78 92 86 306 2010/2011. I. 50 112 174 55 517 ÖSSZESEN 334 638 911 902 226 3011 A kollokviumok átlagai A tantárgyat felvett és eredményes vizsgát tett hallgatók aránya 3,08 57,10 %

13 OKTATÓI MUNKACSOPORT KÖZÉPISKOLAI TANÁROK Digitális tananyag
ZMNE – KLHTK KATONAI ALAPISMERETEK TÁVOKTATÁSI RENDSZER OKTATÓI MUNKACSOPORT TÁVOKTATÁSI RÉSZLEG TÁVOKTATÁS SZERVEZŐ (TUTOR) CÉLOK 1. PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSRE ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS 2. A PEDAGÓGUSOK FOLYAMATOS ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉSE felkészítés KÖZÉPISKOLAI TANÁROK FELH.NÉV: tanar JELSZÓ: K10sCz11 Digitális tananyag

14 FELH.NÉV: tanar JELSZÓ: K10sCz11
FELH.NÉV: tanar JELSZÓ: K10sCz11

15 FEJEZET SORSZÁMA FEJEZET MEGNEVEZÉSE MODULOK SZÁMA (DB) OLDALSZÁM I. Jogszabályismeret 19 165 II. Biztonságpolitikai és szövetségi ismeretek 7 172 III. Modern háborúk 8 151 IV. Hadtörténelmi ismeretek 15 131 V. A Magyar Honvédség 6 66 VI. Béketámogató műveletek VII. Általános harcászat 72 VIII. Túlélési ismeretek 65 IX. Katonai logisztika 12 127 X. ABV védelmi ismeretek 171

16 FEJEZET SORSZÁMA FEJEZET MEGNEVEZÉSE MODULOK SZÁMA (DB) OLDALSZÁM XI. A tájékozódás alapjai és modern eszközei XII. Egészségügyi ismeretek 1 85 XIII. Haditechnikai ismeretek 14 190 XIV. Általános lőkiképzés 5 66 XV. Műszaki ismeretek 9 93 XVI. Különleges erők 12 53 XVII. Híradó ismeretek XVIII. Katonai testnevelés 7 95 XIX. Vezetéselmélet 4 XX. Önellenőrző feladatlapok XXI. Képek (PPT) 13 795

17 A HM által alapított pedagógus továbbképzési program megnevezése
„A katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy gyakorlati oktatásának és számonkérésének módszertana a középiskolák évfolyamán” ELMÉLET: 10 ÓRA GYAKORLAT: 18 ÓRA VIZSGA: 2 ÓRA

18 A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMA
A Magyar Köztársaság honvédelmével és a Magyar Honvédség felépítésével és feladatrendszerével kapcsolatos elméleti ismeretek. KONZULTÁCIÓ FELKÉSZÜLÉS A TANFOLYAM MEGKEZDÉSE ELŐTT TÁVOKTATÁSSAL Térkép és tereptani alapismeretek Tájékozódás a terepen Általános katonai ismeretek A katonai alapismeretek pedagógiai rendszer elemei és összefüggései A gyakorlati tárgykörök megtervezésének és lebonyolításának módszerei Az ABV védelmi ismeretek gyakorlati feladatainak végrehajtása A katonák kiképzésének és napi életének bemutatása. Alaki felkészítés Egészségügyi ismeretek A szóbeli és a gyakorlati érettségi vizsga végrehajtásának módszerei Írásbeli és gyakorlati vizsga

19 A TANANYAG

20 ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Fejezet megnevezése Óraszám 9. A) FEJEZET
A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek 11. C) FEJEZET Általános katonai ismeretek 72 12. D) FEJEZET A Magyar Köztársaság honvédelmének felépítése és szabályozása E) FEJEZET Egészségügyi ismeretek 18 Felkészülés az érettségire 78 Összesen: (EMELT SZINTRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓVAL + 68 ÓRA) 276

21 A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete
A) FEJEZET TÁRGYKÖR A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete Lecke száma Lecke címe Tanóra 1. Biztonsági kihívások a világban, a globalizáció és annak hatásai 1 2. A hazánkat fenyegető biztonságpolitikai tényezők és kockázatok 3. A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája 4. A NATO létrejötte, bővítésének állomásai 5. A NATO fontosabb szervei és működésének jellemzői 2 6. A NATO feladatai a 21. század első évtizedében 7. A terrorizmus elleni küzdelem 8. Az Európai Unió létrejötte, bővítésének állomásai 9. Az Európai Unió biztonság- és védelem politikája 10. Az Európai Unió válságkezelő tevékenysége 11. Az ENSZ tevékenysége a válságövezetekben 12. Ismétlő foglalkozás ELMÉLET: 14 ÓRA

22 ELMÉLET: 6 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA
A) FEJEZET TÁRGYKÖR A Magyar Honvédség Lecke száma Lecke címe Tanóra 13. A Magyar Honvédség felépítése és vezetése 2 14. A katonai kötelékek jellemzői 1 15. A harci erők felosztása és feladatai 16. A harci támogató erők felosztása és feladatai 17. A harci kiszolgáló-támogató erők felosztása és feladatai 18. A szerződéses katonák kiképzése 19. A Magyar Honvédség részvétele NATO-missziókban 20. A Magyar Honvédség részvétele az ENSZ békefenntartó misszióiban 21. Ismétlő foglalkozás ELMÉLET: 6 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA

23 ELMÉLET: 6 ÓRA GYAKORLAT: 4 ÓRA
A) FEJEZET TÁRGYKÖR Korunk háborúinak jellemzői Lecke száma Lecke címe Tanóra 22. A modern háborúk jellemzői 2 23. Egy amerikai szárazföldi zászlóalj felépítése és jellemzői vonásai 1 24. A különleges egységek jellemzői és feladatai 25. Modern haditechnikai eszközök 26. Ismétlő foglalkozás 27. Ismétlő foglalkozás az A) fejezet anyagából 3 28. Ellenőrző foglalkozás az A) fejezet anyagából ELMÉLET: 6 ÓRA GYAKORLAT: 4 ÓRA

24 TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK
B) FEJEZET TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK 1. TÁRGYKÖR Tereptani alapismeretek Lecke száma Lecke címe Tanóra 29. A terep alkotóelemei 2 30. Terep- és tájtípusok 31. Ismétlő foglalkozás 1 ELMÉLET: 5 ÓRA

25 ELMÉLET 6 óra GYAKORLAT: 12 ÓRA
B) FEJEZET TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK 2. TÁRGYKÖR Térképismeret Lecke száma Lecke címe Tanóra 32. Vetületi alapismeretek 2 33. Az UTM vetület koordinátarendszere 34. A földrajzi koordinátarendszer 35. Az MGRS azonosító rendszer 36. A GEOREF azonosító rendszer 37. Egyezményes jelek, jelkulcsok 38. A domborzat ábrázolása a topográfiai térképeken 39. A topográfiai térképek szelvényezése 40. Ismétlő foglalkozás ELMÉLET 6 óra GYAKORLAT: 12 ÓRA

26 ELMÉLET: 7 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA
B) FEJEZET TÉRKÉP- ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK 3. TÁRGYKÖR Tájékozódás a terepen Lecke száma Lecke címe Tanóra 41. A terepi tájékozódás alapjai 2 42. Tájékozódás a terepen térképpel 4 43. A globális helymeghatározás elve 44. A GPS gyakorlati alkalmazási lehetőségei 45. Ismétlő foglalkozás a B) fejezet anyagából 46. Ellenőrző foglalkozás a B) fejezet anyagából 1 ELMÉLET: 7 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA

27 ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK
C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 1. TÁRGYKÖR Az általános harcászat alapfogalmai Lecke száma Lecke címe Tanóra 47. A harc fogalma, kategóriái, a támadás és a védelem alapjai 2 48. A katonák tevékenysége a harcmezőn 1 49. Ismétlő foglalkozás

28 ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK
C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 2. TÁRGYKÖR A béketámogató műveletek alapjai Lecke száma Lecke címe Tanóra 50. A béketámogatás kialakulása és feladatai 2 51. A nem háborús műveletek felosztása és jellemzésük 52. Békefenntartó eljárásmódok 53. Ismétlő foglalkozás 1

29 1. 2. 3. TK. ELMÉLET: 12 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA
C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 3. TÁRGYKÖR A lőelmélet alapjai Lecke száma Lecke címe Tanóra 54. A lövész lőszerek felépítése és jellemzői 2 55. A lövedék röppályájának elemei 56. A lövés 57. Ismétlő foglalkozás 1 TK. ELMÉLET: 12 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA

30 ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK
C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 4. TÁRGYKÖR Túlélési ismeretek Lecke száma Lecke címe Tanóra 58. A túlélés alapelvei 1 59. Felkészülés rendkívüli helyzetekre 60. Menedékkészítés 61. A tűzgyújtás módszerei 62. A víznyerés módszerei 63. Élelemszerzés a természetből 64. Az álcázás és rejtőzködés szabályai 65. Ismétlő foglalkozás 2

31 4. 5. TK. ELMÉLET: 17 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA
C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 5. TÁRGYKÖR ABV védelmi alapismeretek Lecke száma Lecke címe Tanóra 66. Nukleáris fegyverek 1 67. Az atomrobbanás pusztító tényezői 68. A biológiai harcanyagok jellemzői és felosztása 69. A biológiai harcanyagok hatása és alkalmazása 2 70. A vegyi fegyverek általános jellemzői és felosztása 71. A mérgező harcanyagok élettani hatásai 72. A védekezés lehetőségei az ABV fegyverek hatásai ellen 3 73. Ismétlő foglalkozás 4. 5. TK. ELMÉLET: 17 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA

32 ELMÉLET: 6 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA
C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 6. TÁRGYKÖR Haditechnikai ismeretek Lecke száma Lecke címe Tanóra 74. Az AK-63D gépkarabély részei, működése és jellemző adatai 2 75. A 96M P9RC Parabellum pisztoly részei, működése és jellemző adatai 76. A 96M NF támadó kézigránát részei, működése és jellemző adatai 1 77. A 93M NF védő kézigránát részei, működése és jellemző adatai 78. A T–72 harckocsi jellemzése és fegyverzete 79. A BTR–80A gyalogsági harcjármű jellemzése és fegyverzete 80. A JAS–39 Gripen repülőgép jellemzői és technikai adatai 81. A MI–24D harci helikopter jellemzői és technikai adatai 82. Ismétlő foglalkozás ELMÉLET: 6 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA

33 ELMÉLET: 4 ÓRA GYAKORLAT: 12 ÓRA
C) FEJEZET ÁLTALÁNOS KATONAI ISMERETEK 7. TÁRGYKÖR Alaki felkészítés Lecke száma Lecke címe Tanóra 83. Az egyenruha története és szerepe a különböző korokban 2 84. Az alaki tevékenység kialakulása, jelentősége a katonák kiképzésében 1 85. Az alakiság fogalma, a katonai rend és fegyelem jelentősége 86. Alaki mozdulatok állóhelyben, egyénileg 87. Tiszteletadás, a jelentés és jelentkezés szabályai 88. A katonai kötelékek kialakulása és fejlődése 89. A raj sorakoztatása, mozgásmódok kötelékben 90. Katonai rendezvények 91. Ismétlő foglalkozás 92. Ismétlő foglalkozás a C) fejezet anyagából 93. Ellenőrző foglalkozás az C) fejezet anyagából ELMÉLET: 4 ÓRA GYAKORLAT: 12 ÓRA

34 ELMÉLET: 10 ÓRA D) FEJEZET A Magyar Köztársaság honvédelme,
szerződéses katonák a Magyar Honvédségben TÁRGYKÖR A honvédelem rendszere, a honvédelmi kötelezettségek tartalma, a Magyar Honvédség személyi állománya. Lecke száma Lecke címe Tanóra 94. A szabályozás szintjei, törvények, miniszteri rendeletek, helyi szabályzók 1 95. Az Alkotmány előírásai a honvédelemről, a minősített időszakok jellemzői 96. A honvédelem rendszerének felépítése, a védelmi bizottságok feladatai 97. A honvédelmi kötelezettségek tartalma 98. A Magyar Honvédség feladatai 99. A Magyar Honvédség személyi állományának összetétele, a jogviszony sajátosságai 100. A hivatásos és szerződéses jogviszony jellemzői 101. Az önkéntes tartalékos és a ZMNE ösztöndíjas hallgatói jogviszony jellemzői, létrejöttének és megszűnésének feltételei 102. Ismétlő foglalkozás 2 ELMÉLET: 10 ÓRA

35 ELMÉLET: 8 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA
D) FEJEZET A Magyar Köztársaság honvédelme, szerződéses katonák a Magyar Honvédségben 2. TÁRGYKÖR A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben Lecke száma Lecke címe Tanóra 103. A katonák feladatai és kötelességei 1 104. A katonai rendfokozatok 105. A szabályzat szerinti élet és a napirend 106. Az alegységszintű szolgálatok feladatai 107. A függelmi viszonyok tartalma, a parancs jellemzői 108. A katonai udvariasság szabályai 109. A katonák járandóságai, biztosításuk általános szabályai 110. A katonák elhelyezése 111. A katonák élelmezési ellátása 112. A katonák ruházati ellátása 113. A katonák illetménye 2 114. Ismétlő foglalkozás ELMÉLET: 8 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA

36 A Magyar Köztársaság honvédelme,
D) FEJEZET A Magyar Köztársaság honvédelme, szerződéses katonák a Magyar Honvédségben 3. TÁRGYKÖR Hadijogi alapismeretek Lecke száma Lecke címe Tanóra 115. A hágai és a genfi egyezmények létrejötte, tartalma 1 116. A harcos megkülönböztetése és jellemzői 117. A zsoldos, a kém és a terrorista jellemzői 118. A hadifoglyokkal való bánásmód szabályai 119. A polgári lakosság védelme 120. A hadviselés eszközeinek szabályozása 121. Háborús bűnök a II. világháború óta 122. Ismétlő foglalkozás 123. Ismétlő foglalkozás a D) fejezet anyagából 3 124. Ellenőrző foglalkozás a D) fejezet anyagából ELMÉLET: 12 ÓRA

37 EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK ELMÉLET: 2 ÓRA GYAKORLAT: 3 ÓRA
E) FEJEZET EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK 1. TÁRGYKÖR A sérültek kimentése Lecke száma Lecke címe Tanóra 125. Feladatok a baleseti helyszínen, a sérültek osztályozása 1 126. A sérültek kimentésének szabályai és sorrendje 127. A sérültek és betegek mozgatása, fektetési módjai 2 128. Ismétlő foglalkozás ELMÉLET: 2 ÓRA GYAKORLAT: 3 ÓRA

38 EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK ELMÉLET: 1 ÓRA GYAKORLAT: 4 ÓRA
E) FEJEZET EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK 2. TÁRGYKÖR Újraélesztés Lecke száma Lecke címe Tanóra 129. Az eszméletlen sérült vizsgálata 2 130. Az újraélesztés végrehajtása 131. Ismétlő foglalkozás 1 ELMÉLET: 1 ÓRA GYAKORLAT: 4 ÓRA

39 EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK ELMÉLET: 1 ÓRA GYAKORLAT: 3 ÓRA
E) FEJEZET EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK 3. TÁRGYKÖR Vérzéscsillapítás Lecke száma Lecke címe Tanóra 132. Az artériás vérzés ellátása 1 133. A vénás vérzés ellátása 134. Törések és ízületi sérülések ellátása 135. Ismétlő foglalkozás ELMÉLET: 1 ÓRA GYAKORLAT: 3 ÓRA

40 EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK ELMÉLET: 1 ÓRA GYAKORLAT: 3 ÓRA
E) FEJEZET EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK 4. TÁRGYKÖR Harctéri ellátás Lecke száma Lecke címe Tanóra 136. A sérült katonák NATO elvek szerinti harctéri ellátása 1 137. Ismétlő foglalkozás az E) fejezet anyagából 2 138. Ellenőrző foglalkozás az E) fejezet anyagából ELMÉLET: 1 ÓRA GYAKORLAT: 3 ÓRA

41 ELMÉLET: 121 ÓRA (61%) GYAKORLAT: 77 ÓRA (39%)
ÖSSZES ÓRASZÁM ELMÉLET: 121 ÓRA (61%) GYAKORLAT: 77 ÓRA (39%) A) FEJEZET ELMÉLET: 26 ÓRA GYAKORLAT: 10 ÓRA B) FEJEZET ELMÉLET: 18 ÓRA GYAKORLAT: 18 ÓRA C) FEJEZET ELMÉLET: 42 ÓRA GYAKORLAT: 30 ÓRA D) FEJEZET ELMÉLET: 30 ÓRA GYAKORLAT: 6 ÓRA E) FEJEZET ELMÉLET: 5 ÓRA GYAKORLAT: 13 ÓRA EBBŐL A DIÁKOK GYAKORLÁSA ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY ALAKI: TEREPTAN: EÜ: ÖSSZ: 43 ÓRA

42 A TANKÖNYV

43 A KÉSZÍTÉSKOR ALKALMAZOTT TANÍTÁSI STRATÉGIÁK
A TANKÖNYV A KÉSZÍTÉSKOR ALKALMAZOTT TANÍTÁSI STRATÉGIÁK a hasonlóságok és különbségek bemutatása, azonosítása és kerestetése; a lényeges információk kiemelése és összefoglalása; rendszeres ismétlés és megerősítés; otthoni feladatadás és gyakorlás; vizuális ismeretforrások alkalmazása; kooperatív tanulásszervezés; a tanulási célok és követelmények előzetes meghatározása; a lényegre történő orientáció kérdések segítségével. TANKÖNYVRENDELÉS: ZRÍNYI MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓS Kft. Kenderes Magdi Telefon:

44 TANKÖNYV - ADATOK 422 oldal 5 fejezet 20 tárgykör 138 lecke
304 illusztráció 111 (339 oldal) új ismeretet feldolgozó lecke 355 db feladat 92 db közvetlenül illusztrációhoz tartozó feladat 141 db illusztrációhoz tartozó egyéb feladat 18 tárgyköröket záró ismétlő foglalkozás 5 fejezetet záró ismétlő foglalkozás 5 fejezetet záró ellenőrző foglalkozás tankönyvvé nyilvánítás: 2009. december 21. HM szám

45 TANKÖNYV – A LECKÉK FELÉPÍTÉSE
Bevezető: A lecke tartalmának bemutatása kérdések formájában. Indító feladat: amely ráhangolja a tanulókat az új témára, és alkalmas arra, hogy előhívja az előzetes ismereteiket a témával kapcsolatban. Problémafelvetés: Egy példán keresztül annak bemutatása, hogy milyen problémák megoldásához és megértéséhez szükségesek azok az ismeretek, amikről a leckében szó lesz. Ismeretadás: az új ismeretanyag jellemzői az alcímekkel tagolt tartalom, logikusan felépülő ismeretelemek, érthető szövegezés, képek, ábrák, térképek alkalmazása a hozzájuk kacsolódó kérdésekkel és feladatokkal. Alkalmazás: egyéni és csoportos feladatok, amelyek a tanultak alkalmazását vagy továbbgondolását igénylik. Összefoglalás: A lényeg megismétlése rövid pontokba szedve.

46 A TANKÖNYV LECKÉINEK ÖSSZEFÜGGÉSEI
Az leckék egy logikai láncra vannak „felfűzve”. Az egyes leckék új ismeretanyagai a már megtanult ismeretekre épülnek. Továbbá a leckék feladatai folyamatosan hivatkoznak a már tanultakra, sok esetben konkrét ismétlő feladatokat határoznak meg a diákok számára. AZ EGYES TÁRGYKÖRÖK ÉS FEJEZETEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK „A” FEJEZET LECKE elhelyezi hazánkat a világban, megérteti, hogy miért fontos a honvédelem, ezen belül mi a Magyar Honvédség szerepe LECKE a katonai terminológia, alapfogalmak megismerése, ezen leckék anyagát az lecke alapozza meg, LECKE a modern hadviselésről szól, ehhez már szükséges az leckék ismeretanyaga. „B” FEJEZET LECKE elsajátításához kellenek a leckékben megismert fogalmak LECKE anyagának elsajátításához szükséges a leckék anyaga.

47 A TANKÖNYV LECKÉINEK ÖSSZEFÜGGÉSEI
„C” FEJEZET LECKE anyagát (harcászat) a leckék alapozzák meg LECKE anyagát (béketámogatás) az leckék alapozzák meg LECKE anyaga (lőkiképzés, túlélés) önálló ismeretanyag LECKE anyagát (ABV ismeretek) az leckék alapozzák meg LECKE anyaga (haditechnika) önálló ismeretanyag LECKE anyagát (alaki) a leckék alapozzák meg. „D” FEJEZET LECKE (honvédelmi szabályzók) anyagának az elvárható szinten történő elsajátításához szükségesek a történelmi előtanulmányok LECKE anyaga (a katonák napi élete) önálló ismeretanyag, de akkor hatékony az oktatás, ha ekkorra már vannak ismereteik a Magyar Honvédségről LECKE anyagának (hadijog) elsajátításához szükséges ismerni a XX. század második felének történelmét, szükséges hozzá az 1-11, az lecke. „E” FEJEZET LECKE (egészségügyi ismeretek) önálló ismeretanyag LECKE (harctéri ellátás) szükségesek az „A” és a „C” fejezet ismeretei. A gyakorlati foglalkozások blokkosításához kellő körültekintéssel az egyes fejezeteken belül az elméleti leckék oktatásának sorrendjén lehet változtatni.

48 A TANÁRI KÉZIKÖNYV

49 TANÁRI KÉZIKÖNYV - FELÉPÍTÉS
ÓRAELOSZTÁS KERETTANTERV ÁLTALÁNOS ÉS RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK DVD MELLÉKLET

50 TANÁRI KÉZIKÖNYV – DVD MELLÉKLET
MÓDSZERTAN 51 FEJEZET OLDAL KÉPEK A TANKÖNYV ILLUSZTRÁCIÓI EGYENKÉNT KIVETÍTHETŐ FORMÁBAN DIASOROZATOK 49 TÉMAKÖRBEN ÖSSZESEN 1182 DB FÉNYKÉP

51 TANÁRI KÉZIKÖNYV – MÓDSZERTAN
A tárgykörhöz tartozó leckék címei és óraszámai A tematikai egység feldolgozása során elérendő célok A feldolgozáshoz alkalmas ismerethordozók A feldolgozás során javasolt tanári tevékenység A feldolgozás során javasolt tanulói tevékenység A tematikai egységhez tartozó javasolt értékelési feladatok

52 A KVÍZ

53 KVÍZ TÁRGYKÖR KÉRDÉS (DB) 1. TK. 127 2. TK. 95 3. TK. 117 4. TK. 61
137 6. TK. 100 7. TK. 42 8. TK. 63 9. TK. 23 10. TK. 50 TÁRGYKÖR KÉRDÉS (DB) 11. TK. 100 12. TK. 70 13. TK. 14. TK. 15. TK. 130 16. TK. 17. TK. 18. TK. 19. TK. 20. TK. 60 ÖSSZESEN 1745

54 KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

55 RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK 40/2002.(V.24.) OM rendelet
ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. számú melléklet Középszinten: írásbeli, szóbeli Emelt szinten: írásbeli, szóbeli RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK 40/2002.(V.24.) OM rendelet

56 A középszintű vizsgán a diákoknak az egyszerűbb ismeretszerzési eljárásokról, a rendszerezés és alkalmazás alapvető formáiról kell számot adniuk. A vizsgakövetelményekben megfogalmazott témakörök lényegi ismeretanyagának reprodukálása, a fontosabb összefüggések felismerése, a katonai terminológia használata, a gyakorlati ismeretek elsajátítása és az érettségin történő alkalmazása a követelmény. Az emelt szintű vizsga elsősorban a katonai felsőoktatásba készülő diákok képességeit és ismereteit vizsgálja, ahol a vizsgázótól a középszintű követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezőkészséget, összetettebb összehasonlítási és elemzési szempontokat követel meg, valamint a tények és az adatok tágabb körét kéri számon.

57 II. A VIZSGA LEÍRÁSA - A vizsga részei
Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 30 perc 100 pont 50 pont

58 térkép és tereptani alap- egészségügyi ismeretek
KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 120 perc 15 perc Feladatlap megoldása „A” altétel térkép és tereptani alap- ismeretek „B” altétel alaki „C” altétel egészségügyi ismeretek 20 pont 15 pont 100 pont 50 pont

59 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA - TÉMAKÖRÖK
írásbeli szóbeli 1. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete X 2. A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek 3. A modern háborúk jellemzői, különleges egységek 4. Térkép- és tereptani alapismeretek 5. Általános katonai ismeretek 6. Alaki ismeretek 7. A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek 8. Hadijogi alapismeretek 9. A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 10. Egészségügyi ismeretek

60 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA – ÍRÁSBELI FELADATLAP
Témakörök Megoszlás aránya (db) A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete 3-4 A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek A modern háborúk jellemzői, különleges egységek 2-2 Térkép- és tereptani alapismeretek Általános katonai ismeretek 5-7 A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek 2-4 Hadijogi alapismeretek A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben Egészségügyi ismeretek 2-3

61 EMELT SZINTŰ VIZSGA FELÉPÍTÉS
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 240 perc 30 perc I. Feladatsor II. Feladatsor „A” feladat egy téma összefüggő kifejtése megadott szempontok alapján „B” feladat alaki ismeretek vagy térkép- és tereptani alapismeretek „C” feladat egészségügyi ismeretek 80 perc 160 perc 40 pont 60 pont 20 pont 15 pont 100 pont 50 pont

62 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. FELADATSOR FELÉPÍTÉS
Fsz Témakörök Emelt szint írásbeli szóbeli 1. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete X 2. A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek 3. A modern háborúk jellemzői, különleges egységek 4. Térkép- és tereptani alapismeretek 5. Általános katonai ismeretek 6. Alaki ismeretek 7. A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek 8. Hadijogi alapismeretek 9. A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 10. Egészségügyi ismeretek

63 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK
Megoszlás aránya (db) A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezete 3-4 A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek 2-4 A modern háborúk jellemzői, különleges egységek 1-2 Térkép- és tereptani alapismeretek Általános katonai ismeretek 4-6 A honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek 2-3 Hadijogi alapismeretek A szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben Egészségügyi ismeretek

64 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA II. FELADATSOR
2 hosszú szöveges, elemző, 2 rövid szöveges, problémamegoldó, valamint 2 tájékozódással kapcsolatos feladatot kell megoldani. A 2 hosszú szöveges, elemző feladat: forrásanyag nélkül soros szövegben (kb szóban) egy fogalom vagy kérdés kifejtése a megadott terjedelemben, szempontok segítségével. A feladatokra maximálisan pont adható. A 2 rövid kifejtendő feladat: egy szöveges, problémamegoldó feladat. Megadott forrás (szöveges, képi) felhasználásával kell néhány mondatban, 9-10 sorban kb szóban megoldani a kitűzött feladatot. A feladatokra maximálisan pont adható. A 2 tájékozódással kapcsolatos feladat: térképen végrehajtott konkrét szerkesztési feladatot jelent. Ez lehet egy adott pont koordinátája, adott pont azonosító adatai, egy megadott tereptárgy vagy pont azonosítása a térképen, a terepi tájékozódással kapcsolatos térképi szerkesztési feladat. A feladatokra maximálisan 5-5 pont adható.

65 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA II. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK A) FEJEZET
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai környezetének változása a II. világháború óta napjainkig A Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának főbb elemei, jellemző vonásai Hazánk Nemzeti Katonai Stratégiájának fontosabb elemei A Magyar Köztársaság biztonsági helyzetének változása a NATO-ba történt belépésünk óta Az Európai Uniós tagság hatása a Magyar Köztársaság biztonsági helyzetére A NATO létrejöttének történelmi körülményei A NATO-doktrínák kidolgozásának történelmi háttere, hatásuk a világpolitikai helyzetre A NATO feladatrendszerének változása a kétpólusú világrend megszűnése után A NATO válasza a XXI. század biztonságpolitikai kihívásaira Az Európai Unió kialakulásának folyamata, az integráció lépcsőfokai Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának szükségessége és jellemzői Az ENSZ tevékenysége a világ válságövezeteiben 1945 óta Az ENSZ első generációs béketámogató műveleteinek kialakulása, jellemzői Az ENSZ második generációs béketámogató műveleteinek kialakulása, jellemzői Az ENSZ harmadik generációs béketámogató műveleteinek kialakulása, jellemzői A Magyar Honvédség béketámogató tevékenységének története A Magyar Honvédség aktuális külföldi misszióinak feladatai és jellemzése A Magyar Honvédség felépítése, haderőnemeinek jellemzői A globalizáció és a modern hadviselés kapcsolata

66 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA II. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK B) FEJEZET
A terep- és tájtípusok jellemzői, hatásuk elemzése a katonai tevékenységekre Egy adott pont UTM koordinátájának meghatározása Egy adott pont földrajzi koordinátájának meghatározása Egy adott pont MGRS azonosítójának meghatározása Egy adott pont GEOREF azonosítójának meghatározása Az IMW szelvényezési rendszer jellemzése A földrajzi, a mágneses és a hálózati északi irányok összefüggései Tájékozódási módszerek a terepen A GPS alapú tájékozódás elve EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA II. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK C) FEJEZET A béketámogató eljárások rendszere az 1992-es ENSZ főtitkári jelentés alapján Az egyes békefenntartó eljárásmódok bemutatása A katonákat érhető rendkívüli helyzetek rendszere A túlélés érdekében szükséges teendők bemutatása A nukleáris fegyverek jellemzői, alkalmazásának hatásai A vegyi fegyverek csoportosítása és jellemzése A biológiai fegyverek csoportosítása és jellemzése Az alaki tevékenység kialakulása, az alakiság jelentősége a katonai fegyelem fenntartásában

67 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA II. FELADATSOR TÉMAKÖRÖK D) FEJEZET
A Magyar Köztársaság honvédelmét meghatározó jogszabályok A minősített időszakok elrendelésének feltételei, az egyes minősített időszakok jellemzői A honvédelmi kötelezettségek rendszere, tartalma A honvédelem rendszerének irányítása minősített időszakokban A Honvédelmi Tanács összetétele és feladatai A genfi egyezmények létrejöttének körülményei, fontosabb elemei A hágai egyezmények létrejöttének körülményei, fontosabb elemei KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT SZÓBELI VIZSGA ANYAGSZÜKSÉGLETE ALAKI ISMERETEK: NEM KELL SEGÉDANYAG TÉRKÉP ÉS TEREPTANI ISMERETEK: A SZÜKSÉGES TÉRKÉPSZELVÉNYEK A TÉTELEKHEZ MELLÉKELVE LESZNEK EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK: KÖTSZER

68 A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉS AZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI I
A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉS AZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI I. FELADATSOR LEHETSÉGES FELADATTÍPUSAI rövid választ igénylő, nyitott kérdések, feleletválasztás, ahol legalább négy válaszlehetőség van, hiányos szöveg kiegészítése, szavak, kifejezések pótlása, képek alapján feltett kérdésekre rövid válaszadás, képeken lévő információk felismerése, hamis és igaz állítások kiválasztása, fogalmak felismerése, hibásan leírt fogalmak kiválasztása, ábrák, vázlatok kiegészítése vagy felismerése, egymáshoz rendelés, például: képek, események, összekevert bekezdések sorrendbe rakása, vélemények, kijelentések, események személyekhez kapcsolása, csoportosítás megadott kategóriák szerint stb.

69 MINTAFELADAT - EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI II. FELADATSOR
HOSSZÚ SZÖVEGES, ELEMZŐ 1. FELADAT Mutassa be a NATO történetének fontosabb állomásait, reagálását a biztonsági környezet változásaira! A feladat megoldásakor vegye figyelembe az alábbi szempontokat! a tömeges megtorlás stratégiája a rugalmas reagálás stratégiája a válságkezelés stratégiája az „out of area” missziók a szeptember 11-i terrortámadás hatása HOSSZÚ SZÖVEGES, ELEMZŐ 2. FELADAT Jellemezze az atomrobbanás pusztító tényezőit! A feladat megoldásakor vegye figyelembe az alábbi szempontokat! a hő- és fénysugárzás a lökő-szívó hatás (detonáció), vagyis a légköri hullám az áthatoló (kezdeti) radioaktív sugárzás az elektromágneses impulzus a visszamaradó radioaktív sugárzás

70 MINTAFELADAT - EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI II. FELADATSOR
RÖVID SZÖVEGES, PROBLÉMAMEGOLDÓ 1. FELADAT Mi az összefüggés a jelvény és a két kifejezés között? Jellemezze a hozzájuk kapcsolódó feladatot! Villaggio Italia Pec RÖVID SZÖVEGES, PROBLÉMAMEGOLDÓ 2. FELADAT Mutassa be a Nemzetközi Törvényszék létrejöttének körülményeit és feladatait! MINTAFELADAT - EMELT SZINTŰ SZÓBELI „A” FELADAT Ismertesse a Magyar Honvédség tényleges állományát! Melyek a hivatásos és az önkéntes tartalékos jogviszony fontosabb jellemzői?

71 MINTAFELADAT - EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI II. FELADATSOR
TÁJÉKOZÓDÁSSAL KAPCSOLATOS FELADAT MAGYARÁZZA MEG A KÉPEN LÁTHATÓ TÉRKÉPSZELVÉNYEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEKET! MIT JELENTENEK A KÉPEN LÁTHATÓ UTM KOORDINÁTA ADATAI?

72 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "„A hazáért mindhalálig” BALATONKENESE FEBRUÁR 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések