Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Városmarketing Stratégia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Városmarketing Stratégia"— Előadás másolata:

1 Városmarketing Stratégia
Nagy Judit – Ongjerth Richárd Városmarketing Stratégia City Co-operation Projekt Szentgotthárd, február

2 Mi is az? Marketing: a társadalmi igények megismerésének és azok legjobb kielégítési módjának megtalálása (Nemzeti Alaptanterv, 1997) – nem csak az értékesítés, hanem a gyártás előkészítésének is eszköze Stratégia: a célok, és a hozzájuk vezető út együttes megtervezése Tervezés: a jövőbeli cselekvések útmutatója – más, mint a prognózis!

3 Város/településmarketing
A városmarketing a városfejlesztés egyik legfontosabb eszköze. Olyan folyamatos, ciklikusan ismétlődő szakaszokból álló tevékenységsor, amely egy város - szélesebb értelemben egy település, vagy térség - léptékében tervezi és fejleszti tovább hatékony, a társadalmi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat. (Wikipédia) Sajátossága: a különféle szerepek gyakran egybeesnek – a termelő egyben értékesítő, sőt vásárló is.

4 A településtervezés alapjai
Fejlesztési tervezés: időtávtól függően: hosszútávú koncepció év, középtávú program 5-10 év, rövidtáv 1-3 év – minél távolabb, annál nagyvonalúbb Rendezési tervek: településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv Egységes koncepció – ágazati programok Oda-vissza hatások

5 Belső és külső marketing
Belső marketing: az adott településen élők igényeit feltáró, legjobb kielégítésüket megtervező és megvalósító folyamat Külső marketing: a településen kívül élők megnyerését (pl. turistaként, befektetőként) célzó igényfeltáró, kielégítésüket megtervező és megvalósító folyamat

6 Részterületek Helyszínmarketing Belvárosmarketing (Citymarketing)
Városrészmarketing Turizmusmarketing Közigazgatási marketing  Kommunális marketing

7 Jellegzetes célcsoportok
Belső marketing Helyi lakosság Idősek, fiatalok, vállalkozók, sportbarátok, lokálpatrióták, környezetvédők, bélyeggyűjtők, fúvószenészek, stb. Ide ingázók, átmenetileg itt lakók (pl. egyetemisták) Külső marketing Turisták Befektetők

8 Fizikai Testi Alapigény Maslow emberi igény-hierarchia piramisa
Ki mit vár? Ön- meg- valósítás Érvényesülés Tisztelet, Státusz, Elismerés, Személyiség Szociális Igény Kapcsolat, Társadalom, Barátság, Szerelem Biztonság Igény Munkahely, Védelem, Félelem Nélküli Közérzet A Kockázat, Veszély Utálata Fizikai Testi Alapigény Ön- és Fajfenntartás, Élelem, Fedél/Lakás, Ruházat, Meleg, Nyugalom/Mozgás Maslow emberi igény-hierarchia piramisa Virtuális és tényleges célok célcsoportonként Maslow

9 A stratégia lépései Célok kitűzése (átfogó cél, tervezet)
Helyzetkép, eszközök számbavétele Helyzetértékelés (SWOT, mindig viszonylagos!) Átfogó célrendszer kialakítása Részletek megtervezése Megvalósítás Monitoring (és újra kezdődik)

10 Átfogó célok (a termék)
Ezzel kezdünk! (előzetes célként, amihez a helyzetfeltáró és –értékelő munkát viszonyítjuk) A település sokszínű termék A közös nevező – eszköz a partnerség építésére

11 Saját adottságok Szervezeti adottságok
Társadalmi: pl. iskolai végzettség, foglalkozás, kor szerinti megoszlások Gazdasági:foglalkoztatottság, cégstruktúra cégformák szerint, jellemző gazdasági tevékenységek – tercier, kvaterner – kreatív ipar, kultúra, mint vonzerő másoknak – ok a büszkeségre Környezeti:értékek és gyenge pontok – szektorok Intézményi: szolgáltatási minőség – a lényeg az ott élőknek – célcsoport-specifikus Infrastrukturális: szolgáltatási minőség – a lényeg az ott élőknek – célcsoport-specifikus

12 Helyzetkép, helyzetelemzés
Saját adottságok Szervezet: mennyiség, minőség „Vevőanalízis” (kulcs-célcsoportonként, belső-külső) Számuk Elhelyezkedésük Preferenciáik Termékhasználatuk Döntéshozatali jellemzőik Egyéb sajátosságok

13 Potenciális partnerek
Az „anyagellátás” területén Közhatalmi beruházók (kormányzati szervek, más önkormányzatok, és azok vállalatai, intézményei Magánfejlesztők (ingatlanfejlesztők, gazdasági szereplők, stb.) Az „értékesítés” területén Közvetítők – pl. ingatlanügynökök Turisztikai marketingcégek A működés területén Intézményműködtetők, más szolgáltatók, kereskedők, stb. Mindenki lehet partner!

14 Makrokörnyezeti elemzés
Politikai helyzet: a kiegyensúlyozott hatalomgyakorlás bizalomerősítő Gazdasági tényezők: milyenek a viszonyok? milyenek a többiek? ki van már ott? Társadalmi tényezők: munkaerő, képzettség, befogadóképesség, tolerancia Technológiai tényezők: mink van, mire támaszkodhatunk?

15 A lehetséges (átfogó) stratégiák
Változatok a fejlesztési irányokra: 0 változat – do nothing! További legalább két változat, amelyek irányukban, vagy mértékükben világosan különböznek Négynél több már túlzás! Az eredmény rendszerint a megvitatott változatok keveréke A legfontosabb elemeikkel, indikátorokkal jellemezzük, és el is nevezzük őket, csak a kiválasztottat részletezzük!

16 Részletek „Termékcsalád” a különféle fontos célcsoportok számára, összehangolt, de különböző elemekkel, arculattal, szlogennel, eseményekkel, kommunikációval, stb. Az összehangoltság hitelessé tesz, szinergiát biztosít! „Termékfejlesztés”: véget nem érő folyamat „Garancia”: ügyfélszolgálat, infopontok, honlapok, stb. – élő kapcsolatok! „Csomagolás”: arculatok rendszere – nem címer!

17 Árstratégia Közvetlen: pl. adók, bérleti díjak, eladási árak
Közvetett: alátámasztott pozicionálás a partnerek felé, szükség esetén szabályozási háttérrel Kedvezmények köre, mértéke: beruházáshoz és működéshez

18 Disztribúció Az információk eljuttatása az potenciális partnerekhez
Hirdetések Konferenciák Kiállítások Sajtómunka „Ügynökhálózat” (ITDH is)

19 Promóció Promóciós célok megfogalmazása
Reklám: Melyik célcsoportnak, hogyan, mennyiért? PR-közkapcsolatok: a közbeszéd alakítása informálással Promóciós kampányok: a célcsoporthoz igazodva

20 Rövid távú cselekvések
Azonnali lépések Az első projektek beindítása – munkafolyamatok generálása Költségek és bevételek Megtérülési pontok kitűzése

21 Köszönöm a figyelmet! Nagy Judit Ongjerth Richárd BGF
Telefon: Ongjerth Richárd Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. Telefon:

22 Feladat-vázlat: Marketing stratégia a település turisztikai fejlesztéséhez
Átfogó cél („vállalati cél”) Saját adottságok Külső adottságok: versenytársak, célcsoportok Helyzetkép, -értékelés: SWOT Célrendszer: Átfogó cél, szektoriális részcélok, prioritás-tengelyek Termékek, termékcsomagok Árazás, disztribúció, promóció


Letölteni ppt "Városmarketing Stratégia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések