Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IMED-KOMM EU Interkulturális orvosi kommunikáció Európában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IMED-KOMM EU Interkulturális orvosi kommunikáció Európában"— Előadás másolata:

1 IMED-KOMM EU Interkulturális orvosi kommunikáció Európában
Huszti Judit―Wéber Katalin IMED-KOMM EU Interkulturális orvosi kommunikáció Európában Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság 2012. október – szeptember

2 Two senior doctors demand urgent action
Mail ONLINE 12 January 2012 Incompetent foreign doctors who can't speak English are putting NHS patients at risk Two senior doctors demand urgent action Dr Ubani had had an application to work in the UK rejected by the NHS in Leeds because of inadequate English. But he later got approval in Cornwall after they did not test his language skills.

3 Mail ONLINE 6 April 2010 Revealed: Hospital has staff from 70 countries as nurses who don't even understand 'nil by mouth' forced to take English lessons

4 Fein, Esther B. 1997. Language Barriers Are Hindering Health Care
Fein, Esther B Language Barriers Are Hindering Health Care. The New York Times, November 23, 1997. The High Costs of Language Barriers in Medical Malpractice, University of California, Berkeley Kelvin Quan, Jessica Lynch Language Barriers in Health Care. Journal of General Internal Medicine, 22(2), 281—282, Marchione, Marilynn. (2003, January 6). Language linked to medical mistakes: Study at Boston clinic Quan, Kelvin – Lynch, Jessica The High Costs of Language Barriers in Medical Malpractice. University of California, Berkeley. Saha, Somnath – Fernandez, Alicia Language Barriers in Health Care. Journal of General Internal Medicine, 22(2): 281–282.

5 mit Deutschproblemen gründen.“
Bild – Zeitung Mangelnde Deutschkenntnisse von ausländischen Ärzten führen nach Ansicht von Patientenschützern häufig zu Behandlungsfehlern. “ Wir schätzen, dass sich 20 Prozent aller ärztlichen Behandlungsfehler auf Verständigungsschwierigkeiten zwischen Patienten und ausländischen Ärzten mit Deutschproblemen gründen.“ Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch

6 F.A.Z. vom  ·  Deutschland braucht Ärzte. Doch mit Bewerbern aus dem Ausland gibt es Probleme: sprachliche, manchmal auch medizinische.

7 Immer mehr Behandlungsfehler wegen Sprachproblemen
Immer mehr Behandlungsfehler wegen Sprachproblemen. Ausländische Ärzte sollen zum Deutsch-Test – Bild

8 Naturheilkunde — Naturheilverfahren 02.01.2013
Ärztekammer: Kaum Deutschkenntnisse der Ärzte Deutsch-Defizite von Ärzten an Kliniken Immer weniger Ärzte mit ausreichenden Sprachkenntnissen an Kliniken

9 A bérpolitikai intézkedések hatására kicsit gyengült a tendencia
Intenzív orvos- és nővérelvándorlás Magyarországról (Németország, Ausztria) A bérpolitikai intézkedések hatására kicsit gyengült a tendencia Az egészségügyi ellátás minőségi romlása (jelen állapot), majd összeomlása prognosztizálható

10

11 „A migráció már olyan méretű, mintha senki sem kapna diplomát.”
EEKH (2012) havonta száz orvos távozik Magyarországról a frissen végzettek csaknem harmada már munkába sem áll Magyarországon a gyakorló orvosok közül már 2010-ben is többen mentek nyugdíjba vagy haltak meg, mint ahány frissen végzett a helyükre került 2006–2010 között négyezerrel csökkent a hazai orvosok száma „A migráció már olyan méretű, mintha senki sem kapna diplomát.”

12 A projekt várható eredményei
öt összekapcsolt interaktív honlap kézikönyvek (how to use) programozott és osztálytermi feladatok (what) videók hangfelvételek kvíz, online kérdőívek szaknyelvi nyelvvizsga (próbavizsga, szintfelmérő)

13 PROJEKTPARTNEREK Institut für Interkulturelle Kommunikation IIK – Ansbach Медицински университет Параскев Стоянов – Варна E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie – Nitra Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích PTE Idegen Nyelvi Titkárság – Pécs

14 A projekt magyar munkatársai PTE ÁOK Családorvostani Intézet
hat feladatíró két programozó egy weblapszerkesztő PTE ÁOK Családorvostani Intézet (kilenc orvos – háziorvos, házi gyermekorvos, sebész, aneszteziológus, palliatív szakorvos) ______________ Egyéb partnerek: pl. Literatura Medica Kiadó (

15 Alapelvek egységes elveken alapuló blended learning módszerű, feladatközpontú tananyag külföldi orvosoknak és orvostanhallgatóknak 12 tematikus egység programozott és tantermi feladatokkal – minden egységben 2-3 altémával

16 KER B2+/C1 szint („ismeretlen helyzetekben”)
Nyelvi szint: KER B2+/C1 szint („ismeretlen helyzetekben”) a négy nyelvi készség a programozott és az osztálytermi közegben a speciális kommunikációban szükséges részkompetenciákra is kiterjed pl.: helyesírás, kiejtés, B2+/C1 szinteken releváns nyelvtan, idiomatikus nyelvhasználat

17 Szükséglet- és tartalomelemzés
az orvostudomány körülhatárolhatósága szakirodalmi háttér tananyagelemzés terepmunka közös tematika (megosztott alaptémák, tematikai súlypontok) specifikus MID-ismeretek

18 Orvosi szaknyelvi tematika
5. DIAGNÓZIS, KEZELÉSEK 5.1. Kommunikáció a beteggel (Tartalmi súlypontok: a vizsgálati eredmények és a laborleletek közlése/elmagyarázása, jó/rossz hírek közlése, a kezelési terv elmagyarázása, utasítások, viselkedési módok megfogalmazása, megértést tanúsítani a félelmekkel szemben) 5.2. Kommunikáció az ápoló személyzettel (Tartalmi súlypontok: utasítások adása az ápoláshoz) 5.3. Kommunikáció kollégákkal (Tartalmi súlypontok: a kezelési terv megbeszélése, a rizikófaktorok megvitatása) 6. MŰTÉT 6.1. Előkészítő megbeszélés (Tartalmi súlypontok: az eljárás elmagyarázása, felvilágosítás kritikus mérlegelésnél, írásos beleegyezés kérése, a félelemérzet kezelése) Írásos dokumentáció: Altatási jegyzőkönyv 6.2. A műtét lezajlása (Tartalmi súlypontok: utasítások adása, az utasítások fogadása) 6.3. Átadás műtét után (Tartalmi súlypontok: írásos dokumentáció: műtéti jegyzőkönyv, megfigyelési napló/ ív) 6.4. Műtét utáni vizit 7. GYÓGYSZERELÉS

19 Orvosi nyelvhasználatban tipikus tevékenységek meghatározása (pl
Orvosi nyelvhasználatban tipikus tevékenységek meghatározása (pl. betegvizsgálat, konzílium stb.) Orvosi kommunikációban használatos műfajok (szövegtípusok) meghatározása (pl. anamnézis-felvétel, nyomtatványok stb.) Orvosi kommunikációban használatos beszéd- és írásformák (pl. utasítások adása, rövidítések), ill. beszéd- és írásmódok (pl. személyközi, deszkriptív, szóhasználat (pl. orvosi latin)meghatározása

20 Célcsoport, célnyelv ismeretlen (nyelvi háttér, kultúra)
meglévő magyartudás nem ismert, de bejósolható orvosi diploma magyar orvosi protokoll magyar terminológia

21 E-tananyag – modalitás
Feladatok és közegek: kép-vizuális (pl. képek), auditív (hanganyagok), audiovizuális, (videók), verbális (pl. nyelvi, metanyelvi, metakommunikatív) Videofelvételek – 18 Hanganyagok – 6 Kvíz – 3 (pl. országismereti, orvosi-orvostörténeti)

22 Feladatok aránya kb. 120 Jelenlegi készültség: kb. 150 feladat
Programozott feladatok Osztálytermi feladatok kb. 40 kb. 120 Jelenlegi készültség: kb. 150 feladat További 25 szerkesztés, programozás alatt

23 Írásbeli szövegtípusok
absztrakt beutaló esetleírás kivonat kongresszusi jelentkezés köszönet szakmai segítségért meghívás szakmai összejövetelre szakmai támogató levél tudományos közlemény pályázat utasítás űrlap tudományos ismeretterjesztő cikk hirdetés jelentés használati utasítás eljárások leírása tanácsadás gyógyító eljárás leírása betegségleírás

24 Szóbeli szövegtípusok
(tudományos ismeretterjesztő) előadás anamnézis beszámoló esetismertetés interjú konzílium köszönet szakmai segítségért magyarázat tájékoztató tanácsadás utasítás

25 Készségalapú feladatok
Produktív (beszédgyakorlat, írás, tantermiek) Receptív: olvasás, hallás utáni értés (!) Nyelvi közvetítésre épülő feladat: ápolókhoz, hozzátartozókhoz, gyermekekhez intézett beszéd, műszakváltás, eset összefoglalása, betegstátusz-jelentés A tananyag elrendezése: tematikus (a készségmodulok szétosztva a tematikában)

26 Reprezentativitás (C1)
Mintavételek a C1 szintű szaknyelvből: nagy variabilitás Lexikálisan (szakmai) és grammatikailag is telített szövegek, idiomatikus Specifikus téma, részletgazdag kidolgozottság Autentikusság és szerkesztettség

27 Honlap további elemei Mellékletek
a magyar egészségügyi rendszer, jogszabályok, diplomák elismertetése, szakmai szervezetek emberi test, gyógyászati eszközök nyomtatványok orvosi ECL nyelvvizsga

28 Feladatközpontúság Változatosak Feldolgozható egységekre bontott
Gyakran diszkrétpontosak, de az önellenőrzés a programozott feladatoknál mindig biztosított Önálló munkát, különböző nyelvtudásúak tanulását is lehetővé teszi A feladat mint egység egy dologra összpontosít (pl. hallás utáni értés, pontos lexika, nyelvtan tudatosítása, beszédaktusokhoz kötött nyelvi formák)

29 Járóbeteg ellátás → 2.1. Aktuális anamnézis
2. feladat (programozott, önellenőrzés, visszacsatolás) audiovizuális szöveg autentikus gyermekorvosi kontroll (kétirányú orvosi beszéd: anya, gyermek, instrukciók: gyermekhez intézett beszéd, magyarázatok: felnőtt beszéd) kötött vagy teljesen idiomatikus kollokációk (tüszős mandulagyulladás, láztalan stb.)

30 Fizikai vizsgálat → 3.2. Kommunikáció az ápoló személyzettel
2. feladat (programozott) utasítás, felszólító mód, -t végű igék igék tárgyesettel/lokatívusszal

31 Szótár → 10.2. Gyógyászati anyagok
2. feladat (programozott) kórházi eszközök (speciális sebészollók) vizuális inputon és verbális megfelelőjén alapuló párosítás

32 Műszeres vizsgálat → 4.3. Kommunikáció kollégákkal a SOAP elv alapján
3. feladat, feladattípus: sorrendezett csoportosítás egy konkrét betegséghez (hólyaghurut) kapcsolódó könnyebb-nehezebb nyelvi fragmensek felismerése és a diagnózis-kezelés menetének részeihez illesztése szónál nagyobb fixált lexikális egységek a leírásban (pl. esetleíráskor, esetismertetéskor, betegátadáskor)

33 Fizikai vizsgálat → 3.1. Kommnikáció a beteggel
3.1/2. feladat Tantermi (nem programozott) feladat Metanyelvi: az orvosi kommunikáció gyakorlatában követendő nyelvi viselkedésminták tudatosítása

34 Járóbeteg ellátás → 2.1. Aktuális anamnézis
B. sor: tantermi feladat 1. feladat (nem diszkrétpontos) Megoldókulcs: a lehetséges jól formált minták megadásának egy módja

35 Kérdések Helyesírás: orvosi helyesírás
Regiszterek: gyermekhez intézett beszéd, zsargon, szleng (pl. rövidítések: „metes” beteg, „béefo”) Hivatalos nyelv (nem mindig célratörő, világos nyelvhasználat, terpeszkedő szerkezetek, nem mindig helyes magyarságú autentikus orvosi szövegek) Interkulturális elemek: nevek, társalgási mintázatok, nyelvi fordulatok, udvariassági formák

36 Huszti Judit Wéber Katalin


Letölteni ppt "IMED-KOMM EU Interkulturális orvosi kommunikáció Európában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések