Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miskolc, szeptember 24. Nyíregyháza, szeptember 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miskolc, szeptember 24. Nyíregyháza, szeptember 27."— Előadás másolata:

1 Miskolc, 2010. szeptember 24. Nyíregyháza, 2010. szeptember 27.
Tájékoztató Napok Miskolc, szeptember 24. Nyíregyháza, szeptember 27.

2 A Magyarország–Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program
Results of the first call for proposals within the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine Programme ENPI CBC Programme A Magyarország–Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program első pályázati felhívásának eredményei

3 Statistics 1: Applicants (Beneficiaries) by country per measure Statisztika 1: Pályázók (Kedvezményezett) országonként és intézkedésenként Priority 1. Promote economic and social development 2. Enhance environmental quality 4. Support people to people cooperation Total Measure Country 1.1 Harmonised development of tourism 1.2 Create better conditions for SMEs and business development 2.1 Environmental protection, sustainable use and management of natural resources 2.2 Emergency preparedness 4.1 Institutional cooperation 4.2 Small scale "People to people" cooperation HU 13 6 2 15 64 SK 4 3 1 5 22 RO 7 12 35 UA 27 28 16 31 8 39 26

4 Statistics 2: Partners (incl
Statistics 2: Partners (incl. Lead Partners) by country per measure Statisztika 2: Partnerek (beleértve a Kedvezményezetteket) országonként és intézkedésenként Priority 1. Promote economic and social development 2. Enhance environmental quality 4. Support people to people cooperation Total Measure Country 1.1 Harmonised development of tourism 1.2 Create better conditions for SMEs and business development 2.1 Environmental protection, sustainable use and management of natural resources 2.2 Emergency preparedness 4.1 Institutional cooperation 4.2 Small scale "People to people" cooperation HU 20 10 21 4 23 18 96 SK 11 6 8 1 14 9 49 RO 15 17 3 76 UA 28 16 31 39 26 148 74 40 77 99 63

5 Number of the applicants and partners per country
Submitted Selected Country Applicants Partners (incl. Applicants) HU 64 96 13 29 SK 22 49 11 23 RO 35 76 5 25 UA 27 148 18 Total 369 47 153

6

7

8

9 A Magyarország–Szlovákia-Románia-Ukrajna
Introducing the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine Programme ENPI CBC A Magyarország–Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program bemutatása

10 Programme area (participating regions) – A Programterület
Hungary: Szabolcs-Szatmár-Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén (a) Slovakia: Košický – Kassa Prešovský – Eperjes Romania: Maramures – Máramaros Satu-Mare – Szatmár Suceava (a) - Szucsava Ukraine: Zakarpatska – Kárpátalja Ivano–Frankivska Chernivetska (a)

11 Guidelines for the applicants/ General Info A Pályázati útmutató/ Általános információk
The call for the applicants was launched on the 24th of June, 2010 A Pályázati felhívás június 24-én jelent meg Time to prepare applications – 125 days A pályázatok előkészítésének időtartama – 125 nap Indicative budget of the call – 14,000,000 EUR A felhívás összege – EUR Deadline for the receipt: 26th of October, 2010 A pályázatok beérkezésének határideje: október 26. Language: ENGLISH! / A pályázat nyelve: ANGOL! A Pályázati útmutató magyar fordításának előkészítése folyamatban van…

12 Prioritás / Intézkedés
Minimum összeg (euró) Maximum összeg (euró) 1. Prioritás: Gazdasági és társadalmi fejlesztések támogatása 1.1 Összehangolt turizmusfejlesztés 1.2 Vállalkozásfejlesztés és a KKV-k körülményeinek javítása 2. Prioritás: A környezet minőségének javítása 2.1 Környezetvédelem, a természeti erőforrások fenntartható használata és menedzsmentje 2.2 Felkészülés a veszélyhelyzetek közös kezelésére 4. Prioritás: Emberek közötti együttműködés támogatása 4.1 Intézményi együttműködés 50.000 4.2 Emberek közötti kisléptékű együttműködés 25.000

13 Deviation from the previous programming period(s) Eltérések a korábbi programozási időszak(ok)hoz képest - Legal background – developing the external border of the EU - PRAG Lead Partner principle Beneficiary + Partners One Grant contract + partnership agreement Partner level control cooperation criteria Jogszabályi háttér – az EU külső határainak fejlesztése - PRAG Vezető Partner elv Kedvezményezett + partnerek Egy támogatási szerződés + partnerségi megállapodások Partner szintű ellenőrzés Együttműködési feltételek ERFA rendelet – ENPI jogszabályok: 1638/2006; 951/2007; 1605/2002; 2342/2002 és PRAG (EB külső akcióira vonatkozó szerződéses eljárásokról szóló Gyakorlati Útmutató) VEZETŐ PARTNER ELV: Egy közös projekt lesz, amelyben minden partner ugyanazon cél megvalósításáért fog tevékenykedni PA: a felek kötelezettségei, a szerződés időtartama, tevékenységek, a project koordinációja, felelősség, harmadik féllel való együttműködés Partner szintű ellenőrzés: szemben a korábbi projekt szintű ellenőrzéssel, hiszen minden partner külön országban tevékenykedik Együttműködési feltételek: közös projektfejlesztés, közös projektvégrehajtás, közös alkalmazottak, közös finanszírozás

14 Deviation from the previous programming period(s) Eltérések a korábbi programozási időszak(ok)hoz képest Előleg – 80%, 5%-os nemzeti társfinaszírozás (tagállam) 12 hónapos beszámolási időszak, 6 hónapos időközi előrehaladási jelentés beszerzés PRAG alapján, kivéve a tagállamokban A pályázati csomagot nem lehet módosítani Pre-financing – 80%, 5% national co-financing (MS) 12 month reporting period, 6 month interim information report - PRAG procurement rules applied except in the MS The application package can not be modified Special conditions: By derogation from Article 2.3 the paragraph shall be modified as follows: - interim report (consisting of both narrative and financial section) conforming to the model in Annex VI must accompany every request for payment; - interim report (consisting of both narrative and financial section) conforming to the model in Annex VI shall be submitted no later than 3 months after the end of each six month even in the absence of request for payment; - the final report shall be forwarded no later than 3 months after the implementation period as defined in Article 2 of the Special Conditions.

15 Partnership – Partnerség
Balanced: in any project at least Kiegyensúlyozott, minden projektben részt vesz legalább - 1 partner from EU – 1 tagállami partner - 1 from partner Ukraine – 1 ukrán partner - In case of adjoining regions – required partner from Slovakia or Hungary – szomszédos területek esetén szükséges bevonni szlovák vagy magyar partnert

16 Roles of partners – Partnerek szerepe
Lead Partner – Vezető Partner - Applicant – Pályázó - Signs grant contract – a támogatási szerződés aláírója - Responsible for overall project implementation – teljes felelősséggel bír a projektmegvalósításért Partners - Partnerek - Partnership statement in application – aláírja a pályázat részét képező partnerségi nyilatkozatot - Partnership agreement with Lead Partner – aláírja a partnerségi megállapodást a Vezető Partnerrel

17 Who else may be involved in project implementation További projektbe bevonható szereplők
Associates - Társult partnerek - Do not meet the eligibility criteria – Nem teljesítik a jogosultsági feltételeket - Must be mentioned in the application form – Pályázatban említendő - May not receive funding (except per diem and travel) – nem részesülhetnek támogatásban (kivéve napidíj és utazási költségek) - May play a real role in the action – valós szerepet játszhatnak Subcontractors – Alvállalkozók - For works, supplies, services – építés, áru-, szolgáltatás beszerzése - should not be mentioned in the application form (tendering procedure) – nem említendők a pályázatban (tenderezési eljárás)

18 Partnerségi megállapodás
Legal framework of projects – Jogi keretek Joint Managing Authority Joint Technical Secretariat Közös Irányító Hatóság Közös Technikai Titkárság Project Partner 1 Grant contract Támogatási szerződés Project Partner 2 Lead Partner (Beneficiary) Vezető Partner (Főkedvezményezett) Partnership agreement Partnerségi megállapodás Project Partner 3

19 Preparing a Project Budget in the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine
ENPI CBC Programme Projekt költségvetés készítése a Magyarország–Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Programban

20 Eligibility principles – Támogathatósági alapelvek
Must incurred during the implementation of the action and only after the date on which the grant is signed. A költségek kizárólag a támogatási szerződés aláírását követően és a projekt végrehajtási időszaka során merültek fel. Must be indicated in the estimated overall budget of the action A projekt tervezett költségvetésében feltüntetésre kerültek Must be necessary for the implementation of the action which is the subject of the grant A támogatás alapját képező projekt végrehajtásához szükségesek.

21 Eligibility principles – Támogathatósági alapelvek
It is real costs based on supporting documents! - dokumentumokkal alátámasztott tényleges kiadásokon alapulnak! must be incurred during the project period – a projekt végrehajtási időszaka során merültek fel identifiable and verifiable in terms of accounting – könyvelési bizonylatok alapján azonosíthatók és ellenőrizhetők must be reasonable and justified regarding economy and efficiency indokolt és jogos a gazdaságossági és az eredményességi kritériumokat illetően realistic and cost-effective budget!!!! reális és költséghatékony költségvetés!!!

22 Eligible direct costs/Elszámolható közvetlen költségek
Staff assigned to project (Human resources) – a projekten dolgozó alkalmazottak személyi költsége (emberi erőforrás költségek) Travel costs – utazási költségek Equipment and supplies – berendezések és szolgáltatások költségei Costs of consumables (office costs) – fogyóeszközök költségei (irodai) Subcontracted services – alvállalkozóknak fizetett kiadások Costs deriving from contract (communication, translations, evaluation) szerződéses kötelezettségek (kommunikáció, fordítás, értékelés)

23 Eligible direct costs/Elszámolható közvetlen költségek
Other costs – Egyéb költségek Contingency reserve to a maximum 5% of eligible costs - A tartalék összege nem haladhatja meg a projekt költségvetésében szereplő közvetlen költségek 5%-át Administrative overheads – lump sum not exceeding 7% of direct costs - A projekt érdekében felmerült költségek az elszámolható közvetlen költségek max. 7%-os arányában elszámolhatók (átalánydíjas módszerrel) Follow principle of transparency - keep records and make sure supporting documents are correct – Átláthatóság elvének követése – bizonylatok megőrzése és meggyőződés arról, hogy az alátámasztó dokumentumok hibátlanok

24 Co- financing – Társfinaszírozás
90% EC funds + 10% beneficiary, partner, associate 90% Közösségi finanszírozás + 10% kedvezményezett, partner, közreműködő szervezet

25 Budget of the action A projekt költségvetése
Costs (in EUR)3 - The budget shall be established in euro. Costs and unit rates are rounded to the nearest euro cent HR: csak alkalmazott 1.1 Salaries (gross salaries including social security charges and other related costs, local staff)4 – amennyiben részben foglalkoztatott az alkalmazott a projekten, akkor a no. of units résznél kell feltüntetni 1.3 Per diems for missions/travel5 per diem rates must not exceed the scales published by the E.C. Per diems cover accommodation, meals and local travel within the place of the mission and sundry expenses.

26 második pályázati felhívásához
General information for the second call for proposal to the Hungary–Slovakia-Romania-Ukraine Programme ENPI CBC Általános információk a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program második pályázati felhívásához Pályázati csomag tartalma -  Annex A: Grant application form          Annex B/Annex III: Budget for the action Annex C: Description of the services, equipment and works -  Annex D: List of the project team and CVs - Annex E: logframe matrix -  Annex F: Standard Grant Contract – Special Conditions - Annex G: Partnership Agreement -  Annex H: State Aid Guidelines Annex I: Eligible_applicants – RO – SK - Annex II: General Conditions applicable to EC-financed grant contracts for external actions Annex III/Annex B: Budget for the action -  Annex IV: Contract award procedures -  Annex V: Standard request for payment - Annex VI: Model interim and final report (narrative part) -  Annex VI: Model interim and final report (financial part) -  Annex VII: Model report on factual findings and ToR for expenditure verification - Annex VIII: Model financial guarantee - Legal Entity Sheet - Financial Identification Form

27 Application form its annexes and supporting documents
Part 2.2 of the Guidelines: “How to apply and the procedures to follow application form” Any error or major discrepancy may lead to the rejection of the application (budget) Hand-written applications will not be accepted Application Form contains: 1) Partnership Statement 2) Declaration by the Applicant Published annexes which have to be filled in: 1. Budget 2. Project team and CVs of the key permanent staff of applicant/partner which will be involved in the Action implementation 3. Logical Framework (only for the projects above 100,000 EUR)

28 Pályázati formanyomtatvány, mellékletei és alátámasztó dokumentumok
Guidelines 2.2: “How to apply and the procedures to follow application form” Pályázati formanyomtatvány tartalmazza: 1) Partnerségi nyilatkozat 2) Pályázói nyilatkozat Kötelezően kitöltendő mellékletek: 1. Költségvetés 2. A projektcsapat ismertetése a kulcs szereplők CV-jeinek csatolása (pályázó és partnerek részéről) 3. Logikai keretmátrix ( EUR felett)

29 Following supporting documents should be submitted together with the Application Form and its annexes: 1.The Statutes or articles of association of the applicant organisation 2.The Statutes or articles of association of each partner organisation 3.Copy of the Applicant’s latest accounts 4.Legal entity sheet (sample is provided) pay attention on the reference 5.Financial identification form (with the EURO account) (sample is provided) 6.The original specimen of signature of the legally authorized representative of the applicant organization issued by a notary public 7. External audit report for the last financial year available (if grant exceeds € 500,000) not for the P bodies 8. Declaration by the Hungarian Applicant and partner (regulation 181/2007)

30 A következő alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges a Pfny + mellékletein túl:
1. a Pályázó szervezet alapító okirata 2. minden egyes Partner szervezet alapító okirata 3. a Pályázó legutóbbi mérlegkimutatásának másolata 4. Szervezeti azonosító (minta adott) 5. Pénzügyi azonosító (EUR számla) (minta adott) 6. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány a Pályázó képviseletére feljogosított személy részéről 7. a legutóbbi pénzügyi évről külső ellenőri jelentés (500,000 € támogatási igény felett) – közintézmények számára nem követelmény 8. Magyar partner, pályázó nyilatkozata – 181/2007 tv.

31 In case of the investment type of the Project the following documents should be additionally submitted: 9. Feasibility study 10. Environmental impact assessment 11. Building permission 12. Proof of ownership, trusteeship, rental or right of common of land/buildings 13. Project technical documentation (for example construction plan submitted for the building permit or, in case the works activity is not subject to permission, the technical description; diagrammatical plan and/or the general plan of the building site)

32 Beruházás típusú projektek esetén a következő további dokumentumok benyújtása szükséges:
9. Megvalósíthatósági tanulmány 10. Környezeti hatás vizsgálat 11. Építési engedély 12. Föld / épület tulajdonjogának / bérlésének igazolása 13. Műszaki dokumentáció (pl. ha engedélyköteles – építési terv, ha nem, műszaki leírás)

33 The Application will be disqualified from the evaluation process in case any of the documents is missing from the Application!!!! A kötelezően benyújtandó dokumentumok nem pótolhatók, a pályázat elutasításra kerül!! However, in case of uncertainties or unclear information provided in the Application Form and its annexes, the Applicant is invited to submit a clarification within 8 calendar days after receipt of the official letter. Tisztázásra szoruló információk esetén a Szerződő Hatóság kérheti a tisztázást, az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 naptári napon belül. The Applicants can be requested to submit the missing supporting documents, defined in the above points 1-3 and 6-13 1-3 és 6-13 alátámasztó dokumentumok pótoltathatók.

34 Eltérések az 1. felhíváshoz képest
Nemzetközi szervezetek is jogosultak Annex C technikai specifikáció kivéve a pályázati csomagból 2.2 intézkedés: max EUR a korábbi EUR helyett

35 Where and how to submit the Application? – A pályázatok benyújtása
one original and as many copy as many countries 1 eredeti és annyi másolati pld. amennyi ország képviselve van a partnerségben In English!!!!  angolul !!! Help: Checklist before sending – az ellenőrző lista használata On the envelope must be the reference number and the title of the Call for proposals – hivatkozási szám és a pályázati felhívás címe feltüntetendő a borítékon + “Not to be opened before the opening session” one package in a sealed envelope by registered mail, private courier service or by hand-delivery - lezárt borítékban postai úton, futárszolgálattal vagy személyes kézbesítés útján Address – Cím: Joint Technical Secretariat of Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Programme Hungary, VÁTI Nonprofit Kft., H-1016 Budapest, Gellérthegy u

36 Deadline for submission of the application:26 October, 2010 14:00
Határidő: október óra Hand written applications will be rejected Kézzel írott pályázat elutasításra kerül Electronic format must contain exactly the same information as paper version enclosed (you can scan documents if needed) Az elektronikus változat mindenben meg kell egyezzen a papíron benyújtott pályázattal 2 documents stapled separately and enclosed in the envelope – Check list and Declaration by the applicant A pályázati csomagban 2 dokumentumot külön kell lefűzni – Check list és a pályázó nyilatkozata In case of several applications – each has to be sent separately Több pályázat benyújtása esetén külön kell azokat benyújtani

37 Selection of Projects – Projektek kiválasztása
Project Selection Committee performs the selection with the possible assistance of the assessors Projekt Kiválasztó Bizottság intézkedésenként, független szakmai értékelők értékelése alapján Evaluation and the Selection of the applications will be in 2 steps: 2 lépésben történik a kiválasztási folyamat: Opening session, administrative and eligible check 1. Pályázatok bontása, formai és jogosultsági ellenőrzés A KTT kérheti hiányzó dokumentumok pótlását 2. Evaluation of the application 2. Pályázatok szakmai értékelése

38 Selection of Projects – Projektek kiválasztása
Step 1: Opening session, administrative and eligible check 1. lépés: Pályázatok bontása, formai és jogosultsági ellenőrzés deadline respected Benyújtási határidő betartása satisfies the criteria in the Checklist Ellenőrző listának megfelel-e a pályázat Application package is complete (Grant application form and its annexes (Budget, Project team, Logical framework,) + Legal entity sheet + FIF Pályázati csomag teljes-e – kötelező mellékletek megléte Eligibility of actions, partners Tevékenységek és partnerek jogosultása After the Step 1 the CA will send a letter whether application was recommended for the further evaluation – értesítő levél Szerződő Hatóságtól

39 Selection of Projects – Projektek kiválasztása
Step 2: Evaluation of the Application 2. lépés: Szakmai értékelés Evaluation Grid(total score 100) Értékelő lap (100 pont) There are two types of the evaluation criteria: Kétféle értékelési szempont: selection criteria – to evaluate financial and operational criteria A) Kiválasztási kritérium – pénzügyi és működési feltételek B) award criteria – relevance of actions, consistency with the objectives of the call, cross border impact, sustainability B) Támogatási kritérium – relevancia, célkitűzéseknek való megfelelés, határon átnyúló hatás, fenntarthatóság

40 Selection of Projects – Projektek kiválasztása
After the evaluation the table will be created listing the applications according to the scores and within the available financial envelope Elért pontszámok alapján rangsorolt pályázatok The reserve list will be established as well following the same criteria Tartaléklista Based on the evaluation the JMC will decide on the award of grant Közös Monitoring Bizottság dönt a nyertes pályázatokról Award letter to the applicant Értesítő levelek kiküldése

41 Indicative timetable - Időterv
Information meeting (if any) Tájékoztató napok see on the programme’s website Honlapon „Hírek” alatt Deadline for request for any clarifications from the Contracting Authority Tisztázó kérdés megküldésének határideje 5 October 2010, 16:00 2010. október 5. 16:00 Last date on which clarifications are issued by the Contracting Authority Tisztázó válaszok adásának határideje 15 October 2010 2010. október 15. Deadline for submission of Application Pályázatok benyújtásának határideje 26 October 2010, 14:00 (for hand-delivery) 2010. október :00 (személyesen) Information to Applicants on the opening administrative & eligibility check (step 1) Formai-jogosultsági értékelés eredményéről tájékoztatás 31 January 2011* 2011. január 31. Notification of award with information to Applicants on the evaluation of the Application Form (step 2) Értesítés a támogatás odaítéléséről 15 April 2011* 2011. április 15. Contract signature – Szerződések aláírása 15 June 2011* 2011. június 15.

42 Elérhetőségek HU-SK-RO-UA ENPI Közös Technikai Titkárság
H-1016, Budapest, Gellérthegy utca Gál Edit: Szakács Áron: /4209 Fax:


Letölteni ppt "Miskolc, szeptember 24. Nyíregyháza, szeptember 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések