Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az MKE –r ő l Fehér Miklós főtitkár 2011. november 23. Elnökségi ülés – szervezeti élet napirend.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az MKE –r ő l Fehér Miklós főtitkár 2011. november 23. Elnökségi ülés – szervezeti élet napirend."— Előadás másolata:

1 az MKE –r ő l Fehér Miklós főtitkár 2011. november 23. Elnökségi ülés – szervezeti élet napirend

2 Szervezeti helyzet … A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a könyvtárosok és a könyvtárak, illetve valamennyi szakinformációs tevékenységet végző személy és intézmény országos hatáskörű, közhasznú civil, non-profit szervezete. Mintegy 1800 tag az ország minden pontjáról. Az egyéni és testületi tagság területi és szakterületi szervezetekben tevékenykedik, összesen 31-ben, + 3 társult szervezet! Titkárság – státus veszélybe került! Működési hiány – a pótlásra irányuló kezdeményezés kemény visszhangot váltott ki, nem kevés indulattal. Új feladat – múzeumi belépő, ennek a nyilvántartásnak is meg kell felelni. Nem működik a Fejlett Információs Technológiák és Társadalom Szekció Nincs bejegyezve még a Tudományos és Szakkönyvtári Szekció

3 A Magyar Könyvtárosok Egyesületére jellemző: A szervezetek nagyfokú önállósággal működnek  Önálló számlaszám,  Önálló vezetőség  Önálló szakmai program, munkaterv  Saját költségvetés  Saját irattározás  Saját arculat, honlap, levelezőlista stb. Az önálló működésben jelentős különbségek vannak Vannak egy-két programmal élő szervezetek és vannak negyedéves, sőt havi rendszerességű programot bonyolító szervezetek. Hasonló különbségek vannak a megjelenésben, a belső kommunikációban, a pályázati intenzitásban stb.  Nem tisztázott a jogi személyiség kérdése. Ennek formai és tartalmi oldala.  Nem tisztázott a társult tagság kérdése.

4 Az MKE szervezete

5 Önkéntesség Az MKE teljes tevékenysége, mint civil szervezeti munka, valójában az önkéntesség elvére épül és az önkéntességre épít. Ennek volumenét a következő táblázat tükrözi:

6 2011. Február – ÁSZ vizsgálat 2008. év2009. év2010. év 1önkéntesek száma rendszeres, legalább havi 8 órát dolgozó önkéntesek száma (fő) 100 fő alkalmi önkéntesek átlagos száma egy hónapban (fő)20 fő 2önkéntesek munkaideje egy rendszeresen dolgozó önkéntes átlagos havi munkaideje (óra) 10 óra egy alkalmi önkéntes átlagos havi munkaideje (óra)5 óra 3önkéntesek által elvégzett munka becsült értéke (eFt)3.300.000 "Önkéntes segítőkön azokat a tagokat, támogatókat, szervezeten kívüli magánszemélyeket értjük, akik rendszeresen (heti rendszerességgel legalább 2 óra) vagy alkalmanként ingyenes munkával, ellenszolgáltatás nélkül támogatták a szervezetet. Ilyen önkéntes munkának számít például a szervezet vezetésében (tisztségviselőként), a programok lebonyolításában, rendezvények szervezésében, pályázatok írásában, elbírálásában, szolgáltatási tevékenységben, jótékonysági akciókban, tanácsadásban, könyvelésben, adminisztrációban stb. ellenszolgáltatás nélkül végzett munka. Nem tartoznak az önkéntes segítők körébe azok, akik fizetett alkalmazottként vagy megbízási díj ellenében végeztek munkát, vagy látnak el tisztséget a szervezetben." (KSH 2182/09. adatlap kitöltési útmutató)

7 Mit kezdjünk az alábbi állításokkal? Az MKE …  …nem demokratikusan működik  …akkor éri meg MKE tagnak lennem, ha többet kapok vissza, mint amennyit befizetek  … nem vagyok hajlandó befizetni, ha nem kapok semmit

8 Tények a demokratizmus kapcsán  Havi rendszerességűek az elnökségi ülések  Honlapon: hírek, infók és jegyzőkönyvek elérhetőek  Tagolt működés miatt konkrét probléma kapcsán az általánosítás nem szerencsés (ami itt vagy ott jellemző, nem biztos, hogy az MKE egészére igaz)  Munkabizottságok  A Tanács önálló szervezeti egység  Mindenki maga dolgozik és tehet hozzá a közös értékekhez, eredményhez.

9 Tények a ’megéri’ kérdés kapcsán Tagdíjbevétel: 1100 tag 4.400.000 Ft 600 tag 600.000 Ft 100 tag2.000.000 Ft Mintegy7.000.000 Ft Pályázat útján elnyert forrás: 200724.078.500 Ft 200814.184.568 Ft 200928.302.536 Ft 201018.003.065 Ft * 1 Ft-hoz a legrosszabb évben is kettőt tettünk hozzá! Az viszont igaz, hogy a nyereség nem a tag zsebébe vándorol. A forrást az alaptevékenységre forgatjuk vissza! * A szervezetek bevételei nélküli összeg!

10 Kezelendő működési kérdések 1./ A szervezeti működés költségeinek előteremtése Költség a szervezeteknél és az elnökségnél jelentkezik. Mindenhol megoldandó: Központilag megoldandó: KommunikációTikárság UtazásKözponti tagnyilvántart. Alkalmanként étkezésArculat - honlap KönyvelésIroda és központi irattár IrattározásKiadványozás Adó és járulék ügyek Pályázati ügyintézés költségei

11 Kezelendő működési kérdések 2./ A szervezeti működés dokumentálása A közhasznúsági jelentésnek a teljes szervezetről kell szólnia! Az egyesület, mint társadalmi szervezet a számviteli törvény hatálya alatt áll (Számv. tv. 2. § (2) és 3. § (1) 1. és 4. c pontok). Könyveit ennek megfelelően köteles vezetni, beszámolóját is a teljesség alapvető követelményének megfelelően köteles összeállítani a Számviteli politikájának megfelelően. Azaz valamennyi bevételét és valamennyi költségét köteles a könyveiben nyilvántartani, és mérlegének összeállításakor figyelembe venni. Az Önök esetében ez azt jelenti, hogy a szervezeti egységek könyvelését összesíteni kell az éves beszámoló elkészítésekor, a könyvelést is egységesen kell vezetni, hacsak a számviteli politika erről másképpen nem rendelkezik, valamint a bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség is valamennyi bizonylatra kiterjed, a szervezeti egységeknél keletkező bizonylatokra is, azokat az adóhatóságnál bejelentett iratőrzési helyen rendelkezésre kell tudni bocsátani egy esetleges adóhatósági, vagy ügyészségi ellenőrzés során.

12 Kezelendő működési kérdések 3./ A szervezeti működés dokumentálása – 2. Az MKE-ben jelenleg alkalmazott működési gyakorlat (pl. beszámoló, közhasznúsági jelentés készítése kapcsán) akkor lenne szabályos, ha a szervezeti egységek önálló társadalmi szervezetek lennének, és az egyesület, mint ezek szövetsége működne elkülönült jogi személyiséggel önálló társadalmi szervezetként. De nem erről van szó. Hanem arról, hogy az MKE-nek, mint jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezetnek vannak jogi személyiségű szervezeti egységei, de ez nem jelenti azt, hogy az MKE több szervezet összessége lenne. Egy szervezet – egy összesítő jelentés kell a működésről!

13 Kezelendő működési kérdések 4./ A szervezeti működés gyakorlata Az MKE tagolt szervezet. Saját szervezeti hatáskörök is vannak, de vannak hatáskörök, melyekkel kizárólag az elnökség, illetve a közgyűlés rendelkezik.  Ha valaki önálló jogi személy, akkor pályázhat … Pl. Miskolc, Mecénás alap - önkéntesség  Az egyes területi szervezetek a területi partnerekkel állnak kapcsolatban  MKE kitüntetési javaslat – elnökségi hatáskör  Tagdíj megállapítás – közgyűlési hatáskör  Országos akciók, vándorgyűlés – elnökségi hatáskör  MKE nevében nyilatkozás – elnökségi hatáskör

14 Feladatok, melyek előttünk állnak 1./Az MKE szervezeti kérdéseinek rendbetétele (nem önálló jogi személy – önálló jogi személy) a fogalmak mit jelentenek és milyen működési konzekvenciával járnak ALAPSZABÁLY 2./Az MKE és szervezetek tervezési és beszámolási gyakorlatának rendbetétele ÜGYREND 3./Az MKE és szervezetek könyvelési gyakorlatának rendbetétele ÜGYREND illetve EGYÉB SZABÁLYZAT 4./Az MKE és szervezetei működtetését biztosító tagdíj – rendszer meghatározása ALAPSZABÁLY illetve ÜGYREND

15 A teljesítés eredménye: Új Alapszabály és Ügyrend A folyamat Várható vége: 2012. 03. hó elemei: Tájékoztatás a helyzetről 1./Munkabizottság (?) munkacsoport felállítása (?) 2./Külső szakértő bevonása - dr. Melegh Mónika - Könyvelőiroda 3./Titkárság, főtitkár bevonása – esetenként szervezeti vezetők bevonása – elképzelések egyeztetése 4./ Folyamatos menet közbeni tájékoztatás, részkérdések vitára bocsátása, vélemények összegzése 5./ Küldöttközgyűlés elé döntési anyag / alternatívák terjesztése.

16 Köszönöm a figyelmet! Magyar Könyvtárosok Egyesülete mke@oszk.hu Fehér Miklós


Letölteni ppt "Az MKE –r ő l Fehér Miklós főtitkár 2011. november 23. Elnökségi ülés – szervezeti élet napirend."

Hasonló előadás


Google Hirdetések