Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TPM Klub 2011.12.06..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TPM Klub 2011.12.06.."— Előadás másolata:

1 TPM Klub

2 Alapszabályok Kötetlen viselet Tegeződés Reklámmentesség

3 Program

4 Az OEE fogalma, összetevői, célja
Dr. Péczely György A.A. Stádium Kft.

5 Ember/emberóra Gép/gépóra
7 veszteség az eszközök oldaláról + a tervezett leállás 5 veszteség az ember oldaláról Összes Összes Tervezett munkaórák Tervezett órák Menedzs- ment v. Tervezett állás Nettó munkaórák Kihasznált órák Váratlan hibák Hatékony munkaórák Mozdulat v. Hatékony órák Átállás Elrendezési v. Értékteremtő munkaórák Értékteremtő órák Szerszám v. Automatizáció hiánya Indítási v. Ellenőrzési és módosítási v. Mikroleállások Segédanyag, eszközjavítás Energia Anyag Sebességvesztés A források oldala Selejt, újramegmunkálás

6 OEE = Teljes produktív idő / Üzemidő
Üzemszünet Csoportgyűlések Szakmai rendezv. Tervezett karb. Átépítés, felújítás Munkaidőalap Tervezett leállás Üzemidő Üzemzavarok Tényleges üzemidő Leállási veszt. Rendelkezésre- állási mutató Átállási veszteség Szerszámcsere Hasznos üzemidő veszt. Telj. Üresjárat, mikroáll. Teljesítmény mutató Az indítási veszteség jelentkezhet selejtként (pl: Pannunion átállás után), vagy olyan időként, amíg nem tud termelni a berendezés (pl: Bosch mosók felfűtése). Ezért szerepel két helyen az ábrán. Így van összhangban a kétféle ábra. Sebességvesztés Teljes produktív idő Selejt, újramegmunk Hiba veszt. Minőségi mutató Indítási selejt Nincs ember a gépre, nincs anyag, stb?

7 Profit – vállalati lét - karbantartás
Alig hat a profitra Könnyű mérni Munka, anyag, tartalék alkatrész, külsők, rezsi Nehezen, de mérhető Átállás, beállítás Jelentősen hat a profitra Kényszerleállások mikroleállások sebesség csökkenés selejt indítási veszteség Késői szállítás A lehetőségek rossz kihasználása Mérése szinte lehetetlen Létfontosságú Rugalmatlanság Rossz imidzs

8 OEE Overall Equipment Effectiveness Overall Equipment Efficiency
Általános Berendezés hatékonyság Hatásfok = Tényleges/”Tökéletes”

9 Az OEE Magyarországi átlag 45…55 % között van
Hasonló vagy rosszabb a helyzet a volt szoc. táborban A fejlett ipari államokban 60…70 % A TPM-es cégeknél 80…90 % Mit jelent ez?

10 Általános berendezés hatékonyság (OEE) mérése
Három részből tevődik össze: Rendelkezésreállási mutató RM Teljesítmény mutató TM Minőségi mutató MM OEE= RM x TM x MM

11 Általános berendezés hatékonyság (OEE) mérése
Rendelkezésreállási mutató GM= A gép ténylegesen megtett futása (T tényleges) A gép tervezett futási ideje (T tervezett) Teljesítménymutató TM= Tervezett ütemidő (ttervezett) x Gyártott darabszám (ngyártott) A gép tényleges futási ideje (T tényleges) Minőségi mutató MM= Gyártott (n gyártott) - Selejt (S) – Újra-megmunkálandó (UM) Gyártott darabszám (n gyártott)

12 Általános berendezés hatékonyság (OEE) mérése
OEE= RM x TM x MM, azaz t tervezett x (n gyártott – S – UM) T tervezett = Tényleges/”Tökéletes” = Hatásfok

13 Az OEE számítás lényege
Példa : OEE Veszteségek 32% 68% Az igazi kérdés: - a veszteségek mértéke - szerkezete

14 Az OEE mérés céljai

15 1. Mint minden mérés esetében
Tény alapú döntéshozatal Hová telepítsek új gépeket? Melyik gyárat zárjam be? Ki kapjon jutalmat vagy büntetést Vigyázat! Becsaplak benneteket! Erre sokan használják, de ez HELYTELEN! A tény alapú döntéshozatal fontos, de nem így!

16 Tény alapú döntéshozatal (folytatás)
Hol kell fejleszteni? Beruházás Javítás Képzés Folyamat fejlesztés Merre haladok? Be kell-e avatkozni? Bármilyen jutalom vagy retorzió az eredmények torzításához vezet(het)!

17 A felhasználók szempontjából
A vezetést (és a tulajdonost) az OEE és a változási tendenciák érdeklik A TPM-es és Leanes érintetteket Az (1 – OEE) érdekli, Az (1-OEE) összetevői, azok aránya, kapcsolata A tendenciák A változékonyság mértéke (mennyire stabil a folyamat?)

18 Néhány fontos szempont az OEE kapcsán

19 Mindenek előtt egy tény
Eddig kb. 50 helyen láttunk OEE mérést, és …egyik sem felelt meg a „standard”-nak!

20 Ez baj? Szerintetek? Mi úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül
Van, ahol pontatlan, hibás a mérés: ez baj Van, ahol bizonyos dolgokat betettek, ritkábban kivettek az OEE rontó tényezők közül,… …de a mérés pontos és következetes Ez csak akkor okoz gondot, ha ??? Ha más cégekkel, telephelyekkel történik az összehasonlítás és ők máshogy mérnek!

21 Sok – sok további kérdés

22 Idő vs. naturália alapúság
Géphiba miatti kiesés (idő) Átállás (idő) Selejt 2x (db, l, kg, …) Sebesség csökkenés és mikroleállás Idő vagy Naturália A teljes számításnál az egységesség szükséges lehet VAGY használjuk az RM x TM x MM =OEE megközelítést

23 Norma?? Ütemidőt vs. norma ? Mi a norma? Mi az ütemidő?
Melyiket alkalmazzam? Induljunk ki az OEE elvi definíciójából!

24 A „nincsek” szerepe Nincs anyag …utasítás …ember …megrendelés
Ismét: induljunk ki az OEE elvi definíciójából!

25 Karbantartások és TPM-ezés
Tervezett javítás? Váratlan hiba? És, ha átminősítem? És, ha a tervezett javítás közben találok „időnyújtó” hibát? TPM-ezés: TV KT/IT ? Ismét: induljunk ki az OEE elvi definíciójából!

26 Egy gyakori félreértés
„Az OEE-t minden rontja, amikor nem megy a gép.” (Pl. Karácsony este) Ismét: induljunk ki az OEE elvi definíciójából! Overall Equipment Effectivness Minden ront, ami nem tervezett … és a géphez köthető. Bár a tulajdonos szempontjából valóban veszteség a Karácsony este, de az OEE nem erről szól!

27 Kis kitérő: OEE OPE – Process (folyamatveszteségek figyelembe vétele)
OE – Overall Efficiency

28 Mikroleállás és sebesség csökkenés
Hogyan számszerűsítjük? Egyes iparágakban ez a jellemző Általában visszakövetkeztetünk rá Automatikus mérés? Statisztikai átlag és strigulák ??

29 Az újra-megmunkálható selejt kérdése
Segít a naturália alapú elszámolás (Időalap, ténylegesen produkált eladható termék, elvi maximum)

30 További izgalmas kérdések
Gépsorok Nem egyforma a gépek áteresztő képessége Alternatív utak Ha át lehet vinni a termelést más, kevésbé hatékony gépre Sebesség csökkenés – növekedés leálláskor - induláskor V t

31 További izgalmas kérdések
Próbagyártás MEO-ra vár Túlsúly/anyag/zsír/hús… Magas számú termékféleség Egyedi gyártás Egy műszakban több, eltérő termék, más - más sebesség jellemzőkkel …??

32 Elvi hibák Az autóval mindig csúcssebességgel megyünk-e?
Elképzelhető-e 0 másodperces átállás? Lehet-e csalás nélkül 100 % feletti OEE-t produkálni? Szerintetek? ??

33 Az adatgyűjtés módja és pontossága
Kézi Pl. termelési filmmel Tapasztalatok Ki és hogyan dolgozza fel? Automatikus

34 További kérdések Milyen gyakran mérjünk? Hogyan trendeljünk?
Mennyi értelme van a gyártócsarnoki/gyári OEE-nek? Mennyi a világszínvonal? (Igaz-e a japán állítás a 85 %-ról?) Mi történik, ha átépítem (pl. felgyorsítom) a gépet? Igazságtalanság vs. elvek

35 Dicséret – Büntetés - Csalás
Ha az OEE-t dícsérethez – büntetéshez – pénzhez rendelem… De akkor milyen alapon történjen a teljesítmény értékelés? Csalás: Magánérdek? Telephely érdek? Cégérdek? Nemzeti érdek?

36 A mérések után Ne felejtsük! A mérés és a kimutatás nem cél, hanem eszköz! A fejlesztés, a továbblépés motorja Mérés – Súlypont felismerése – Paretozás – probléma megoldás Tipikus probléma-megoldási technikák A súlyponti téma végigkísérésének a fontossága Az eredmények birtokában…?

37 Kérdések?

38 OEE számítás a gyakorlatban
Workshop OEE számítás a gyakorlatban

39 Alakítsunk csoportokat!
Öt csoport Lehetőleg egy cégtől egy csoportban csak egy fő legyen Bemutatkozás

40 Alaphelyzet Egy gép egy műszakja: 8 óra munkaidő
30’ reggeli és szociális szünet Termelő képesség: 300 termék/óra Állásidő hiba miatt: 20’ Termékváltás: 16’ Indítási selejt: 31 db Selejt: 27 db Mikroleállás: 55 perc Sebességcsökkenés: 8 %

41 Kérdések?


Letölteni ppt "TPM Klub 2011.12.06.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések