Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKMAI NAP HAJDÚSZOBOSZLÓ március 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKMAI NAP HAJDÚSZOBOSZLÓ március 30."— Előadás másolata:

1 SZAKMAI NAP HAJDÚSZOBOSZLÓ 2011. március 30.
A KOMPLEX INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FELADATRENDSZERE ÉS A FENNTARTÁS FELTÉTELEI A TÁMOP PÁLYÁZATBAN SZAKMAI NAP HAJDÚSZOBOSZLÓ 2011. március 30.

2 Bevezetés Köszöntés, bevezető gondolatok A visszatekintés indítékai:
az innováció legfontosabb szakmai/pedagógiai elemeinek felidézése a fenntarthatóság és a továbbfejlesztés érdekében szakmai megerősítés a TÁMOP projekt követelményeit teljesítő intézmények felé Előadás-vázlat: A komplex intézményfejlesztés elemei A fenntartás kritériumai

3 1. A komplex intézményfejlesztés elemei
A közoktatás rendszer-szintű problémáinak kezelése, fejlesztési intézkedések az elmúlt évtizedben A minőségirányítás elemeinek megjelenítése HEFOP : 2003 – 2006.: a kompetencia központú fejlesztés alapozása Országos kompetencia-mérések rendszerbe állítása TÁMOP pályázat: a nevelési-tanítási-tanulási folyamat megújítása , melynek jellemzői: gyermek/tanuló-középpontú pedagógiai gyakorlat változatos tanulásszervezési megoldások tevékenységre épülő tanulói szerepek megváltozott pedagógus attitűd és módszertan

4 1.1. Az óvodai program főbb jellemzői
ÓNAP-koherencia, 5 kiemelt kompetenciaterület „Komplexitás”: 3 nagy kategória: óvoda-iskola átmenet integráció érzelmi-erkölcsi nevelés, játék Alapvetése: a játék a legelemibb pszichés szükséglet létforma Ez kínálja – tapasztalatszerzés révén - a világ felfedezését/megismerését, ami élményforrás és a személyiségfejlesztés leghatékonyabb módja

5 1.1. Az óvodai program főbb jellemzői
Lényege: differenciált pedagógiai fejlesztés az óvodapedagógus nézőpontjából: a választható témák, tevékenységi körök, szervezeti keretek tekintetében, másrészt a gyermekek képességei szerint: SNI „standard” tehetséges, kreatív

6 1.1. Az óvodai program főbb jellemzői
Komplex fejlesztési terv (alapja: a magyar kultúra jelképrendszere): Levegő (július-szeptember) Tűz (október-december) Víz (január-március) Föld (április-június) 3 tématervhez illeszkedik: A család Az élő és az élettelen világ Közösségi nevelés Kulcsfontosságú jellemző: az iskolai programcsomagok alapját képezi!!!

7 1.2. Az iskolai feladatrendszer
Miért „komplex” a fejlesztés? Kompetencia alapú nevelés/oktatás bevezetése Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése Saját innováció megvalósítása, „jó gyakorlat” átvétele A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése Esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés) Humánerőforrás-fejlesztés Alapdokumentumok felülvizsgálata

8 1.2. Az iskolai feladatrendszer
Kompetenciafejlesztő oktatási program-csomag: Adott célú tanítási-tanulási folyamat megvalósítását segítő eszközrendszer, amely biztosítja a folyamat megtervezését, megszervezését és értékelését Elemei: pedagógiai koncepció programterv modulleírások eszközi elemek (tanári, tanulói) a pedagógusok felkészültségét segítő eszközök az oktatási programot támogató szolgáltatási elemek

9 1.2. Az iskolai feladatrendszer
További kötelezően megvalósítandó fejlesztések: Modern pedagógiai módszertan alkalmazása: legalább egy, 3 hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként, legalább egy témahét megszervezése tanévenként, legalább egy moduláris oktatási program megvalósítása tanévenként Tantárgytömbösítés „Jó gyakorlat” átvétele, saját innováció megvalósítása Digitális tartalmak, taneszközök használata a programban érintett tanítási órák 25 %-ában

10 1.2. Az iskolai feladatrendszer
Méltányosság, az esélykülönbségek csökkentése: 2H-s, 3H-s tanulók SNI tanulók integrált nevelés/oktatás Humánerőforrás-fejlesztés, képzések: vezetők és bevont pedagógusok Alapdokumentumok felülvizsgálata pedagógiai program-elemek (SZMSZ, IMIP, HR: ?!) Kollégiumok: 2 kulcskompetencia-terület Fontos jellemző: a bevont pedagógusok anyagi elismerésének lehetősége!

11 1. A komplex intézményfejlesztés
A megvalósítás néhány kritikus pontja: a pályázatban való részvétel „tudatosodása” közbeszerzések elhúzódása, szakmai szolgáltatások (képzések, folyamat-tanácsadás) késői „belépése” tankönyvrendelési bizonytalanságok tanmenetek átdolgozása a tantárgy-tömbösítés megvalósítása (szakképzést is folytató középiskolák!) tanulói laptop-program, stb.(?!)

12 2. Fenntartási kritériumok
Alapkövetelmény: a projekt zárásától számított 5 évig a felülvizsgált és módosított pedagógiai program szerinti intézményi gyakorlat megvalósítása (a 2009/2010. tanévivel minimálisan azonos bevont gyermek/tanulócsoport- és pedagógus-számmal)

13 2. Fenntartási kritériumok
Elemei: A tervező munka megújítása intézményi munka- és ütemtervterv (benne: a pedagógusi munka ellenőrzésének értékelésének szempontrendszere is) munkaközösségi munkatervek egyéni tanmenetek A nevelési program módosított részfejezetei: az intézményi nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, módszerei, eszközei a személyiség- és közösségfejlesztés feladatai

14 2. Fenntartási kritériumok
A nevelési program módosított részfejezetei (folytatás): a differenciált foglalkoztatás helyi rendszere (3 elem!) a program megvalósítását szolgáló tárgyi eszközrendszer (és annak folyamatos fejlesztése) az intézmény és a szülői ház új típusú kapcsolatai

15 2. Fenntartási kritériumok
A helyi tanterv módosított részfejezetei: tantárgyi rendszer, kompetenciaterületek és óraszámok tankönyvek, taneszközök, tanulási segédletek biztosításának elvei az új oktatás- és tanulásszervezési eljárások a tanulói teljesítmény értékelésének elvei, formái, módszerei

16 2. Fenntartási kritériumok
Esélyegyenlőségi kritériumok teljesítése: a helyzetelemzésen alapuló Intézkedési Terv szerinti beavatkozások ütemezett megvalósítása inkluzív szellemiség, csoportszervezés integrált nevelés, oktatás Szervezetfejlesztés, folyamatos műhelymunka: belső továbbképzések „egymástól tanulás”, folyamatos információcsere és együttműködés dokumentálás

17 2. Fenntartási kritériumok
A nyilvánosság (média, honlap, kiadványok, kiállítások, stb.) biztosítása További kritériumok: Szervezeti átalakítás esetén is érvényben marad a fenntartási kötelezettség Beszerzett eszközök rendeltetésének, tulajdonviszonyának változatlansága Dokumentáció megőrzése: dec. 31-ig Kritikus tényezők: bevont pedagógusok anyagi/pénzügyi feltételek

18 Záró gondolatok Meg nem kerülhető tartalmi/pedagógiai és intézményszervezési tényezők: „részleges” Kt-módosítás 2010. NAT-felülvizsgálat, átfogó Kt-módosítás 2011. Megerősítő nemzetközi és hazai kutatási, tudományos eredmények, empirikus tapasztalatok: „Mit mondanak a tények?”: MTA KEB - TÁRKI TUDOK konferencia-sorozat (2011. január: „Együttnevelés és külön oktatás”)

19 Záró gondolatok Intézményünk mottója a 2010/2011. tanévre:
„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk, Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő-erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban… Képességeket ébresszünk fel és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságunkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben” (Hunyadi J. Közoktatási Intézmény, Mezőkovácsháza) A projekt sikeres fenntartását kívánva, őszintén köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Cs. Nagy Gábor


Letölteni ppt "SZAKMAI NAP HAJDÚSZOBOSZLÓ március 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések