Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Irodalom és nyelvészet az interneten

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Irodalom és nyelvészet az interneten"— Előadás másolata:

1 Irodalom és nyelvészet az interneten

2 Teljes szövegű adatbázisok Irodalom
Magyar Elektronikus Könyvtár Digitális Irodalmi Akadémia Bibliotheca Hungarica Internetiana Arcanum Kiadó CD-ROM adatbázisai

3 Magyar Elektronikus Könyvtár http://www.mek.oszk.hu/

4 Magyar Elektronikus Könyvtár
1994-ben alakult Gyűjtőköre: A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Az adatbázisban téma szerint böngészhetünk, illetve kereshetünk szerző és cím szerint is. Van lehetőségünk a teljes szövegben előforduló szavakra is keresni.

5 Humán területek, kultúra, irodalom

6 Digitális Irodalmi Akadémia http://www.irodalmiakademia.hu

7 Digitális Irodalmi Akadémia http://www.irodalmiakademia.hu
Hatvannál több kortárs magyar író művei. A szerző nevére kattintva rövid életrajzát és műveinek listáját olvashatjuk. A szerzőkről szóló szakirodalmat és fotókat is tartalmaz.

8 Kertész Imre

9 Digitalizált könyvei – 14 cím

10 Bibliotheca Hungarica Internetiana http://www.neumann-haz.hu/tei/bhi/

11 Bibliotheca Hungarica Internetiana http://www.neumann-haz.hu/tei/bhi
A Neumann János Digitális Könyvtár állományának része a Bibliotheca Hungarica Internetiana (BHI) című Magyar Szövegtár. A digitalizált kötetek gyűjteménye felöleli a klasszikus magyar irodalom számos jelentős alakjának műveit (kritikai és ún. népszerű kiadások), valamint a különböző műveltségterületekhez tartozó alapvető szakirodalmi munkákat.

12 Bibliotheca Hungarica Internetiana
Tartalma: Kritikai kiadások (19 kötet) Szövegváltozatok jelzésével és gazdag jegyzetanyaggal Népszerű kiadások (42 kötet) További forrásértékű dokumentumok, regények, drámák stb. Magyar klasszikusok költeményei (37 költő) Nagyjaink írásai (3 kötet) Kossuth Lajos és Széchenyi István művei Kortársaink művei (2 kötet) Bossányi Katalin és Tornai József Szakirodalom (188 kötet) A „XIX. századi magyar drámák” kötetéből (15 kötet) A „Gondolkodó magyarok” sorozat A teljes sorozat 56 kötete Előkészületben levő kötetek (17 kötet)

13 Arcanum Kiadó CD-ROM adatbázisai http://www. arcanum

14 Arcanum Adatbázis Kiadó és Fejlesztő Kft
A cég 1989-ben alakult, adatbázisok építésével, kiadásával foglalkozik .CD-ROM-on, DVD-ROM-on és interneten adják ki anyagainkat. Küldetésük, hogy olyan kiadványok sorát jelentessék meg, amelyek a jövő digitális könyvtárának alapművei lehetnek, kultúrtörténeti értékű, könyv alakban nem, vagy csak nehezen hozzáférhető alapművek váljanak ezáltal elérhetővé a jövő olvasói számára.

15 Irodalomi CD-ROM-ok Ady Endre összes művei
Irodalmi arcképcsarnok Hegedűs Géza, több mint 400 alkotó életútját tárja elénk miniesszékben Jókai Mór összes művei A magyar irodalom története 3 művet tartalmaz: Beöthy Zsolt: Képes magyar irodalomtörténet; Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet; Lóránt Czigány: Hungarian Literature. A magyar irodalom története – „Spenót”, „Sóska” MTA Irodalomtudományi Intézete által gondozott 12 kötetes munka Mikszáth Kálmán összes művei Németh László összes művei Verstár A Verstár CD negyvenkilenc magyar költő összes versét és versfordítását tartalmazza, öt órányi művészi hanganyag kíséretében

16 DVD kiadványok Arcanum DVD könyvtár I. Irodalmi vonatkozású művei:
A DVD tartalma: Verstár — 49 híres, magyar költő összes verse és versfordítása, 5 órányi művészi hanganyaggal. Ady Endre összes művei — a költő összes verse (20 órányi hanganyagként is) és prózája: mintegy 4000 oldalnyi szöveg. Mikszáth Kálmán összes művei — a 86 kötetes kritikai kiadás teljes anyaga. William Shakespeare összes művei angolul és magyarul. Irodalmi arcképcsarnok — 444 íróportré Hegedűs Géza tollából. Gondolattár — Kristó Nagy István Bölcsességek könyvének kibővített változata, több mint idézettel, bölcs gondolattal. Jókai Mór összes művei — az Unikornis kiadó 100 kötetes sorozatának teljes anyaga, amely tartalmazza az író összes regényét és elbeszélését. Arcanum DVD könyvtár II. Irodalmi és nyelvészeti vonatkozású művei: Tótfalusi István: SzóTárLat — Magyar etimológiai nagyszótár, Színes szinonimaszótár, Idegen idézetek szótára, Kiejtési szótár, Kis magyar nyelvklinika, Irodalmi alakok lexikona, Ki kicsoda az antik mítoszokban, Ki kicsoda a Bibliában, Ki kicsoda Shakespeare világában. Szinnyei: Magyar írók élete és munkái — A 14 kötetes, mintegy életrajzot tartalmazó írói lexikon teljes anyaga ma is nélkülözhetetlen forrás az irodalomtudomány iránt érdeklődők, diákok számára. Németh László összes művei — az adatbázis Németh László teljes életművét, levelezését, csaknem 400 fényképet és egy teljes Németh bibliográfiát tartalmaz

17 DVD kiadványok Arcanum DVD könyvtár V.
A magyar nyelv értelmező szótára A hétkötetes értelmező szótár a 20. századi magyar egynyelvű lexikográfia legnagyobb alkotása. A szótár elektronikus változata kivételes lehetőséget teremt a legváltozatosabb felhasználásokhoz, mind a nagyobb igényű filológus közönség, mind a lelkes ifjú diákok számára .A magyar nyelv szótára A bámulatos munkával összegyűjtött mű anyaga a szavak értelmezését illetően még ma is egyedülálló értéket képvisel, a magyar nyelv egy korábbi állapotának hű tükre, számos, azóta nyelvünkből már kiveszett szó tára. A „Czuczor—Fogarasi” sokáig nélkülözhetetlen kézikönyve volt az anyanyelvünkkel foglalkozóknak, s manapság is a magyar nyelvészet páratlan kincse. Régi magyar szólások és közmondások A 19. század négy legismertebb szólásgyűjteményének (Margalits, Dugonics, Erdélyi, Sirisaka) elektronikus kiadása. .A magyar irodalom története A magyar irodalom történetét bemutató CD három, önmagában is hatalmas terjedelmű művet tartalmaz: Beöthy Zsolt: Képes magyar irodalomtörténet; Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet; Lóránt Czigány: Hungarian Literature (angol nyelvű).

18 DVD kiadványok Arcanum DVD könyvtár VI. — lexikonok, szótárak, adattárak Tartalmazza pl: A magyar nyelv értelmező szótára ,A magyar nyelv szótára ,Magyar etimológiai szótár ,Idegen nevek és kifejezések kiejtési szótára ,Irodalmi alakok lexikona, Ki kicsoda Shakespeare világában Krúdy Gyula munkái Krúdy Gyula regényeit, kisregényeit, elbeszéléseit, publicisztikáit tartalmazza adatbázisban és e-Book formában, 6 teljes regény 60 óra hanganyagként is szerepel. Wass Albert összes munkái A népszerű író regényeit, verseit, novelláit tartalmazza adatbázisban és e-Book formában, 12 kötet 112 óra hanganyagként is szerepel.

19 Könyvtárak által épített adatbázisok
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - IRODALMI KRITIKÁK, TANULMÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA Petőfi Irodalmi Múzeum adatbázisai – adatbázisok menüpont, adattárak, bibliográfiák Magyar Életrajzi Index , Magyar Emigráns Írók és Műveik , Magyar írók sírjai , Kortárs írók bibliográfiája, Recepciós adattár, Kabdebó Lóránt-bibliográfia, Magyar írók bibliográfiája Magyar irodalmi művek fordításai adatbázis

20 IRODALMI KRITIKÁK, TANULMÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA http://www.fszek.hu
Az irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája 1961 óta tételben közreadja a szépirodalmi alkotókról és egyes műveikről szóló írások (monográfiák, tanulmányok, kritikák, verselemzések) bibliográfiáját. Tartalmazza a jelentős (főként klasszikus szerzők) színházi előadások és filmbemutatók kritikáját. Az adatbázis 408 magyar nyelvű folyóiratot és 1476 tanulmánykötetet dolgoz fel. A FSZEK honlapján az adatbázisok menüpontban, a saját adatbázisoknál találjuk.

21

22 Kereső űrlap

23 Petőfi Irodalmi Múzeum adatbázisai www.pim.hu Magyar Életrajzi Index
Adatbázisunk elsődleges célja, hogy segítségével a kutatók tájékozódni tudjanak a kézikönyvek már-már áttekinthetetlen erdejében, vagyis egyetlen helyen megtalálják, hogy a keresett személyről melyik kiadvány közöl szócikket vagy alapvető életrajzi adatot. Ezen forrásokat rövidítésekkel adják meg.

24 Petőfi Irodalmi Múzeum – Magyar Életrajzi Index http://www.pim.hu

25 Magyar Emigráns Irodalom Adattára
Jelen adatbázis a 2000-ben megjelent Magyar emigráns irodalom lexikona életrajzi és könyvészeti részét tartalmazza, mégpedig a kötetben kiadottnál bővebb terjedelemben, továbbá javított formában. Az adatbázis magyarnak tekint minden olyan alkotót, aki a mindenkori Magyarország területén született, függetlenül attól, hogy milyen nyelven alkotott, és hogy élete valamelyik szakaszában minek vallotta magát. Az „emigráns” jelzőt eredeti értelmében (kivándorló) fogja fel. Nem csak a különböző irodalmi műfajok (vers, próza, dráma stb.) képviselőit tekinti írónak, tehát az szépírók mellett felvette a társadalomtudományok szinte valamennyi művelőjét, továbbá a teológusokat és a hitbuzgalmi munkák szerzőit, a sajtó és a könyvkiadás munkásait, a kulturális élet szervezésében kiemelkedő személyiségeket, valamint a humaniórák egyetemi tanárait is. Magyar írók sírjai Az adatbázis pontosabb címe Magyar írók sírjai – Budapesten, hiszen elsősorban a fővárosban élt írók sírhelyeit rögzíti. A keresőoldalon egy legördülő menüből választhatjuk ki az író (szépíró, közíró) nevét az egyablakos keresőmezőbe. A találatként megjelenő rekordban a személyt azonosító adatsoron kívül a temető nevét és a sírhely helyrajzi számait találjuk. Jelenleg 774 író közül választhatunk a listából. Kortárs írók bibliográfiája Az adatbázis kiinduló forrása F. Almásy Éva Kortárs magyar írók 1945–1997 kétkötetes bibliográfiája, mára azonban számos kiadvánnyal bővült a felhasznált kötetek száma. Az  adatbázisról külön ismertetőt nem találunk, ám hasznos segédletnek bizonyul a Forrás és a Rövidítések ugrópont. Egyablakos keresőmezőben a név, születési hely, dátum, foglalkozás, ország és a művek adatai közül választhatunk. A megjelenő rekordban a bibliográfián túl a szerzőnek adományozott díjakat is feltüntetik.

26 Magyar irodalmi művek fordításai adatbázis http://translations
Az adatbázis törzsanyagában az 1945 óta napjainkig, elsősorban külföldön megjelent, magyarból fordított, szépirodalmi jellegű könyveket tartalmazza, de szerepelnek benne a korábbi, illetve Magyarországon megjelent fordítások is. Az adatbázis 6961 fordításon alapul, ezeket rendezi azután a megjelent könyvekbe. Ezért lehet - a szerző és a mű címe mellett - a fordítás címére és az idegennyelvű könyv címére külön is keresni. Az antológiakötetek tartalmának feltöltése folyamatosan történik.

27 Mikszáth Kálmán műveinek fordításai

28 BabelMatrix BabelMatrix Irodalmi művek (egyelőre magyar) teljes szövegű fordítás-adatbázisa

29 Kortárs Irodalmi Adattár

30 Kortárs Irodalmi Adattár - KIA
Kortárs magyar írók, költők és irodalmi szakemberek (országhatáron belüli és határon túli szerzők) adatbázisa, nagyon sok keresési szemponttal.

31 A vers oldala

32 Lapok az irodalom szolgálatában
Irodalom.lap.hu Magyarirodalom.lap.hu Világirodalom.lap.hu Kortarsirodalom.lap.hu

33 Magyar játékfilmek a Neten

34 Folyóiratcikkek keresése
OSZK – IKER adatbázis OSZK honlapján az online szolgáltatások menüpont alatt található Az IKER adatbázis az 1993 óta feldolgozott, Magyarországon megjelent időszaki kiadványok válogatott társadalom- és természettudományi cikkanyagának bibliográfiai tételeit tartalmazza. Feldolgozza a tudományos, irodalmi, művészeti szaklapokat, az évkönyveket, valamint az országos napilapokat. MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa Több mint 200 magyar folyóirat tartalomjegyzékében teszi lehetővé a keresést.

35 IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma http://w3. oszk. hu/rep

36 MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa

37 Elektronikus folyóiratok
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására irányul. A szolgáltatás célja, hogy létrejöjjön és minél tovább rendelkezésre álljon az elektronikus időszaki kiadványok katalógusa, illetve hogy minél több digitális periodika juthasson stabil hozzáférésű megjelenési módhoz és szakmai támogatáshoz; a felhasználók pedig minél könnyebben tájékozódjanak az e-periodikumok világában. Több mint 700 folyóirat cikkei, tanulmányai találhatók meg 5-10 évre visszamenőleg. A folyóiratok címét böngészhetjük betűrend vagy téma alapján.A katalógusban cím, év, téma, típus és hozzáférhetőség szerint kereshetünk.

38 EPA

39 Irodalmi, kulturális, művészeti folyóiratok

40 Lásd: Irodalomtörténet
Literatura.hu Lásd: Irodalomtörténet Irodalmi Nobe-díj

41 Irodalom a digitális közegben

42 Irodalmi i(nternet)napló

43 Nyelvészet Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Könyvtára
Nyelvészeti portál Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete

44 Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Könyvtára
A Nyelvtudományi Intézet adatbázisai Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótárának korpusza / Magyar Történeti Korpusz   Magyar Nemzeti Szövegtár    E-Szókincs     Hunglish       Adatbázis a magyar szavak hangidőtartam-képeinek bemutatására   Beszédarchívum: Nyelvjárási hangfelvételek Hegedűs Lajos gyűjtéséből   CD-re rögzített magyar nyelvű  hanganyag a 20. század negyvenes-ötvenes éveiből   Adatbázis a magyar szavak hangidőtartam-képeinek bemutatására   Egyéb adatbázisok BME Beszédakusztikai Laboratórium adatbázisai    

45 Nyelvtudományi Intézet Könyvtára http://konyvtar.nytud.hu/index/index.html

46 Nyelvészeti portál 2002-ben alakult, ekkor az MTA Nyelvtudományi Intézete az EWO Kft.-vel közösen elnyert egy pályázatot nyelvészeti tárgyú portál fejlesztésére. Az oldalon többek között nyelvészeti linkgyűjteményt, nyelvészeti folyóiratok és publikációk listáját találhatunk.

47 Nyelvészeti portál http://www.nyelveszet.hu/nyelveszet/

48 Magyar Nyelvtudományi Társaság
A Magyar Nyelvtudományi Társaságot 1904-ben alapították magyar nyelvtudósok és a rokon társadalomtudományok számos jeles képviselője. A Társaság alapításának célja a magyar nyelv és a vele érintkező nyelvek sokoldalú tudományos kutatása mellett a nyelvtudományi ismeretek terjesztése, illetőleg a magyar nyelv ügyének, fejlesztésének támogatása volt és maradt Nagyon jó linkajánló található a honlapon.

49 Magyar Nyelvtudományi Társaság http://www.mnyt.hu/

50 Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete http://www
A szervezet közhasznú tevékenységet folytat:      - tudományos tevékenység, kutatás;      - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,      - kulturális tevékenység. Az egyesület célja a fenti tevékenységek körében elősegíteni és támogatni az alkalmazott nyelvészet minden ágának művelését, oktatását és kutatását, főként a nyelvoktatásét - beleértve a magyarnak anyanyelvként és idegen nyelvként való oktatásáét. E célkitűzés magában foglalja általában a nyelvek használatával, a nyelvoktatással és nyelvtanulással kapcsolatos kutatásokat, oktatást, képzést és továbbképzést. Az egyesület képviselni kívánja a magyarországi alkalmazott nyelvészet, nyelvoktatás és a nyelvoktatók érdekeit belföldön és külföldön; tudatosítani a magyar társadalom minden rétegében az anyanyelv és használata, valamint az idegen nyelvek tanulásának és ismeretének fontosságát; saját eszközeivel is nyilvánosságra hozni és terjeszteni az oktatók érdekeit belföldön és külföldön tudatosítani a társadalom minden rétegében az idegen nyelvek tanulásának és ismeretének fontosságát saját eszközeivel is nyilvánosságra hozni és terjeszteni a nyelvek tanulásával és tanításával kapcsolatos információkat, dokumentumokat és szakmai közleményeket.

51 Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete http://www

52 Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtára http://www.bdf.hu/konyvtar/


Letölteni ppt "Irodalom és nyelvészet az interneten"

Hasonló előadás


Google Hirdetések