Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztési Minisztérium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztési Minisztérium"— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti Vidékstratégia (agrár-, élelmiszer-, környezet- és vidékstratégia) A vidék felemelkedéséért és a fenntartható agrárjövőért VIDÉKFEJLESZTÉS Dr. Czene Zsolt Osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. Június 16. ÚMVP MB Vidékfejlesztési Albizottság, Budapest

2 A stratégia szakterületei
1. Agrárgazdaság 2. Vidékfejlesztés a) Helyzetértékelés 3. Élelmiszerellátás 4. Környezetpolitika

3 A stratégia célkitűzései
A vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása; A vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása; Az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság (az alapvető termékek nettó importjának) megszüntetése; Agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának helyreállítása; Az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése; Helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás, energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése; A vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása; A város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása.

4 Helyzetkép Legkritikusabb vidéki térségek I: aprófalvak és tanyák

5 Legkritikusabb vidéki térségek II: cigányság által magas arányban lakott térségek

6 Vidéki el- és odavándorlások alakulása
Katasztrofális demográfiai helyzet: leggyorsabb a falusi lakosság elöregedése Nagy arányú elvándorlás, értelmiség eltűnése Vidéki el- és odavándorlások alakulása Forrás: KSH, TSTAR

7 munkahelyek megszűnése: növekvő vidéki munkanélküliség
Álláskeresők aránya a éves népességben, 2008 Munkanélküliek száma vidéken és városban, Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

8 (országos átlag: 70%) Gyengébben kiépített infrastruktúra:
Ivóvíz hálózatba kapcsolt lakások aránya 90% (országos átlag: 95%) Közüzemi csatornahálózatba kapcsolat lakások aránya 45% Elérhetőség (országos átlag: 70%) A vidék „városellátó” funkciójának leépülése a falvak hagyományos termelő szerepköre visszaszorul(t)

9 Biztató jelek helyi, kistérségi önszerveződések,
fejlesztési elképzelések, kezdeményezések uniós támogatások a falufejlesztésre, vidéki örökség megőrzésére, vidéki gazdasági diverzifikációra Új funkcióval (üdülés) a falusi házak és tanyák megőrzése, felújítása; vidéki/falusi turizmus Jó kezdeményezések a helyi gazdaság fejlesztésére, pl. önellátó falvak, helyi energia termelés, helyi termékek, örökség-leltárak, helyi közösség aktivizálása

10 NVS stratégiai területek és teendők
Természeti értékek védelme, fenntartható természeti erőforrás- és tájgazdálkodás Vidéki környezetminőség Föld- és birtokpolitika Fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika Hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac Helyi gazdaságfejlesztés Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, életképes vidéki települések, helyi közösségek

11

12 Helyi gazdaságfejlesztés (teendők)
Helyi termelés és termékek felkarolása – helyi feldolgozás és értékesítés elősegítése A helyi termelés és értékesítés összekapcsolása a helyi intézmények közétkeztetési rendszereivel Helyi energiatermelés koncepciójának kialakítása lehetőség szerint a megújuló energiára alapozva

13 Falusi és tanyai turizmus, ökoturizmus fejlesztése
Hagyományos kézműves tevékenységek támogatása „A vidéki polgárság megerősödését a több lábon álló, sokszínű vidéki gazdaság szavatolja. A tájak jó állapota és a kor színvonalának megfelelő infrastruktúra a vidéket vonzó lakhellyé és turisztikai célponttá teszi.”

14 Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra, életképes vidéki települések, helyi közösségek (teendők)
Hátrányos helyzetű (aprófalvas, tanyás) vidéki térségek felzárkóztatása Helyi közösségi együttlét intézményeinek megerősítése, falufejlesztési programok

15 Helyi szolgáltatások (köz- és mezőgazdasági igazgatás) javítása, ügyfélközpontúság
Vidékfejlesztés területi/helyi szervezeti rendszerének hatékony működtetése, összhangban a területfejlesztés és a közigazgatás rendszerével Falu- és tanyagondnoki szolgálatok megerősítése A vidék a köz- és a termelésbiztonságának növelése

16 Vidékfejlesztési nemzeti stratégiai programok
1. Helyi gazdaságfejlesztés 1.1. Helyi élelmiszer-feldolgozás, helyi piac és élelmiszerellátási program A helyi piacok, helyi értékesítés ösztönzése Helyi gazdaságfejlesztési stratégiák megfogalmazása Helyi igények, értékesítési lehetőségek felmérése, a termelési és értékesítési folyamatok összekapcsolása Helyi termék védjegyrendszerek bevezetése Helyi termékekkel kapcsolatos szemléletformálás Szervezett, kistérségi szintre épülő, országos termelési, feldolgozási, logisztikai, értékesítési rendszer kiépítése

17 1.2. Komplex helyi (térségi) vidékfejlesztési (energiaellátási) program
A mezőgazdasági melléktermékek, hulladék helyben történő energetikai célú hasznosítása Energiatermelés a helyi termelvények, termékek hozzáadott értékének növelésére Fő haszonvételű energianövény termelésre csak olyan mértékben és helyen kerülhet sor, ahol ezt szociális és különleges társadalom-politikai szempontok indokolttá teszik. Kedvezőtlen adottságú területeken fásszárú energiaültetvények telepítése Biogáz üzemek létesítése Nap-, geotermikus-, illetve felszíni vizeink hőjéből nyerhető energiákkal való hatékonyabb gazdálkodás, energiakutatás és fejlesztés. Tanyák energiaellátása

18 1.3. Falusi, tanyai vendéglátás (vidéki turizmus) program
A falusi, öko- és gyógyturizmus hazai fejlesztése, szálláshelyeinek bővítése A helyi kulináris, népi és szakrális hagyományok ápolása Turizmusban szolgáltató magánemberek adózásának csökkentése A megfelelő termékek fejlesztése érdekében szükséges a kutatás, és a jelenleginél jobb helyi és kistérségi (TDM, LEADER) turizmus menedzsment kialakítása és működtetése A falusi turizmus információs rendszerének, marketingeszközeinek bővítése, korszerűsítése A falusi szolgáltatók segítése szakmai képzéssel, tanácsadással A falusi szálláshelyek minőségi fejlesztésére, a szolgálatarások bővítésére forrás(ok) biztosítása

19 Helyi gazdaságfejlesztés nemzeti programjai
1.4. Kézműves program A helyi népművészeti egyesületek bevonásával a mai magyar kézműves társadalom helyzetének felmérése Kézművesség fejlesztési stratégiájának elkészítése A termékek piacra jutásának támogatása, kézműves vásárok, mesterség bemutatók szervezése Adókedvezmények a kézműves mesterek megélhetésének segítésére Kézművesség összekapcsolása a mezőgazdasági termeléssel, a helyi feldolgozókkal, falusi turizmussal Települései vagy kistérségi kézműves boltok, kézműves alkotóházak megnyitásának, fejlesztésének támogatása A népművészeti, kézműves képzés beépítése a tantervekbe

20 1.5. Helyi szövetkezetek, helyi pénz programok
Helyi szövetkezetek (Hangya típusú szövetkezetek, BÉSZ-ek, TÉSZ-ek, hitelszövetkezetek, szociális szövetkezetek) létrehozásának, működésének, kapacitás-fejlesztésének és együttműködésüknek támogatása A helyi termékekkel és fenntartható fogyasztással kapcsolatos szemléletformálás Helyi önkormányzatok és vállalkozások belső erőforrásokra épülő gazdaságfejlesztési tevékenységeinek támogatása Működő jó gyakorlatok terjesztése Települési és kistérségi kártyák, helyi pénzhelyettesítő eszközök bevezetése

21 2. Vidéki szellemi és fizikai infrastruktúra,
életképes vidéki települések, helyi közösségek 2.1. Oktatás, szakképzés, környezeti nevelés a kutatás, oktatás, képzés, tájékoztatás, intézményrendszere, vidéki iskolák, felsőoktatás, szakképzés (nemcsak agrár) környezettudatosság , környezeti nevelés tantervbe építése, iskolakertek „hely-ismeret” oktatása 2.2. Népfőiskolai szaktanácsadás, felnőttképzés a népfőiskolai mozgalmak, tájközpontokkal összhangban kiemelt képzési területek: vidékfejlesztés, foglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések, helyi demokrácia, közösségi részvétel, alapműveltség

22 2.3. Modellgazdaságok, tájközpontok, szaktanácsadási rendszer
Tájgazdálkodási hagyományokon álló oktató tájközpontok, gazdaságok fejlesztése Korszerű szaktanácsadási rendszer, szaktanácsadói hálózat 2.4. Kutatás-fejlesztés infrastruktúra rekonstrukció program a hazai agrár- és környezetügyi kutatás-fejlesztés gyakorlatorientált megerősítése a hazai agrár- és élelmiszergazdaság innovációs képességének növelése kutatási infrastruktúrát javító műszerbeszerzési programok indítása új intézmény finanszírozási rendszer kidolgozása a normatívák előtérbe helyezésével

23 2.5. Vidéki kulturális és természeti örökség program
Örökségértékeket képviselő vidéki épületek, épületegyüttesek megújítása, közösségi és turisztikai hasznosítása - a helyi építészeti értékek felmérése, örökség- és értékleltárak készítése - a vidéki szellemi és kulturális örökségkincs feltárása és bemutatása, pl. zenei, mesei, népszokásbeli, kézműves hagyományok a védett természeti területek állapotának megőrzése és javítása - a vidéki területek táji értékeinek megőrzése

24 2.6. Falufejlesztés, vidéki települések infrastrukturális fejlesztése
falvak és vidéki települések megújulásának, infrastrukturális fejlesztésének segítése falumegújítás jó példáinak feltárása, megosztása, településfejlesztési, településüzemeltetési célú közmunka ösztönzése településfejlesztési célú önkéntes, közösségi munka falugondnoki szolgálatok támogatása falumegújítási célú helyi kezdeményezések ösztönzése

25 3. Térségi komplex vidékfejlesztési programok
3.1. Tanyás Térségek Fejlesztési Programja - a tanyai áruk piacra jutásának segítése - külterületi földutak karbantartása, javítása tanyák energiaellátásának javítása tanyagondnoki szolgálatok megerősítése gazdálkodási célú tanyai eszköz-és épület felújítás 3.2. Tisza-völgy Komplex Fejlesztési Program 3.3. Homokhátság Program - víz visszatartás, vízpótlás fenntartható megoldása - alkalmazkodás: szárazságtűrő fajták - tájfenntartó gazdálkodás a vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése, a Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának növelése fenntartható tájgazdálkodási modellek

26 3.4. Ormánság Program 3.5. Cserehát Program
Komplex víz- és tájgazdálkodási rendszer kiépítése Helyi gazdaság fejlesztése, a cigány lakosság képzése, jövedelemtermelő munkához juttatása, a leromló települések építészeti és közösségi megújítása helyi gazdaság fejlesztése háztáji gazdálkodás, élelmiszertermelés ösztönzése, kiskerti termelési kultúra újjáélesztése, falusi kispiacok létesítése, mintagazdaságok létrehozása, szociális gazdasági formák kialakításának elősegítése, szociális földprogramok támogatása

27 3.7. Kárpát-medencei Vidékfejlesztési együttműködések programja
3.6.Zöld Duna Program 3.7. Kárpát-medencei Vidékfejlesztési együttműködések programja vizeink jó ökológiai állapotának elérését szolgáló intézkedések, mellékágak, élőhelyek rehabilitációjára, a védett természeti területek hatékony kezelésére, az éghajlatváltozás várható kedvezőtlen hatásainak enyhítésére a természeti erőforrások fenntartható használata, elsősorban vízgazdálkodás a területfejlesztési keretében zajló, vidékfejlesztési tartalmú együttműködések, a magyar közösségek közötti, vidékfejlesztési jellegű együttműködések

28 ÚMVP III-IV. tengely kapcsolatok
Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv Stratégiai célok a III-IV-es tengelyre: Életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenységek diverzifikációjának elsegítése Nemzeti prioritások a III-IV-es tengelyre: A gazdasági fejlődés elősegítése és az életminőség javítása a vidéki területeken, illetve a természeti és kulturális örökség megőrzése - A kistérségi szintű kormányzás elősegítése - A LEADER csoportok erősítése és támogatása

29 ÚMVP a fő finanszírozási forrás 2013-ig
Megjelenő jogcímrendeletekben NVS szempontok érvényesítése a lehetőségek szerint Helyi vidékfejlesztési stratégiák felülvizsgálatakor az NVS szempontok figyelembe vétele, pl.: Helyi gazdaságfejlesztés (cél, módszer) Közösségi részvétel, tervezés

30 III.-as tengely jogcímrendeletei
1. Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése vidéki működő, induló mikrovállalkozások támogatása megjelent: 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 2. Turisztikai tevékenységek ösztönzése fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztések megjelent: 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 3. Falumegújítás- és fejlesztés Helyi piacok létesítése, fejlesztése, lakókörnyezeti fejlesztések várható megjelenés: november

31 4. Vidéki örökség megőrzése
épített, természeti, kulturális örökség megőrzése várható megjelenés: november 5. Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás agroturizmus, kézműves tevékenységek, műszaki és szociális szolgáltatások, non-annex termékek feldolgozása, megújuló energiaforrások használata

32 IV-es tengely jogcímrendeletei
1. A LEADER Helyi Akciócsoportok részére nyújtandó vidékfejlesztési támogatás Helyi akciócsoportok működése, Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, tanulmányok, tájékoztatási, képzési programok , konzultációk várható megjelenés: június LEADER térségen belüli együttműködés, LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködés végrehajtásához nyújtott támogatásL LEADER együttműködések várható megjelenés: július

33 A stratégia további teendői
Társadalmi egyeztetés június 17-ig Stratégiai koncepció véglegesítése (tartalmi, formai) Kormányhatározat a stratégia fő irányairól, a megvalósítás feladatairól Nemzeti stratégiai programok kidolgozása Jogi forma

34 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség: www.videkstrategia.kormany.hu


Letölteni ppt "Vidékfejlesztési Minisztérium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések