Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Integrálódni akarunk!?” A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával megvalósult program 2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Integrálódni akarunk!?” A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával megvalósult program 2006."— Előadás másolata:

1 „Integrálódni akarunk!?” A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával megvalósult program 2006

2 Mottó: „Most van még idő szebb frígynek kötésére, vagy soha többé. Elődeink a frígyet könnyen köthették volna, mi, mostaniak már csak nehezen, utódaink tán soha többé, ezt ne felejtsük.” (Széchenyi)

3 Romatelep integrációs program  (2005-ben első nekifutás 9 település)  2006-ban SzMM+OFA (41.4+15 mFt) lakhatás segítése (telepszerű lakókörnyezetből) +szociális integráció  11 települést kértek fel a részvételre  Egercsehi (He), Garabonc (Z), Hangony (Bo), Hidas (Ba), Rudabánya (Bo), Sajóhídvég (Bo), Sóshartyán (N), Szomolya (Bo), Szúcs (He), Tunyogmatolcs (Sza),Vasboldogasszony (Z )

4 A program szükséges volt, mert…  Magas a munkanélküliek aránya  Alacsony az iskolázottság  Nem megfelelő az egészségi állapot  Rosszak a lakáskörülmények  Előítélet a roma lakossággal szemben

5 Céljaink voltak:  Lakhatási minimum megteremtése  A roma lakosság életminőségének javítása, putrik felszámolása  A hosszú távú fejlődés lehetőségének (!) megteremtése  A lakosság egészségi állapotát befolyásoló szociális, gazdasági, iskolázottsági egyenlőtlenségek csökkentése  Szolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítása – szociális ellátórendszer  A telepen élők környezetének folyamatos rendben és tisztán tartása  Közösségfejlesztés

6 Prioritások 1. A gyerekek iskolai integrációja 2. A felnőttek munkaerő-piaci integrációja 3. A szociális és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, elősegítése 4. Közösségfejlesztési programok

7 A programban megvalósult tevékenységek  Putrik felszámolása, lakáskörülmények javítása  Vízelvezető árok, járda építése (400 fm)  Kukák biztosítása (100db+egyéves szemétdíj) – környezet rendbetétele  Baba-mama klub, alternatív napközi tárgyi/személyi feltételeinek biztosítása  Általános iskolai felzárkóztató (15 fő) gyógynövénytermesztő (15 fő) közösségfejlesztő képzése (2 fő) + tárgyi eszközök  Szociális esetkezelés, rendszeres tanácsadások  Közhasznú foglalkoztatás (10 fő – 6 hónapra)  Nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedés aktív segítése (11 fő)

8 Lakhatási elem  8 putri felszámolása a tervezett 11 helyett, mert 3 család nem vállalta az együttműködést  7 házat vettünk meg, ebből 2 saját tulajdonú lett, fiatalok otthonteremtési támogatását igénybe véve (a többi 10 évig az önkormányzaté)  Vízelvezető árok és járda építése

9 Ahonnan indultunk…

10

11 Nehézségek – tanulságok  Kedvezményezettek nem egyforma támogatása (100 ház, 400 lakos/8 putri, 40 lakos)  Nem telepen lakó romák nem részesültek kedvezményben (csak képzés)  Nem roma lakossággal (30 %) a program elfogadtatása (az egész falu nyerhet: szebb környezet, kevesebb segély, életrevalóbb közösség)  Támogatói szerződések időbeni eltérése  Kért támogatás csökkentett összege  Előző évi pénzmaradvány-felhasználás nehézségei

12 Nehézségek - tanulságok  lakhatási elem=egyszeri tőkeinjekció > magasabb lakás rezsiköltségek miatt ismét szociális ellátásra szorulnak  Az önkormányzat által terveztetett romatelepi járda megkezdett beruházás >a továbbépítésre nem tudunk pályázni  Sikert csak az érintettek kezdettől való bevonása hozhat (kisebbségi önkormányzat, helyi aktivisták, mentor, kommunikáció!!)  Billenékeny egyensúly: kisegítés, vagy kiszolgálás; értük, vagy helyettük? (lakhatási elemhez foglalkoztatás, vagy képzés kötelező)

13 Köszön i a figyelmet! Tóth Gabriella polgármesterhivatal@soshartyan.hu

14 Szubszidiáljunk!!   „…amit az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg tudnak valósítani, azt a hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni tilos; éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, egy nagyobb és magasabb szinten szerveződött társulásra áthárítani jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a társadalom helyes rendjének felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél és benne rejlő erejénél fogva segíteni - szubszidiálni - köteles a társadalmi egész egyes részeit, ellenben soha nem szabad bomlasztania vagy bekebeleznie azokat”. (XI. Pius: Quadragesimo anno)   helyi érték, pozitív példák (celebek?)   integráció helyett kooperáció

15 don't seek the word that means everything. don't seek the knowledge that knows everything. you should seek the sun that lights up everything. ne a szót keresd, mely mindent elmond! ne a tudást keresd, mely mindentudó! a napot keresd, mely mindent bevilágít!


Letölteni ppt "„Integrálódni akarunk!?” A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával megvalósult program 2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések