Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ Alapító okirat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ Alapító okirat"— Előadás másolata:

1

2 ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ Alapító okirat
A szlovák és magyar határmenti kistérségek, mikrorégiók, városok, térség-, terület-, és gazdaságfejlesztési szervezetek és együttműködő partnereik létrehozzák a Zemplén Térségi Interregionális Fejlesztési Szövetséget a Zemplén Eurórégiót.

3 A Szövetség célja: a startégiai programtervben megfogalmazottak szerint a határmenti Zemplén Térség közös, összehangolt fejlesztési programjának kidolgozása és megvalósítása. A két ország határmenti térségeinek partnerségi alapon történő felzárkóztatása, a regionális és helyi erőforrások koncentrációjával és az Európai Uniós, a szlovák, magyar nemzeti költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával. A Szövetség területi lehatárolása: az alapító szlovák mikrorégiók és magyar kistérségek. A Szövetség alapításának helyszíne: Sátoraljaújhely A Szövetség alapításának dátuma: április 23.

4 ZEMPLÉN EURORÉGIÓ SZERVEZETI CENTRUMAI
MAGYARORSZÁG ZEMPLÉNI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY H-3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18. Telefon: (+36) 47/ Fax: (+36) 47/ SZLOVÁKIA KIRÁLYHELMECI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG SK Královsky Chlmec ul. L.Kossutha 102. Telefon: (+421) 56/ Fax: (+421) 56/

5 ZEMPLÉN EURORÉGIÓ SZLOVÁKIAI ALAPÍTÓK 1. KISTÉRSÉGEK VÁROSOK:
Tarbucka, Buród, Tokaj, Ticce, Tiszahát, Alsóung, Felsőung, Kosko, Hegyalja VÁROSOK: Királyhelmec, Tiszacsernyő, Nagykapos, Szobránc, Gálszécs, Tőketerebes, Nagymihály, Homonna 2. REGIONÁLIS SZERVEZETEK Kassa Megye Önkormányzata Regionális Fejlesztési Ügynökség Királyhelmec Regionális Fejlesztési Ügynökség Homonna Revital Kht.

6 3. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERSZERVEZETEK
Nagykaposi Regionális Vállalkozásfejlesztési Szövetség RRA Južný Zemplín, Trebišov RPIC Trebišov Združenie za spoločné ciele - Szövetség a Közös Célokért Združenie pre rozvoj podnikania v regióne Veľké Kapušany Združenie miest a obcí Medzibodržia Bodrogköz Kultúrájáért Szövetség Pro Patria BKÁE Királyhelmeci Kihelyezett Képzése Lórántffy Zsuzsánna Egyesület

7 MAGYARORSZÁGI ALAPÍTÓK
ZEMPLÉN EURORÉGIÓ MAGYARORSZÁGI ALAPÍTÓK 1. KISTÉRSÉGEK Sátoraljaújhelyi kt /508 hegyköz/ Cigándi kt /513/ Sárospataki kt /507 Szerencsi kt /509/ Tokaji kt /515/ 2. REGIONÁLIS SZERVEZETEK Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács B-A-Z. Megyei Önkormányzat Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Zempléni Település Szövetség Zempléni Vállalkozási Övezet

8 3. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERSZERVEZETEK
Miskolci Egyetem Európai Tanulmányok Központja Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség Zempléni Informatikai Egyesület Zempléni Idegenforgalmi Szövetség Hegyközi Területfejlesztési Szövetség VOSZ Zempléni Tagozata Zemplén Televízió

9

10 ZEMPLÉN EURORÉGIÓ PROGRAMTERVEZET
Határon átnyúló infrastrukturális természet- és környezetvédelmi fejlesztések A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése A határmenti települések együttműködésének fejlesztése A civil szervezetek határmenti együttműködése

11 Zemplén Eurorégió Programterv
I. Határon átnyúló infrastrukturális természet- és környezetvédelmi fejlesztések Határátjárhatóság javítása /utak, vasút, vízi-, és légiközlekedés/ Táj és természetvédelmi program /Zempléni Tájvédelmi Körzet kiterjesztése/ A környezetvédelmi feladatok összehangolása /ár- és belvízvédelem, hulladékkezelés, stb./

12 Zemplén Eurorégió Programterv
II. A határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése A határmenti együttműködés szervezeti centrumainak létrehozása, fejlesztése /Európa Ház, Vállalkozói Kp, Ipari Park, Inkubátorház/ A kis és közepes vállalkozások együttműködési programjainak bővítése /információ, tanácsadás, oktatás, project készítés, menedzselés, partner kapcsolatok szervezése/ A határmenti térségek marketingtevékenységének beindítása /Régiómarketing, befektetésösztönzés, idegenforgalom/

13 Zemplén Eurorégió Programterv
III. Határmenti települések együttműködéseinek fejlesztése Testvértelepülési program Település szövetségek fejlesztése, kiterjesztése /Zemplén Település Szövetség, Bodrogközi Település Szövetség/ Önkormányzati, intézményi, kulturális, sport, stb. kapcsolatok fejlesztése

14 Zemplén Eurorégió Programterv
IV. Civil szervezetek határmenti együttműködése Azonos profilú civil szervezetek regionális programfejlesztése /partnerségi pályázatok, programok/ Interregionális civil szövetségek létrehozása, közös programok szervezése

15 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS
I. Határon átnyúló infrastrukturális természet- és környezetvédelmi fejlesztések Utak: Határmenti útkapcsolatok helyreállítása Tanulmánytervek, prioritások kijelölése, kiviteli tervek, pályázatok, megvalósítás, egyeztetések /Interreg pály./ /RRA-ZRVA/ Mell. Kimutatás -> Vasút: Magyar-Szlovák vasúti kapcsolat visszaállítása Sátoraljaújhely – Nove-Mesto /Szerencs-Saújhely pályafelújítás/ Előterv, felmérés, GKM, MÁV egyeztetés /ZRVA/ Légi közlekedés: Kassai repülőtér fejlesztés Szlovák Bodrogköz nemzetközi repülőtér Tanulmány, terv, engedélyeztetés /RRA/ Vízi közlekedés: Vízi turizmus a Tiszán és a Bodrogon Tanulmány elkészítés /ZRVA/

16 Magyar oldali település Szlovák oldali település
Zemplén Eurorégió – PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS Projekt-szám Magyar oldali település Szlovák oldali település Jelenlegi státusz Tervezett státusz Projekt-értékelés Becsült költség 6.14 Hollóháza Eszkáros (Skáros) lezárt határszakasz országos közút kiemelt 80 MFt 6.15 Vilyvitány Biste (Bysta) helyi közút másodlagos 150 MFt 6.16 Felsőregmec Alsómihályi (Michalany) 6.17 Karos Bodrogszerdahely (Streda n. B.) halasztható 130 MFt 6.18 Kisrozvágy Nagygéres (Vel’ky Hores) 160 MFt 6.19 Lácacséke Perbenyik (Pribeník) ideiglenes határszakasz 60 MFt 6.20 Dámóc Bély (Biel) 90 MFt

17 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS
Táj és természetvédelmi program Bodrogközi táj- és környezetgazdálkodás Vásárhelyi program, Bokartisz program /Magyaro., ZRVA – Bokartisz Egyesület/ A Tice és a Karcsa vízgyűjtő területének tájgazdálkodása /Szlovákia, RRA/ Nagy-Milic Natúrpark terv, megvalósítás /Magyaro., ZRVA Hegyközi Önkormányzatok/ Környezetvédelmi feladatok A kommunális hulladékgyűjtés határmenti szereplőinek egyeztetése /RRA-ZRVA/ Új típusú hulladékfeldolgozás technológiai elterjesztése /ZRVA/

18 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS
II. A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztések Szervezeti centrumok: Zemplén Európa Ház Sátoraljaújhely fejl. /ZRVA/ Zemplén Európa Ház Királyhelmec, tulajdonszerzés, tervkészítés /RRA/ Kárpátok Beszállítói Klaszter létrehozása /Gépjármű ipar/ Program indul Phare-CBC pályázat /RRA-ZRVA/ Kis- és közép váll. programok: információ tanácsadás, partnerkapcsolat szervezés, Referencia ZTV műsor /RRA-ZRVA/

19 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS
Humán infrastruktúra fejlesztése: Tudásközpont kutatási pr. /Miskolci Egyetem-ZRVA/ program elindult Hallgatók a Régióért, Régió a Hallgatókért pr. /Miskolci Egyetem-ZRVA/ pályázat beadva Üzleti infrastruktúra, innováció és humánerőforrás-fejlesztés a határmentén /RRA,-ZRVA,-ÉRÁK/ program indul, szakemberképzés Hogyan lehetünk sikeresebbek Európában projekttervezés, pályázatírás /tanf. 2004, 2005, 2006 RRA-ZRVA/ Bibliai Szabadegyetem – /3 szemeszter, folyik ZRVA/ Marketing tevékenység: Zemplén Eurórégió hírlevél pályázat, NCA /ZRVA/ Együttműködés a Zemplén Televízióval, az Aktív Rádióval és a Régió és HÍD folyóirattal /Rendszeres tájékoztatás RRA-ZRVA/ Zemplén Eurorégiós Napok Sátoraljaújhely /RRA-ZRVA/ Zemplén Eurorégiós Gazdanapok Szerencs /RRA-ZRVA/

20 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS
III. Határmenti települések együttműködése Testvértelepülések, közös kulturális és sportprogramok Önkormányzati, intézményi együttműködések iskolák, könyvtárak, sportszervezetek Fotókiállítás Sátoraljaújhely, február Zemplén Fesztivál augusztus

21 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS
IV. Civil szervezetek határmenti együttműködése Partnerségi programok Mozgáskorlátozottak egyesületei, városszépítő egyesületek, idegenforgalmi szervezetek, sportegyesületek, kulturális és hagyományőrző egyesületek Roma program a határmenti térségben /MTA-ZRVA/ Civil képzés program a határmentén pályázat NCA /ZRVA/

22 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS
Pályázatok címe Pályázati jogcím Program költség Teljes Támogatás 1. Zemplén Eurorégió program kidolgozása BAZ MTFT HUF HUF 2. Vízi turizmus a Tiszán és a Bodrogon HUF HUF 3. Kárpátok Beszállítói Klaszter Phare CBC EUR EUR 4. Tudásközpont kutatási pr. (ME partnere) NKTH RET-2004. HUF Támogatott partner ( HUF) 5. Hallgatók a Régióért, Régió a hallgatókért (ME partnere) ROP 3.3 HUF Támogatott partner ( HUF)

23 Zemplén Eurorégió 2004.04. – 2005.04. PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS
Pályázatok címe Pályázati jogcím Program költség Teljes Támogatás 6. Üzleti infrastruktúra és humán-erőforrásfejlesztés a határ mentén (ÉRÁK partnere) Phare CBC EUR EUR 7. Zemplén Eurorégió Hírlevél EUR EUR 8. Roma program a határmentén (MTA partnere) NKFP-05 - Nem támogatott partner 9. Civil képzési program a határmentén NCA HUF 10. „Határátjárhatóság” útkapcsolat tervek Interreg IIIA Tervezés alatt

24 ELÉRHETŐSÉGEINK MAGYARORSZÁG SZLOVÁKIA
ZEMPLÉNI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY H-3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18. Telefon: (+36) 47/ Fax: (+36) 47/ SZLOVÁKIA KIRÁLYHELMECI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG SK Královsky Chlmecul.L. Kossutha 102. Telefon: (+421) 56/ Fax: (+421) 56/


Letölteni ppt "ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ Alapító okirat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések