Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IV. BÉLÁTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSÁIG

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IV. BÉLÁTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSÁIG"— Előadás másolata:

1 IV. BÉLÁTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSÁIG
71. IV. BÉLÁTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSÁIG Dr. Mészáros Zoltán A 6. és a középiskola 2. osztályában használható

2 A korszak magyar királyai
IV. Béla V. István IV (Kun) László III. András

3 IV. Béla a képes krónikából

4 Magyarország a „tatárjárás” után
Óriási volt a pusztítás 1342-ben elhagyják az országot (az utódlás kérdése Mongóliában) Megkezdődik az ország újjászervezése Ekkoriban kezd kialakulni a rendi országgyűlések összehívásának gyakorlata (Esztergomi gyűlés 1267.) Tartanak egy újabb támadástól Tanulságok A tatárokkal a nehézlovasság tud jól harcolni. A várakat nem tudják könnyen bevenni (Fehérvár, Esztergom).

5 Kubilaj mongol nagykán, Dzsingisz leszármazottja, az ő idejében a birodalom 4 részre
szakadt

6 IV. Béla (birtokpolitika, városokkal kapcsolatos politika, telepítéspolitika)
Mindhárom az ország védelmi képességeit erősítette. Félt egy újabb támadástól) A birtokadományok várak építését ösztönzik. A városokat is támogatta (pl Buda alapítása). Kunokat (1245-ban hívja őket vissza) és iráni eredetű jászokat telepít le.

7 A nemesi társadalom helyzete
1. Kialakulóban van a nagybirtokos bárók rétege (Kőszegiek, Csákok), a király is hatalmas birtokokat oszt ki (ők töltik be az országos tisztségeket is), a későbbiekben oligarchákká válnak, és akadályozni fogják a kormányzást. 2. A vezető rétegtől elkülönül a szerviensek, a kis és középbirtokosok rétege (kiváltságuk, hogy nem fizettek adót, katonai szolgálattal tartoztak). 3. A várjobbágyok egy része nemessé válhatott. (A várszervezet rendszere átalakul) 4. Kialakul a familiárisok rétege, akik nemesként a nagybirtokos nemesség szolgálatába állnak.

8 A nemesi vármegyék Ebben valósul meg a nemesség önkormányzata, és a királyi hatalom is. A király ispánt nevez ki. A szerviensek ügyeik intézésére szolgabírákat választottak. Magyarország későbbi történetében ennek döntő szerepe lesz.

9 A vallási élet elmélyülése
Szent Erzsébetet ekkoriban avatták szentté (1235-ben). Szent Margit Nyulak szigetén a domonkos rendi apácakolostorban élt. V. István megpróbálta szentté avattatni Margitot, a húgát, de neki még nem sikerült. Megjelennek a Domonkosok és a Ferencesek Magyarországon 1263. Megalapítják a Pálos-rendet (ez az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend)

10 Szent Margit Edmund Blair Leighton:
The Charity of St. Elizabeth of Hungary Szent Margit

11 V István uralkodása Az 1260-as évektől V. István szembefordul az apjával, eléri, hogy az ország keleti részét kormányozza. Az egész országot csak két évig kormányozhatta. Fia IV. László a Kun melléknevet kapja, mert anyja Kun volt, és mert a kunok között töltött sok időt, és a szokásaik közül is sokat átvett.

12 V. István ifjabb királlyá koronázása. Miniatúra a Képes Krónikából

13 IV. Kun László uralma Gondjai akadtak a Bárói csoportokkal, a különböző érdekszövetségek alakították az ország kormányzását. 1277. Országgyűlés összehívása (IV. László nagykorúsítása, a bárók a nemesek és a Kunok is képviseltetik magukat) 1278. Morvamezei ill. Dürnkruti csata (A király, I. Rudolf császár segítségével, leszámolt a Kőszegiekkel, akik II. Ottokár cseh királlyal szövetkeztek.) Ez a Habsburgok hatalmának megszilárdítását eredményezte. A csatában a magyar királynak volt döntő szerepe. 1279. Pápai legátus érkezik mert „kun módon” él. A kun „nyőgérek” voltak a bizalmasai, rájuk támaszkodhatott, ellátták a védelmét. Ki kellett adnia a Kun törvényt. A kun törvény megvalósítása miatt elégedetlen volt a legátus. 1285. újabb mongol támadás (de ez koránt sem olyan pusztító). Uralkodásának utolsó időszaka emiatt zavaros, tisztázatlan körülmények között ölik meg kunjai.

14 IV. László kun öltözékben: Miniatúra a Képes Krónikából.

15 III. András Velencében nőtt fel (nem ismerte az ország belső viszonyait). A bárók hatalma aláásta a királyi hatalmat. 1301-ben hal meg utód nélkül. Vele az Árpád-ház férfi ágon kihalt. Közel tízéves interregnum következik, a női ági leszármazottak harcolnak a trónért.

16 Felhasznált irodalom Romsics Ignác (szerk): Magyarország története. Akadémiai kiadó, Budapest, 2007. Rade Mihaljčić: Történelem az általános iskolák hatodik osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, (A magyarokra vonatkozó rész szerzője Dr. Csehák Kálmán) Képek: IV. Béla a Képes Krónikából: Kubuláj mongol nagykán: 3. Edmund Blair Leighton: The Charity of St. Elizabeth of Hungary: 4. Szent Margit: 5. V. István ifjabb királlyá koronázása. Miniatúra a Képes Krónikából: 6. IV. László kun öltözékben. Miniatúra a Képes Krónikából:


Letölteni ppt "IV. BÉLÁTÓL AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSÁIG"

Hasonló előadás


Google Hirdetések