Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A makrotervezéstől a mikrocselekvésekig

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A makrotervezéstől a mikrocselekvésekig"— Előadás másolata:

1 A makrotervezéstől a mikrocselekvésekig

2 001. Makroszerkezetek A/ tematika

3 5. osztály: család szülők, testvérek, család (Az őzfiútestvérpárja, szülei) felnőtté válás (átváltozásaok A deákból lett királyban) veszteség és gyász (János vitéz, elszakadás Iluskától) kövérek és soványak (János vitéz, török basa)

4 gyermekbántalmazás (J.v., visszatekintés)
falu és város (J.v helyszínei) hétközapi hősiesség (J.v. az óriásoknál) félelem és bátorság (J.v. a boszorkányok közt) a pénz szerepe a mindennapokban (J.v és a halász) saját álmok (J.v. Tündérországban)

5 6. osztály: szülőföld az anyanyelv (Márai: halotti beszéd)
nyelvtanulás (Nöstlinger: A cseregyerek) hazaszeretet (Mondák) emlékezet (Balladák)

6 történelem (Egri csillagok)
háború (Balassi: katonaének) Európai Unió (A walesi bárdok) ünnepek, meglepetések (Toldi mulat) szabálytisztelet és önállóság (Egri csillagok: Gergő megszökik)

7 7. osztály: társadalom A média szabadsága és szabadossága (Szabad sajtó) Nyugatimádat napjainkban (Reformkori utazások) Kellenek-e reformok? (Ma is kívánatos reformkor) Javul a világ, vagy tényleg kárhozottak az ősapák? (Nemzeti dal) Az ifjúság helyzete (Búcsúzás a K-aljától)

8 Demokrácia és demagógia (Shelley: Szabadság)
A pedagógus kudarcai (Puskin: A magvető) Miért gyönyörködünk a harcban? Kell-e a házasság? (Jókai: A kőszívű) Egyház a társadalomban (Szent Péter esernyője)

9 8. évfolyam: univerzum Az idő relativitása (Weöres.: Ayámnak)
Az idő relativitása (Weöres.: Ayámnak) A tömeg energiává alakul (csillagok működése - Tóth Árpád) Fraktálok: szabálytalan szabályok a természetben (versben bujdosó) Csillagok távolában (Illyés kémlelőablakai) Ciklikusság: Mókuskerékben? Föl és alá? (Szabó Lőrinc: Idő)

10 Minden ember külön bolygó (A kozmosz éneke)
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást (A Dunánál) Nincs első, és nincs utolsó (Pilinszky: Egyenes labirintus) Ha szabadság van, akkor nincs sors (Kertész) A felfedezők úttalan útjai (Márquez)

11 B/ Olvasmányok 5.: mese János vitéz Mítoszok 6.: monda ballada Toldi

12 7.: reformkor műfajok 8. : drámák XX. század

13 kötelezőkből: részletek
mindenütt: versek regényrészletek kisepikai alkotások   kötelezőkből: részletek Pál utcai Egri Kőszívű Szent Péter Légy jó

14 C/ Fogalmak 5. osztály - népmese meseszámok, mesetípusok állandó mesefordulatok hőstípusok meseváltozatok - népdal rímek - mítosz eposz Biblia - ütemhangsúlyos verselés, alliteráció - megszólítás párhuzam ismétlés felkiáltás, kérdés költői túlzás fokozás felsorolás, halmozás ellentét - hasonlat metafora megszemélyesítés refrén időmértékes verselés tiszta rím dal

15 6. osztály - monda szerkezeti egységek ballada monda és ballada viszonya balladai homály - elbeszélő költemény az elbeszélés sajátosságai - felező tizenkettes rímek - epigramma - reneszánsz, humanizmus - életkép - klasszicizmus - költői túlzás

16 7. osztály - Cenzúra A romantika Népiesség
- A dal Elégia Óda Himnusz Epigramma Helyzetdal Episztola Ars poetica - Előtér-háttér Regényidő – regénytér Véletlen és motivált fordulatok Imitált és közvetlen elbeszélésmód Cselekvés-beszéde jellemzi a hőst Az író jellemzi hősét Szereplőtárs jellemzi a hőst - Realizmus Modernség Típusok és különcök Novella Elbeszélés Paródia

17 8. osztály Modern stílusirányzatok. Ritkább szóképek és alakzatok.
Mű és közönség. Az esztétika fogalma Regénytípusok. Az irodalmi szövegalkotás típusai. - A drámaelmélet lapfogalmai.

18 002. Makrofolyamatok Választások: Október 31. December 31. Február 28.
Beszámolók: Március 31.

19 Problémaközpontú projektek
5. évfolyam A jó dolgokat élvezzük. De mit kezdjünk a bajokkal? Előzetes házi feladat: Az őzfiú című mese elolvasása (5. Tk. 12.o.)

20 I. Frontális munka: filmes indítás, tanári kérdéssor megfogalmazása csoportok számára
1. A filmjelenet Csillagok háborúja – (Anakin szenved tőle, hogy Padménak baja eshet)

21 - Milyen hatással van Anakinra a jövőbe látás képessége?
- Milyen tanácsot kap társaitól? - Igazold, hogy a várható szenvedés már nem első az élményei között! - Padmé csakugyan meghal, de halálában is megcsillan a remény. Miért?

22 A szegény ember megözvegyül
Miért nem nősül meg újra? Mert félti a gyerekeit: "Akkor lenne csak jaj nektek"

23 A gyerekek rábeszélik a nősülésre
Mit remélnek az új anyától? Gondoskodást: "megmosdatta, megfésülte őket"

24 Elűzi őket, az erdőben kellene veszniük
Mit tesz a kislány, hogy meneküljön? Hamut szór el az ösvényen

25 2/b Következtetések - Az emberek előre látják a bajt, mégsem kerülik el a veszélyt. Mondj rá példákat a meséből! - A szegény ember tudja, mire számíthat, mégis belemegy a házasságba. - A gyerekek tudják, hogy veszélyes az őznyom, mégis isznak belőle. - A lány tudja, hogy a fán kellene maradnia, mégis lejön.

26 A veszéllyel dacoló rossz döntések mögött sokszor mások befolyásolása áll. Például:
- A szegény embert a gyerekei beszélik rá a házasságra. - A fiút figyelmezteti a nővére, de nem hallgat rá. - A lányt a vén banya csalja le a fáról.

27 - A szegény ember először ellenáll, utóbb enged a gyerekeinek.
A rossz nemcsak egyszer támad, hanem sorozatban, újra meg újra. Hol látsz ilyet a történetben? - A szegény ember először ellenáll, utóbb enged a gyerekeinek. - A kislány először képes nyomokat hagyni, másodszor már nem. - Amíg látja a nővére, szót fogad a fiú, de mikor a háta mögé kerül, mégis iszik.

28 3. Kérdéssor az előzőek alapján:
A/ Keress olyan eseteket, amikor a látható veszély ellenére bajba sodorja magát az ember! B/ Keress rá példát, amikor mások sodorják bajba a társaikat! C/ Mondj példát sorozatos csapások egymásutánjára! D/ Mondj példát a csapások közepette is fellelt jóra!

29 II. Csoportmunka: példák keresése mesékben, a kérdések megválaszolása ezek alapján
1. Tündérszép Ilona

30 A/ Látja, mégis elbukik: az ördögök ismerik a varázseszközök értékét, mégis Árgyilusra bízzák
B/ Mások befolyásolják: A vén banya sípja altatja el C/ Csapássorozat: Háromszor is elalszik Árgyilus D/ Van jó is: Mindig akadnak segítői (a Nap, a Szél, a Farkas)

31 2. János vitéz A/ Látja, mégis elbukik: tudja, hogy a nyájat kellene őriznie, mégsem figyel oda B/ Mások befolyásolják: otthon maradna, hogy védje Iluskát, de a gazda elűzi C/ Csapássorozat: nyáj, vihar, zsiványok D/ Van jó is: sose jutnának Tündérországba e csapások nélkül

32 3. Tom Sawyer A/ Látja, mégis elbukik: Tom tudja, hogy szigorú büntetés vár rá, mégis mindig szófogadatlan B/ Mások befolyásolják: legjobban az fáj neki, hogy Jim és a többiek szabadok C/ Csapássorozat: "jelentéktelen fehér felület a végtelen kerítésen" D/ Van jó is: ravaszsága folytán mások végzik el helyette a munkát

33 1. Hányféleképpen sodródhatunk bajba? 2. Hogyan fogadhatjuk a csapást
III. Frontális munka: a csoportok beszámolója nyomán beszélgetés (brainstorming), majd új kérdések megfogalmazása 1. Hányféleképpen sodródhatunk bajba? 2. Hogyan fogadhatjuk a csapást 3. Milyen csapások érhetnek? 4. Mire kell ügyelni a bajban?

34 IV. Egyéni kutatómunka: esettanulmányok az I-III
IV. Egyéni kutatómunka: esettanulmányok az I-III. szakaszban megismert szempontok alapján 1. Anyaggyűjtés A/ szépirodalmi - olvasókönyvből - könyvtárból - internetről B/ mindennapokból - szülők, családi legendárium - interjú ismerősökkel, barátokkal, tanárokkal - újságok, tévé - hírek, hírportálok

35 2. Az anyag megszerkesztése, 10 perces bemutató előkészítése

36 V. Egyéni bemutatók 1. Kérdésfelvetés (melyik szempontot állította a középpontba) 2. Források megnevezése 3. Adatok

37 A/ Tabló B/ Videofelvétel C/ Hangfelvétel D/ Számítógépes bemutató E/ Szöveg

38 4. Szóbeli kommentár 5. Következtetés levonása

39 B/ Mennyire válaszolta meg saját kérdését? C/ Bemutató eszközök
VI. Egyéni majd frontális munka: űrlapok segítségével értékelik egymást A/ Tartalom B/ Mennyire válaszolta meg saját kérdését? C/ Bemutató eszközök D/ Előadásmód E/ Ötletesség

40 (mit kezdjünk a bajokkal - összefoglalás)
VII. Újabb filmpéldák (mit kezdjünk a bajokkal - összefoglalás)

41 Tüskevár Tutajos szandálban indul a nádasba, nem hallgatott Matulára

42 Odüsszeia megsérti Poszeidónt, amikor egyedül magának tulajdonítja a sikert

43 Emil és a detektívek a vonaton az altatót, ezért kerül bajba
Emil elfogadja a vonaton az altatót, ezért kerül bajba

44 Előzetes házi feladat: A tök és a csikó című monda elolvasása (6. Tk.)
6. évfolyam Az ellenségeinkkel megküzdünk. De mit kezdjünk a barátainkkal? Előzetes házi feladat: A tök és a csikó című monda elolvasása (6. Tk.) I. Frontális munka: filmes indítás, tanári kérdéssor megfogalmazása csoportok számára

45 1. A filmjelenet elemzése
A gyűrűk ura Frodót Samu ellen hangolja Gollam

46 - Egyformán szereti-e egymást a két barát?
- Milyen helyzet hozza ki Frodóból a bizalmatlanságot? - Miben áll a harmadik személy szerepe a viszályban? - Hogyan viselkedik a méltatlanul eltaszított barát?

47 2/a Mondafeldolgozás: A tök és a csikó
Mátyás szóba elegyedik a szegény emberrel Miről maradna le, ha szó nélkül továbbhaladna? Nem ismerné meg a mindig derűs szemléletmódját

48 Megtetszik neki, tanácsot ad neki
Mit ad ő cserébe a paraszt jókedvéért? Tanácsot: Mátyás szereti a tököt

49 Számot tarthatna a paraszt hálájára
Miért nem fedi fel kilétét a paraszt előtt? Nem azért segített, hogy hálás legyen vagy megköszönje

50 Az irígy szomszédot nem jutalmazza meg
Miként bánik a barátja ellenségével? Megebédelteti, de nem fogadja barátjává

51 2/b Következtetések Érdemes kapcsolatba lépnünk egymással: nem azért kaptuk a szavakat, hogy hallgassunk - Mátyás kedvére való, jókedvű embert ismerhet meg - A szegény ember sosem remélt segítséget kap új barátjától - Aha szótlanul elmennek egymás mellett, mindez elmarad

52 Az igazi barátságban mindkét fél megajándékozza a másikat
- a szegény ember jókedvet ad Mátyásnak - Mátyás dús ajándékkal viszonozza - a barátság tekintélyt ad a szegénynek

53 - A szegény ember nem szégyelli szegénységét
Meg kell szabadulnunk kisebbrendűségi érzéseinktől és beképzeltségünktől egyaránt, hogy barátra lelhessünk - A szegény ember nem szégyelli szegénységét - A király nem trónol a magasságban, hanem az emberek közé vegyül

54 3. Kérdéssor az előzőek alapján:
A/ Keress olyan eseteket, amikor az emberek bátran kapcsolatba lépnek egymással! B/ Keress rá példát, amikor két ember barátsága csakugyan kölcsönösségen alapszik! C/ Mondj példát a túlzott szerénységtől és beképzeltségtől egyaránt mente önértékelésre! D/ Mondj példát a bátor kockázatvállalásnak köszönhető barátságra!

55 II. Csoportmunka: példák keresése történetekben,
a kérdések megválaszolása ezek alapján

56 1. Lee: Ne bántsátok a feketerigót
A/ Bátor kapcsolatteremtés: Jem meg meri szólítani az idősebbeket, nem riasztja vissza csipkelődő beszédük sem B/ Kölcsönös ajándékozás: csak együtt tudják előadni színdarabjaikat ("Dillnek nagy hasznát vettük") C/ Egészséges önértékelés: Dill nem törődik vele, hogy túlságosan alacsony: így is öntudatos D/ Kockázatvállalás a barátságért: nagy kalandjuk, a Radley-ház kifürkészése még jobban összekovácsolja őket

57 2. Nógrádi: Gyerekrablás a Palánk utcában
A/ Bátor kapcsolatteremtés: Lajcsi nem szégyelli a családi zűröket; megosztja gondjait a töbiekkel B/ Kölcsönös ajándékozás: Lajcsi legyőzi a sírását - hülyéskedik - a többiek nevetése meg őt deríti jobb kedvre C/ Egészséges önértékelés: "Budapest nem a sherwoodi rengeteg" - hűti le a lekesedőket Gergő D/ Kockázatvállalás a barátságért: Lajcsi gondjáról van szó, mégis mind vállalják a "balhét"

58 III. Frontális munka: a csoportok beszámolója nyomán
beszélgetés (brainstorming), majd új kérdések megfogalmazása 1. Hányféleképpen lehet hasznára egyik barát a másiknak? 2. Milyen körülmények veszélyeztethetik a barátságot? 3. Miről ismerszik meg az igazi barát?

59 értékelik egymást VII. Újabb filmpélda
IV. Egyéni kutatómunka: esettanulmányok az I-III. szakaszban megismert szempontok alapján V. Egyéni bemutatók VI. Egyéni majd frontális munka: űrlapok segítségével értékelik egymást VII. Újabb filmpélda (mit kezdjünk a barátainkkal - összefoglalás)

60 Csillagok háborúja Hans Solo akkor sem sértődik meg,
amikor szerelmeseknek hiszi Leiát és Luke-ot

61 Harry Potter hogy bocsánatot kérjen, és helyrehozza barátságát
Ron képes rá, hogy bocsánatot kérjen, és helyrehozza barátságát Harryvel

62 Jurassic Park a kocsiban hagyja a gyerekeket,
az ügyvéd a kocsiban hagyja a gyerekeket, de épp a menekülése okozza a vesztét

63 7. évfolyam Az idő sodor bennünket. De mit kezdjünk mi az idővel?
Előzetes házi feladat: a Szondi két apródja elolvasása (7. Tk. 82.o.)

64 Harry Potter Dumbledore tanácsára Hermione visszarepíti az időben magát és Harryt, hogy megváltoztathassák az események menetét)

65 Ismétlődő algoritmus Frontális versfeldolgozás Következtetések
Kérdéssor Csoportos kutatás Csoportbeszámolók Kérdéslistáról választás Egyéni munka és beszámolók

66 További filmpéldák: Trója
Párisz és Hektor vívódnak, hogy visszaforduljanak-e a hajóval

67 Pókember Peter Parker addig tervezi udvarló szavait, míg Mary Jane elmegy

68 Robin Hood szaracén barátja nem szakítja meg imáját egy kisebb csetapaté miatt

69 Előzetes házi feladat: olvasni a Párisban járt az Őszt (8. Tk.)
8. évfolyam A beszéd ajándékát mind megkaptuk. De mit kezdjünk a szavakkal? Előzetes házi feladat: olvasni a Párisban járt az Őszt (8. Tk.)

70 Pofa be a Dépardieu megjelenítette félnótás lyukat beszél a Jean Reno alakította szófukar bűnöző hasába

71 - Miben ellentétes a két összezárt fogoly jelleme?
- Milyen veszélyeket hordoz a sok beszéd? - Miért válnak súlytalanná a szavai? - Miért képes a másik fél rezzenéstelenül hallgatni a sok zagyvaságot?

72 Szent Mihály útján suhant nesztelen
Miért zavarba ejtőek a szótlan emberek, a "nesztelen" jelenségek? Nem tudjuk, mi lakik bennük, "fekete lyukak" kiismerhetetlen titkok

73 Égtek lelkemben kis rőzse-dalok
Miért furcsa dalolni a halálról? Mire jó ez a furcsaság? A dal, dalolás vidámságot sejtet. Megszelidíti a fájdalmat

74 A jó, a rossz és a csúf a hídrobbantás veszélyes szituációjában kiderül, hogy egyikük csak a temető helyét ismeri, másikuk csak a sír pontos jelét: össze kell adni a tudásukat

75 Holt költők társasága a diák Shakespeare szövegét mondja, de a sajátos kommunikációs helyzetben ez saját üzenete apjának

76 A tanú olyan szavak elmondására próbálják beidomítani, amelyekhez semmi köze

77 003. Középszint Óravezetés a KWL program elvei szerint
Előzetes ismeretekből rátérni a műre: ebben segítenek a mediátorszövegek Mediátor - Mű - Mediátor Példák:

78 5. évfolyam - hiszékenység: Tündérszép Ilona felpofozza a lányokat
- felnőtté válás: a deákból lett király is átalakul, a hétszer sütött kenyér is, mire búzából kenyér lesz - vendégségben a barátunknál: Küklopsz

79 6. évfolyam - jelennek vagy jövőnek éljünk: Lúdas Matyi lustasága
- szinglik és családosak: Szép Ilonka - hajléktalanok: miklós a bikakaland után

80 7. évfolyam - itthon vagy külföldön: Szózat
- házasodjunk vagy se: Kőszívű - a kézfogó napja - a szabadidő eltöltése: Levéltöredék barátnémhoz

81 8. évfolyam - parlagfű - A magyar Ugaron
- jelek, jelentések: nem tudhatom - kamaszokat nevelő anyák: Weöres: Anyámnak

82 004. Mikroszint Írásbeli mikrocselekvések Lotman:
Írásbeli mikrocselekvések Lotman: 1. kölcsönös aktiválás 2. autokommunikáció 3. termékeny félreértések


Letölteni ppt "A makrotervezéstől a mikrocselekvésekig"

Hasonló előadás


Google Hirdetések