Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK - FENNTARTÓI FELADATOK 2006/2007

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK - FENNTARTÓI FELADATOK 2006/2007"— Előadás másolata:

1 TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK - FENNTARTÓI FELADATOK 2006/2007
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK - FENNTARTÓI FELADATOK 2006/2007 TURBÓK ARNOLD BERTALAN MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET, IGAZGATÓ

2 FENNTARTÓI FELADATOK INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA
MEGYEI KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA MAXIMÁLIS OSZTÁLYLÉTSZÁM TÚLLÉPÉSE ÖMIP FELÜLVIZSGÁLATA MFT, INTÉZKEDÉSI TERV, KISTÉRSÉGI FELADATELLÁTÁS, KIRENDELÉS INTÉZMÉNYI MINŐSÉG INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK IMIP, SZMSZ, TIK, ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI

3 MEGYEI FT CÉLJAI FELADATELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG
ÓVODA, 1-4. ÉVFOLYAM HELYBEN 5-8. ÉVFOLYAM SZAKMAISÁG, SZAKOS LEFEDETTSÉG KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG TAGINTÉZMÉNY, MIKROTÉRSÉGI VAGY KISTÉRSÉGI FENNTARTÁS A GYERMEKEK, TANULÓK MINDENEK FELETT ÁLLÓ ÉRDEKE KISTELEPÜLÉSEK VÉDELME

4 KÖZOKTATÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY
SZEMÉLYRE SZABOTT ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE ÚJ FINANSZÍROZÁSI RENDSZER KÖZOKTATÁS CSÖKKENŐ KORMÁNYZATI FINANASZÍROZÁSA INFLÁCIÓ CSOPORTALAPÚ FINANSZÍROZÁS ? NEM VÁLTOZÓ VAGY CSÖKKENŐ NORMATÍVÁK

5 NORMATÍVÁK VÁLTOZÁSA (3. MELLÉKLET)
GYERMEK, TANULÓ 2007. IX. 1-IG 2007. IX. 1-TŐL ÓVODA (EZER FORINT) KISCSOPORT 199 177 KÖZÉPSŐ, NAGY 208 ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVF. 204 146 2-3. ÉVF. 173 4. ÉVF. 197 5. ÉVF. 212 171 6. ÉVF. 7-8. ÉVF. 225 KÖZÉPFOK 9. ÉVF. 262 10. ÉVF. 229 ÉVF. 270

6 NORMATÍVÁK VÁLTOZÁSA (3. MELLÉKLET)
SNI – GYÓGYPEDAGÓGIA 464e HELYETT 240e MŰVÉSZETOKTATÁS - VITÁK 720 FT HELYETT MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS BEJÁRÓK UTÁN 15 e, INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSNÁL 45e, de városiak után nem KISTELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGSZŰNIK SZEPT. - (EDDIG 1500 ALATT 45e, 3000-IG 25e VOLT)

7 ÖNHIKI (6. melléklet) KIZÁRÓ OKOK
HA A TELEPÜLÉS 1000 FŐ ALATTI ÉS NEM TARTOZIK KÖRJEGYZŐSÉGHEZ HA A POLGM. HIVATALON TÚL NEM TART FENN INTÉZMÉNYT, KIVÉVE HA KÜLÖN JOGSZABÁLYOK SZERINT LÉTREHOZOTT TÁRSULÁSOKBAN VESZ RÉSZT MEGFELEL A KAPACITÁS-KIHASZNÁLTSÁGI FELTÉTELEKNEK KÖZIG. HIVATAL FELMENTÉST ADHAT

8 ÖNHIKI KAPACITÁS-KIHASZNÁLTSÁG
NÖVEKVŐ LÉTSZÁMHATÁROK 500 FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEKNÉL LEGALÁBB 5 TÁRSULÁSA 3000 FŐIG FŐNÉL NAGYOBB TELEPÜLÉS KÖZÖTT NEM IGÉNYELHETI AZ A 3500 FŐ ALATTI TELEPÜLÉS, AMELYIK SZEPTEMBERÉTŐL KÖZOKTATÁSI FELADATAIT ÖNÁLLÓAN LÁTJA EL, EZEN INTÉZMÉNYEIT ÖNÁLLÓAN TARTJA FENN

9 TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK (8. MELLÉKLET)
BEJÁRÓK UTÁN 2006 2007 fő/év TKT által fenntartott intézményben 65e 100e Intézményi társulás által fenntartott intézményben ÓVODA, 1-8. OSZTÁLY 73e Székhelyen lakó gyerek, bejárói számmal egyezően 32,5e 36,5e ISKOLABUSZ Egység. isk. (TKT fenntartásában) 40e Tagintézm. tám. (óvoda, 1-4 isk) 60e Tagintézm. támogatás igénylése: ha legfeljebb 1-6. évf. műk.

10 ÓVODAI LÉTSZÁMOK (8. sz. melléklethez)
2007/2008 TANÉVBEN ÖNÁLLÓAN TARTJA FENN 75 % 15 FŐ TÖBBCÉLÚ VAGY INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS 75 % - 2 fő 13 FŐ LEGALÁBB 3 ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSÁBAN 50 % 10 FŐ

11 ISKOLAI LÉTSZÁMOK (8. sz. melléklethez)
2007/2008. TANÉV 1-3. osztály 4. osztály 5-7. osztály 8. osztály ÖNÁLLÓAN 16 fő 11 fő 18 fő 12 fő TÁRSULÁSBAN 16-2= 14 fő 18-2= 3 ÖNK. 12 fő, DE: EGY ELLÁTÁSI HELYEN

12 8. melléklet – KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK
Ha egyedül tart fenn Bejáró nem igényelhető! minden létszámhatárt maximálisan teljesítenie kell nem vonhatja le a 2-2 főt Egy OM azonosító = egy intézmény Fenntartói és többcélú társulás esetén egyes csoportoknál 2-2 fő levonható a rögzített létszámhatárból

13 MEGOLDÁSOK TELEPÜLÉSEK EGYMÁSKÖZTI MEGEGYEZÉSE
MINDEHOVA KERÜLJÖN FEJLESZTÉS MŰVELŐDÉS, CIVIL EGYESÜLETEK DÉLUTÁNI ELLÁTÁS - OTTHONTEREMTÉS TÁRSULÁSI FELADATELLÁTÁS KISTÉRSÉG: INTÉZMÉNYFENNTARTÓ MI A TELEPÜLÉS ÉRDEKE: FENNTARTHATÓSÁG ÉS FEJLŐDÉS

14 TAGINTÉZMÉNNYÉ VÁLÁS Kt. 26. § (1) és (3)
A 8 ÉVFOLYAMNÁL KEVESEBB ÉVFOLYAMMAL MŰKÖDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8 ÉVFOLYAMOS ÁLTALÁNOS ISKOLA LEGALÁBB 6 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM EGYSÉGES ISKOLA (12 VAGY 13 ÉVFOLYAMOS) TAGISKOLÁJAKÉNT LÁTJA EL FELADATÁT (2008 szeptemberétől) EGYSÉGES ISKOLA – TELEPÜLÉSI, KISTÉRSÉGI FENNTARTÁS LEHETŐSÉGE

15 8 ÉVF. KEVESEBB ÉVF. MŰKÖDŐ ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT NEM NYOLC ÉVFOLYAMOS AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZAB. ELLENÉRE EGYMÁST KÖVETŐ KÉT ÉVBEN NEM INDULT OSZTÁLY A 7. ÉS 8. ÉVFOLYAMOKON FELTÉTEL: HA A 7. ÉS 8. ÉVFOLYAMON ELÉRTE A MAXIMÁLIS OSZTÁLYLÉTSZÁM (30 FŐ) 50%-ÁT: JELENLEG 15 FŐ A TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAPJÁN

16 IDŐPONTOK Kt § (3) HOGY INDULT-E 7. ÉS 8. ÉVF., A 2006/2007-ES TANÉVTŐL KELL VIZSGÁLNI A TAGINTÉZMÉNNYÉ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁS VÉGSŐ IDŐPONTJA: AUGUSZTUS 31. FENNTARTÓI KÉRELEMRE OKÉV ENGEDÉLY ( KÉRELEM: JANUÁR 31. OKÉV NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG

17 TAGINTÉZMÉNNYÉ VÁLÁS EGYEZTETÉS A BEFOGADÓ ISKOLÁVAL
KISTELEPÜLÉS – NAGYOBB TELEPÜLÉS KISTELEPÜLÉS – VÁROS KISTÉRSÉGI VÉLEMÉNY KISTÉRSÉG, MINT ISKOLAFENNTARTÓ KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS FENNTARTHATÓSÁGI ÉS KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁGI KÉRDÉSEK

18 HA AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM TUDJA TAGINTÉZMÉNNYÉ ÁTALAKÍTANI ISKOLÁJÁT
HELYI ÉS KISTÉRSÉGI EGYEZTETÉSEK A TOVÁBBMŰKÖDÉS INDOKAINAK, KÖLTSÉGEINEK ÉS SZAKMAISÁGÁNAK FENNTARTÓI SZÁMBAVÉTELE VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSOK BESZERZÉSE [Kt § (3)] A KÉRELEM BENYÚJTÁSA A KÉRELEM INDOKLÁSA

19 DÖNTÉS AZ OKM HONLAPJÁN KÖZZÉTESZI OKÉV DÖNT
FENNTARTÓI KÉRÉS, HATÁRIDŐ MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL NYILATKOZATA TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELNÖKÉNEK NYILATKOZATA (VÉLHETŐEN A TÁRSULÁSI ÜLÉS JÓVÁHAGYÁSÁVAL)

20 AMIRE ÉRDEMES FIGYELNI
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV DEMOGRÁFIAI ADATOK, LÉTSZÁMADATOK (PL. 7. ÉS 8.-BAN) KORÁBBI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KÖZÖS FENNTARTÁS (HÁNYAN TÁRSULTAK?) SPECIALITÁSOK (NEMZETISÉGI ISKOLA, ZSÁKTELEPÜLÉS, APRÓFALVAK, UTAZÁSI LEHETŐSÉG ÉS TÁVOLSÁG STB.) MÉRÉSI EREDMÉNYEK, TOVÁBBTANULÁS

21 ÖMIP FELÜLVIZSGÁLATA MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSOK AZ INTÉZMÉNYEKTŐL (CÉLOK, INDIKÁTOROK) HATÉKONYSÁG, TÖRVÉNYESSÉG, FEJLESZTÉS SZAKMAI, PÉNZÜGYI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS (4 ÉVENTE KÖTELEZŐ) NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS, ÓRASZÁM-VÁLTOZÁS VEZETŐK ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMAI EREDMÉNYEK NYILVÁNOSSÁGA AZ ELLENŐRZÉSEK ÉS BESZÁMOLÓK FŐBB SZEMPONTJAI IMIP JÓVÁHAGYÁS (2007. III. 31.)

22 IMIP ELEMEK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI
ORSZÁGOS MÉRÉSEK – INTÉZMÉNYI EREDMÉNYEK EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE TANULÓ, OSZTÁLY, PEDAGÓGUS ORSZÁGOS SZINT, HOZZÁADOTT ÉRTÉK INTÉZKEDÉSI JAVASLAT, HA NEM MEGFELELŐ AZ EREDMÉNY TELJES KÖRŰ INTÉZM. ÖNÉRTÉKELÉS

23 MIT KELL FINANSZÍROZNI AZ ÖNKORMÁNYZATNAK?
Kt. 52., 53. §; Kt. I. sz. melléklet Harmadik rész II. TANTÁRGYFELOSZTÁS Félévenkénti bontásban rögzíteni azt az óraszámot, amit a Kt. alapján a fenntartó köteles finanszírozni Aminél többet az intézmény nem igényelhet PEDAGÓGUSOK LÉTSZÁMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA – Kt. I. sz. melléklet Első rész

24 VÁLTOZÁS A PEDAGÓGUSOK FOGLALKOZTATÁSÁBAN
ÓRASZÁMVÁLTOZÁSOK, KIRENDELÉS 40 ÓRÁS FOGLALKOZTATÁS MUNKAIDŐKERET KÖTELEZŐ ÓRA KÖTELEZŐ ÓRÁVAL LE NEM FEDETT FELADATOK NYILVÁNTARTÁS AZ INTÉZMÉNYBEN ÉS AZON KÍVÜL (PP ALAPJÁN) FELKÉSZÜLÉSRE TANÍTÁSI IDŐKERET NYILVÁNTARTÁSA

25 KÖTELEZŐ ÓRASZÁMOK 2007. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL
MUNKAKÖR JELEN-LEGI 2007. IX. 1. ÓVODAPED. 32 TANÍTÓ (nem szaktanítás) 21 22 TANÁR (szaktanítás) 20 KONDUKTOR, LOGOPÉDUS 19

26 40 ÓRÁS MUNKAHÉT MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS (2006 szeptemberétől)
TÖBBLETTANÍTÁS ELRENDELÉSE TÚLÓRÁÉRT A MUNKÁLTATÓ ÓRADÍJAT KÖTELES FIZETNI (ERRŐL A MUNKAVÁLLALÓ NEM MONDHAT LE!) KÜLÖN DÍJAZÁS NÉLKÜLI HETI KÉT ÓRA ELRENDELÉSE CSAK EZT KÖVETŐEN LEHET TÚLÓRÁT ELSZÁMOLNI

27 KÜLÖN DÍJAZÁS NÉLKÜLI KÉT ÓRA ELRENDELÉSE
INTÉZMÉNYVEZETŐI HATÁSKÖR ÁTMENETI: Kt § (8) EGYÉNI FOGLALKOZÁS, SZABADIDŐS FOGLALKOZÁS, TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁS [Kt. 53. § (2)] NAPKÖZI, TANULÓSZOBA, SZAKKÖRÖK, SPORTKÖRÖK, ÉNEKKAR, VERSENYEK, RENDEZVÉNYEK, PP-BEN RÖGZÍTETT FELADATOK

28 KÜLÖN DÍJAZÁS NÉLKÜLI KÉT ÓRA ELRENDELÉSE
MI SZÁMÍTHATÓ BE A KÖTELEZŐ ÓRASZÁMBA? MIT BIZTOSÍTSON A FENNTARTÓ? A GYERMEK, A TANULÓ SZÁMÁRA BIZTOSÍTJA AZ ÓRASZÁMOT, EHHEZ KERES PEDAGÓGUST ÜGYELET, EBÉDELTETÉS TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS, ERDEI ISKOLA STB.

29 Kt. 1. sz. mell. Harmadik rész II.
18. A munkáltató elrendeli, hogy a pedagógus – a rendes munkaidőn belül, a munkakörére, beosztására megállapított kötelező órájánál, munkaköri feladatként,külön díjazás nélkül – többet tanítson, ha erre egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása érdekében szükség van. Az így elrendelt órák száma egy héten a két órát nem haladhatja meg. A munkáltató, ha szükséges, óradíj fizetése mellett is elrendelhet további tanítást. Egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása óradíj fizetése mellett akkor rendelhető el, ha előtte a díjazás nélküli foglalkozást elrendelték. Az óradíj összege nem lehet kevesebb a Munka Törvénykönyve rendkívüli munkaidőben végzett munkáért járó díjazás megállapítására vonatkozó rendelkezései alapján számítható óradíj összegénél. A Kormány rendeletben állapítja meg a további tanítás elrendelésének feltételeit, valamint az óradíj megállapításának szabályait. Az elrendelés adott tanévre szólhat.”

30 Kt. 1. sz. mell. Harmadik rész II.
9. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként – a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján – ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat, így különösen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület munkájában, a hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében, az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. § (2) bekezdés e) pontja] megtartásában, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a diákmozgalom segítésével, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, az intézményi dokumentumok készítésében…”

31 TANÍTÁSI IDŐKERET = TIK
KÉTHAVI ELSZÁMOLÁS A VEZETŐNEK A PEDAGÓGUS FELÉ BIZTOSÍTANI KELL A KÉTHAVI IDŐKERETET A TÉNYLEGESEN MEGTARTOTT ÓRÁKÉRT TÚLÓRA, HELYETTESÍTÉS ÉS TIK LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS – HIÁNYZÓ, FELESLEGES STÁTUSZOK HELYZETE

32 ÓVODÁK KETTES ÓVÓNŐI NORMA NEM VÁLTOZOTT A KÖTELEZŐ (32) ÓRASZÁM
AZ ELRENDELHETŐ KÉT ÓRA AZ ÓVODÁKAT NEM ÉRINTI KELL MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS A TÚLMUNKÁÉRT ITT IS ÓRADÍJ JÁR (EZ NEM VONHATÓ EL, RÓLA A MUNKAVÁLLALÓ NEM MONDHAT LE)

33 MPI TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSA
ÚJ TÍPUSÚ INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS TIK NYILVÁNTARTÁS SZÁMOLÓTÁBLA VEZETŐKNEK ÉS PEDAGÓGUSOKNAK INFORMATIKAI FELKÉSZÜLTSÉG FELKÉSZÍTÉS, KONZULTÁCIÓ 26 HELYSZÍNEN 652 FŐ RÉSZVÉTELÉVEL

34 MPI TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSA
MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS ELJÁRÁSRENDJE AZ SZMSZ-BEN ÖMIP ÉS IMIP FELÜLVIZSGÁLATA KÖTELEZŐ ELEMEK RÉSZBEN INGYENES, RÉSZBEN ÖNKÖLTSÉGI ÁR SEGÉDANYAGOK A VÁLTOZÁSOK ALKALMAZÁSÁHOZ SEGÉDANYAG, FELKÉSZÍTÉS, KONZULTÁCIÓ

35 MPI TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSA
TAGINTÉZMÉNNYÉ VÁLÁS OKÉV KÉRVÉNY SZERZŐDÉS A „NAGYTESTVÉRREL” ŐSZI ÉS TAVASZI KISTÉRSÉGI PEDAGÓGIAI NAPOK INTÉZKEDÉSI TERVEK ELLENŐRZÉSEK SZERVEZÉSE, PREZENTÁLÁSA, HELYTÁLLÁS ON-LINE SZOLGÁLTATÁS


Letölteni ppt "TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK - FENNTARTÓI FELADATOK 2006/2007"

Hasonló előadás


Google Hirdetések