Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

elnök, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "elnök, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége"— Előadás másolata:

1 elnök, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei az iskolában Tehetséghidak Program Budapest, november 29. Bajor Péter elnök, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

2 Hogy is van ez? Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
(jogi képviselet: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége - MATEHETSZ) Nemzeti Tehetség Program (20 év!) 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat Hazai (Nemzeti Tehetség Alap) és EU-s (TÁMOP) források felhasználásával

3 Magyar Géniusz Program Nemzeti Tehetség Program
A Nemzeti Tehetség Program megvalósulása 2012 2013 TÁMOP Tehetséghidak Forrás: TÁMOP Nemzeti Kiválóság Program EU 2014 – 20 TÁMOP 3.4.4B TÁMOP – (2012-) TÁMOP 3.4.4B TÁMOP – (2010-) TÁMOP A Magyar Géniusz Program Nemzeti Tehetség Program 2028 OKA pályázatok Nemzeti Tehetségpont; Budapesti Európai Tehetségközpont Forrás: - ÁLLAMI - CIVIL OFI pályázatok Köz- és felsőoktatási törvények tehetségtámogató elemei

4 A közelmúlt tapasztalatairól: a Géniusz eredményeiről A tehetségről
és a tehetségfejlesztésről Ami előttünk van: a Tehetséghidak Programról

5 Az eddigi tapasztalatok: Magyar Géniusz Program
5

6 A Géniusz hatásai a köznevelési rendszerre
Hatás a törvényre: a tehetség fogalma a tehetséggel kapcsolatos jogok, kötelességek, feladatok Hatásai a pedagógiai munkára, diákra, környezetre: új szemlélet, új szakmai ismeretek alkalmazása módszertani erősítés tehetséghálózat: kölcsönös elérhetőség, egymásra hatás biztosítása tehetséghálózat működése: széleskörű esélyteremtés társadalmi elfogadottság, kommunikáció: nemzeti ügy

7 Hatás a törvényre A tehetség fogalma:
(Értelmező rendelkezések) 4. §13. Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.

8

9 A tehetségekről – 2% % % 9

10 Milyen az ideális (tehetségsegítő) pedagógus?
Jó szakmai felkészültségű (tárgyi tudás+módszertan!) Példakép, hiteles Jó „szeme” van, empatikus, jó emberismerő Türelmes, rugalmas Menedzser típus Kreatív Jól kommunikál, együttműködő Asszertív (konfliktusmentesen önérdek-érvényesítő) Tehetséges: motivált, érdeklődő Nem hagyja magát…

11 Tudás-megmaradási arányok (%) a tanulás során: a gyakorlat teszi… (NTL Institute)

12 A tehetség – és a kibontásához szükséges tényezők

13 Tehetségterületek Nyelvi intelligencia
Logikai-matematikai intelligencia Térbeli intelligencia Testi-mozgásos intelligencia Zenei intelligencia Természeti: föld, növény, állat Interperszonális intelligencia Intraperszonális intelligencia A tehetség mindig egyedi!

14 A jó tanuló és a tehetséges diák
Tehetséges gyerek: kérdéseket tesz fel, kíváncsi, intellektuálisan elkötelezett, eredeti ötletei vannak, könnyedén teljesít, használja tudását, új, eredeti produktumot állít elő, kortársai előtt jár, elvont fogalmakat alkot, következtetéseket von le, projekteket kezdeményez, újító, élesen lát, erősek az érzelmei, véleménye szilárd, rendkívül önkritikus, jól boldogul a bonyolultsággal, kitűnik, válaszai részletekről és egyéni távlatokról szólnak. Jó tanuló: tudja a választ, érdeklődő, figyelmes, jó ötletei vannak, keményen dolgozik, pontosan válaszol a kérdésekre, magába szívja a tudást, megérti a gondolatokat, teljesíti a feladatot, végrehajtó, jó az emlékezete, fogékony, érdeklődve figyel, folyamatos információt igényel, elégedett saját teljesítményével.

15 Tehetségazonosítás módszerei
Pszichológiai vizsgálat (kreativitás, motiváció, IQ, figyelem, emlékezet, szókincs, logikai-matematikai gondolkodás, tanulási stílus, szorongásvizsgálat, szabadidő, önértékelés) Tanulmányi verseny, tanulmányi vagy más teljesítmény Véleménygyűjtés (szülő, pedagógus, kortársak stb.)

16 Hogyan lehet felismerni a tehetséget?
a képen 7 éves Terence Tao 24 évesen lett professzor 31 évesen kapta meg a matematikai Fields-érmet

17 A kreativitás nem mindig tolerálható
Attól még hogy más, nem biztos hogy hasznos…

18 A fejlesztés komplex szemlélete
Művészetek, absztrakció! Ének, zene! Tánc! Képzőművészetek! Drámapedagógia! Testnevelés Játék! pedagógus + kolléga, könyvtáros szülő, nagyszülő pszichológus kortársak társadalom + + a fizikai környezet! + biztatás, dicséret! Figyelem: a tehetséges diák komplex segítést igényel és érdemel!

19 Művészetek, sport: kereszthatások!
vagy sportok: mint más speciális tehetségterületek elengedhetetlen támogatói, kiegészítői Egy művészeti ág vagy sportág mint speciális tehetségterület A tehetség komplex segítést igényel és érdemel!

20 DICE nemzetközi dráma kutatás
4 475 diák vizsgálata 111 különféle drámaprogramban. A kutatás megállapította, hogy a drámaprogramokon részt vett diákok: kreatívabbaknak érzik magukat; jobbak problémamegoldásban és stresszkezelésben; toleránsabbak kisebbségekkel, idegenekkel; aktívabbak, érdeklődőbbek; empatikusabbak, vállalkozó szelleműek; elkötelezettebbek jövőjüket illetően; jobb a humoruk; gyakran vállalnak; vezető szerepet saját közösségükben; aktív időtöltést kedvelik: kevésbé tv- és számítógép függők; magabiztosabbak szövegértésben (olvasottság); jobb értékelést kaptak tanáraiktól; hajlandóságuk nagyobb művészeti tevékenységekben való részvételre (önkifejezés igénye); családi iskolai és egyéb szociális kapcsolataikban aktívabbak; = Tehetség összetevők javulása: motiváció, kreativitás, társadalmi kapcsolat, családi kötődés, kortárs csoporton belüli kapcsolatok stb.

21 Van, akivel nem lehet játszani?
A játék ereje Készségeket (logika, kreativitás, empátia stb.) fejleszt Önismeretet ad, önbizalmat Segíti a társas kapcsolatokat Harmóniát, lelki egészséget szolgál Felelősségtudatot erősít Felkészít a szükséges megoldásokra Biztonságérzetet erősít Érzelmek kifejezését tanítja Van, akivel nem lehet játszani?

22 Hogyan segíthetik Önök a tehetséges fiatalokat?
Úgy, hogy… … magas szakmai háttérrel és korszerű módszertannal tanítanak; … körbenéznek, hogy mások hogyan csinálják; … együttműködnek, biztatást adnak; … kihasználják a tanórán kívüli időt is; … nem hagyják magukat: gondozzák az érzéseiket, oldják a stresszt; … bekapcsolódnak a Tehetséghidak Programba.

23 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak 2012-2014, 2mrd Ft
Fókuszban a tehetségek, valamint a tehetségpontok és tehetségsegítő tanácsok tehetséggondozó programjainak közvetlen támogatása: Kiemelkedően tehetségesek szakterületi, pszichológiai, képességfejlesztő stb. támogatása, eszköztámogatása. Gazdagító programok támogatása (iskolai, szakterületi régiós és országos). Intenzív szünidei programok támogatása. Versenyfelkészítő szakkörök sikeres tehetségek bevonásával. Szülőket bevonó programok, pull-out programok. Kortárscsoportok ösztönzése.

24 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak 2012-2014, 2mrd Ft
Tehetségek életpálya-követése Csatlakozás a KIR-hez 2. Szülő-pedagógus-tehetséges fiatal kapcsolatrendszer fejlesztése (5000 diák) Szakmai muníció, minimum 115 program megvalósítása 3. Régiók közötti tudástranszfer (50 fórum) Tehetségpontok és TST-ok tapasztalatcseréje

25 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak 2012-2014
4. H-SNI (kettős különlegességűek) segítése (3000 fiatal) Szakterületi, pszichológiai, képességfejlesztő stb. támogatás, eszköztámogatás, utaztatás és más költségek, gazdagító programok (régiós, országos), pull-out, ECDL, belépők 5. Tehetség Piactér (150 együttműködési megállapodás) Webes felület és személyes együttműködések a tehetség hasznosulása érdekében, TST-ok bevonása 6. Kortárscsoportok Webes felület és személyes találkozók egymás ösztönzése érdekében 7. Gazdagító programpárok (500 programpár) Kiszervezés és mégsem, 500m Ft

26 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak 2012-2014
8. Kiemelt tehetségek segítése (350< fiatal) Szakterületi, pszichológiai, képességfejlesztő stb. támogatás, eszköztámogatás, mentorálás, gazdagító programok (régiós, országos), pull-out, ECDL, belépők, utaztatás és más költségek 9. Képzések (5000 résztvevő) Akkreditált képzés, műhelybeszélgetés, képzésfejlesztés, e-learning fejlesztés, min. 30x30 óra megnevezett matematika és ttud. képzés 10. Sikeres tehetségek bevonása (2000 mentor) Példaképek, versenygyőztesek adatbázisa, mentor-mentorált találkozók, műhelybeszélgetések, 70 szakkör: 1400 óra 11. Haza a magyar tehetségekkel! Példaképek, versenygyőztesek adatbázisa, mentor-mentorált találkozók, 30 peregrinus klub: 450 óra

27 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak 2012-2014
12. Fiatalok felelősségvállalása (50 TST) Fiatalokat szervezésbe is bevonó TST-ok tehetségsegítő programjainak támogatása 13. Kommunikációs offenzíva ( fiatal) Kreatív akciók, médiatevékenység, rendezvények, TST-ok médiakapcsolatai 14. Európai Uniós kommunikáció (+10 ország) Kreatív akciók, médiatevékenység, rendezvények, 50 fiatal utaztatása, 10 országgal vagy nemzetközi szervezettel együttműködés

28


Letölteni ppt "elnök, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések