Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„HOGYAN? – MÁSKÉPP!” Büntetés – végrehajtási intézetekben fogvatartottak és pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek növelése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„HOGYAN? – MÁSKÉPP!” Büntetés – végrehajtási intézetekben fogvatartottak és pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek növelése."— Előadás másolata:

1

2 „HOGYAN? – MÁSKÉPP!” Büntetés – végrehajtási intézetekben fogvatartottak és pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek növelése képzési és foglakoztatási programokkal (TÁMOP A-11/ )

3 Szakmai koncepció

4

5

6 Állapotfelmérés a BV intézetekben dolgozó pszichológusok, valamint szociális szakemberek (mentorok) végzik el képességfeltárás agressziókezelésre vonatkozó tesztfelvétel személyes klinikai interjú (életvitel, családi kapcsolatok, munkára motiváltság) - a pszichológiai tesztek eredménye, valamint a klinikai interjú adatai alapján egyéni fejlesztési terv készítése

7 BV dolgozók attitűdformáló csoportos foglalkozása
A program hatékonysága: a BV dolgozók, akik napi szinten kapcsolatban vannak az elítéltekkel, mennyire motiváltak a segítésben. Közvetetten nagy hatást tudnak gyakorolni az elítéltekre. A felügyelők együttműködése fontos ahhoz, hogy problémamentesen történjenek a fogvatartottakkal való találkozások. Nehézség: külső partnerként a fogvatartottat egyenrangú partnerként kezeljük, ezzel szemben a BV személyzet alapvető feladata a büntetés végrehajtás. Feladatunk ennek elfogadása, mindkét szerep fontosságának hangsúlyozása. Mindkét BV intézetben 5-5 fő dolgozó részére tartunk 3 napos attitűd formáló tréninget.

8 A tréning programja - Bizalmi viszony kiépítése
- A pályázati program ismertetése, fontosságának hangsúlyozása - A börtön munka nehézségei (saját élmények megosztása) - A fogvatartottakkal való foglalkozás során alkalmazott technikák előnyei,hátrányai - Hatékony kommunikáció - Hatékony konfliktuskezelés - Külső, segítő szakemberekkel kapcsolatos ellenállások feltárása, feldolgozása - A team munka előnyei, hatékonysága

9 A fogvatartottakkal foglalkozó szociális szakemberek számára szervezett tréning
3 napos attitűdformáló csoportfoglalkozás a börtön munkában jártas szakember vezetésével. Célja: - a börtön munka specialitásának, - a fogvatartottakkal való bánásmódnak az elsajátítása.

10 A zárt intézet fokozottabb igénybevételt jelent a segítőknek
- Sok a holt idő az intézetben való várakozáskor, ami feszültséget kelthet - A BV intézet légköre nyomasztóan hathat a segítőre - A BV személyzet eltérő viszonyulása a fogvatartottakhoz fokozza a feszültséget - A fogvatartottak feszültsége átadódik a segítőre - A fogvatartottak részéről esetlegesen áradó szexualitást tudnia kell kezelni - Ellenállások feldolgozásában jártasnak kell lennie

11 A tréning programja - A börtön élet sajátosságai, specialitásai
- A börtönben végzett munkával kapcsolatos félelmek megbeszélése, oldása - A célcsoport jellemző játszmáinak megismerése - Hatékony technikák elsajátítása a fogvatartottak játszmáinak kezelésére(„ments meg engem, ártatlan vagyok”, „légy a cinkosom”.)

12 Fogvatartottak részére személyiségfejlesztő csoport
Kiindulási tézis: A személyiség alapvető dimenziója szociális interakciók hatására képes megváltozni (képességek, énkép, értékrend, attitűdök) Tematika: - Kliens énerejének növelése (erősségek) - Pozitív önértékelés elősegítése - Frusztrációs tolerancia, asszertivitás növelése - Értékrend feltérképezése, pozitív értékek megerősítése - Jelenlegi elhárító mechanizmusok feltárása, tudatosítás - Félelmek a szabadulás utáni életben

13 Személyiségfejlesztés indokoltsága
A fogvatartottak személyiségjellemzői: Én-gyengeség Primitív elhárító mechanizmusok Csökkent szorongás tűrés Hiányos impulzív kontroll Érzelem szabályozási elégtelenség Felettes én primitív működése Agresszív konfliktus megoldások előtérbe helyezése

14 Konfliktuskezelő csoportok
A foglalkozások célja: - a fogvatartottak frusztrációs tolerancia szint növelése - a kinti világban is bánni tudjanak az erőszakkal - tudják indulataikat kezelni - segítse a résztvevőket a konfliktusaik erőszakmentes megoldásában - nyújtson alternatív megoldási módokat a konfliktusok kezelésére - nyitottabbak legyenek az agresszív erőszakkal szembeni eljárások, módszerek, lehetőségek megtanulására, elsajátítására

15 A csoportfoglalkozások előnyei
Megerősítés: - megerősítő, elfogadó légkör megteremtése - a tagok saját pozitívumainak feltárása, megerősítése - önismeret fejlesztő hatás - én-erősítő hatás - kedvező alapot ad a konfliktusok, problémák hatékonyabb megoldására

16 Közösségépítés: - a csoportkohézió a bizalom erősítése - emelkedik a csoport intimitása és bizalom - a saját pozitív értékek feltárása - lehetőséget teremt egymás értékeinek felfedezésére és visszajelzésére - az együttműködés és a tolerancia növelésére - a megosztott élmények, a közösen végzett gyakorlatok erősítik a partnerségi mellérendelő viszony kialakulását

17 Munkaerőpiaci tréning
- A munkaerőpiacra való visszatérést szolgáló álláskeresési technikák elsajátítása - Az önálló, saját képességekre, lehetőségekre szabott célzott munkakeresés technikájának elsajátítása - Eddigi munka-erőpiaci kudarcok feldolgozása, tapasztalatokká formálása - Személyes és kapcsolati erőforrások feltérképezése - Kommunikációs, önérvényesítő, illetve konfliktuskezelő képességek fejlesztése - Szociális kompetencia erősítése - Alkalmazkodás és együttműködő készség fejlesztése

18 Mediáció Mediáció: Mediációs technika alkalmazását tervezzük szükség esetén a következő esetekben: - fogvatartottak körében - fogvatartott és BV dolgozó között - fogvatartott és családtagja között Alkalmazása: - helyrehozhatatlannak tűnő konfliktus adódik - a két fél nem tud ebben megoldást találni - A mediáció során: a mediátor segítségével a konfliktusban álló két fél hatékony megállapodást köt egymással a nézeteltérések rendezésére.

19 Drogprevenció, bűnmegelőzés, családon belüli erőszak előadások
Indokoltsága: - Egyre több személy követ el kábítószer hatása alatt bűncselekményt - A fiatalok növekvő részének szocializációjává vált az aktív vagy passzív kábítószer használat Az előadások célja: - Tájékoztatás, az egyes szerek pszichés hatásáról - A függőség kialakulásának pszichés feltételei, oki tényezői - A segítségkérés lehetőségei

20 Képzések a fogvatartottak részére
Sátoraljaújhely BV fogvatartottak részére lakástextilkészítő (OKJ-s) képzést biztosítunk 15 fő esetében. A szabadulás után a helyi Ábránd-Ágynemű Fehérneműgyártó és Forgalmazó Kft 1 éves időtartamra munkát biztosít számukra. Tiszalök BV fogvatartottak közül 15 fő, hulladékválogató és feldolgozó OKJ-s képzésen vesz részt. A szabaduló 1 éves időtartamra munkalehetőséget kap a nyíregyházi Nyír-Flop Kft révén.

21 Művészetterápiás foglalkozások
célja: - önmegvalósítás - kinti életre való felkészítés - kompetencia- és készségfejlesztés alapgondolat : A nem verbális kifejezésformák, hatékonyabbak indulataik áttételes levezetésére, érzelmeik, vágyaik megfogalmazására. Nemcsak időt strukturáló, hanem szorongásoldó szerepük van. Az együttalkotás katartikus élménye megerősíti a közösségben való létezés jó érzéseit.

22 Sakk szakkör Alkotó, önérvényesítő elfoglaltság
Tudomány-művészet-sport-játék Sportszerű viselkedésre tanít Fogvatartottak közötti verseny

23 „Írj és kottázz!” – Költészeti szakkör
Önmagunk bemutatása CD-DVD készítése családtagoknak, társaknak Színészek, költők, zenészek segítségével

24 papírmakett készítő szakkör
„Hajtsd magad!” papírmakett készítő szakkör Kézzel fogható alkotás Képesség fejlesztő hatás (kézügyesség, figyelem, türelem, alkotókészség Kiállítás

25 Könyvtárismeret Olvasás Könyv szeretete Tudás-érdeklődés felkeltése
Vetélkedővel zárul

26 Egyéni esetkezelés és szociális munka
Indokoltsága: - a fogvatartottak felkészületlenek a szabadulásra Cél: - a szabadulás krízisének csökkentése - információ-áramoltatás és –feldolgozás a börtönön kívüli világról, változásokról - a mintanyújtás, egy elfogadó személy segítségnyújtása - az utógondozás és a visszaesés megelőzése - a szabadulók lakás, munka, szabadidő eltöltése tekintetében való segítése

27 Szociális ügyintézés - családgondozás
Szabadulást követően a fogvatartottak segítséget igényelnek az alábbi területen: - személyes iratok pótlása - különböző szociális juttatások intézése - a klienst be kell vonni ügyei intézésébe, hisz ebben is jártasságot kell szereznie - családtagokkal való kapcsolat fenntartásának segítése -a család igény szerinti támogatása

28


Letölteni ppt "„HOGYAN? – MÁSKÉPP!” Büntetés – végrehajtási intézetekben fogvatartottak és pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek növelése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések