Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanárképzés helyzete és fejlesztésének irányai Elek Elemérné dr. Bundik Ilona Ph.D FDSz-alelnök

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanárképzés helyzete és fejlesztésének irányai Elek Elemérné dr. Bundik Ilona Ph.D FDSz-alelnök"— Előadás másolata:

1 A tanárképzés helyzete és fejlesztésének irányai Elek Elemérné dr. Bundik Ilona Ph.D FDSz-alelnök Email: elekili@ektf.hu

2 Tartalom  Milyen stratégiai elvek alapján történt a tanárképzés átalakítása Magyarországon?  Mit kell tudni ma egy tanárnak?  KKK-k és a kompetencia alapú megközelítés  Melyek a jelenlegi rendszerrel kapcsolatos vélemények?  Az átalakítás érdekvédelmi szemmel 2010.05.13. ÉSZT konferencia2

3 Hazai stratégiai kérdések (1)  Az Európai Unió pedagógus-politikája által körvonalazottak figyelembevétele.  Egységes tanárképzés, mesterszinten.  A tanári pálya legyen választható körben.  A közoktatás igényei jelenjenek meg.  Erősödjön a tanárképzés gyakorlati oldala. 2010.05.13. ÉSZT konferencia3 A teljes képzési struktúra átalakítása

4  Hogyan biztosítható a Ba/Bsc, az MA és a Ph.D képzés egymásra épülése, a linearitás és a szakosodás?  Milyen az óvó-, a tanító- és tanárképzés viszonya egymáshoz?  Milyen legyen a viszonya a pedagógiai- pszichológiai és a szaktárgyi összetevőknek?  Hogyan biztosítható a kétszakosság?  Milyen kilépési lehetőségek lesznek a hallgatók számára?  Milyen mértékben veszi figyelembe a rendszer a munkaerőpiac igényeit? 2010.05.13. ÉSZT konferencia4 Hazai stratégiai kérdések (2)

5 Óvó- tanító- és tanárképzés szintjei 2010.05.13. ÉSZT konferencia5 tanító, óvó pedagógus BA pedagógia BA ALAPKÉPZÉS pedagógia MA MESTERKÉPZÉS pedagógia Ma Tanári mesterszak diszciplináris alapszakok Ba/Bsc Óvó- tanító, pedagógus pedagógia szak ALAPKÉPZÉS Ph.D KÉPZÉS pedagógia Ph.D Forrás: Hunyady György, 2005.

6 Tanárképzés modellje - kreditek 2010.05.13. ÉSZT konferencia6 PP 10 Alapképzés BA / BSc 180 kredit 150 kredit Elvi változat - 330 kredit PP 40 Mesterképzés MA Gyak 30 PP: Pedagógiai-pszichológiai tárgyakForrás: Hunyady György, 2005

7 Tanárképzés modellje (2) 2010.05.13. ÉSZT konferencia7 Alapképzés BA / BSc PP 10 180 kredit 150 kredit Rugalmas változat – 330 kredit PP 40 Mesterképzés MA Isk. tan. gyak. 30 PP: Pedagógiai-pszichológiai tárgyakForrás: Hunyady György, 2005.

8 A 10 kredites modul tartalma A tanegység neveKöv.Kredit Pszichológiai elméleti alapokKollokvium2 Tanári pályaorientációGyakorlat2 Pedagógiai nézetek feltárása, fejlesztése Gyakorlat2 A nevelés társadalmi alapjaiKollokvium2 A nevelés társadalmi alapjaiGyakorlat2 2010.05.13. ÉSZT konferencia8 Forrás: www.ektf.hu

9 Tanári kompetenciák - területek 2010.05.13. ÉSZT konferencia9 TEREPEK MA szinten a gyakorlat-elmélet aránya: 65-70% ― 35-30% Anyaintézmény Gyakorlóiskola Bázisiskola Attitüdök Szakmai szerepvállalás Szakmai képességek Kognitív tartalmak Szakmai tudás

10 Képzési idő félévekben Félév/kredit Két tanár szak (párhuzamosan) 5 / 150 Művészeti és szakmai tanári egy szakon 4 / 120 Egy nem tanári szakhoz kötött tanári szakos képzés egy szakon 3 / 90 Művészeti terület 2 / 60 Újabb tanári szakképzettség, ha van már MA-ja 2 / 60 Tanári szak szakterületi ismeretei 40 (max. 50) Egy 4 éves főiskolai tanári szakhoz kötött MA 2 / 60 2010.05.13. ÉSZT konferencia10

11 Vélemények (1) Országos Köznevelési Tanács (2006) • Elismerését fejezte ki a korrekt szakmai munkáért, amelyet az OKM és a Bologna Bizottság végzett. • Aggályát fejezte ki amiatt, hogy számos körülmény még nem tisztázott a bolognai képzésre való áttérésben.  Nem látható ma, hogy a 3 éves alapképzésben végzettek munkaerőpiaci relevanciája milyen;  Nem látszik egyértelműen, hogy a két szakos tanárképzésben a két szak mennyire lesz egyenértékű;  Nem egyértelmű ma, hogy az egyes alapképzésekről a végzettek hány százaléka tanulhat tovább mesterképzésben. 2010.05.13. ÉSZT konferencia11

12 Vélemények (1) FDSZ (2006) • Aggódott, mert úgy vezetik be a rendszert, hogy nem történt meg a mesterszint kimunkálása  Nem látható, hogy akik nem jutnak be az Ma-ra, a közismereti szakos alapdiplomával hogyan és hol fognak elhelyezkedni.  Nem látható a két szakos tanárképzésben a két szak egyenértékűsége – foglalkoztatási problémák;  A második szakképesítésként felveendő szakok mennyire lesznek piacképesek?  A végzettek jelentős része februárban kerül a munkaerő- piacra – az iskolák csak augusztus közepétől vesznek fel új munkaerőt. 2010.05.13. ÉSZT konferencia12

13 Vélemények (2) Civil szervezetek • „A háromciklusú felsőoktatás bevezetése a tanárok képzését a mester-szakokra korlátozta. Az ott rendelkezésre álló maximum két esztendő nem elegendő a szakmai alapok elsajátítására. Helyre kell állítani a tanárszakokon az ötéves, folyamatos képzést” • „… Míg az óvó- és tanítóképzés szerkezete és színvonala az igényeknek megfelelő, a tanárképzés helyzete megoldatlan. A formális egyetemi integráció keretében a volt tanárképző főiskolák megőrizték pozícióikat, anélkül, hogy egyetemi színvonalú képzést nyújtanának. Elmaradt a pedagógusképzés elveinek, tartalmának és módszereinek korszerűsítése, miközben a felsőoktatás eltömegesedése a képző intézményekre kontraszelektív hatást gyakorolt.” • „A tanárképzésben kapjon nagyobb teret a pedagógiai munkára való elméleti és gyakorlati felkészítés, valamint a széleskörű műveltség elsajátítása, ha kell, a szaktudományos képzés rovására is.” (Élőlánc-2008) 2010.05.13. ÉSZT konferencia13

14 Vélemények (3) A 2009.évi beiskolázási adatok hatása… Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke: …a természettudományos tanárképzés a hallgatói érdeklődés hiányában lényegében megszűnt. E téren haladéktalan intézkedésre van szükség. Villámgyorsan be kellene vezetni például egy olyan ösztöndíjat, amelyet nem kell visszafizetni, ha a matematika, a kémia vagy a fizika szakos tanár adott ideig a pályán marad. Az ösztöndíj mellett az oktatáson is változtatni kell. Szabó Gábor - meggyőződése, hogy a tanárképzést új alapokra kell helyezni. A számítógépen és más elektronikai eszközökön felnőtt mai iskolásokat nem lehet a korábbi módszerekkel tanítani. Látványos, dinamikus, az informatikára épülő órákat kell tartani. Tasnádi Péter (ELTE) professzor drámai tanárhiányt jósol belátható időn belül. Ma még dolgozik egy elhivatott korosztály, de ha nem változik a képzési rendszer, nem lesz, aki a helyükre lép. Azonnali intézkedésként az ELTE professzora szerint ki kell venni a természettudományos tanárképzést a bolognai rendszerből. 2010.05.13. ÉSZT konferencia14

15 Vélemények (4) Magyar Rektori konferencia Pedagógusképző Bizottsága állásfoglalása (2010. január 25.)  A tanári pályaválasztás és a pályán maradás komplex kérdéskör.  A természettudományos tárgyak tanárképzési problémáit nem lehet elszigetelten kezelni és kiemelni a rendszerből.  A tanári szakirányt választók száma 3 éve folyamatosan csökken – okok feltárása  Képzési és Kimeneti Követelmények átvizsgálása, a két szakon folyó képzés egyensúlyának vizsgálata  A 2-3 féléves kiegészítő tanárszak felülvizsgálata - belépési feltételek!  Sürgős a tanári pálya presztizsének gyors javítása  Természettudományos tárgyak helyzete – szakértői munkacsoport az OKNT-vel – tartalom, óraszám, motivációs vizsgálat  Szakképzettség használat (aktív, inaktív, passzív) felmérése (OFI - Jelentés a közoktatásról) 2010.05.13. ÉSZT konferencia15

16 Vélemények (5) Bölcsek Tanácsa - Szárny és teher (Csermely Péter, 2010)  …a képzések minőségének növelése; a bolognai rendszer és a kreditrendszer felülvizsgálata; a hallgatói közösségek megerősítése; a felsőoktatás teljes irányítási és finanszírozási rendszerének átgondolása.  „…a tanárképzés, amelynek helyzete a tanári pálya presztízsének folyamatos és egyre fokozódó esése, valamint a bolognai átalakulásnak ezzel nem számoló, a tanárképzés esetén különösen elkapkodott bevezetése miatt kritikussá vált.”  Át kell tekinteni a pedagógusképzés és –továbbképzés helyzetét. A hosszú távú elgondolások mellett az MSc tanári szintre való jelentkezés növelése érdekében sürgős, áthidaló programot is ki kell dolgozni, különösen a természettudományos, így leginkább a fizika és kémia szakokon. 2010.05.13. ÉSZT konferencia16

17 Vélemények (6) Bölcsek Tanácsa - Szárny és teher (Csermely Péter, 2010)  A már megfogalmazódó elképzelések alapján emelni kell a felvételi minimálkövetelményeket – finanszírozás.  Rendkívül fontos a bolognai átalakulás folyamatos monitorozása és a szükséges korrekciós intézkedések nem elkapkodott, de határozott megtétele.  Az MSc/MA képzések hallgatói létszámait igen körültekintően, a minőségnek és a kimeneti igénynek megfelelően kell beállítani. 2010.05.13. ÉSZT konferencia17

18 Vélemények (7) A Nemzeti Bologna Bizottság állásfoglalása (2010.03.03)  A valóságos okokat fel kell kutatni. (Nem lehet a Bologna-folyamatra és az osztott képzésre hárítani a pedagógusképzés, benne a természettudományos képzés gondjait)  Nem vehetők ki a természettudományos tárgyak a rendszerből.  Az alapképzési szakok vizsgálata az eltelt 3 év alapján lehetséges – korrekció.  A tanárképzés új rendszeréről még nincs elég tapasztalat  Fokozni kell az érdeklődést, ösztöndíjjal kell segíteni a hallgatókat a természettudományos területen.  A pedagógusképzés társadalmi-nemzeti jelentősége, fontossága vitathatatlan – szakmai alapok elsődlegesek  Keresendő a két szak egyenértékűségének lehetősége. 2010.05.13. ÉSZT konferencia18

19 Javaslatok (1) 2010.05.13. ÉSZT konferencia19 • Az alapképzési szakokon szerzett eddigi tapasztalatok összegyűjtése – korrekciók megtétele, ahol a szakmai tárgyak igénylik. • A közismereti, szakmai és művészeti tanárképzésnél a rendszer kifutásának kivárása – tapasztalatok, folyamatos monitoring és korrekció • A kimeneti képesítési követelmények alapos vizsgálata minden szinten. • Természettudományos tárgyak: érdeklődés felkeltése, ösztöndíjrendszer kimunkálása. • Tanár szakokon alkalmassági vizsga bevezetése (egészségügyi, szükséges készségek, kompetenciák, kizáró okok)

20 Javaslatok (2) 2010.05.13. ÉSZT konferencia20 • A két szak egyenértékűsége lehetőségének vizsgálata, akár a képzés idő megnövelésével - időben kerülnek ki a munkaerő-piacra • A csak második szakként felvehetők megtartása – speciális iskolai feladatok (multikulturális nevelés, mérés-értékelés, szabadidő-szervezés...) Munkaerőpiaci szempontok: • Rövid idejű szakképzési programok kimunkálása az Ma-ra be nem jutók számára; • A meglévő felsőfokú szakmák felé való irányítás – a hallgatók már felfedezték.

21 Javaslatok (3) 2010.05.13. ÉSZT konferencia21 • Átfogó nemzeti program kidolgozása a pedagóguspálya elismertségének fokozása érdekében: • kiszámíthatóság, hosszú távon; • foglalkoztatási biztonság; • erkölcsi és anyagi megbecsültség; • a közoktatási és polgári törvények áttekintése, korrekciója; • a szülői kötelességek és jogok összhangjának megjelenése az iskolai dokumentumokban; • a felelősségvállalás és felelősségre vonhatóság minden szinten. • A közoktatás állami feladat – ellenőrzés

22 Elérhetőség: Elek Elemérné dr. főiskolai tanár Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Médiainformatikai Intézet Eger, Eszterházy tér 1. Email: elekili@ektf.hu 2010.05.13. ÉSZT konferencia22


Letölteni ppt "A tanárképzés helyzete és fejlesztésének irányai Elek Elemérné dr. Bundik Ilona Ph.D FDSz-alelnök"

Hasonló előadás


Google Hirdetések