Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Terület-, és turisztikai fejlesztés kapcsolata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Terület-, és turisztikai fejlesztés kapcsolata"— Előadás másolata:

1 Terület-, és turisztikai fejlesztés kapcsolata

2 A turizmus ágazat jelentősége
A turizmus, a jövő iparága a szolgáltatásgazdaság legdinamikusabban fejlődő ágazata. A turizmus Magyarország egyik legsikeresebb ágazata, sok fejlesztési potenciállal (GDP 8,5%-a, 400 ezer foglalkoztatott) A hazai turizmus fejlesztése a fejlesztéspolitika fontos pillére, az ÚMFT egyik prioritása. ( között összesen mintegy 300 milliárd Ft fejlesztési forrás) A turizmus fejlesztése egyszerre járulhat hozzá a társadalmi- és gazdasági problémák sikeres orvoslásához. Az ágazat a globális kihívásokra lokális eszközökkel képes válaszolni.

3 A BEUTAZÓ TURIZMUST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
+ Pozitív tényezők Új magyarországi légi járatok Fiatalok növekvő jövedelme Egyedi élmények iránti kereslet növekedése Egészségtudatosság Rövidebb, főszezonon kívüli utazások Internethasználat terjedése Közlekedési lehetőségek fejlődése Repülőjegy árak csökkenése Fapados légitársaságok népszerűsége Magyar Turizmus Zrt. marketingtevékenysége - Negatív tényezők Versenytársaink kínálatának fejlődése Versenytársaink marketingtevékenysége Kedvezőtlen országimázs Növekvő árérzékenység Romló ár/érték arány Nem elegendő légi-összeköttetés Divathullámok Ezen a dián azokat a nemzetközi és hazai tényezőket soroljuk fel, amelyek - kutatásaink szerint - az elmúlt évben a legnagyobb hatást gyakorolták beutazó turizmusunkra. A legkedvezőbb hatást a légiközlekedés, a légiöszeköttetés fejlődése gyakorolta, és bár a dián az utolsó helyen szerepel, bízunk benne, hogy marketingakcióink is szerepet játszottak a kedvező folyamatokban. A legnagyobb kihívást ugyanakkor versenytársaink javuló pozíció, növekvő forrásai jelentik. Forrás: Magyar Turizmus Zrt.

4 BELFÖLDI TURIZMUST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
+ Pozitív tényezők Üdülési csekk megismerése Üdülési csekk elfogadóhelyek számának gyarapodása A magyarországi turisztikai kínálat fejlődése A Magyar Turizmus Zrt. marketingtevékenysége Divatos a belföldi pihenés Hosszú hétvégék Egészségtudatosság Az internethasználat elterjedése - Negatív tényezők Reáljövedelmek csökkenése Növekvő árérzékenység Erős versenyhelyzet Fapados légitársaságok Csökkenő repülőjegy árak Belföldi turizmusunkat igen kedvezően befolyásolta, hogy az üdülési csekk mind a felhasználók, mind a szolgáltatók körében egyre népszerűbb. A kedvezményes utazás lehetősége a fejlődő kínálattal és a számos hosszú hétvégével sokak számára vonzóvá tette a belföldi utazást. A hazai utazások „divatját” igyekeztünk marketingtevékenységünkkel is tovább erősíteni. Nehéz terepen dolgozunk ugyanakkor, hiszen a reáljövedelmek stagnálása, csökkenés növekvő árérzékenységgel jár, amit versenytársaink igyekeznek kihasználni. Forrás: Magyar Turizmus Zrt.

5 Turizmus és területfejlesztés
Elmaradott térségek felzárkóztatásának eszköze Fejlesztések tovagyűrűző hatásai Turisztikai adottságokkal rendelkező térségek részére kitörési pont Alternatív, kiegészítő jövedelemforrás Népesség megtartó hatása van Új vidéki helyszínek bekapcsolása a (turizmus) gazdaságba Térségi együttműködések elősegítése (turisztikai célterület (desztináció) fejlesztés)

6 Turizmus és önkormányzatok
Adóbevétel Munkahelyteremtés Serkenti a helyi vállalkozásokat, elősegíti a településen belüli és települések közötti együttműködést Turisztikai fejlesztések befektetés ösztönző hatása Hozzájárul a település és környezetének természeti, kulturális értékeinek megőrzéséhez Településkép javítása Kedvező imázsformáló hatás 8.

7 A HELYI IGEGENFORGALMI ADÓ FELHASZNÁLÁSA
a helyi önk. a helyi idegenforgalmi adó összegéhez igazodó költségvetési támogatásban részesülnek, mértékét az éves ktgv. törvény határozza meg ha a helyi önk. a hozzájárulást az adott évben, és az azt követő egy évig nem a helyi turizmust támogató célra használja fel, a helyi turizmust támogató célú EU-s és hazai pályázathoz kapcsolódóan sem önállóan, sem más önkormányzat, kistérség pályázatához csatlakozva támogatásban nem részesülhet az adott évben, és azt követően egy évig Az önkormányzat turisztikai célú kiadásai: a) a település népszerűsítésével kapcsolatos kiadások b) rendezvényekkel kapcsolatos költségek c) turisztikai tevékenységet folytató intézmények fenntartásához kapcsolódó kiadások d) infrastrukturális kiadások

8 11. táblázat: A vendégforgalom, fogadókapacitás és foglalkoztatottság
Régiónként Közép vendégéjszaka férőhely alkalmazottak átlagkereset Magyarország millió éj ezer db ezer fő ezer Ft 7,0 51,9 30, Közép- Dunántúl 2,4 56,3 8,6 83 Nyugat- 3,6 58, ,3 86 Dél-Dunántúl 2,2 65,4 6,9 81 Észak- Magyarország 1,5 35,8 7,4 80 Észak-Alföld 1,6 37,6 9,0 82 Dél-Alföld 1,1 30,5 8,5 77 Magyarországösszesen 19, ,5 80,7 90 Forrás: KSH Területi Statisztikai Évkönyv 2004; Munkaügyi Adattár 2005, Turizmus 2005; Megjegyzés: az alkalmazottak száma (80.7 ezer) az összes foglalkoztatott (148.8 ezer) 54%-a. FORRÁS iceg

9 A Magyarországra érkező külföldi turistaforgalom közlekedési formáinak változása 2000-2004 között
2004/2000 Közúti 118,45% Légi 131,53% Vízi 185,51% Vasúti 86,49% Forrás: KSH alapján saját számítás

10 A külföldi vendégforgalom alakulása szállástípusonként 2000-2005 között
Forrás: KSH alapján saját számítás

11 Turisztikai régiók Magyarországon
9 turisztikai régió, 4/2000. (II. 2.) rendelet alapján Régiónként egységes turisztikai vonzerő Egymástól jól megkülönböztethető kínálat

12 Külföldi vendégéjszakák megoszlása turisztikai régiók szerint 2005-ben
Forrás: KSH alapján saját számítás

13 Az idegenforgalmi területfejlesztési koncepciók történeti áttekintése
VÁTI (26) BKI (27) – KSH – T – STAR 1971/1006. Korm. határozat a területfejlesztésről, Idegenforgalmi területfejlesztésről: Külföldi: Balaton, Budapest, gyógyfürdők, Urbaniz. körzetben: hétvégi rekreáció, Fejlesztések kulturális igények kielégítését is szolgáljanak, OTK – 23 üdülési területet határolt le + NP-ok és tájvédelmi körzetek (23-ból 6 volt működő – Balaton, Velencei-tó, Duna-kanyar, Ráckevei Duna-ág, Mátra-Bükk, Nyugat-Dunántúl egyes részei)

14 Az idegenforgalmi területfejlesztési koncepciók történeti áttekintése
BKI (1979) 24 idegenforgalmi tájegység – kiemelés szempontjai: Üdülésre való alkalmasság, Sportolási lehetőség, Kulturális nevezetességek, Természeti adottságok, Gyógy tényező, Gazdasági-politikai jelentőség, Idegenforgalmi szálláshelykínálat, Határátkelés.

15 Az idegenforgalmi területfejlesztési koncepciók történeti áttekintése
930 település: 895 település tartozik a 24 körzetbe, 1 település – Budapest kiemelt, 34 település körzeten kívüli, Javaslat egy adatbank létrehozására, Területi kereslet nagyságának megbecslése, relációs és tartózkodási összetételét – tájegységek relatív sorrendje, Kutatás folytatására javaslat: Területek idegenforgalmi karaktere, Egyes régiók, egyes terek súlya, Kereslet-kínálat összhangját javító tennivalók, Fejlesztések ütemezése.

16 Az idegenforgalmi területfejlesztési koncepciók történeti áttekintése
MT 3241/1979. sz. hat. – Országos Üdülőterületi Terv (1983-ig) Magyarország üdülésre alkalmas tájegységeinek vonzásjellege, alapvető keresleti és kínálati helyzete (1981), 26 körzet (Bp település). OIH-BKI-VÁTI (1981): „Üdülés-idegenforgalmi hosszútávú fejlesztési koncepció” T-STAR rendszerbe sorolta az idegenforgalmi településeket: Idegenforgalmi szerepkörű (határ, tranzit, kiránduló), Kiépítettségük, Fontosabb adottságok (zöldterület, víz, gyógy, kultúra).

17 Az idegenforgalmi területfejlesztési koncepciók történeti áttekintése
Javasolta: További 10 körzet fejlesztését a már kiemelt Balaton, Mátra-Bükk, Duna-kanyar, Velencei-tó mellett (Ny-Dunántúl, Hortobágy, Mecsek-Villány, Alsó-Tisza, Ráckevei régió), Az 1980-as években a finanszírozás oldáról 3 üdülőterület-típus jellemző: Kiemelt üdülőkörzetek, Regionális jelentőségű üdülőterületek, Helyi és kistérségi jelentőségű üdülőterületek.

18 Az idegenforgalmi területfejlesztési koncepciók történeti áttekintése
1987: 30 kisebb-nagyobb összefüggő térség, Fogalmi osztályozás: tájegység (16), laza üdülőkörzet, település, 1998: 1007/1998. sz. Kormány határozat IB-ok megszüntetése, 9 turisztikai régió létrehozatala.

19

20 feltételeinek javítása
A hazai turizmus versenyképességének növelése A turizmus életminőségre gyakorolt hatásainak optimalizálása Emberközpontú és hosszú távon jövedelmező fejlődés A turistafogadás feltételeinek javítása Attrakciófejlesztés Termékfejlesztés Desztináció fejlesztés Kiemelt desztinációk fejlesztése A turisztikai attrakciók elérhetőségének javítása A turisták komfortérzetének növelése N T S Emberi erőforrás fejlesztés Hatékony működési rendszer kialakítása Az oktatási rendszer munkaerő-piaci igényeknek megfelelő átalakítása Stabil foglalkoztatási környezet kialakítása Szemléletformálás Helyi desztináció menedzsment szervezet kialakítása Regionális intézményrendszer átalakítása A turisztikai intézményrendszer piramisának talpra állítása

21 Turizmus az ÚMFT-ben A turisztikai fejlesztések:
gazdaságfejlesztés (pl. kongresszusi központ, gyógyhelyek), területfejlesztés (pl. termál és gyógyvízre alapuló, kulturális fejlesztések, szervezet és emberi erőforrás fejlesztés) Az ÚMFT a korábbi NFT-hez képes jobban bemutatja a különböző fejlesztési területek, vagyis a különböző Operatív Programok kapcsolatát. Így jól látható a különféle területek fejlesztéseinek hozzájárulása a turizmus fejlesztéséhez, pl.: közlekedés az elérhetőség érdekében természetvédelmi intézkedések az ökoturisztikai fejlesztések megalapozására informatikai vagy menedzsment fejlesztések megvalósítása a turisztikai vállalkozások számára is Az Új Magyarország Fejlesztési Terv társadalmi vitája során beérkezett észrevételek alapján növekedett az ágazat súlya az anyagban. Így a turisztikai fejlesztések szerepe kiemelésre került az alábbi prioritásokban:

22 Turizmus az Operatív Programokban
Közvetve A területi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése E-közigazgatás Vállalkozásfejlesztés Közlekedés fejlesztés A turizmust támogató képzések erősítése Közvetlenül A turisztikai vonzerő növelése és a turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése

23 AZ ÚMFT TURISZTIKAI FORRÁSAINAK MEGOSZLÁSA RÉGIÓNKÉNT
Az ÚMVP forrásaival együtt mintegy 300 milliárd Ft áll rendelkezésre turisztikai fejlesztésre a 7 év alatt. A regionális operatív programok turisztikai forrásai, (milliárd Ft) Dél-Alföld; 40,0 Dél-Dunántúl; 38,2 Észak-Alföld; 51,7 Észak- Magyarország; 54,9 Közép-Dunántúl; 33,6 Közép- Magyarország; 29,0 Nyugat-Dunántúl; 32,0 Forrás: ÖTM Turisztikai Szakállamtitkárság

24 FŐ TÁMOGATÁSI TERÜLETEK
Turisztikai termék- és attrakciófejlesztés minden régióban támogatási jogcím: egészségturizmus, kulturális- és örökségturizmus (Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában meghatározott nemzeti termékfejlesztési prioritások) nem minden régióban támogatási jogcím: ökoturizmus, aktívturizmus, borturizmus, rendezvényturizmus Turisztikai fogadóképesség javítása kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatásaik mennyiségi és minőségi fejlesztése konferencia és kongresszusi helyszínek infrastruktúrájának fejlesztése

25 Működési háttér fejlesztése
térségi desztináció menedzsment rendszer megteremtése és fejlesztése turisztikai termékfejlesztési programok és projektek koordinálása elektronikus foglalási és turisztikai attrakciókat, szolgáltatásokat bemutató tájékoztatási informatikai hálózati rendszerek létrehozása turisztikai szektor szereplői közötti együttműködések erősítése regionális turisztikai marketingtevékenységek támogatása

26 Turisztikai alapfogalmak
Kereslet Szabadidő Elkölthető jövedelem Motiváció Kínálat Vonzerő Infra és közlekedés Szállás és étkezés Szolgáltatások, programok Látogató , aki munkavállalás céljából más országba utazik Turista, legalább 24 órára lakóhelyéről máshová látogat Kiránduló, 24 óránál rövidebb időre hagyja el lakóhelyét

27 Turisztikai iparág megítélése
+, mert élőmunka igényes Devizabevételt generál, „láthatatlan export” Ország marketing, elő lépés a befektetők megnyeréséhez Hozzájárul a helyi infrastruktúra és szolgáltatások fenntartásához Hozzájárul a természeti környezet megóvásához, fenntartásához Ellenzők: szezonalitás, tönkre teszi a környezetet

28 Turizmus típusai Konferencia Wellness, gyógy- , kulturális-, sport,
Belföldi/nemzetközi Szabadidős/ hivatásturizmus Egyéni/csoportos További csoportosítások Célcsoportok : diák , fiatal felnőtt –gyerekkel, fiatal nyugdíjas , házaspár , gyógyulni vágyó, „kikapcsolódó” Konferencia Wellness, gyógy- , kulturális-, sport, Vizi, téli-, vallási-, kaland-,

29 Igény  szándék keresés  döntés   utazás  üdülés  visszautazás 
Utazási döntés Igény  szándék keresés  döntés   utazás  üdülés  visszautazás   emlékek  újabb igény

30 Hazai turizmusfejlesztés írányai
Konferencia turizmus Gyógy turizmus Kulturális turizmus: Budapest, Történelmi városok

31 „Turizmus és szolgáltatás”
A SIKERES NEMZETKÖZI ORSZÁG IMÁZS STRATÉGIÁK VILÁGOS ÜZENETEKET KÖZVETÍTENEK Példa: Finnország és Ausztria Üzenet „A modern játékos” „Turizmus és szolgáltatás” Társadalmi háttér Legjobb iskolarendszer Európában Széleskörű IT penetráció Kreatív humán erőforrás Hosszú távú tervezés Szolgáltatás orientált képzés és attitűd Fókuszált innováció Kis-és középvállalkozási tradíció Tanulságok Nagyon határozott iparági fókusz Erős hátteret kell teremteni az erőforrások koncentrációjával Vállalati márkák a középpontban pl. Nokia A „rebranding” viszonylag rövid időtávban lehetséges Turistáknak szóló termékajánlatokat folyamatosan javítani kell Erős szolgáltatói bázis szükséges Támogatni kell a munkaerő flexibilitást és a kkv finanszírozást Sikertényező lehet emocionális faktor is pl. vicces, mókás elemek a márkában

32 A FINNEK SIKERESEN ÁTÉRTELMEZTÉK A KORÁBBI GYENGESÉGEIKET
Múlt Jelen Mobil távközlés Elszigetelt, marginális Provinciális agrár ország "Vissza a természethez" kultúra Szegénység Tiszta, aszketikus dizájn Tradíció (szauna) Wellness

33 Magyarország nemzetközi percepciója (az összes %-ában)
ÉRZELMI ELEMEK DOMINÁNSAK A MEGÍTÉLÉSBEN Barátságos és eredeti az első két helyen Magyarország nemzetközi percepciója (az összes %-ában) Érzelmi elemek Megjegyzés: Magyarok és külföldiek válasza a „Hogyan írná le az ország személyiségét?” kérdésre. Több válasz is lehetséges. Forrás: BCG kutatás

34 A MAGYAR MÁRKÁBAN IS ÁTÉRTÉKELHETŐEK A TRADICIONÁLIS ELEMEK
Múlt TEHETSÉG Jövő Elmaradott agrár ország (gulyás, paprika, tokaji) Minőségi mezőgazdasági termékek és gasztronómia/ borkultúra Elmaradott ipar Magas hozzáadott értéket termelő feldolgozóipar és szolgáltató szektor Gyógyvíz, gyógykezelés Egészségturizmus Kelet-európai ország történelmi hagyományokkal Modern, széles körben kedvelt kultúrájú ország Individualista, reformer Tehetség, vállalkozó szellem


Letölteni ppt "Terület-, és turisztikai fejlesztés kapcsolata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések