Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ökoiskola pályázatnak 98 kritériuma van.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ökoiskola pályázatnak 98 kritériuma van."— Előadás másolata:

1 Az ökoiskola pályázatnak 98 kritériuma van.
Ebből 67 a pályázat beadásakor már teljesült. Ezeknek a kritériumoknak a fenntartása a feladat, amely folyamatosan teljesül. 21 kritériumot teljesítését vállaltunk között. 10 kritériumot nem vállaltunk, de a komposztáló működik.

2 Környezettudatosság a mindennapi működésben
Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit. Az iskolai minőségfejlesztési munka része a helyi tanterv és az oktatási/nevelési tevékenység évenkénti felülvizsgálata, értékelése és korrekciója a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája szempontjainak, új eredményeinek figyelembevételével. Az oktató-nevelő munkában helyet kapnak a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységek. Az oktatás példát mutat saját környezete kezelésére, a nevelés hangsúlyt helyez a gyakorlati tevékenységek képzésbe történő integrálására a helyi településfejlesztéshez kapcsolódóan. Az iskola sokféle fizikai, mozgásos tevékenység számára biztosít lehetőséget (tornatermi, sportudvari, játszótéri, kültéri szervezett és kötetlen mozgáslehetőségek ) Az iskolában van környezeti nevelési munkacsoport, melynek tagjai közt vannak a reál, humán, illetve művészeti tárgyak és a testnevelés tanárai is, továbbá tagjai lehetnek a technikai személyzetből is. A tantestület évente egyszer részt vesz a tantestület csapattá kovácsolását elősegítő tréningen vagy egyéb programon.

3 Környezetkímélő anyaghasználat megvalósulása:
Az iskolaépület környékén lévő természetes növényzet változatos és megkímélt, és/vagy a telepített növényzet rendszeresen és szakszerűen gondozott. Az iskola folyamatosan fejleszti a fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisát (könyvek, újságok, CD-k, on-line kurzusokon való részvétellel, internetes együttműködésekben). Környezetkímélő anyaghasználat megvalósulása: Tudatos takarékosság az anyagokkal, termékekkel, vízzel, energiával. Az iskola arculata (bemutatkozó anyagok, épület, udvar, dekoráció) határozottan képviseli a fenntarthatóság, a környezettel harmonikus (környezetbarát, egészséges) életvitel pedagógiai értékeit.

4 Az iskola aktív kapcsolatot tart fenn valamely elismert, aktív, a fenntarthatóságért tevékenykedő civil szervezettel. Csalán Környezet- és természetvédő Egyesület E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület Erdei Iskola Egyesület Hulladék Munkaszövetség KOKOSZ Bakony-Balaton Oktatóközpont, Veszprém KÖRLÁNC Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (KÖTHÁLÓ) Levegő Munkacsoport Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország MME Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület TermészetBÚVÁR Egyesület Zöld Szív Kapcsolataink

5 Az iskola aktívan részt vesz a helyi közélet ökoiskolai célokkal összefüggő programjaiban (pl. városvédelem, faluszépítés stb.).

6 Az iskola környezet- és természetvédő, ill
Az iskola környezet- és természetvédő, ill. egyéb az ökoiskola célok megvalósulását elősegítő táborokat szervez.

7 A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül, a szabadban is folyik. A szabadtéri tevékenységek, programok tervezett, állandó részei az iskola helyi tantervének és iskolai munkatervének.

8 A pedagógiai munka a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait messzemenően figyelembe veszi, az iskola sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe céljai elérése érdekében. Az iskolában a pedagógiai projektmódszer alkalmazása elfogadott

9 LDAL ÖKO Az iskola belső kommunikációs csatornái (iskolaújság, rádió, faliújságok) tükrözik az ökoiskolai célokat.

10 Hulladékok elkülönített gyűjtése: Pl. : fémek, műanyagok, papírok stb
Hulladékok elkülönített gyűjtése: Pl.: fémek, műanyagok, papírok stb. és átadása a hulladékkezelőnek

11 Balaton-felvidéki  Iskolaszövetség Egyesület
Az iskola együttműködik más magyar és lehetőség szerint külföldi iskolákkal is. Az iskola vezetőségi tagjai közül legalább egy személy kommunikációképes egy idegen nyelven. Balaton-felvidéki Iskolaszövetség Egyesület

12 A diákok bevonása az őket érintő döntések előkészítésébe
A diákok bevonása az őket érintő döntések előkészítésébe. A diákönkormányzatban van környezetvédelmi felelős. ZÖLDÖK fogadalom Igyekszem, hogy osztályomban minden diáktársamat rászoktassam a környezettudatos magatartásra. Amerre járok, feleslegesen világító lámpa, csöpögő vízcsap nem marad. Különösen figyelek a folyosók tisztaságára, rendjére. Szemetelő diáktársaimat udvariasan figyelmeztetem. Az iskolában minden hulladékot a megfelelő szelektív gyűjtőbe teszek, s erre ösztönzöm társaimat is. A rám bízott ügyeleti területre mindig lekiismeretesen felügyelek. Vigyázok az iskola körül, az épületben, de különösen az osztályomban lévő növényekre. Osztálytársaimat bevonva arra törekszem, hogy iskolánk minél zöldebb legyen. Mindent megteszek, hogy iskolám méltón viselhesse a továbbiakban is az ÖKOISKOLA címet. A nevelőtestület minden tagja ismeri a legfontosabb környezeti problémákat és a fenntartható fejlődés elveit. A nevelőtestület képzett a környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák tanításában, jártas a módszertanában, és ezt alkalmazza is. Az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az egészséges életvitel és a fenntarthatóság szempontjait követő magatartás tekintetében.

13

14

15

16

17

18

19 Jeles napok Október 8. Természeti katasztrófák elleni védekezés világnapja Október 21. Földünkért világnap November 17. Füstmentes világnap December 1. AIDS elleni világnap Március 20. A víz világnapja Április 22. A Föld napja Május 31. Nem dohányzó világnap

20 NAPRAFORGÓ „Bence közlekedik” „Együtt a biztonságért” vetélkedő
Megyei közlekedési Tanulmányi verseny Energiatakarékossági program Megyei Energiatakarékossági vetélkedő Savas eső zuzmó program Always program Szitakötő program

21 Saját kritérium A Balatonfűzfőn zajló környezetvédelmi folyamatok megértése, figyelemmel kísérése (vegyipari központból lehet-e turisztikai célpont?) A Balaton (különösen a Kelet-balatoni kistérség) vízminőségének és ökológiai egyensúlyának megtartására irányuló helyi és régiós törekvések megismerése, feldolgozása Szelektív hulladéktároló edények beszerzése és használata az iskola épületében és udvarán

22 Az iskola minden tanév munkatervében tervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat (akciókat, vetélkedőket, őrjáratokat).

23 tanév

24 Hatékonynak tartjuk a rendezvényt rövid távon, ha:
Rövidtávú célunk, hogy minél több érdeklődőt becsábítsunk a programsorozatunkra. Hatékonynak tartjuk a rendezvényt rövid távon, ha: a résztvevők száma megközelíti, vagy túllépi a tervezetteket a résztvevők sikeresnek, hasznosnak értékelik a rendezvénysorozatot a jó hangulatú rendezvénnyel a közösség erősítését szolgáljuk

25 a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése
a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő) viselkedésváltozás a környezettudatos (bölcs, válogatós, ökointelligens) fogyasztásért felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése egészséges életmód kialakítása helyes táplálkozási szokások kialakulása, bioélelmiszerek fogyasztása szelektív hulladékgyűjtés alkalmazása az iskolában és otthon is (A.2) a környezettudatos szabadidő eltöltésére nevelünk (környezetbarát megközelíthetőség, hulladék elhelyezése) a természetben eltöltött szabadidő alatt is figyelünk környezetünk tisztaságára, tudatosítjuk, hogy az illegális hulladékelhagyás büntethető. (D.2) a kerékpáros közlekedés népszerűsítése, környezetkímélő közlekedési eszköz (C.2) a kerékpározás és a gyaloglás praktikus, kellemes, egészséges, a kerékpár nemcsak játékszer, sportszer, hanem - elsősorban - közlekedési eszköz (C.1) a programsorozat hozzájárul a közösség építéséhez a közös élmény- hagyomány segítségével (A.14) tanulóink alkalmazni tudják azokat az ismereteket a mindennapi élet során, amelyeket átadtunk nekik.

26 November 10. Alsó tagozatosok projektmunkái délelőtti tanórákban
1. évfolyam: MIT? Mit együnk? Mit ne együnk? Az egészséges táplálkozás. Ételpiramis. Mondókák, énekek, közmondások – zenés, bábos bemutató készítése 2. évfolyam: MIVEL? Mivel együnk? A terítés eszközei, kellékei, a szépen megterített asztal – zenés, táncos bemutató készítése 3. évfolyam: HOGYAN? Illemtan. Mit illik, mit nem illik étkezéskor? – tréfás színjáték előadása 4. évfolyam: HOL? A kultúrált étkezés színterei: az étterem, ebédlő, étkező, konyha berendezése – makettkészítés – az iskolai ebédlő felújítása Délután: „Szülők is járhatnak iskolába” Az alsó tagozatosok projektmunkáinak a bemutatása a szülőknek „Egészséges táplálkozás az Irinyiben” – törekvéseink, rendezvényeink, étrendünk, szokásaink - egészségnevelő pedagógus Védőnő előadása Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület bemutatója, tájékoztatója (Bioélelmiszerek, környezetkímélő háztartási tisztítószerek otthonunkban)

27 December 15-20. Az Irinyi hét keretében:
„Jó illatok, finom ízek” – konyhavetélkedő (ételkészítési verseny, háromfős csapatokban az iskolai ebédlőben – 4-8. évfolyamig) Interaktív játék a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban Környezetvédelmi totó Egészség-kvíz

28 Március 2-6. Felső tagozatosoknak tanulmányi kirándulások, gyárlátogatások 5. évfolyam: Zöldségek, gyümölcsök témakör Veszprémi Vásárcsarnok: hazai gyümölcsök, zöldségek, próbavásárlás 6. évfolyam: Fehérjék - Húsfeldolgozó 7. évfolyam: Szénhidrátok (Balatonfűzfő pékség) 8. évfolyam: Zsírok, olajok, italok, tejtermékek (Veszprém tejfeldolgozó)

29 Március 9. Felsősök projektmunkái délelőtt:
tanulmányi kirándulások, gyárlátogatások tapasztalatainak összegzése, ételek készítése: gyümölcsturmix, saláták, szójás és halételek, aszalt gyümölcsök Délután: „Szülők is járhatnak iskolába” „Suliséf” – kóstoló a gyerekek délelőtt elkészített ételeiből, bemutatóval, kiselőadásokkal az iskola ebédlőjében. Előadás a pályázat céljairól, eddigi megvalósításáról, további terveink – egészségnevelő pedagógus „A korszerű hulladék-újrahasznosítás az Irinyiben”- tanulói bemutatók „Háztartási energiatakarékossági kisokos” – hasznos tippek, jó tanácsok gyerekszemmel – tanulói bemutató

30 Április 8-9. Tanulmányi kirándulás a létavértesi testvériskolába
Az iskolánkban folyó munka bemutatása Módszerek, tapasztalatok, ötletek megosztása kiemelve az ökoiskola kritériumrendszerét, és e pályázat eredményeit Dokumentációk bemutatása Környezeti- és egészségnevelési munkaközösség munkatervei, beszámolók, dokumentumok, erdei iskola, „Az egy tanév az egészségesebb jövőért” projekt, a pályázat ismertetése

31 Május 29. "Egy nap az iskoláért" Délelőtt: „Hagyományos egészségnap”
Kiemelten: Táplálkozási szokásaink, táplálkozási betegségek (bulémia, anorexia, elhízás, nassolás) külső előadók bevonásával Délutáni programok: Szülők-gyerekek vetélkedő Kerékpáros ügyességi vetélkedők Iskolakupa Faültetés (Az osztály fája) Bográcsozás

32 Június 5. Az elkészült fedett kerékpártároló átadása,
A projekt nyilvánosság előtti lezárása Kerékpártúra Iskolánkban nincs fedett kerékpártároló, e pályázattal ezt is szeretnénk megvalósítani, ezzel is ösztönözve még több tanulót a környezetkímélő kerékpáros közlekedésre.

33 Tanévzárón Beszámoló a projektről A projekt lezárása
Fotópályázat eredményhirdetése Az Egészség Lap kiosztása Újság készítése a pályázatban kitűzött célokról, azoknak a megvalósulásáról a diákok munkáiból, fotókkal illusztrálva. A fotópályázat értékelése, legjobb fotók közreadása

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az ökoiskola pályázatnak 98 kritériuma van."

Hasonló előadás


Google Hirdetések