Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegít ő Alkuratórium pályázatai Regionális Tehetségpont tanácskozás Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet Miskolc, 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegít ő Alkuratórium pályázatai Regionális Tehetségpont tanácskozás Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet Miskolc, 2010."— Előadás másolata:

1 Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegít ő Alkuratórium pályázatai Regionális Tehetségpont tanácskozás Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet Miskolc, 2010. április 26.

2 1. A tehetségsegítés nemzeti programja a Nemzeti Tehetség Program.  A 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat szól:  a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról,  a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről,  a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről A fenti országgyűlési határozattal a magyar tehetséggondozás mérföldkőhöz érkezett. A parlament hivatalos állami program szintjére emelte azt, felismerve, hogy a szakma és civil szféra tehetséggondozásra tett erőfeszítései kellő állami szerepvállalással jóval hatékonyabban el tudják érni céljukat.

3 A Nemzeti Tehetség Program célja:  „Az Új Tudás Programban meghatározott, a Nemzeti Tehetség Program megvalósításával kapcsolatos intézkedés célja a tehetségek nyomon követése és több szempontú segítése.  Olyan komplex programról van szó, amely összefogja az eddigi állami, önkormányzati, intézményi és civil programokat, összehangolja az állami és ÚMFT források felhasználását.”

4 Nemzeti Tehetség Alap  Közvetlen forrás:  Az e célra a központi költségvetésnek az oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt álló költségvetési fejezetében tervezett előirányzat,  a Munkaerőpiac-i Alapnak - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 9. §-a (2) bekezdésének f) pontja szerinti, a képzési alaprész tárgyévi eredeti bevételi előirányzata három százalékának megfelelő összegű pénzügyi keret,  természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek pénzbeli, vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai;

5  közvetett forrás:  a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. §-a (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott jogcímen felhasználható, a tehetséggondozást szolgáló, pályázati úton elnyerhető támogatás,  a központi költségvetés X-XVIII. és XX-XXVI. fejezeteiben a Nemzeti Tehetség Programban meghatározott célokra tervezett előirányzatok,  a központi költségvetésnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke felügyelete alatt álló költségvetési fejezetében az Új Magyarország Fejlesztési Terv tehetséggondozást szolgáló konstrukcióinak pályázati úton elnyerhető támogatása, valamint kiemelt projektjeinek támogatása.

6  A Nemzeti Tehetség Program 2010-ben a Kiemelt költségvetési előirányzat egyik kedvezményezettje Nemzeti Tehetség Program Technikai szám:1823

7 2. Oktatásért Közalapítvány „ A Nemzeti Tehetség Program feladatainak segítésére az Oktatásért Közalapítványnak juttatott eszközök felhasználása fölött a Közalapítvány kuratóriuma a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának mérlegelésével dönt.” www.oktatasert.hu

8 Az Oktatásért Közalapítvány „Tehetségekért” alkuratórium  A „Tehetségekért” alkuratórium célja:  A Nemzeti Tehetség Program (NTP) végrehajtásának segítése.  Támogatás nyújtása pályázat útján a NTP - ben megfogalmazott feladatok megvalósítására, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum (NTKF) és a tehetséggondozás programjának megvalósítására hozott kormányhatározatokban megfogalmazottak figyelembe vételével.

9 Az Oktatásért Közalapítvány gondozásában kiírt és lefutott pályázatok  NTP-OKA I. Felsőoktatási intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása.  NTP-OKA II. Tehetséggondozó műhelyek támogatása a közoktatás területére  NTP-OKA III. Közoktatásban tanulók természettudományos és műszaki kompetenciáinak elmélyítését elősegítő tehetséggondozó projektek támogatása  NTP-OKA IV. Tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kialakítása

10 Az Oktatásért Közalapítvány gondozásában 2010 márciusában kiírt pályázatok  Közoktatás területére:  a 2010/2011 tanévi tehetséggondozó műhelyek (30 és 60 órás programok)  2010 évi nyári tehetséggondozó táborok támogatására a közoktatás területére,  A felsőoktatásban:  A felsőoktatásban folyó Tudományos Diákköri Konferenciák és Országos Tudományos Diákköri Konferenciák támogatására  A felsőoktatási szakkollégiumok támogatására,  Határon túli magyar szervezetek számára  Határon túli magyarság tehetségsegítő szervezeteivel együttműködésben kidolgozandó programok megvalósítására. A határon túli magyar nyelvű tehetségműhelyek támogatására.

11 Az Oktatásért Közalapítvány gondozásában 2010. I. félévébenben kiírásra kerül ő pályázatok  - A felsőoktatásban:  Felsőoktatási intézmények által szervezett középiskolásoknak szóló talentum táborokra,  A felsőoktatási hallgatók hazai és nemzetközi versenyen, szakmai konferencián való részvételének támogatására,  A felsőoktatási intézmények által szervezett középiskolásoknak szóló regionális talentum körök (szakkörök) tartására,

12  A tehetségek felismerését és segítését szolgáló korszerű pedagógiai módszerek beépítése a pedagógus alap-és mesterképzés rendszerébe, valamint a pedagógusok továbbképzési rendszerébe. A tehetségek segítését szolgáló korszerű módszerek továbbképzési rendszerekbe történő beépítésének elemzésére.

13  A tehetségsegítés szakmai alapelveinek meghatározása és jogszabályi érdekében regionális munkacsoportok szakmai munkájának támogatására.  Az alap és középfokú oktatásban résztvevő tanulók hazai és nemzetközi versenyen való részvételének támogatására,  Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megrendezésére a 2010/2011 tanévben.  A tehetségsegítésben résztvevő pedagógusok tehermentesítésének támogatására.  A tehetséges fiatalok különleges helyzetét tudatosító programok támogatására.

14 Az Oktatásért Közalapítvány gondozásában 2010. II. félévében kiírásra kerül ő pályázatok  Több régióra kiterjedő modellprojektek előkészítése és elindítására.  A sikeres önkormányzati és civil tehetségsegítő kezdeményezések támogatására.  Egyenlő hozzáférés biztosítására a tehetségsegítés területén.  Esélyegyenlőtlenségek csökkentése, hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásának segítésére.  A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelésére.  A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülésére

15  A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítására  Kiadvány megjelentetése a tehetségről, a tehetség felismeréséről és segítéséről, a Nemzeti Tehetség Programról,  A sikeres magyar tehetségsegítő programok és megoldások idegen nyelveken való folyamatos megjelenítésének támogatására.  2011. évi EU elnökség idején:  Magyar tehetséggondozó programok megismertetése az EU-ban,  A tehetségsegítés jó példáinak EU adaptálása,  EU tehetségnapok kezdeményezésére és szervezésére.

16 3. NTP-OKA-II./ 1 számú pályázata

17 3.1. NTP-OKA II/1. Pályázati téma  A 2010/2011 tanévi tehetséggondozó műhelyekre  Óvodai korosztály 30 órás a 2010/11 tanévre  Általános és középiskolai korosztály:  30 órás ráépüléses 2011 január – 2011 június (NTP-OKA II és NTP-OKA III nyertes pályázatai)  60 órás a 2010/11 tanévre 2010 szeptember – 2011 június  2010 évi nyári tehetséggondozó táborok

18 3.2. Pályázat alapvet ő célja:  Pénzügyi segítséget nyújtani a tehetséggondozó műhelyek, tehetséggondozó munkát végző intézmények, tehetségpontok munkájához.  Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek megbízásával hozzájárulni a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának továbbfejlesztéséhez.

19 3.3. A pályázat támogatni kívánja:  Az óvodai tehetségazonosítás, segítés és gondozás legkiválóbb műhelyeit,  az általános iskolai, a középiskolai (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, érettségi utáni szakképzést folytató szakközépiskola, szakképző intézmény) a szakiskolai, a közművelődési és közgyűjteményi intézmények tehetségsegítő műhelyeit, valamint a civil szervezetek keretében megvalósuló programokat.  A 2010 évi nyári szünetben megvalósítandó tehetséggondozó táborok megszervezését és megvalósítását.

20 3.4. Pályázók köre:  Hazai közoktatási intézmények (oktatási vagy szolgáltató intézmények egyaránt), vagy ezek szervezeti egységei (tagintézményei) akár önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, akár nem.  Amennyiben a Pályázó nem önálló jogi személy, Kötelezettség vállalóval közösen nyújthat be pályázatot.  Amennyiben önálló, a Pályázó és a Kötelezettség vállaló személye megegyezik.

21 3.5. Kötelezettség vállalók köre:  A Pályázónak Kötelezettség vállalót kell megjelölni, amennyiben nem önálló jogi személy.  A Kötelezettség vállaló a Pályázóval szervezeti összefüggésben álló, a Pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati program végrehajtására, a támogatás felhasználására és elszámolására a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló alábbiakban felsorolt jogi személy lehet.  közoktatási intézmény (oktatási vagy szolgáltató intézmények egyaránt),  alapítvány,  közalapítvány,  egyesület,  önkormányzat,  egyház.

22 3.6. Benyújtandó pályázatok száma  Egy Pályázó maximum:  2 tehetségműhelyre (akár 30 akár 60 órás)  és két nyári tehetséggondozó táborra nyújthat be pályázatot! Valamennyi műhelyre, vagy táborra külön-külön pályázatot kell benyújtani!

23 3.7. Pályázat tartalma./általános elvárások. Tehetséggondozó műhelyek esetében:  A tehetséggondozó műhely eddigi tevékenységének a bemutatása.  A pályázó ( intézmény/szervezet) rövid bemutatása, különös tekintettel eddigi tehetséggondozó tevékenységére.  A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkájának, elveinek, módszereinek, eszközeinek bemutatása.  A célzott tehetségígéretek körének, az alkalmazott módszereknek és az elvárható eredményeknek a leírása.  A tehetséggondozó munkába bevont gyerekek/tanulók összefoglaló jellemzése (életkoruk, milyen területen/területeken tartják tehetségígéretnek, tehetségígéreteknek).  Óvodai program esetében 30 órás egyéb esetben 30 vagy 60 órás tehetségprogram készítése  Minimum létszám 10 - 15 fő

24 Tehetséggondozó nyári táborok esetében:  A tábort szervező intézmény/szervezet rövid általános bemutatása.  A pályázó (a tábort szervező intézmény/szervezet) eddigi tehetséggondozó munkájának bemutatása.  A táborba történő beválogatás módszereinek és elveinek a bemutatása.  A tábor részletes tehetséggondozó és szabadidős (tehetséggondozáshoz kapcsolódó) tevékenységének bemutatása.  A tábor végére elvárható eredmények leírása  A tehetséggondozó táborban résztvevő tanulók száma minimum 15. fő  A tehetséggondozó táborban résztvevő állandó nevelők száma 20 táborozó főnként maximum 4 fő

25 A támogatás területei, támogatandó tevékenységek köre:  Személyi kiadások* (beválogató/azonosító munka segítése/végzése, foglalkozások vezetése, monitoring vizsgálatok, esetmegbeszélések, a foglakozások tematikájának kidolgozása/összeállítása, műhelyvezetők, táborvezetők, táboroztató nevelők programvezetők, szabadidő-szervezők honorálása)  Szolgáltatások költsége (pl. gyerekek utaztatása, táborba történő utaztatás, szakemberek előadók díjazása, nyári táborok esetében szabadidős tevékenységek megvalósítása, múzeumbelépők, strandbelépők stb.)  A pályázó által igénybevett szolgáltatás (pl. egyéni tanácsadás, gyerekek pszichológiai vizsgálata mérése a program befejezését követően).  Dologi kiadások, amelyek a foglakozások megtartását, a tábori program sikeres megvalósítását garantálják:  A fogalakozásokhoz, szabadidős tevékenységekhez szükséges anyagok vásárlása.  A foglakozások, szabadidős tevékenységek megtartásához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, melyek értéke egyenként nem haladhatja meg ÁFA-val együtt a 100 ezer Ft-ot.  Fejlesztő játékok, eszközök vásárlása.  A tervezett program megvalósításához szükséges anyagköltségek.  Nyári tábor esetén étkezés és szállásköltségekhez való hozzájárulás.  A pályázat kiírója támogatja továbbá az olyan kiadásokat is, amelyek hitelt érdemlően szorosan a pályázati programhoz kapcsolódnak.

26 Pályázat elbírálásának szempontjai:  Tehetséggondozó műhely esetén:  A tehetséggondozó műhely eddigi tevékenységének szakszerű bemutatása.  A tehetségazonosítás elveinek, módszereinek, a tehetségfejlesztés elveinek bemutatása.  A program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége. (Az óvoda esetében nem releváns.)  A kiírásban leírtaknak megfelelően kidolgozott és megvalósítható tehetséggondozó program (Színvonalasan kellően kidolgozott program: Óvoda esetében 30 órás, „ráépüléses” program esetében 30 órás, tanévi általános és középiskolai korosztályra készített 60 órás).  Azoknak az eszközöknek és módszereknek a bemutatása, amelyekkel értékelni kívánják a program sikerét az elért eredményeket.  A tehetséggondozó műhely munkaterve (a program megvalósítására készített havi ütemterv) és működési rendje.  A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja.

27 2010 évi nyári tehetséggondozó tábor esetén:  A tábort szervező szervezet eddigi táboroztató, tehetséggondozó tevékenységének szakszerű bemutatása.  A táborba történő beválogatás módszereinek és elveinek bemutatása.  A kiírásban leírtaknak megfelelően részletesen kidolgozott nyári tehetséggondozó és szabadidős tábori program.  Azoknak az eszközöknek és módszereknek a kidolgozottsága, amelyekkel értékelni kívánják a tehetséggondozó nyári tábori program sikerét.  A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja.

28 A pályázatok elbírálásánál el ő nyt jelent  Regisztrált tehetségpontként nyújtja be.  Akkreditált tehetségpontként nyújtja be.  A Magyar Géniusz Program keretében a Tehetségpont Hálózatfejlesztő és Koordinációs munkacsoportjának felkérésére a Jó gyakorlatokat feltérképező kérdőívet kitöltötte és beküldte. Kérjük pályázati anyagukban jelezzék! A Magyar Géniusz Irodától az adatokat megkérjük.

29 A pályázat benyújtásának módja, helye  Kizárólag postai úton  Magyar nyelven:  1 eredeti és  2 másolati példányban,  példányonként összefűzve Határidő: 2010. május 10. (E napi postai bélyegző)

30 A pályázatokra kérjük ráírni: „Tehetséggondozó műhelyek és nyári tehetséggondozó táborok ” közoktatás pályázat NTP-OKA II/1 Megjelölve, hogy azt mire nyújtotta be: - óvodai 30 órás tehetséggondozó műhelyre - 30 órás „ráépüléses” tehetséggondozó műhelyre a 2010/2011 tanév II. félév - 60 órás tehetséggondozó műhelyre a 2010/2011 tanévre - 2010 évi nyári tehetséggondozó táborra

31 A pályázat benyújtásának címe Oktatásért Közalapítvány 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. A pályázat bírálati díja pályázatonként: 8000 Ft.

32 3.8.Néhány jó tanács a pályázati adatlaphoz  4. pont  A,  tehetségműhely eddigi tevékenységének bemutatása  A pályázó rövid bemutatása. Csak azt kell kiemelni az általános adatok mellett amit a tehetséggondozás terén végzett  B,  A tábort szervező eddigi tevékenységének bemutatása. Annak bemutatása hogy milyen gyakorlattal rendelkezik nyári tábor szervezésében  A pályázó rövid bemutatása. Csak azt kell kiemelni az általános adatok mellett amit a tehetséggondozás terén végzett eddig nyári táborok keretében

33  5.pont  Tehetségazonosítás módszereinek elveinek bemutatása  Program megvalósítása érdekében alkalmazandó módszerek. Elvárható eredmények.  Tanulók összefoglaló jellemzése. Azt kell kiemelni miért tartják őket tehetségígéreteknek.  Szakemberek: végzettség, képzettség eddigi tehetséggondozó munkája  Eredmények mérését milyen eszközökkel kívánják mérni? Mit mérnek? Milyen feltételek esetén tartják a programot sikeresnek és azt hogyan kívánják mérni  Kommunikálás. Hol kívánnak beszámolni róla?

34  Költségvetés  Személyi kiadások tervezésénél  * Személyi kiadásoknál figyelembe kell venni a 292/2009 (XII.19)-es kormány rendelet 97.§ (6) bekezdését: „A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. (…)” A rendelet minden pályázóra vonatkozik a jogi formára való tekintet nélkül, mivel a pályázat során nyújtott támogatás központi költségvetésből származik!  Megbízási díjak magánszemély vagy vállalkozás részére  Szolgáltatások igénybevétele  Dologi kiadások  Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Fontos a költségvetés szöveges indoklása. Mit? Miért? Mennyiért?

35 Köszönöm megtisztel ő figyelmüket! Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó az Oktatásért Közalapítvány „Tehetségsegítő” „Tehetségsegítő” alkuratórium elnöke A Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke


Letölteni ppt "Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegít ő Alkuratórium pályázatai Regionális Tehetségpont tanácskozás Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet Miskolc, 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések