Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan"— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 A termelési tényezők piaca 8. lecke

3 A gazdasági szereplők piaci kapcsolatai
Termékpiac Áruk, szolgáltatások Kínálat Kereslet Háztartás Vállalat Kínálat Kereslet Föld, tőke, munka, vállalakozói szolgáltatás Termelési tényezők piaca

4 Termelési erőforrások
Termelési erőforrásoknak (inputoknak) nevezzük azokat a piacon megvásárolható anyagi vagy immateriális javakat, illetve szolgáltatásokat, amelyeket a vállalatok kibocsátásaik megvalósítása érdekében felhasználhatnak. Jó reklám szöveg ……………versenyló

5 Termelési erőforrások
A termelési tényezők csoportosítása: Természeti erőforrások (járadék) Munka (munkabér) Vállalkozói képességek (gazdasági profit) Tőke (kamat)

6 Termelési tényezők Eredetük keletkezésük alapján: Elsődleges tényezők:
Munka Természeti erőforrások Tőketényezők: Termelt tőkejavak (reáltőke, humán tőke) Kölcsöntőke (pénz- és értékpapírtőke)

7 Az erőforrások kereslete
Fogyasztói kereslet – szükséglet, hasznosság Vállalati kereslet – profit Származékos kereslet: a vállalat azért és annyiban keres egy adott erőforrást, mert a vásárlók meg kívánják venni a közreműködésével előállított terméket, olyan árat kínálva érte, ami hosszú távon legalább normálprofitot biztosít a vállalat számára. HEFOP

8 Az optimális inputfelhasználás általános feltétele
A vállalat erőforrások iránti igénye a vállalat termékei iránti kereslettől függ. Eddig: Mennyit termeljen a profitmaximalizáló vállalat? Most: Mennyi erőforrást alkalmazzon?

9 Az optimális inputfelhasználás általános feltétele
Output oldalról: addig érdemes fokozni a termelést, amíg az outputnövekmény költségvonzata = az outputnövekmény bevételvonzata Input oldalról: addig érdemes újabb egység inputot felhasználni, míg az inputnövekmény költségvonzata = az inputnövekmény bevételvonzata

10 Az optimális inputfelhasználás általános feltétele
Profitmaximalizálás elsődleges feltétele az erőforrás-felhasználás oldaláról dTC/dL = dTR/dL

11 Az optimális inputfelhasználás általános feltétele
A tényező-határköltsége: (Marginal Favtor Cost, MFC) azt jelzi, hogy az inputfelhasználás tetszőleges kis változása következtében milyen mértékben változik az összes költség. MFCL= dTC/dL

12 Az optimális inputfelhasználás általános feltétele
A határtermék-bevétel (Marginal Revenue Product, MRP) azt mutatja meg hogy az inputfelhasználás tetszőleges kis változása milyen mértékű változást okoz az összes bevételben. MRPL= dTR/dL (MRPL=MPL*MR)

13 Az optimális inputfelhasználás általános feltétele
A profitmaximalizáló vállalat inputfelhasználásának elsődleges kritériuma: MFCL=MRPL Addig a határig érdemes újabb és újabb inputegységeket a vállalatnak bérbe vennie és foglalkoztatnia, amíg az alkalmazott input határköltsége egyenlő nem lesz a határtermék-bevétellel.

14 A gazdasági járadék A gazdasági járadék: az a különbség, ami az adott termelési tényezőnek ténylegesen kifizetett összeg és az adott termelési tényező megszerzéséért minimálisan szükséges összeg között van.

15 Munkakínálat és munkapiac
Anyagi javak versus szabadidő

16 Munkakínálat és munkapiac
A munkabér a feláldozott szabad- idő alternatív költsége. Napi jövedelem J ΔJ J0 ΔZ J Z0 Szabadidő z z max=24 óra

17 Az egyéni munkakínálati görbe származtatása
J b) W Napi bér (Ft/nap) 5280 I4 F’ Órabér (Ft/óra) 220 4320 I3 E’ 180 3360 I2 F 140 C’ U4 I1 B’ 2400 C U3 100 U2 1440 I0 A’ B U1 60 U0 17 24 10 12 z 7 12 13 14 11 Szabadidő (óra) Munkamennyiség (óra)

18 Munkapiac egyensúlya W SL DL Munkabér Wo DL SL L0 Munkamennyiség L

19 A bérkülönbségek okai A nem pénzbeli jellemzőkben mutatkozó különbségek A munkavállalók biológiai adottságaiban v. szakképzettségében, „humán tőkéjében” meglévő különbségek A tényleges munkapiac tökéletlenségeire visszavezethető bérkülönbségek

20 A minimálbérek hatása a foglalkoztatásra
W SL DL Munkabér W’ Wo DL SL LD=LS L’D L’S Munkamennyiség L

21 A tőkejavak Tőkejavak az erőforrások azon csoportja, amelyet a gazdasági rendszer termel ki és amelyet más javak és szolgáltatások előállítására használnak fel. védett márkanév ……………pénz …………………diploma

22 Időpreferencia és kamat
A tőkeakkumuláció alapvető döntési problémája: a jelenbeli élvezeteknek jövőbeli előnyökre való átváltása. (kerülőutas termelés) A tőke hozama legáltalánosabban az alkalmazásával elérhető jövőbeni fogyasztásnak a feláldozott jelenbeli fogyasztás feletti többlete.

23 Időpreferencia és kamat
Időbeliség Cél: a jelenbeli és a jövőbeli jövedelem és fogyasztás által elérhető összhaszon maximalizálása.

24 Időpreferencia és kamat
Többlethozam feltétele: a pénzt tőkejószággá kell változtatni. Rövid lejáratú kölcsön nyújtása Befektetés Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása

25 Időpreferencia és kamat
Tőke piac Kínálati oldal: háztartások, vállalatok, állam (megtakarítás) Keresleti oldal: befektetési lehetőségeket kínáló üzleti szervezetek (pl. bankok)

26 Időpreferencia és kamat
Tőke piac A remélt jövőbeni pénzhozam alapján: Kölcsöntőke-piac (hitelpiac, pénzpiac) Tulajdonjogok piaca További csoportosítás Nominál tőke (pénz-tőke, értékpapír-tőke) Humán tőke Reáltőke (fizikai tőkejószágok)

27 Időpreferencia és kamat
A kamat a kölcsönadott pénz használati díja, egy meghatározott nagyságú pénzösszeg. A kamatláb a kamat és a kölcsönadott összeg aránya, százalékban kifejezve. A kamatláb értéke függ: a lejárati időtől az üzleti kockázattól a felmerülő bankműveleti költségektől

28 Időpreferencia és kamat
A reálkamatláb a kölcsönadott pénz vásárlóerejének változását mutatja. A nominál kamat (névleges kamat) a kölcsöntőke hozamának pénzben kifejezett értéke. Reálkamatláb = nominál kamatláb – inflációs ráta

29 A pénz(tőke) értéke az időfolyamatban
A jelenérték (present value, PV) egy jövőbeni pénzösszeg vagy pénzösszegsorozat értéke mai pénzben kifejezve. Egy jelenbeli pénzmennyiség jövőbeni értéke (future value, FV) a mai pénzösszeg befektetése révén a jövőben elsajátítható pénzhozam.

30 A pénz(tőke) értéke az időfolyamatban
A jelenérték számítása a diszkontálással történik. Diszkontálás (leszámítolás) egy jövőbeni pénzösszeg jelenértékének a meghatározása a kamatláb figyelembevételével. R1 PV= 1 + i az egy év múlva esedékes pénzösszeg diszkontráta, kamatláb századrésze

31 A pénz(tőke) értéke az időfolyamatban
A jövőérték számítása a kamatos-kamat számítás, amikor a rendelkezésre álló C0 pénzösszeg jövőbeni értékét állapítjuk meg. FV= R0*(1+i)t

32 Befektetési lehetőségek értékelése
A nettó jelenérték a befektetés révén megszerzett tőkejószág jelenértékének és a megszerzés, befektetés ráfordításainak a különbsége. n Rt NPV= -K+∑ t=1 (1 + i)t Befektetési ráfordítás

33 Befektetési lehetőségek értékelése
n Rt NPV= -K0 +∑ t=1 (1 + i)t NPV< 0, a befektetést nem célszerű megvalósítani NPV> 0, a befektetés nyereséges NPV=0, a befektetés megítéléséhez további számítások szükségesek

34 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Több összefüggő előadás vagy gyakorlat esetében az egymásra épülést itt lehet megadni. Itt kell megadni ha a következő előadás vagy gyakorlat megértéséhez milyen más tárgyak ismeretére van szükség.


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan"

Hasonló előadás


Google Hirdetések