Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti és Energia Operatív Program (2007-2013) tartalmi elemei, pályázati felhívások Csanády R. András szakmai főtanácsadó Környezetvédelmi és Vízügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti és Energia Operatív Program (2007-2013) tartalmi elemei, pályázati felhívások Csanády R. András szakmai főtanácsadó Környezetvédelmi és Vízügyi."— Előadás másolata:

1 Környezeti és Energia Operatív Program (2007-2013) tartalmi elemei, pályázati felhívások Csanády R. András szakmai főtanácsadó Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2 ÚMFT forrás megosztás (7000 Mrd Ft)

3 Környezeti és Energia Operatív Program prioritásai Prioritási tengely (intézkedés) Mrd Ft folyó áron Egészséges, tiszta települések707 szennyvíz kezelés398 hulladékgazdálkodás117 ivóvíz minőség javítás192 Hatékonyabb energiafelhasználás42 A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése68 Vizeink jó kezelése382 árvízvédelem165 vízgazdálkodás, VKI83 kármentesítés42 rekultiváció86 vízbázis-védelem6 Természeti értékeink jó kezelése37 Fenntartható életmód és fogyasztás21 Projekt előkészítés53 Technikai segítségnyújtás21 Összesen1 332

4 KEOP pályázati kiírások – 2007. szeptember 18. A pályázati kiírás időpontja: 2007. szeptember 18. A pályázatok beadásának első napja: 2007. október 24. Támoga - tás mértéke (%) 2007- 2008 keret (Mrd Ft) • Szennyvíz- elvezetés és tisztításmax. 85188,63 • Ivóvíz minőség javításamax. 9056,3 • A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs rendszerek kialakítása max. 10059,27 • Élőhely és élettelen természeti értékeink megőrzése, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése 1005,8 • Élőhelyvédelem, élőhelyhelyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése 1001,7 • Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása 1000,8 • Hő és/vagy villamosenergia előállítás támogatása10-5013,26 • Energetikai hatékonyság fokozása10-508,6 • Harmadik feles finanszírozás - energetikai hatékonyság fokozása 10-14,51,84 • Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban max. 1005,2

5 Első körös pályázatok Konstrukció neveEljárásTámogatás kerete Kedvezményezettek köre Projekt méret Támo-gatás mértéke Szennyvíz- elvezetés és tisztítás Két- fordulós pályázat 188, 63 Mrd Ft települési önkormányzat, jogi személyiségű társulás, állam mint tulajdonos képviselőjeként eljáró szervezet (csak szennyvíz, ivóvíz), üzemeltető gt. (csak hulladék) Min. 400m Ft max. 85% Ivóvíz­ minőség javítása 56, 30 Mrd Ft Min. 20m Ft max. 90%

6 Első körös pályázatok, 2007-2008 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Szennyvíz- elvezetés- és tisztítás 1.Szennyvíztiszító telep létesítése 2.Szennyvíztisztító telep korszerűsítése (ha hatósági kötelezés van rá) 3.Csatornahálózat létesítése vagy bővítése ( korszerűsítés az elszámolható költségek max. 5%-a) 4.Szennyvíziszap kezelő létesítmények (energetikai hasznosítás esetén max. az elszámolható költségek 20%-a, ellenkező esetben az energetikai prioritásba pályázhat) 5.Egyedi szennyvízkezelési rendszerek, beleértve a természet­ közeli tisztítást 6.TFH (szippantott szennyvíz) szállítási és telepi fogadási feltételeinek korszerűsítése Ivóvíz- minőség javítása 1.Más vízbázisra áttérés új vízmű létesítésével 2.Vízkezelési technológia bővítése vagy létrehozása 3.Csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása távvezetékek építésével 4.Meglévő ivóvíz hálózat rekonstrukciója és víztisztító aknák létesítése (az elszámolható költségek max. 20%-a)

7 Első körös pályázatok, 2007-2008 Konstrukció neveEljárásTámo- gatás kerete Kedvezményezettek köre Projekt méret Támo- gatás mértéke Pro- jektek száma A települési szilárd hulladéklerakó- kat érintő térségi szintű rekultivációs rendszerek kialakítása Meghívá- sos két- fordulós pályázat* 59,27 Mrd Ft Települési önkormányzatok, települési önkormányzati társulások Min. 650m Ft max. 100% 2-16 *Az akcióterv időszakában meghívásra kerülnek mindazon projektgazdák, melyek esetén az ISPA ill. Kohéziós Alap Bizottsági Határozat rögzíti a rekultivációs feladatok elvégzésének kötelezettségét, de az ISPA/Kohéziós Alap források nem biztosítják a projektben tervezett rekultiváció megvalósítását; továbbá a 1067/2005 (VI. 30.) Korm. Határozatban rögzített hulladékgazdálkodási projektgazdák; és azok a meglévő hulladékgazdálkodási társulások, amelyek területe régiós határokon túlnyúlik és értékük meghaladja a 650 millió Ft-ot.

8 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek A települési szilárd hulladék- lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs rendszerek kialakítása 1.Helyszín biztosítása: Bontás; rekultivációs rétegrend kialakításához szükséges tereprendezés 2.Rekultivációs munkálatok végzése (amennyiben az illetékes hatóság kétütemű rekultivációt, úgy csak a rekultiváció első üteme kerülhet támogatásra): 3.Rekultivációs rétegrendhez szükséges anyagbeszerzés 4.Rekultivációs rétegrend kialakítása 5.Vízelvezető rendszer kialakítása 6.Depóniagáz gyűjtő, ártalmatlanító rendszer kiépítése (amennyiben indokolt) 7.Passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése (amennyiben a szennyezés terjedését megelőzendően ez a leginkább költséghatékony megoldás) 8.A rekultivációhoz, utógondozáshoz szükséges létesítési költségek 9.Fúrások (figyelőkutak kiépítéséhez) 10.Figyelőkutak kiépítése (amennyiben a felügyelőség előírja) 11.Növénytelepítés 12.A terület elkerítése Első körös pályázatok, 2007-2008

9 Konstrukció neveEljárásTámo- gatás kerete Kedvezményezettek köreProjekt méret Támo- gatás mérték e Élő- és élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények természet-károsító hatásának mérséklése Meg- hívásos két- fordulós 5,80 Mrd Ft Nemzeti Park Igazgatóságok, Környezet-védelmi és Vízügyi Igazgatóságok (csak élőhely- rekonstrukcióra) 50m – 1600m Ft max. 100% Élőhelyvédelem, - helyreállítás, vonalas létesítmények természet-károsító hatásának mérséklése Két- fordulós 1,70 Mrd Ft Települési önkormányzatok és társulásaik; Állami erdőgazdasági ZRt.-k; Közalapítványok; Csak vonalas létesítmények átalakítására: Egyéb központi költségvetési szervek; civil szervezetek, GySEV Zrt., MÁV Zrt., állami közútkezelők 50m – 200m Ft (30m- 150m Ft vonalas létesít- mények esetén) max. 100%

10 Konstrukció neveEljárásTámo- gatás kerete Kedvezményezettek köreProjekt méret Támo- gatás mértéke Pro- jektek száma Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása két- fordulós pályázat 0,80 Mrd Ft NPI-k; Egyéb központi költségvetési szervek; Egyházak; Települési önkormányzatok és társulásaik; Állami erdőgazdasági ZRt.-k. 50m – 200m Ft max. 100% 6 Első körös pályázatok, 2007-2008

11 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Élő- és élettelen természeti értékek megőrzése, vonalas létesítmények természet- károsító hatásának mérséklése 1.Természetközeli élőhelyek megőrzése (élőhelyvédelem) 2.Degradált élőhelyek helyreállítása, természetközelivé alakítása (élőhely-helyreállítás) 3.Elektromos szabadvezetékek kiváltása földkábellel 4.Elektromos szabadvezetékek biztonságosabbá tétele, vagy kiváltása más létező vezetékszakasz átépítésével 5.Biztonságos fészkelőhelyek létrehozása 6.Barlangbejáratok biztosítása, műszaki létesítményeinek korszerűsítése 7.Védett mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója 8.Földtani alapszelvények rekonstrukciója 9.Földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák rehabilitációja 10.Ex lege védett források, felszínalaktani értékek helyreállítása, megőrzése 11.Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása 12.Út menti védőkerítés létesítése; 13.Madárvédő létesítmények (pl. madárvédő fal); 14.Békaterelő fal, háló; 15.Ökológiai átjáró Első körös pályázatok, 2007-2008

12 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Élőhely- védelem, - helyreállítás, vonalas létesítmények természet- károsító hatásának mérséklése 1.Természetközeli élőhelyek megőrzése (élőhelyvédelem) 2.Degradált élőhelyek helyreállítása, természetközelivé alakítása (élőhely-helyreállítás) 3.Elektromos szabadvezetékek biztonságosabbá tétele, vagy kiváltása más létező vezetékszakasz átépítésével 4.Biztonságos fészkelőhelyek létrehozása 5.Út menti védőkerítés létesítése; 6.Madárvédő létesítmények (pl. madárvédő fal); 7.Békaterelő fal, háló; 8.Ökológiai átjáró Gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása 1.Élőhely rekonstrukció: vizes, szárazföldi és speciális (pl. sziklagyep) élőhelyek rekonstrukciója, 2.Védett és/vagy közösségi jelentőségű állatok élőhelyének rekonstrukciója; 3.Védett növényfajok ex situ megőrzési programja. Első körös pályázatok, 2007-2008

13 Konstrukció neve EljárásTámo- gatás kerete Kedvezményezettek köreProjekt méret Támo- gatás mértéke Pro- jektek száma Hő és/vagy villamos- energia- előállítás támogatása Egy- fordulós nyílt pályázat 13,26 Mrd Ft Vállalkozások; Központi költségvetési szerv és intézményei; Helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei; Közhasznú szervezetek; Többségi önk. vagy állami tulajdonú gt-k; Egyházi jogi személyek és intézményeik; társadalmi szervezetek; ezek konzorciumai. Magán- tulajdonú nagy- vállalatok: 100 m - 800 m Ft; Egyéb kedvez- ményezet- tek: 1 m – 500 m Ft 10-50%230

14 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Hő és/vagy villamos- energia- előállítás támogatása 1.Biomassza-felhasználás 2.Biológiai hulladék alapú biogáz termelés és felhasználás 3.Geotermikus energia hasznosítása 4.Hőszivattyús rendszerek telepítése 5.Napenergia hasznosítása 6.Vízenergia-hasznosítása 7.Hálózatra nem termelő szélenergia-kapacitások kiépítése 8.Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítása, korszerűsítése 9.Megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag előkészítése pl. pellet, brikett előállítás) 10.„Passzív ház” elveinek megfelelő épületgépészeti és épületenergetikai megoldások Első körös pályázatok, 2007-2008

15 Konstrukció neve EljárásTámo- gatás kerete Kedvezményezettek köreProjekt méret Támogatás mértéke Pro- jektek száma Energe- tikai hatékony- ság fokozása Egy- fordulós nyílt pályázat 8,76 Mrd Ft Központi költségvetési szerv és intézményei; helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok kistérségi társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei; Közhasznú szervezetek; Többségi önk. tulajdonú gt-k; Egyházi jogi személyek és intézményeik; KKV- k; társadalmi szervezetek. 1m – 500m Ft 10-50%150 Harmadik feles finanszíroz ás - KEOP kiegészítés Egy- fordulós, auto- matikus pályázat 1,84 Mrd Ft Harmadik feles finanszírozást nyújtó gazdasági társaságok 1m- 50m Ft Fűtés : 14,5% Világítás : 10% 400

16 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Energetikai haté- konyság fokozása 1.Energiafelhasználás csökkentése a kedvezményezett által fenntartott épületekben 2.Közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése 3.Távhőellátás primeroldali energiahatékonysági korszerűsítése 4.Kis- és közepes vállalkozások üzemi és irodaépületeinek energetikai korszerűsítése 5.Energiahatékonyság növeléssel együtt megvalósított, megújuló energiaforrások hasznosítását lehetővé tevő beruházások, illetve komplex (több tevékenységet felölelő) beavatkozások 6.Harmadik feles finanszírozásban megvalósított energiahatékonysági beruházások a fenti tevékenységekre Harmadik feles finan- szírozás - KEOP kiegészítés 1.Intézmények fűtési és hmv rendszereit érintő fejlesztések (fűtési és hmv rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő berendezések alkalmazása, a kogeneráció mellett a trigeneráció alkalmazása. 2.Intézmények külső-belső világításának korszerűsítése (Lámpatestek, fényforrások cseréje, Energiatakarékos műszaki megoldások alkalmazása) Első körös pályázatok, 2007-2008

17 Konstrukció neve EljárásTámo- gatás kerete Kedvezményezettek köre Projekt méret Támogatás mértéke Pro- jektek száma Környezet- védelmi célú informatikai fejlesztések a köz- igazgatásban (e- környezet- védelem) Két- fordulós pályázat 5,20 Mrd Ft Központi költségvetési szervek; helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati társulások; helyi költségvetési szervek és önkormányzati intézmények; országos és területi civil szervezetek 50m – 1500m Ft max. 100%19 Első körös pályázatok, 2007-2008

18 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Környezet- védelmi célú informatikai fejlesztések a köz- igazgatásban (e-környezet- védelem) 1.Intézmények informatikai összekapcsolása 2.Alapszoftverek, hardware, berendezések beszerzése 3.Személyzet, felhasználók oktatása, képzése 4.Elektronikus fogalomtár, adatszótár kialakítása; 5.Programozás, adatbázismodul, metaadatbázis fejlesztés, kezelőrendszer kialakítása; 6.Tesztelés, tesztadatbázis kialakítása; 7.Rendszerkövetés minimum 1 évig; 8.Üzembe helyezés; 9.Szakmai ellenőrzés igénybevétele. 10.Elektronikus adatszolgáltatás és a szoftverrel kitölthető, vonalkóddal ellátott adatlap benyújtás feltételeinek megteremtése 11.Elektronikus aláírással történő ügyintézés lehetőségeinek bővítése a környezetvédelmi adatszolgáltatásnál és egyéb ügyek esetében. 12.Tematikus adatbázis fejlesztés és honlap (honlap-tartalmak) fejlesztése. 13.Felhasználók oktatása; 14.Szakmai ellenőrzés igénybevétele. Első körös pályázatok, 2007-2008

19 Első körös pályázatok A pályázati felhívások és a kapcsolódó dokumentumok letölthetők az alábbi honlapokról: www.kvvm.huwww.kvvm.hu, www.fi.kvvm.huwww.fi.kvvm.hu www.nfu.hu A pályázatok beadásának első napja: 2007. október 24. Beadás helye: KvVM Fejlesztési Igazgatóság 1012 Budapest, Márvány u. 1/c. Energetikai pályázatok esetén: ENERGIA KÖZPONT Energiahatékonysági, Környezet- védelmi és Energia Információs Ügynökség Kht 1092 Budapest, Ráday utca 42-44.

20 A pályázati kiírás időpontja: 2007. november 6. A pályázatok beadásának első napja: 2007. december 12. Támoga - tás mértéke (%) 2007- 2008 keret (Mrd Ft) • Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerekmax. 7073,46 • Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztésekmax. 10062,24 • Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztésekmax. 1000,4 • Komplex vízvédelmi beruházásokmax. 10016,67 • Vízgyűjtő gazdálkodási tervek, árvíz kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítés max. 1003,5 • Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzésemax. 1008,31 • Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztésemax. 1001 • Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek létesítésének támogatása Nagy: 5-10 Közepes: max. 30 5 KEOP pályázati kiírások 2. kör – 2007. november 6.

21 A pályázati kiírás időpontja: 2008. január 10. A pályázatok beadásának első napja: 2008. február 15. Támoga - tás mértéke (%) 2007- 2008 keret (Mrd Ft) • Önkormányzati felelősségi körbe tartozó állati hulladék kezelése max. 850,9 • A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése max. 1001,5 • Vízbázisvédelemmax. 1002,43 • Élőhelymegőrző mező- és erdőgazdálkodás infrastrukturális fejlesztés 50-1001,90 • Fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok max. 950,502 • Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások max. 95 1,116 KEOP pályázati kiírások 3. kör – 2008. január 10.

22 Regionális Operatív Programokkal való kapcsolat •Települési zöld területek közösségi célú revitalizációja, új zöldterületek kialakítása, belterületi fásítás; •Belterületi bel- és csapadékvíz rendezés; •A 2000 Le alatti agglomerációk és települések szennyvízkezelése; •barnamezős beruházásokhoz kapcsolódva a szennyezett területek kármentesítése; •Ökoturisztikai fejlesztések; •Lakossági energia megtakarítás; •Lakó-, köz- és magánépületek azbesztmentesítése; •Környezetbarát térségi közlekedési rendszerek kialakítása; •Helyi természeti értékek védelme és megismertetése, fejlesztésekhez kapcsolódó környezeti szemléletformáló programok; •Rekultiváció (dögkút, dögterek, TFH, TSZH egy része) •Vizeink mennyiségi és minőségi védelme intézkedés regionális jelentőségű vízvédelmi területeken: –Meder rehabilitáció a „jó állapot” elérése érdekében – vízpótlás, vízminőség javítása, rehabilitáció (vízfolyások- tározó építés és rekonstrukció, meder és hullámtér rehabilitáció-,, tavak, holtágak, mellékágak) –Vízvisszatartás, vízpótlás, vízvisszatáplálás a „jó állapot” elérése érdekében

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Környezeti és Energia Operatív Program (2007-2013) tartalmi elemei, pályázati felhívások Csanády R. András szakmai főtanácsadó Környezetvédelmi és Vízügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések