Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Specifikus tanulási zavarok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Specifikus tanulási zavarok"— Előadás másolata:

1 Specifikus tanulási zavarok
Pesterzsébet Önkormányzat Nevelési Tanácsadó 1205 Budapest, Mártírok útja 51. tel.: 1/ Specifikus tanulási zavarok Köszöntés Bemutatkozás Az előadás témája Célkitűzés Ráhangolódás („saját élmény”) Készítette: Bakonyi Zsófia gyógypedagógus február

2 Az előadás tartalma A specifikus tanulási zavarok alapvető jegyei
Lehetséges okok Erősségek Hatékony tanulás segítése

3 Forrás - ELTE –BGGYFK nappali-, és szakvizsga képzés
- OM akkreditált tanfolyamok (60 órás) Specifikus Tanulási Zavarok A tanulás öröm is lehet - Dr. Ian Smythe: Diszlexia – Útmutató felnőtteknek - Dr. Gyarmathy Éva: Diszlexia tankönyv - A nevelési tanácsadós gyakorlat

4 A specifikus tanulási zavarok alapvető jegyei
Neurológiai eltérés az alapja Intelligenciától független Specifikus tanulási zavar Kultúrafüggő Kultúrafüggő: az IR sajátos működése a környezeti hatásoktól függően okoz, vagy nem okoz zavarokat Ha nem kellene írni, olvasni, számolni úgy teljesítene, mint bárki más (egyes területeken akár jobban)

5 IQ-tól független Sarkady Kamilla, Zsoldos Márta ’92-’93-as:
a specifikus tanulási zavar társuló tünetként megjelenhet: enyhe ért. fogy.-nál, érzékszervi sérülésnél, beszédhibáknál is bármely intelligenciaszinten megjelenhet mégis a vizsgálatok alapján a magasabb IQ-övezetekben nagyobb arányban

6 Definíció és elnevezés
megkésett és/vagy rendellenes fejlődés beszéd, írás, olvasás, és/vagy számolás területén (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) mindig van neurológiai háttér ez a funkcióban jelentkezik, struktúrában még nem minden esetben kimutatható! Elnevezés azonos tartalmú angol kifejezés alapján Specific learning difficulties (SLD) : Specifikus tanulási zavarok

7 Két forma T A N U LÁ S I ZAVAROK Szerzett Az agyat ért enyhe trauma által kialakult sajátos agyi működés Fejlődési A kognitív működések örökletes sajátossága

8 A fejlődési rendellenességek leírása
MORTON-FRITH MODELL a fejlődési rendellenességek leírására oktatás kulturális háttér, nyelvi környezet KÖRNYEZETI tényezők Morton-Frith modell egységei mérhető megfigyelhető BIOLÓGIAI tényezők VISELKEDÉSI jellemzők itt jelenik meg a fejlődési zavar genetikai háttér fiziológiai jellemzők KOGNITÍV működés az idegrendszer szerkezei és működési sajátosságai nem mérhető közvetlenül Információfeldolgozás, kognitív modulok MEGISMERNI ALAKÍTANI Morton-Frith modell alapján

9 Lehetséges okok Változó kultúra Változatos, minőségi ingerek hiánya
Eltérő fejlődés/Zavar öltöztetés, öltözködés könnyebb tépőzár, patentok, cipzár testséma-, egyensúlyzavar mozgatás, mozgás hiánya autó, bébi hordozók, távolság, hang, fény eltérő észlelése szenzomotoros integrációs zavar háztartási munkák egyszerűsödése, gyermek nem aktív szereplő háztartási gépek, műanyag evőeszközök, barkácsolás, díszítés hiánya stb. szenzomotoros-, nagy-, és finommozgás zavara, téri orientációs zavar felolvasás hiánya szókincs, sorrendiség, képzetalkotás szeriális gyengeség, szövegértési nehézségek aktív zenélés hiánya hangszeres játék, IR-t komplexen fejleszti finommozgás, szerialitás, szem-kéz koord. zavara audio-vizuális- és élménytúlterheltség készen kap, nincs feldolgozás TV hullámok hozzászokáshoz is vezetnek, túlingerel, lényeges, lényegtelen nem válik szét szülői minta kapkod, siet, TV-t néz, könyvet, újságot nem lapoz gyerek sem, mert utánoz

10 A fű nem nő gyorsabban, ha húzzák…
A szenzitív periódusokban: optimális ingerlésre van szükség A túlingerlés is lehet káros. A begyakorláshoz, automatizálódáshoz idő kell! 8 éves korig: prevenció, utána diagnózis! (TMB)

11 A zavarok azonosítása és kezelése különböző életkorokban
1. Kisgyermekkor (Óvoda) 2. Iskolai időszak 3. Fiatal- és felnőttkor Szenzo-motoros képességek 3-6 év Nyelvi képességek, iskolai képességek 6-12 év Tanulás- és tanítás-módszertan (12.évtől) testséma, térorientáció, egyensúlyérzék, nagymozgások, finommozgások, észlelés, szerialitás fonológiai képességek, vizuális képességek, szókincs, számolási készség, helyesírás, olvasás gondolattérkép módszer, vizualizáció, drámapedagógiai módszerek, saját élményre épülő tanítás

12 A szindrómák viszonya egymáshoz
Specifikus tanulási zavar - dyslexia, - dysgrafia, - dyscalculia figyelemzavar hiperaktivitás-zavar, magatartás-zavar SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY Tanulási akadályozottság (értelmi fogyatékosság) Tanulási nehézség (probléma a tanulásban)

13 Állapot és fejlődési lehetőségek
Környezeti reakciók Kultúra, oktatás Neurológiai sajátosságok, részképességek Intelligencia, motiváció KÖZVETLEN HATÁSOK KÖZVETETT HATÁSOK Tanulási zavarok

14 Eltérő információ-feldolgozás
BAL JOBB Beszéd Írás Olvasás Számolás Logika Elemzés Viszonyok Részletek Sorozatok Vizualitás Téri képességek Kreativitás Zene értése és élvezete Érzelmek Mozgás Humor Egészek analitikus szekvenciális egymásutáni verbális globális szimultán egyidejű téri-vizuális

15 A tanulás formái VALÓDI TANULÁS természetes aktív multi-szenzoriális
önindított folyamatos a tanultak élethosszig megmaradnak eredményéhez öröm társul MESTERSÉGES TANULÁS mesterséges passzív főleg auditív mások által indított egyszeri a tanultak nagy része elvész eredményéhez megkönnyebbülés társul

16 Hatékony tanulás Tanulási stílus meghatározása Tanulási módszerek
önmegfigyelés, kérdőív Tanulási módszerek pókábra, több csatorna, magyarázza el a tanárának, hogyan tud jól tanulni számítógép, mobiltelefon angol szótanuló EU-s program

17 TANULÁSI PROBLÉMÁK KEZELÉSE
A kevesebb több… Pókábra EGY OLDALON MINDEN INFORMÁCIÓ TERVEZÉS SZERVEZÉS ÖSSZEFOGLALÁS TANULÁS ÖTLETGYŰJTÉS FOGALMAZÁS: SZÓKINCSVÉDELEM EGÉSZLEGES ÁTLÁTÁST AD TANULÁSI PROBLÉMÁK KEZELÉSE VIZUÁLIS KEVESEBB OLVASÁS KEVESEBB ÍRÁS

18 Óvodai segítségnyújtás
Népi-, és gyermekjátékok szenzomotorium, együttműködés, szókincs, mozgás Barkácsolás, gyurmázás finommozgás, feladattudat, szem-kéz koord. Célbadobás, gombfoci, labdajátékok észlelés-mozgás összehangoltságát, nagymozgások Társas-, és kártyajátékok társas készség, logika, számfogalom Papírhajtogatás, origami, mozaikok finommozgás, látási észlelés, szem-kéz koord., koncentráció Hintázás, forgatás, korcsolyázás, úszás egyensúlyérzék, testséma, figyelem

19 Iskolai segítségnyújtás
Az óraszervezés (kooperatív tanulási technikák): a csoportok heterogén összetételűek, meglévő, egyéni ismeretre támaszkodik, hatékonyabb az ismeretszerzés (házi feladatnál is fontos!) Az eredményesség oka: az egymással szembeni, és önmaga tanulásáért vállalt felelősség. (tanulópárok, páros olvasás stb.) A tagok egymástól tanulnak vitázva, érvelve. Az így megszerzett tudás maradandóbb.

20 Segítségnyújtás a célokban
fokozatosság, minden érzékszerv bevonásával (látás-hallás-beszéd egysége) kisebb célokkal, alapozás (tantárgyi szókincsbankok -akár Internetes szótárral)

21 Segítségnyújtás az értékelésben
Felmérések, tollbamondások szövegét előre megkaphatják, megoldhatják: 2-3 nap múlva élesben megírják. Hosszabb idő a memoriterek, tartalmak, szabályok megtanulására Önmagához mért fejlődése: mindennap érezze valamit tud, amit előző nap még nem. Segédeszközök biztosítása szótárak, számítógép, számegyenes stb.

22 Összefoglalás Kulcs a gyermekhez: az elfogadás
érezze a bizalmat+optimális elvárásokat, ekkor igyekszik ennek a képnek megfelelni! A pedagógia módszereiben nagyon gazdag és igényes! Nem kell gyógypedagógussá válni, a saját tanítási módszereket az adott személy sajátosságaihoz, erősségeihez kell kiválasztani.

23 „ELÉG JÓ ISKOLA” Törekvés, cél Nincs két egyforma tanuló
Nem lehet mindenkinek tökéletes közoktatás De: elfogadhatóan sokszínű, személyre szóló IGEN!

24 Folyamatos konzultációs lehetőség a nevelési tanácsadóban!
Kérdések (ha nincs szakirodalom ajánlások) Jelenléti ív kitöltése Elégedettségi kérdőív kitöltése

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Specifikus tanulási zavarok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések