Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A belső piaci szabályok alapelvei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A belső piaci szabályok alapelvei"— Előadás másolata:

1 A belpiaci áfa szabályok gyakorlati megközelítésben az elmúlt hónap tapasztalatai alapján

2 A belső piaci szabályok alapelvei
A közösségen belül nincs forgalmi adó célú határellenőrzés Nincs európai forgalmi adó Nincs adómentes kiszállítás Célország elve szerinti adóztatás Közösségen belüli értékesítés és közösségen belüli szállítás megkülönböztetése Magánszemélyek és értékhatár alatti beszerzők speciális helyzete Ellenőrzési rendszer

3 Értékhatár alatti beszerzők
6.Dir/28a § 1a. bek. B. pontja szerint értékhatár alatti beszerzőnek számítanak: Azok az adózók, akik a mező-, erdő- vagy halászati gazdaságuk céljai érdekében az átalányadózás alanyai Azok az adózók, akik kizárólag olyan tárgyak szállításával foglalkoznak vagy olyan szolgáltatásokat teljesítenek, amelyekre nézve nem áll fenn a felszámított adó levonásának joga Nem adóköteles jogi személyek

4 Értékhatár alatti beszerzők
ÁFA tv 7/A. § 2. bek. c) pontja szerint értékhatár alatti beszerzőnek számítanak: a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany (tárgyi mentes), a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállást választott adóalany, a nem adóalany jogi személy, alanyi adómentességet választott adóalany.

5 Értékhatár alatti beszerzők
Az ilyen személyek beszerzése nem esik a célországban adóztatás alá, amennyiben: Az értékhatár alatti beszerzők közösségen belüli beszerzése egy bizonyos határt (beszerzési értékhatárt) sem a naptári éven belül sem a megelőző naptári évben nem haladta meg (új gépkocsik és fogyasztási adó/jövedéki adó alá eső áruk nélkül). A mértékét a tagországok maguk határozzák meg, de az max EUR lehet – Magyarországon EUR (ÁFA tv.7/A §(3) – küszöbérték) Az értékhatár alatti beszerző élhet azzal az opcióval, hogy közösségen belüli beszerzései tekintetében a célország (ebben az esetben a saját országa) általános adóztatási szabályai alá tartozzon (ÁFA tv. 7/A §(4))

6 Értékesítési helyzetek
Közösségen belüli értékesítés történhet 1. Adóztatható értékesítések keretében - Vállalkozások között - Értékhatár alatti beszerzők esetén > értékhatár 2. Nem adóztatható értékesítések keretében - Értékhatár alatti beszerzők esetén < értékhatár - Magánszemélyek

7 Közösségen belüli értékesítés
A közösségen belüli értékesítés adóztathatóságának feltételei a 6.Dir/28a §, 1. bek. a. pontja szerint (ÁFA tv. 7/A §): - a termék feletti tulajdonoskénti rendelkezési jog megszerzése olyan módon, hogy - az eladó vagy a vevő, térítés ellenében - az egyik tagállamból a másik tagállamba szállítja a terméket. Értékesítés vállalkozó által történik értékhatár alatti beszerző által történő, értékhatár túllépéssel járó beszerzés Közösségen belüli szállítás (6.Dir/28a §, 5. bek. b. pont – ÁFA tv. 7.§(2) c. pontja) Közösségen belüli értékesítés

8 Közösségen belüli szállítás
Előfeltétel Megtestesült tárgy – termék Tulajdonosváltás nélküli Tagállamból tagállamba történő szállítása Közösségen belüli beszerzésként adóztatandó - közösségi adószám! Vállalaton belüli áruszállítás (kivételek) Feldolgozás céljából történő kivitel és igazolt visszahozatal (bérmunka) Terméktovábbítás másik tagállamban fenntartott vevői készlet céljára, stb.

9 Nem közösségen belüli értékesítés
Az értékhatár alatti beszerző értékhatár alatti beszerzése (6.Dir/28a §, 1a. bek. b. pont – ÁFA tv. 7/A § (2)) Magánszemélyek által történt beszerzés Közhatalom gyakorlására jogosult szervek tevékenysége, ha az a saját illetékességi jogkörében lép fel (alaptevékenységét ellátó közhatalmi szerv), amennyiben jelenléte nem jelent nagyobb versenytorzulást más adózó tevékenységével vagy szolgáltatásával összefüggésben – un. piac zavaró működés

10 A közösségen belüli értékesítés teljesítési helye
A 6.Dir/28b § A fejezetének 1. bek. szerint a teljesítés helye ott van, ahol a termék a szállítás vagy a kiszállítás befejezését követően található – célország szerinti adózás elve ÁFA tv 14/B §(1) bek szerint a teljesítés helye a feladás vagy fuvarozás rendeltetési helye – célország szerinti adózás A 28.b §, A fejezet, 2. bek. szerint ezen felül a szállítás befejeződése szerinti tagországon kívüli másik tagország közösségi adóazonosítójának bemutatása esetén, a közösségi adóazonosítót kibocsátó tagországban is közösségen belüli értékesítés valósul meg. ÁFA tv 14/B §(2) bek. szerint ha az átvevő a rendeletetési helytől eltérő tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, akkor az átvevő tagállama

11 Közösségen belülről történő termékbeszerzés
olasz vállalkozó I magyar vállalkozó H H magyar vállalkozó olaszországi nyaralása során megvásárol az olasz szakpiacon egy PC-t, amelyet a vállalkozásában használ A PC-t saját gépkocsiján szállítja Magyarországra.

12 Közösségen belülről történő termékbeszerzés
A példában egy adóköteles, közösségen belüli beszerzésről van szó H részéről H magyar ÁFA-t köteles fizetni a magyar adóhivatalnak és az adót egyidejűleg érvényesítheti levonható adóként (ha egyébként adólevonásra jogosult) I szempontjából adómentes, közösségen belüli értékesítésről van szó, amely mentes az adó alól, ha rendelkezésre állnak a megfelelő igazolások (magyar közösségi adószám)

13 Közösségen belülről történő termékbeszerzés
Német vállalkozó D Osztrák község A Egy tiroli község felszereléseket vásárol Németországban egy általa üzemeltetett fürdő céljaira. Ezen felül ugyanott computer-felszerelést is vásárol, amelyet részben a községi önkormányzatnál (alaptevékenysége szerinti célra), részben a magángazdasági szektorban (pl. adóköteles bérbeadás nyilvántartásához) használ.

14 Közösségen belülről történő termékbeszerzés
A fürdőberendezés szempontjából közösségen belüli beszerzésről van szó, mivel A ebben az esetben vállalkozói minőségben járt el. A computer-felszerelés vonatkozásában közösségen belüli beszerzésről csak akkor van szó, ha a vállalkozói felhasználás aránya legalább 10 %-ot tesz ki – ebben az esetben azonban a levonható adó csak arányosan érvényesíthető

15 Közösségen belülről történő termékbeszerzés
Német fióktelep D Osztrák központ. A Az ausztriai borkereskedő Passauban rendelkezik egy fióküzlettel. Évente többször szállít onnan boros üvegeket ausztriai központjába.

16 Közösségen belülről történő termékbeszerzés
A adóköteles közösségen belüli szállítást végez (28a §, 5. bek. b. pont)

17 Közösségen belülről történő termékbeszerzés
Müncheni autókereskedés D Magyar vállalkozó H Egy magyar vállalkozó májusában vásárol egy használt S-osztályú Mercedes gépkocsit (forgalomba helyezés éve 1999, km) ,- EUR nettó értékben egy müncheni autóke- reskedéstől. Változat: Új autó beszerzése

18 Közösségen belülről történő termékbeszerzés
H közösségen belüli beszerzést hajtott végre Magyar ÁFA-t fizet és azt nem igényelheti vissza Változat: nincs különbség, mivel új autó beszerzésénél minden esetben a célországban történik a vétel utáni adóztatás

19 Magánszemélyek vagy értékhatár alatti vevők értékhatár alatti behozatala
Nem minősül közösségen belül adóztatható beszerzésnek Alapelv: „külföldi” forgalmi adó alá esik (származási ország szerinti adóztatás érvényesül) Kivétel: távkereskedelem („csomagküldő szolgálat“) a szállítási értékhatár átlépése esetén (Magyarországon: EUR (ÁFA tv 14/A §(5)), Ausztriában: ,- EUR, stb)

20 Csomagküldő szolgálatra vonatkozó szabályok
6.Dir/28b §, B fejezet, 1. bek. illetve ÁFA tv 14/A §: Tagállamból tagállamba a szállító által, illetve annak számlájára szállítja vagy küldi nincs elhozatal! Vásárló Magánszemély Értékhatár alatti vevő < értékhatár ( Magyarországon a beszerzési értékhatár (küszöbérték - ÁFA tv 7/A § (3)): ,- EUR , Ausztriában EUR)

21 Csomagküldő szolgálatra vonatkozó szabályok
A szállítási értékhatár meghatározó volta (Magyarországon a szállítási értékhatár EUR (ÁFA tv 14/A §(5)) Csomagküldő túllépi a szállítási értékhatárt: ÁFA a célországban Csomagküldő nem lépi túl a szállítási értékhatárt: ÁFA a származási országban, kivéve, ha a csomagküldő opcionálisan nem választja a célország szerinti adózást (azután legalább 2 éven át kötelező erejű) ÁFA tv 14/A §(4)

22 Értékhatár alatti vevők behozatala
Olasz vállalkozás I Magyar bank H Egy magyar bank olasz irodabútorokat vásárol EUR értékben. (A behozatali értékhatár EUR) Változat: EUR értékben vásárol

23 Értékhatár alatti vevők behozatala
A hitelintézetek alapvetően adómentes forgalmat bonyolítanak. H adóköteles közösségen belüli beszerzést végzett, mivel a ,- EUR értékű magyar értékhatárt átlépték H-nak magyar ÁFA-t kell fizetnie de azt nem igényelheti vissza Változat: EUR értékhatár alatti beszerzésnek minősül – olaszországi ÁFA-t fizet

24 Értékhatár alatti vevők behozatala
Francia vállalkozó F Magyar egyesület H A „Nemzeti labdarugó csapat barátai” egyesület az év elején reklám anyagot vásárol Franciaországban 9.200,- EUR értékben. Mivel az anyagnak sikere van, az egyesület úgy dönt, hogy ebben az évben ugyanattól a szállítótól dupla mennyiségben vásárol majd.

25 Értékhatár alatti vevők behozatala
Az ilyen egyesületek jellemzően nem vállalkozásszerűen tevékenykednek, ezért értékhatár alattinak minősülnek. A magyar beszerzési értékhatárt ( EUR) nem lépték át, ezért nincs szó közösségen belüli beszerzésről, tehát francia ÁFA-t kell fizetni A beszerzési értékhatárt csak a következő szállítmány esetében haladják meg – akkor magyar ÁFA-t fizetnek majd.

26 Magánszemélyek behozatala
Német vállalkozó D H Egy magyar, vállalkozói tevékenység nélküli magánszemély egy német autókereskedőtől EUR értékben személygépkocsit vásárol (2001-es gyártási év, km).

27 Magánszemélyek behozatala
A szóban forgó gépkocsi használt gépkocsinak tekintendő A magyar magánszemély így nem közösségen belüli beszerzést hajt végre, ezért német forgalmi adót kell fizetnie

28 Csomagküldő szolgálat
magyar magánszemélyek Olasz vállalkozás I magyar vállalkozások I olasz csomagküldő vállalkozás és növényeket küld Magyarországra. Ennek alapján az olasz csomagküldő vállalat EUR értékben küld árut Magyarországra a végfelhasználó magánszemélyek részére. Ezen felül EUR értékben szállít árut magyar vállalkozók részére.

29 Értékhatár alatti vevők behozatala
A magyar vállalatok esetében közösségen belüli beszerzésről van szó A magánszemélyek tekintetében vizsgálandó, hogy a csomagküldőkre megállapított szállítási értékhatár a célországban átlépésre került-e – Mo ezt az értékhatárt EUR összegben határozta meg. A határértéket átlépték, az adóztatás a célországban van, a magyar forgalmi adót kell megfizetni.

30 Értékhatár alatti vevő behozatala
Permetezőszer (L) Vörösbor (F) Trágya (I) Egy átalány adózás alá eső osztrák mezőgazdász mezőgazdasági üzeme számára az alábbi beszerzéseket bonyolította: - Permetezőszer Luxemburgból EUR nettó összegben, amely árut saját maga hozza el onnan - Trágya Olaszországból EUR nettó összegben amelyet az olasz szállító kiszállít a részére - 100 üveg vörösbor Franciaországból, amelyet a francia borkereskedő kiszállít a számára

31 Értékhatár alatti vevők behozatala
A speciális adózást választott mezőgazdász értékhatár alatti vevőnek minősül Permetező- és trágyázó anyagok tekintetében a beszerzési értékhatárt nem lépte át, nem történt közösségen belüli beszerzés, a beszerzés után luxemburgi és olasz forgalmi adót kell megfizetni Vörösbor: fogyasztási adó köteles termék A fogyasztási adó köteles termékek esetében nem érvényes a behozatali értékhatár (nem kell figyelni) - mindenképpen az osztrák ÁFA-t kell megfizetnie

32 Kiviteli helyzetek Közösségen belüli eladás/értékesítés történhet:
Vállalkozásoknak Értékhatár alatti vevőknek > értékhatár Értékhatár alatti vevőknek < értékhatár Magánszemélyeknek

33 Vállalkozóknak, illetve értékhatárt átlépő értékhatár alatti vevők részére történő kivitel
Közösségi adószám, mint a vállalkozási megítélés alapja Közösségi adószám igazolási eljárás (két szintű) Országonként eltérő szabályok, de általában: A vevő neve, címe és közösségi adószáma A vevő képviselőjének neve, címe az áru elhozatala esetén A szállítás tárgyának kereskedelmi megnevezése és mennyisége A szállítás napja és a megállapodás szerinti ellenérték A közösségi területre történő szállítás vagy kiszállítás előtti megmunkálás vagy feldolgozás módja és nagyságrendje A közösség több területére történő szállítás és kiszállítás esetén a közösség többi területén lévő további címzettek

34 Igazolási kötelezettség
Szállítási/kiszállítási igazolás (országonként eltérő) A számla másodpéldánya vagy másolata Kereskedelmi bizonylat, amelyben meg van jelölve a címzett helye, különösen szállítólevél A vevő átvételi igazolása, illetve nyilatkozata arról, hogy a tárgyat a közösség egyéb területeire kívánja kiszállítani. Szállítási bizonylat, különösen szállítólevél és hasonló okmányok, vagy azok további példányai

35 Magánszemélyek, illetve értékhatárt át nem lépő értékhatáron aluli vevők részére történő értékesítés (kivitel) Vállalat H Magyar vállalat német magánszemély részére történő értékesítése nem közösségen belüli értékesítés; Elvitel esetén mindig magyar forgalmi adó „Csomagküldő szolgálat” esetében, ha értékhatár feletti értékesítés történik Németországban ( ,- EUR) 16 % német forgalmi adó fizetendő „Csomagküldő szolgálat” esetében, ha értékhatár alatti értékesítés történik – magyar forgalmi adó fizetendő (kivéve, ha élt a csomagküldő az opciós jogával) Magánszemély D

36 Kivitel Magyar kereskedő H Német orvos D
H magyar számítástechnikai üzletben megjelenik D német orvos és megvásárol egy PC-t 3.600,- EUR értékben. Igazolja magát a német uniós adóazonosítójával és a PC-t a saját gépkocsijával szállítja Németországba.

37 Kivitel Közösségen belüli értékesítésről van szó H magyar kereskedő részéről, mivel a német közösségi adószám bemutatása ezt megalapozza. További igazolási kötelezettség az országból történő tényleges kivitelről

38 Magyar fényképészeti lánc
Kivitel Magyar fényképészeti lánc H H magyar fényképészeti lánc postai úton értékesít osztrák magánszemély vevők részére Az osztrák vevők felé teljesített forgalom mintegy ,- EUR értéket tesz ki évente. Változat: éves osztrák forgalom ca ,- EUR

39 Kivitel Nem közösségen belüli értékesítés, mivel nem vállalatok részére történik (nem adóalanyok a magánszemélyek) Csomagküldő szolgálat  meghaladja az osztrák szállítási értékhatárt  célország elve  osztrák forgalmi adó Változat: az osztrák értékhatárt nem lépte át  magyar forgalmi adó, ha nem választotta az ausztriai adózási opciót

40 Kivitel – új gépkocsi osztrák Magyar vállalkozás magánszemély H
H magyar autókereskedő elad egy osztrák magánszemély vevőnek egy új személygépkocsit.

41 Kivitel – új gépkocsi H közösségen belüli értékesítést/eladást teljesít Osztrák magánszemély részéről közösségen belüli beszerzés/vétel történik, mivel új gépkocsiknál minden esetben a célország elve érvényesül. Az osztrák magánszemély ebben az esetben ugyanazon elbírálás alá esik, mint az osztrák (vagy egyéb, közösségen belüli) vállalkozások

42 Speciális szabályok - kivételek
Új gépkocsik Mindig közösségen belüli beszerzésről/vételről van szó Mindig közösségen belüli értékesítésről/eladásról van szó Új gépkocsi: max. 6 hónap és max km Új közlekedési eszköz fogalom – ÁFA tv 13.§ 29.

43 Kivitel – új gépkocsi H közösségen belüli értékesítést/eladást teljesít Osztrák magánszemély részéről közösségen belüli beszerzés/vétel történik, mivel új gépkocsiknál minden esetben a célország elve érvényesül. Az osztrák magánszemély ebben az esetben ugyanazon elbírálás alá esik, mint az osztrák (vagy egyéb, közösségen belüli) vállalkozások

44 Kivitel – új gépkocsi Osztrák vállalkozás Aváll A osztrák privát
I olasz privát A osztrák magánszemély januárjában Aváll osztrák autókereskedőnél gyári új gépkocsit vásárol ,- EUR + 20 % ÁFA (4.400,- EUR) értékben márciusában A ezt a gk-t eladja I olasz magánszemélynek EUR összegért, anélkül, hogy azt megelőzően üzembe helyezte volna. Változat: A még az I olasz magánszemélynek történő eladás előtt beépít a gk-ba egy GPS-rendszert 876 EUR bruttó értékben

45 Kivitel – új gépkocsi Aváll és A osztrák magánszemély között nem értelmezhetőek a belpiaci ÁFA szabályok (tagországok feltétel hiánya) A közösségen belüli értékesítést végez I felé I esetében közösségen belüli beszerzés történik A vállalkozásként kerül megítélésre és az értékesítésből a fiktív forgalmi adót előzetesen felszámított adó levonásával visszakaphatja (20 % a EUR összeg után = EUR) Változat: a GPS berendezés után A-nak nem áll jogában a felszámított adó levonásának lehetősége

46 Speciális szabályok - kivételek
Fogyasztási adó köteles áruk a 28a §, 1. bek. c. pontja szerint Vállalkozók és értékhatár alatti vevők esetében mindig közösségen belüli beszerzés Magánszemélyek esetében A forgalmi adó mindig a származás országában fizetendő (kivétel: kiküldés)

47 Fogyasztási adó köteles áruk
Francia borkereskedő F Osztrák privát A A osztrák magánszemély vörösbort vásárol F francia borkereskedőtől. F az árut vasúti szállítással szállíttatja Ausztriába. Változat: A személyesen hozza el a bort F-től

48 Fogyasztási adó köteles áruk
Fogyasztási adó köteles áru – a csomagküldőkre vonatkozó szállítási értékhatárnak nincs jelentősége Osztrák forgalmi adó, mert francia borkereskedő vasúton elküldi Változat: francia forgalmi adó, ha személyesen hozza el az árut

49 Szolgáltatások – általában (ÁFA tv. 15.§)
Teljesítési hely meghatározása Főszabály: teljesítés helye a szolgáltatást nyújtó gazdasági székhelye (ÁFA tv. 15.§ (1)) Speciális szabályok: Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások – ingatlan fekvése (ÁFA tv. 15.§ (2)) Személyszállítás és teherközlekedés – megtett útvonal (ÁFA tv. 15.§ (3))

50 Szolgáltatások – általában (ÁFA tv. 15.§)
Tényleges végzés helye (ÁFA tv. 15.§ (4)) Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási stb szolgáltatások (a) Teherközlekedés járulékos szolgáltatásai (b) Termék szerelés, javítás, karbantartás (c) Termékhez kapcsolódó szakértői tevékenység (d)

51 Szolgáltatások – általában (ÁFA tv. 15.§)
Megrendelő székhelye (ÁFA tv. 15.§ (5)) un. katalógus szolgáltatások a) – e) pontok Feltételek Megrendelő 3. országbeli (adóalany vagy nem adóalany) Megrendelő EU-n belüli adóalany

52 Szolgáltatások a közösségi piacon (ÁFA tv. 15/A §)
Speciális szabályozás az alábbiaknál: Áruszállítási szolgáltatások (6. Dir/28b § C. fejezet, ÁFA tv. 15/A § (1) – (5)) Termékhez kapcsolódó szolgáltatások (ingó dolgokon/tárgyakon végzett munka) (6. Dir/28b § F fejezet, ÁFA tv. 15/A § (12)) Közvetítői szolgáltatások (6. Dir/28b § E fejezet, ÁFA tv. 15/A § (6)(7)(9)(11))

53 6. Dir/28g § (1) b + c pontjai, ÁFA tv. 15
6. Dir/28g § (1) b + c pontjai, ÁFA tv. 15.§ (5) és 15/A §: Reverse charge A Reverse Charge rendszerben – bizonyos szolgáltatások esetében – az adótartozás a törvény erejénél fogva a teljesítést végző vállalatról átszáll a szolgáltatás igénybevevőjére, aki ezáltal adókötelezetté válik. A szolgáltatás tényleges teljesítője ennek során az általa teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben nem állíthat be ÁFA-összeget a számlájába.

54 6. Dir/28g § (1) b + c pontjai, ÁFA tv. 15
6. Dir/28g § (1) b + c pontjai, ÁFA tv. 15.§ (5) és 15/A §: Reverse charge Az alkalmazhatóság előfeltételei: A szolgáltatást teljesítő vállalkozás belföldön (az igénybevevő országában) sem székhellyel, sem szokásos tartózkodási hellyel, sem fiókteleppel nem rendelkezik. A szolgáltatás igénybevevője vállalkozó, illetve saját országában ÁFA-alanyként nyilván van tartva.

55 6. Dir/28g § (1) b + c pontjai, ÁFA tv. 15
6. Dir/28g § (1) b + c pontjai, ÁFA tv. 15.§ (5) és 15/A §: Reverse charge Jellemző területei (ahol a reverse charge érvényesül) Közösségen belüli áruszállítás (ÁFA tv. 15/A § (4)) Közösségen belüli áruszállításhoz kapcsolódó szolgáltatások (ÁFA tv. 15/A § (5)) Közvetítői szolgáltatások (ÁFA tv. 15/A § (6)(7)(9)(11)) Terméken végzett javítások (ÁFA tv. 15.§(4)c és 15/A §(12)) Katalógus szolgáltatások (ÁFA tv.15.§ (5))

56 Áruszállítás és melléktevékenységei
Teljesítés helyének meghatározása A teljesítés helyének alapelve: A közösségen belüli áruszállítás teljesítési helye alapvetően a kiindulási hely (ÁFA tv. 15/A § (3)) Lehetőség a teljesítés helyének áthelyezésére Az uniós azonosító bemutatása esetén, amelyet a kiindulási országon kívüli más ország állított ki A teljesítés helye áthelyeződik az uniós azonosító szerinti tagállamba (ÁFA tv. 15/A § (4)) Ugyanígy kell eljárni, ha pusztán az áruszállítás melléktevékenységéről van szó (ÁFA tv. 15/A § (5)) Ugyanígy kell eljárni az áruszállítás közvetítése vagy az áruszállítás melléktevékenységének közvetítése esetén (ÁFA tv. 15/A § (6)(7)(8)(9))

57 Áruszállítás Magyar gyümölcskereskedő H Német teher- fuvarozó D
Portugál kereskedő P H magyar gyümölcsnagykereskedő megbízza D német teher- fuvarozót, hogy az gyümölcsöt szállítson Portugáliából Magyarországra. H D-vel szemben használta az uniós azonosítóját.

58 Áruszállítás A teljesítés helye áruszállításnál: alapvetően a kiindulási hely (ÁFA tv. 15/A § (3), azaz Portugália, de a magyar uniós azonosító bemutatása alapján a teljesítés helye áthelyeződik Magyarországra (ÁFA tv. 15/A § (4)). Reverse charge; D számlája forgalmi adó nélkül kerül kiállításra, az ÁFA fizetési teher átkerül a magyar gyümölcs nagykereskedőre.

59 Terméken végzett javítások, szakvélemények
Teljesítés helyének meghatározása A teljesítés helye azon tagállam általános szabályai szerint kerül meghatározásra, amelyben a szolgáltatást teljesítették (nyújtó székhelye), kivéve egy olyan uniós azonosító bemutatása esetén, amelyet egy másik, a szolgáltatás nyújtó országától eltérő ország állított ki. A teljesítés helye áthelyeződik az adóazonosító szerinti tagállamba (reverse charge)

60 Terméken végzett javítások
Olasz vállalkozó I Magyar vállalkozó H I olasz vállalkozó órákat küld Magyarországra javítás céljára H magyar vállalkozóhoz. I használja H-val szemben az olasz uniós azonosítóját.

61 Terméken végzett javítások
A termékekkel kapcsolatos munkateljesítmények teljesítési helye az ÁFA tv. 15. § (4) c pontja értelmében alapvetően Magyarországon van (a tevékenység végzésének helye) Az olasz uniós azonosító bemutatásával I a teljesítés helyét átviszi Olaszországba, ebben az esetben H számlája forgalmi adó nélkül kerül kiállításra (ÁFA tv. 15/A § (12)) Reverse charge – I az olasz adóazonosító bemutatásával garantálja, hogy megfizeti az olasz ÁFA-t.

62 Közvetítői tevékenység
Teljesítés helyének meghatározása A szolgáltatás helyének alapelve: Közvetítés esetén a teljesítés helye ott van, ahol a közvetített szolgáltatások teljesítésre kerülnek (ÁFA tv. 15/A § (10)) A teljesítés helyének áthelyeződése: Uniós azonosító bemutatása esetén, amelynek kibocsátója egy, a szolgáltatásnyújtás tényleges helyétől eltérő tagország A szolgáltatás teljesítésének helye áttevődik a másik uniós azonosítási tagországba (ÁFA tv. 15/A § (11)) – reverse charge

63 Rendkívüli szabály - Háromszögügyletek
Szállító SK (Szlovákia) számla Közbenső Vevő A (Ausztria) számla Beszerző H (Magyaro.) megrendelés megrendelés Áruszállítás H magyar vállalat (Beszerző) megrendel árukat A-tól (Közbenső vevő) Ausztriából. Ez megbízza szlovákiai szállítóját, SK-t, hogy az árut közvetlenül szállítsa H-nak Magyarországra.

64 Rendkívüli szabály - Háromszögügyletek
Egy háromszögügylet alapvetően a soros ügyletek egy fajtája, amelyben 3 tagállam 3 vállalata vesz részt. Erre az ügyletfajtára a háromszögügyletek rendkívüli szabálya érvényes – ÁFA tv. 29/D § (2).

65 Rendkívüli szabály - Háromszögügyletek
1. SK szállítása A-nak: SK szlovák szállító, Ausztriában közösségen belüli adómentes termékértékesítést teljesít 2. A általi beszerzés: A osztrák kereskedő nem kapja meg az árut, adóköteles beszerzést hajt végre H célországban, mivel az áruk a szállítás befejezésekor ott találhatóak. Amennyiben A bemutatja osztrák uniós azonosítóját, úgy adóköteles beszerzést végez a saját hazájában, Ausztriában is.

66 Rendkívüli szabály – Háromszögügyletek
A vevő a saját hazájában, Ausztriában mentesül az adófizetés alól, ha igazolja, hogy a közösségen belüli beszerzés egy azt követő értékesítés céljára történt (példánkban a H tagországban, azaz Magyarországon) A osztrák közbenső vevő az ÁFA tv 29/D §(2)b pontja értelmében mentesül a magyarországi adófizetési kötelezettség alól (háromszög-szállítás), ha H helyette teljesíti azt H árufogadó adókötelesként került meghatározásra A számlázási szabályok megfelelnek a háromszögügyletre előírt számlázási szabályoknak

67 Rendkívüli szabály - Háromszögügyletek
3. A szállítása H-nak: H beszerző az A közbenső vevőtől ÁFA nélküli számlát kap H saját maga vallja be és fizeti be az áru értéke alapján a magyar ÁFA-t A helyett (A adófizetésre kötelezett, mert Mo-on közösségen belüli beszerzése van) +10 ÁFA H saját maga vallja be A helyett annak belföldi értékesítés utáni ÁFA-ját (+10 ÁFA), amelyet – a feltételek fennállása esetén – előzetesen felszámított adóként visszakaphat (-10 ÁFA) = 0 ÁFA. H bevallja a saját adómentes közösségi beszerzését (mentes) Összesítő nyilatkozatot ad, nem jelöl

68 Rendkívüli szabály - Háromszögügyletek
Szállító H (Magyaro.) számla Közbenső Vevő A (Ausztria) számla Beszerző SK (Szlovákia) megrendelés megrendelés Áruszállítás SK szlovák vállalat (Beszerző) megrendel árukat A-tól (Közbenső vevő) Ausztriából. Ez megbízza magyar szállítóját, H-t, hogy az árut közvetlenül szállítsa SK-nak Szlovákiába. H – adómentes közösségen belüli értékesítés, összesítő nyilatkozaton háromszögügyletet nem jelöl

69 Rendkívüli szabály - Háromszögügyletek
Szállító SK (Szlovákia) számla Közbenső Vevő H (Magyaro.) számla Beszerző A (Ausztria) megrendelés megrendelés Áruszállítás A osztrák vállalat (Beszerző) megrendel árukat H-tól (Közbenső vevő) Magyarországról. Ez megbízza szlovákiai szállítóját, SK-t, hogy az árut közvetlenül szállítsa A-nak Ausztriába. H – közbenső vevő, beszerző és értékesítő egyben, de helyette A teljesíti 0460-as és 0461-es összesítő nyilatkozatot is lead és mindkettőn jelöl

70 Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
Leitner+Leitner Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft H-1114 Budapest, Ulászló u. 27. Tel: Fax:


Letölteni ppt "A belső piaci szabályok alapelvei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések