Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Órai kiegészítés Felvilágosodás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Órai kiegészítés Felvilágosodás"— Előadás másolata:

1 Órai kiegészítés Felvilágosodás

2 A felvilágosodás Az ész, az értelem és az érzelem szabadságának ideje a sötétséggel, a butasággal és a félelemmel szemben. Antifeudális és antiklerikális mozgalom. Magyarországon a francia polgári átalakulás eszméinek sajátos megvalósulása az alábbiakban összegezhető: Polgárosuló  elnémetesedő nemesség arisztokrácia jakobinus mozgalom klérus magyar nyelvi öntudat  német nyelvűség nyelvújítás hivatalos latinság Vagyis Valódi polgári erő, társadalmi támogatottság nélküli, inkább nemzeti öntudatot ébreszteni akaró szellemi mozgalom. A politikai mozgalom (Martinovics) bukása után a harc a kultúra területén folytatódik. A nemzeti nyelv és hagyományok ápolása és fejlesztése kerül az érdeklődés középpontjába.

3 A kor felismerése: Az európai nemzetek versenyében elmaradunk, ha erősödő nemzeti öntudattal nem kapcsolódunk a z európai modernizációhoz! A nemzeti fejlődés előfeltétele az iskolázottság szintjének emelése. A magyar testőrírók fogalmazzák meg írásaikban először a magyar nyelv csinosításának szükségességét, a tudomány anyanyelven művelésének fontosságát ( Bessenyei György: Magyarság - röpirat). II. József felvilágosodott abszolutizmusa , nyelvrendelete, a jakobinus mozgalom bukása erősíti fel a nemesi nemzeti törekvéseket: iskolák sorát alapítják, Budára költözik a nagyszombati egyetem, magán- és egyetemi könyvtárak születnek, feléled a népköltészet iránti érdeklődés, nemzeti hagyományok (viselet,zene, tánc) felé fordulás, első magyar színtársulatok alakulnak fejlődni kezd a magyar sajtó: Magyar Hírmondó, Magyar Museum kiteljesedik Kazinczy Ferenc nyelvújító mozgalma és irodalomszervező munkája

4 Bessenyei álmát 1830-as évek valósítják meg
nyelvújítók: maradiak: neológusok ortológusok Kazinczy Ferenc „Mondolat” Kölcsey Ferenc: „Felelet a Mondolatra” új szó születik e munka során. Bessenyei álmát 1830-as évek valósítják meg

5 Magyar díszletterv 1780-ból

6 A nagy titok Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted, Szánts és vess, hagyjad másnak az áldozatot. Magyar Museum.  Az első magyar nyelvű folyóirat. Kazinczy Ferenc, Batsányi János és Baróti Szabó Dávid indította útjára ezt az irodalmi és kritikai lapot júliusában ben szűnt meg. Itt jelent meg Batsányi A franciaországi változásokra című verse Batsányi János

7 Debreceni Református Kollégium,
a magyar kultúra egyik jeles bölcsője. Csokonai Vitéz Mihály

8 CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 1773-1805 Lilla Debreceni diákok
Életrajzi vázlat: Debrecen,Csokonai József,Diószegi Sára; Debreceni Református Kollégium - Cimbalom, nyelvtudás, önképzőkör;poétikai tanár, konfliktusok, kicsapatás; Sárospatak; Pozsony, Diétai Magyar Múzsa; Komárom, Vajda Júlia(Lilla); Csurgó - tanár; Debrecen - magány. Költészetéről. Ø Verseinek előképei diák-versgyakorlatok, picturák (=leírások) és szentenciák (=bölcseletmagyarázatok) átiratai Ø társadalomkritika (Zsugori uram, Jövendölés az első oskoláról ) Ø népiesség (Szegény Zsuzsi a táborozáskor) Ø Lilla-dalok: a) finomkodó, játékosan udvarló versek (rokokó), az időmérték és ütemhangsúly összekapcsolódása (felfokozott zeneiség): “Tartózkodó kérelem” b) reménytelen szerelem versei: “Reményhez” Lilla Debreceni diákok

9


Letölteni ppt "Órai kiegészítés Felvilágosodás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések