Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csoportok (teamek) a projektben. A projekt végrehajtására alakult csoport (team) azokból a szakemberekből áll, akik a projektben a munkát végzik. Ennek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csoportok (teamek) a projektben. A projekt végrehajtására alakult csoport (team) azokból a szakemberekből áll, akik a projektben a munkát végzik. Ennek."— Előadás másolata:

1 Csoportok (teamek) a projektben

2 A projekt végrehajtására alakult csoport (team) azokból a szakemberekből áll, akik a projektben a munkát végzik. Ennek a csapatnak a létszáma a munka méretétől és a komplexitásától függ. A szisztematikus tevékenység feltételezi a projekt paramétereinek, működési feltételeinek meghatározását. • Rögzítettek az alapvető fogalmak és fejlesztési elvek • Előre láthatóak az elvégzendő tevékenységek, és az ezek eredményeként elérendő célok

3 • Ismertek az alkalmazandó módszerek, eljárások és technikák • A projektfeladatok,, fázisok, mérföldkövek egyértelműen meghatározottak • Kiválasztottak és rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások, az alkalmazott eszközök és anyagok • Ismertek a döntési pontok, és rendelkezésre állnak a minőségbiztosításhoz szükséges információk, kritériumok

4 Személyhez kapcsolódó folyamatok A projekt-szervezetet a benne tevékenykedő emberek (vezetők, elemzők, kivitelezők, ellenőrzők) alkotják; rajtuk múlik a projekt sikere vagy bukása, illetve a folyamatok és termékek minősége. A projektnek megfelelően kell kialakítani a projektszervezet szerkezetét, amely a projekt előrehaladásával változhat.

5 A teamek teljesítménye a jó projekttervtől, a hatékony belső kommunikációtól és a vezetői motivációtól függ; egy team kialakításakor megfelelő figyelmet kell fordítani a megfelelő képzésre/továbbképzésre.

6 Kommunikációhoz kapcsolódó folyamatok Célja: biztosítani, hogy a projektvezetés és a projekttagok számára szükséges adatokat illetve dokumentumokat időben összegyűjtsék, tárolják, feldolgozzák,megosszák és terjesszék. Ennek meghatározására készül a kommunikációs terv.

7 Csoportmunka fogalma A team-munka olyan emberek együttműködése, akiknek képzettsége, szemlélete különböző és tudásukat, képességeiket közös probléma (cél, feladat) megoldására fordítják.

8 A csoportmunka célja Újszerű, jelentős, bonyolult és nem ismétlődő problémák gyors és jó hatásfokú megoldásának segítése.

9 A teamek főbb típusai • Függetlenített team • Nem Függetlenített team • Feladat-meghatározó team • Feladatmegoldó team • Gördülő team • Hierarchikus team

10 • Függetlenített team: tagjai a feladatvégzés teljes időtartamára ki vannak emelve eredeti szervezeti egységeikből és mentesítve vannak minden más feladat alól. • Nem Függetlenített team: tagjai az adott feladatban munkakapacitásuknak csak egy részével vesznek részt. • Feladat-meghatározó team: a vezetést bizonyos tekintetben helyettesítő, szűkebb körű kollektívaként fogható fel.

11 • Feladatmegoldó team: munkája konkretizált feladatok megoldására irányul. • Gördülő team: a folyamat változó feladatainak megfelelően változó összetételben dolgoznak a feladatmegoldó teamek; a teamek személyi állománya részben átfedi egymást. • Hierarchikus team : Összetettebb és hosszabb távú folyamatokban párhuzamosan és egymást követően több team működik.

12 A csoportmunka folyamata A csoportmunka a team megalakításával kezdődik. Gerincét a feladat végrehajtása képezi, melynek során a team az elérni kívánt célnak és a kollektív munka jellegének megfelelő módszereket alkalmaz. A munka az elért eredmények és a team munkájának értékelésével, (anyagi és erkölcsi elismerésével) a team formális megszűnésével ér véget.

13 A team munkamódszerei A csoport vezetőjét vagy a team alapítója jelöli ki, vagy a tagok szótöbbséggel választják. A teamek feladatorientált vegyes összetételű csoportok (problémamegoldásban 5-9 fő működhet együtt eredményesen). A team-megállapodás érvényességéhez a team alapító és minden egyes tag aláírása szükséges. A feladat ellátásáért az egész team egyetemlegesen felelős.

14 A team részben kollektív, részben tagjainak egyéni munkájával éri el a kitűzött célt. A vezető feladata a tervszerű irányítás, a munka koordinálása, a teljesítést akadályozó okok és körülmények elhárítása. A munka befejezését a vezető a team-alapítónak jelenti, átadja illetve bemutatja a munka eredményét.

15 Team-alapító feladatai és hatásköre Magatartási szabály, hogy nem szabad sugalmaznia a megoldást

16 Team-vezető feladatai és hatásköre Kettős feladatot lát el: • El kell érnie a célt, és felelőssége, hogy a rábízott munkát a projekt teljes időtartama alatt a projekt eredményességét és a végcélt szem előtt tartva végezze. • Össze kell tartania a csoportját, hogy az maximális hatékonysággal dolgozzon. A vezető a munkák, határidők összehangolója, a tárgyalások irányítója, vitavezető,a team munka résztvevője, az eredmények összefoglalója.

17 Teamek típusai működés szerint • Interaktív team: közvetlen vagy közvetett kapcsolat • Statisztizált team: tagjai egymástól függetlenül nyilvánítanak véleményt (nagy populáció bevonásával, tesztlapokkal) • Hálózati rendszeren keresztül működő teamek

18 Hatékony team munka feltételei • Megfelelő csoportösszetétel és csoportstruktúra kialakítása • Csoportnagyság • Jó csoportvezető választás • Csoportos alkotási technikai módszereinek alkalmazása • Megfelelő technikai feltételek kialakítása

19 A team tagok kommunikációs igényei • Felelősség • Koordináció • Projektállapot • Felhatalmazás


Letölteni ppt "Csoportok (teamek) a projektben. A projekt végrehajtására alakult csoport (team) azokból a szakemberekből áll, akik a projektben a munkát végzik. Ennek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések