Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Evangélikus Egyház eredményei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Evangélikus Egyház eredményei"— Előadás másolata:

1 A Magyar Evangélikus Egyház eredményei
Tóth Tamás Miniszterelnökség

2 Az uniós források felhasználása 2007-2013 között
Az egyházak támogatása uniós forrásból a kormányváltás után Az Új Széchenyi Terv keretében megújultak a források fókuszai; Az EMMI egyházi kapcsolatokért felelős államtitkársága koordinációs jogosítványt kapott az uniós projektekkel kapcsolatban; módosultak az operatív programok, az adott keretek között javultak az eljárásrendek, a kiírások; Az EU önerő alap kiterjedt az egyházi közfeladat ellátást szolgáló projektekre; Javult a szállítói előleg nyújtásának a lehetőségével a projektek finanszírozása, így csökkentek az utófinanszírozásból adódó terhek; több egyházi projekt lett benyújtva, több lett a nyertes pályázat.

3 Az egyházak által elért eredmények számokban
Projekt db Leszerződött támogatás (Mrd Ft) Magyar Katolikus Egyház 410 40,7 59% Magyarországi Református Egyház 289 16,3 23% Magyarországi Evangélikus Egyház 129 7,4 11% Végösszeg (összes egyház) 902 69,4 100%

4 Az evangélikus egyház eredményei
Sikeresebb pályázatok: A megítélt támogatás Ft.; 28 darab 100 millió forint feletti támogatást kiérdemelt projekt; az egyház felkészültségét, szakmai munkáját igazolja; koncentrálni kell a végrehajtás ütemezettségére, a projektek határidős befejezésére;

5 Sikeres projektek példaként ( amelyek a most induló időszakban is támogathatóak )
A Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ energetikai korszerűsítése Megítélt támogatás: Ft Projekt összköltség: Ft 100% -os támogatási arány! hosszú távú fenntarthatósága (rezsicsökkentés) érdekében ; komplex, megújuló energiaforrások bevonását is megvalósító fejlesztés; komfortosabb munka és ellátási környezet . Főbb elmei: Külső hőszigetelések, födémszigetelés, nyílászáró csere; fűtésrekonstrukció, világítás korszerűsítés, hővisszanyerős szellőző rendszer telepítése.

6 Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása megítélt támogatás: Ft 100% támogatási arány a Gimnáziumban, mint referencia intézményben és 12 együttműködési intézményben ; a természettudományos gondolkodás megújítása, kompetencia alapú oktatás megteremtése és elterjesztése, természettudományos labor létrehozása.

7 Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
A gimnázium épületének energetikai fejlesztése valósul meg megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva megítélt támogatás: Ft projekt összköltség: Ft a kedvezőtlen hőtechnikai adottságokkal, korszerűtlen elektromos hálózattal, és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épület, fűtési-, használati melegvíz rendszerének, fényforrásainak, valamint nyílászáróinak cseréje, utólagos külső hőszigetelése, valamint a napelemek és napkollektorok telepítése valósul meg. a beruházás megvalósítása: április 1. és augusztus 15. között.

8 Az intézmény épületeinek energetikai korszerűsítése Kőszegen
Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Az intézmény épületeinek energetikai korszerűsítése Kőszegen megítélt támogatás: Ft projekt összköltsége: energetikai fejlesztése valósul meg megújuló energiaforrások hasznosításával; fűtési-, használati melegvíz rendszereinek, fényforrásainak, nyílászáróinak cseréje, az épületek utólagos külső hőszigetelése, napelemek és napkollektorok telepítése valósul meg. a beruházás megvalósítása: április 1. és augusztus 15. között.

9 A 2014-2020 közötti végrehajtási időszak: Széchenyi 2020
új fejlesztéspolitikai intézményrendszer NFÜ megszüntetése ( ); az irányító hatóságok a minisztériumokba kerültek, cél a szakpolitika és a végrehajtás egy kézben legyen; az erős központi koordináció kiépülése; tevékenységek kiszervezésének felszámolása, a közreműködő szervezetek átalakítása.

10 A végrehajtás tervezett új irányai
a pályázók számára egyszerűsített eljárásrend; a pályázóknak kisebb költséget jelentő kiválasztási, projektfejlesztési és implementálási eljárások: normatív támogatások, global grant, egyszerűbb feltételrendszerű visszatérítendő támogatások; 100 millió Ft-ig a támogatási jogviszony normatív feltételek teljesülésével jöjjön létre; közszféra szervezet pályázók : a projekt kiválasztást egyszerűsített eljárással kell megvalósítani a közfeladat ellátására irányuló projekteknél; a pályázati dokumentáció összeállítását, a projektek végrehajtását állami kapacitások megteremtésével kell biztosítani az egyházak számára is; egyszerűsített elszámolási eszközök alkalmazása.

11 Az egyházak as pályázati lehetőségei Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 3. Non-profit közfeladat-ellátók infrastrukturális feltételeinek javítása ERFA társadalmi befogadás (9) 28,96 oktatás, képzés (10) 67,58 (elsősorban egyházak fenntartásában álló oktatási–nevelési, szociális és egészségügyi intézmények fejlesztése) 3. prioritás összesen 96,54 4. Szervezet- és szolgáltatásfejlesztés a non-profit közfeladat-ellátók körében ESZA 9,03 (elsősorban egyházi fenntartású intézmények szervezet- és kompetenciafejlesztése, szolgáltatásvásárlása stb.) 21,07 4. prioritás összesen 30,11 összesen Mrd Ft

12 Emberierőforrás-fejlesztési Operatív Program (EFOP)
1. Befogadó társadalom társadalmi befogadás (9) 325,84 (társadalmi felzárkózással és integrációval, esélyegyenlőséggel összefüggő programok) ESZA 2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén ERFA 173,83 (társadalmi felzárkózással és integrációval, esélyegyelőséggel összefüggő infrastruktúra fejlesztése) 3. Gyarapodó tudástőke oktatás, képzés (10) 170,32 (köz- és felsőoktatás minőségi fejlesztése, egyetemi kutatás-fejlesztés) K+F, innováció (1) 54,94 4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 149,39 (köz- és felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése) 5. Helyi stratégiák végrehajtása, társadalmi innováció és transznacionális együttműködések 10,62 (helyi közösségfejlesztés, határon túli kulturális/oktatási programok) EFOP összesen: 884,94 Mrd

13 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
4. Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül ERFA környezetvédelem [örökségvédelem és hasznosítás] (6) 154,12 (turisztikai vonzerő fejlesztése, kkv-k energetikai fejlesztései) CO₂-kibocsátás csökk. (4) 68,49 4. prioritás összesen 222,61 Mrd Ft

14 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása (integrált városfejlesztési projektek, városrehabilitáció, örökségfejlesztés, települési környezeti infrastruktúra ERFA környezetvédelem [városfejlesztés és környezetfejlesztés] (6) 199,19 Mrd Ft

15 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása KA CO₂-kibocsátás csökk. (4) 293,57 Mrd (lakossági és közintézményi energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energiaforrások alkalmazásának ösztönzése)

16 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
3. Településfejlesztés ERFA társadalmi befogadás (9) 11,45 (szociális városrehabilitáció) 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD 10,72 (helyi közösségfejlesztés) foglalkoztatás (8) 4,38 5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása CO₂-kibocsátás csökk. (4) 68,89 (energetika, közszolgáltatási infrastruktúra ) 4,21 oktatás, képzés (10) 6. Társadalmi befogadást szolgáló programok ESZA 43,03 (társadalmi felzárkózással és integrációval, esélyegyenlőséggel összefüggő programok) 7. Foglalkoztathatóságot szolgáló programok 33,28 (aktív munkaerő-piaci eszközök, szakképzés) 11,38 VEKOP összesen: 266,32 Mrd

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Széchenyi 2020 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Magyar Evangélikus Egyház eredményei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések